Ansamblis ERAF

2019.gada 14.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Firma L4” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”. Preses-relīze

Ansamblis ERAF

2019.gada 12.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LAGRON” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”. (Preses -relīze)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  š.g.12. un 13.novembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  :
12.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Zelinska ielas mājām Nr.13, 20, 21, 23, 26, 27
•    Inženieru ielas mājām Nr. 7, 9, 9-a, 12, 16 (PII Nr.20)
•    Cialkovska ielas mājām  Nr. 6, 14
13.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dostojevska ielas mājām Nr.6, 8, 12
•    Oškalna ielas mājām Nr. 42-a, 49, 49-a
•    Aptiekas ielas mājai Nr.38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

udensvads logo 130 28052019.gadā pašvaldības uzņēmums “Daugavpils ūdens” atzīmēja savu jubileju - 130 gadus no pilsētas centralizētās ūdensapgādes sākuma un uzņēmuma izveidošanas brīža.  Daudzi bijušie un pašreizējie SIA Daugavpils ūdens darbinieki  ir veltījuši darbam uzņēmumā vairāk par desmit dzīves gadiem. Viena no tiem - SIA “Daugavpils ūdens” kvalitātes kontroles laboratorijas vadītāja Jevgeņija Juhņeviča , kura šogad atzīmē arī savu profesionālo jubileju (sk. raksta pilno tekstu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem 2019.gada 7.novembrī no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 tiks mainīta ceļu kustības organizācija  Grīvas mikrorajona Skuju ielā (posmā no Dostojevska ielas līdz Meduma ielai)  – sk. shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošiem jautājumiem: “4. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”, “5. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem no 2019.gada 4.novembra līdz 6.novembrim  tiek mainīta ceļu kustības organizācija  Grīvas mikrorajona Gaujas ielā  – sk. shēmu

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

u vitamins

Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”(LŪKA) projekta “Ū-vitamīns” (projekta reģ.Nr.1-08/63/2019) ietvaros organizē Daugavpilī bezmaksas semināru, kurā tiks apspriesti tādi jautājumi kā
-    dzeramā ūdens lietošanas no “krāna” mīti un patiesības,
-    “krāna” ūdens popularizēšana, aizstājot fasētā ūdens lietošanu,
-    “krāna” ūdens pieejamības publiskās vietās, tai skaitā arī skolās un pašvaldības iestādēs, nodrošināšana jeb ūdens strūklaku izvietošanas iespējas. Semināra gaitā notiks ūdens strūklaku iespējamo risinājumu demonstrācija.
Seminārs notiks 2019.gada 1.novembrī plkst.13:00 SIA “Daugavpils ūdens” telpās Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (dalībniekus aicinām pieteikt līdz š.g. 31.oktobrim plkst.10:00, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) .
Jautājumu gadījumā laipni aicināti vērsties pie LŪKA izpilddirektora Ginta Pērkona, tālrunis 28343439.