Brivkrans Daugavpils Parades2

Gatavojoties tūrisma sezonas sākumam  un ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju vēlmes, arī šogad, sākot ar 2.maiju un līdz siltas sezonas beigām pilsētas Dubrovina parkā un Stropu ezera pludmalē darbosies ūdens brīvkrāni.  Pakāpeniski tiks pieslēgtas arī 6 pilsētas strūklakas (šodien Dubrovina parka apmeklētājus jau priecē pilsētas lielākā strūklaka ar 41 sprauslām, visaugstākā no tām 12 metru augstumā)- sk.pilnu tekstu

DSC05063

Pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas Daugavas upē, jau otro reizi šajā pavasarī tiek pieslēgtas darbam ierīces polderu sūkņu stacijā “Šūņupe”, ar kuru palīdzību katru gadu pavasara plūdu sezonā tiek nodrošināta pilsētas centra teritorijas aizsardzība no applūšanas (gadījumā, ja ūdens līmenis Daugavas upē paaugstinās virs atzīmes 3,15 metri, tiek aizvērta Šuņicas upes ietekas vieta dambī  un polderu stacijā uzstādītie sūkņi pārsūknē Šuņicas ūdeni kopā ar pilsētas attīrītiem notekūdeņiem Daugavas upē). Lai nodrošinātu gan šīs unikālās stacijas, kā arī daudzu citu pilsētas ūdenssaimniecības objektu nepārtrauktu darbību, “Daugavpils ūdens” speciālistiem jāveic ne tikai plānoti apkalpošanas pasākumi, bet  arī avāriju gadījumā ātrākajā laikā  izpildīt sarežģīto un dažkārt ekskluzīvo ierīču operatīvo remontu (sk. šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g. 27.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas s apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Aiviekstes ielas mājām Nr. 17-b, 19-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

talrunis 22 02 001 sml

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka gadījumā, ja iepriekš saziņai un rēķinu saņemšanai tika izmantots “mail.ru” platformā reģistrētais e-pasts, klientiem jāsazinās ar SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem (654 21568, 654 24761, m.t.62103020, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) un jāvienojas par to, kādā veidā turpmāk notiks komunikācija (sk. paziņojuma tekstu)

Lieldienas 2022

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 13.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Vilku ielas mājām Nr. 2, 3, 3-a, 5, 6, 8, 10, 12

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Ruģelu apkaimes Riņķa ielā no 07.04.2022. līdz 13.04.2022.( plkst.17:00) šajā rajonā ir ceļu satiksmes ierobežojumi -sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts)  š.g. 4.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Veidenbauma ielas mājām Nr. 22, 24
•    Gulbju ielas mājām  Nr.13, 21

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada 1.aprīļa līdz 10.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 2 rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g.29. un 30.martā tiks pārtraukta ūdens padeve :


29.martā no plkst.13:00 līdz 15:00 Centra apkaimē pēc sekojošām adresēm-
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 3, 3-а, 5, 8
•    18.novembra ielas mājām Nr.19, 21
•    Raiņa ielas mājai Nr.14

30.martā no plkst.9:00 līdz 16:30 Čerepova apkaimē pēc sekojošām adresēm-
•    Stiklu  ielas mājām Nr. 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-c, 10-f, 12, 14, 16

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20 229 913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.