SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2023.gada  21.aprīļa līdz 30.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas divu rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 3.maijā plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar akas nomaiņu  un ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu ielā 84,  š.g. 12.aprīlī no plkst.8:30 līdz plkst.21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājām Nr. 72, 74, 76, 78, 80, 84
•    Valkas ielas mājām Nr. 12, 14, 16, 18, 31, 31-a, 33

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU KAC darbi Lieldiena s 2023

Smiltenes 3

Ar aktīvo remontdarbu sezonu sākumu SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas speciālisti martā jau izpildīja kanalizācijas tīklu pārlikšanas darbus Smiltenes ielā (posmā no mājas Nr.4 līdz mājai Nr.8) - sk.papildinformāciju

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 31.marta līdz 8.aprīlim  notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” 2 rezervuāru  dezinfekcija

SIA "Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa Miera-Kauņas ielu krustojumā)  š.g. 30.martā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr.28, 29, 30, 32, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 27.marta līdz 3.aprīlim tiks veikti apkalpošanas kameras pārbūves darbi Smilšu- Aizplisētas ielu krustojumā projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA Binders). Sakarā ar  to, ka darbu veikšana ir  saistīta ar ūdens plūsmas izmaiņām un īslaicīgam ūdensapgādes atslēgšanām (sk. iepriekšējo sludinājumu), pilsētas ūdensapgādes sistēmas atsevišķos posmos  ir iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšana.

Par visām novērotajām neatbilstībām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai operatīvi organizētu sadales tīklu papildus skalošanas darbus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA "Binders") tiks plānoti ūdens padeves pārtraukumi Ķīmijas apkaimē, proti-

27.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31
•    Miera ielas mājai Nr.143-a

29.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:

  • Aizpilsētas  ielas mājām Nr.18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 44, 45, 46, 48
    •    Miera ielas mājai Nr.143-a
    •    Smilšu ielas mājām Nr. 88, 99, 101, 103


3.aprīlī no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 4, 6
•    Zelinska ielas mājām Nr. 15, 17
•    Smilšu ielas mājām Nr.92, 92-a, 92-b, 92-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ESI DAĻA NO PĀRMAIŅĀM, KURAS VĒLIES REDZĒT PASAULĒ

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

WWD2023 POSTER ENG