ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, š.g. jūlijā organizē kārtējo tikšanos ar mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

Iedzīvotāju ērtībai,  tikšanās  tiks organizētas gan pusdienlaikā, gan vakarā, blakus veikalam “Mini Top” (Liela ielā 264 A, Daugavpilī) pēc sekojošā grafika:
•    2.jūlijā plkst.12:00
•    23.jūlijā plkst.17:30

Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta realizācijas gaitu, kā arī skaidrojumi par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

Ligo 2020

Cien. klienti!

Vēlamies Jūs informēt, ka š.g. no 20.jūnija līdz 24.jūnijam “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs ir SLĒGTS! Tiekamies pēc svētkiem!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem  2020.gada 19.jūnijā tiek mainīta ceļu kustības organizācija pilsētas Centra  mikrorajona Alejas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2020.gada 30.jūnijā plkst.10:00.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Kandavas ielā 19,  š.g. 18.jūnijā  no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Kandavas ielas mājām  Nr.17, 17A,19
•   Cietokšņa ielā mājai  Nr.60

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada ievada remontu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Ūdensvada ielā 12,  š.g. 15.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Ūdensvada ielas mājām  Nr.10, 12 (dz.1, dz.2)

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centra darba laiks sestdien, 13.jūnijā līdz plkst. 14:00, bez pusdienas pārtraukuma.

KLIENTU IEVERĪBAI!

Uzņēmuma kase un klientu pieņemšana organizēta “Daugavpils ūdens” administrācijas ēkas 1.stāvā , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaides punktu pēc uzstādītiem virzienrādītājiem).

Apmeklētajiem rekomendējam iepriekš pierakstīties, lai neveidotos rindas, pa tālr. 654 21568.

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrālo aizbīdņu nomainīšanu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Strādnieku ielā 90 un Bauskas ielā 107,  š.g. 16.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Strādnieku ielas mājām  Nr.86, 88A, 88, 90
•   Bauskas ielā 107, 105, 105A

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada 12.jūnija līdz 21.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru pakāpeniska dezinfekcija.

judovka09062020

SIA “Daugavpils ūdens” realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Būvprojektā katrai dzīvojamai mājai Judovkas rajonā norādītas pieslēgumu vietas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē Judovkas rajona iedzīvotājus, ka 2020.gada 11.jūnijā plkst.17:30 Riekstu un Zemnieku ielu krustojumā notiks ģenerāluzņēmēja SIA “LAGRON” un SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvji izskaidros kārtību, kādā dzīvojamās mājas tiks pieslēgtas maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Turpmāk plānots organizēt tikšanās arī citās Judovkas rajona ielās, kur tiks izbūvēti tīkli.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.