SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.19.februārī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Višķu ielā  (ūdensvada ievada Ø 100 mm pārrāvums ), šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Višķu ielas mājām Nr. 28, 28-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 25.februārī plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  18. un 19. februārī tiks pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 18.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Centra mikrorajonā:
•    Muzeja ielas mājām Nr.2, 2-a, 4, 4-a
 
š.g. 19.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Jaunbūves mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.7, 7-a, 9, 14

Vēršam klientu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties atkarībā no remonta darbu ilguma.
Lūdzam par ūdens kvalitātes pasliktināšanos steidzami informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos 2019.gada 15.februārī  tiek mainīta ceļu kustības organizācija Jaunbūves mikrorajona Strādnieku ielā - sk.shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem (sūkņa uzstādīšana) 2019.gada  13. februārī no plkst. 8-30 līdz 12-00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas  mikrorajonā pēc adreses Višķu ielā 28.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (noslēgarmatūras nomaiņa) 2019.gada  14. februārī no plkst. 8-30 līdz 14-00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr.112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 127, 129


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa) 2019.gada  11. februārī no plkst. 8-30 līdz 15-00 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Gaujas ielas mājām Nr.2, 4, 7, 10, 14
•    Skuju ielas mājai Nr.1
•    Staru ielas mājai Nr.6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada un kanalizācijas tīklos 2019.gada  4. un 5. februārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 4.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Grīvas mikrorajonā:
•    Meduma ielas mājām Nr.14,15,16,17,18,19,20
•    Vītolu ielas mājām Nr.1,1a,2,3,3a,4a
•    Oškalna ielas mājām Nr.18,20,22,24,26,28,30,31,31a,32,34,36,37,38,40,41,42,45,47
•    Pērļu ielas mājām Nr.3,4,9,11,12,15,17,40
•    Staru ielas mājai Nr.15
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Laumu ielas mājām Nr.3,4

 
š.g. 5.februārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

29.01.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem ūdensvada tīklos 2019.gada  30. un 31. janvārī būs pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas mikrorajonos pēc sekojošām adresēm:

š.g. 30.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00  Čerepovas mikrorajonā:
•    Dunduru ielas mājai Nr.7-u, 9-a
 
š.g. 31.janvārī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Inženieru ielas mājai Nr.12


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913