SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.martā plkst.9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.     Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.     Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” 2019.gada 20.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

• Vaļņu ielas mājām Nr. 21, 23, 25

Darbu rezultātā Cietokšņa mikrorajonā ir iespējamas dzeramā  ūdens organoleptisko rādītāju (garšas, smaržas un krāsas) izmaiņas, par kurām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), no 2019.gada 15.marta līdz 24.martam notiks ūdens attīrīšanas stacijas “Kalkūni” rezervuāru un Kalkūnu mikrorajona ūdensvada sadales tīklu dezinfekcija.

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 12.martā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises dienas un laika grozīšanu.
Dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2019.gada 18.martā plkst.11:30.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidranta remonts) 2019.gada  7. martā no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām Nr. 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Šaura ielas mājai  Nr. 29-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos(ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  4. un 5. martā būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.martā  no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.: 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 39, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 44-a, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes ielas mājām Nr.: 6, 12

š.g. 5.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Spaļu ielas mājām Nr.1, 1-c, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 12.martā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  26. februārī un 28.februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 88-a, 90

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos(aizbīdņa remonts) 2019.gada  25. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunu Stropu  mikrorajonā pēc adreses Tērvetes ielā 20.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) 2019.gada  21. un 22. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 21.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunu Stropu mikrorajonā:
•    Baldones ielas mājai Nr.1
•    Tērvetes ielas mājām Nr.37, 37-a, 40, 44
•    Priedaines ielas mājai Nr.24
 
š.g. 22.februāri no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Višķu ielas mājām Nr.28-a, 28-b, 28-v


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913