DU udens muca

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka SIA “LAGRON” veic noslēdzošus būvniecības darbus,  kā arī izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pārbaudes un regulēšanas darbus Judоvkas apkaimē īstenojama Eiropas projekta ietvaros. Vietās, kur darbu izpildei ir nepieciešams izmantot gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas ierīces, namīpašniekiem var rasties problēmas ar nepietiekamu vai pat īslaicīgu ūdens trūkumu privātakās. Šajos apstākļos aicinam iedzīvotājus izmantot ūdensapgādei brīvkrānu Lielajā ielā 226 vai darbu veikšanas vietās uzstādītu ūdens mucu.  Ja ir nepieciešamība piegādāt lielu ūdens daudzumu - var griezties ar pieteikumu pie SIA "Daugavpils ūdens" dispečerdienesta speciālistiem (tālr. 654 24251 vai 654 23961).
 Visi šobrīd pieteikušies Judovkas iedzīvotāji tiek nodrošināti ar dzeramo ūdeni operatīvi (norādītajā vietā tiek uzstādīta ūdens tvertne 1 m3 tilpumā, tomēr zemas nakts gaisa temperatūras prognozējamas iestāšanās,ūdeni var tikt  iesūknēta arī namīpasnieka nodrošinātajos konteineros apsildāmās telpās).
SIA "Daugavpils ūdens" un SIA "LAGRON" atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām šī projekta īstenošanas gaitā.

Water day 2022 poster

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šī gada oficiālā tēma ir gruntsūdeņi.
Gandrīz viss šķidrais saldūdens pasaulē ir gruntsūdeņi. Dzīve nebūtu iespējama bez gruntsūdeņiem.  Gruntsūdeņi veido lielāko daļu ūdens, ko izmanto dzeršanai (no 2001. gada  Daugavpils pilsētas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni arī tikai no pazemes artēziskiem urbumiem), sanitārijai, pārtikas ražošanai un rūpnieciskie procesi -  šeit ir informatīvais ziņojums "Pazemes ūdens, neredzamo radīt redzamu"

Latvijas ūdenssaimniecības nozares aktualitātes un interesanti fakti par ŪDENI - visnepieciešamāko un pārsteidzošāko vielu pasaulē var atrast arī šeit: www.lwwwwa.lv un www.uvitamins.lv

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 28.martā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 14.marta līdz 25.martam notiks 3.pacēluma  stacijas "Križi" rezervuāru dezinfekcija.

8.marta

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (Aglonas ielā 56),  š.g.7.martā  no plkst.8 -30 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Lauska ielas mājai Nr.12
•    Šaura ielas mājai Nr.21-a

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izvērtēs Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

Iesniegtajā pieteikumā Regulatoram ir norādīts uz nepieciešamību nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju un turpmāku attīstību bez privāto investoru piesaistes.

Pēdējo reizi Regulators ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Daugavpilī vērtēja 2014.gadā. Nepilnu astoņu gadu laikā:
•    ir palielinājušies ekspluatācijas izdevumi tīklu un iekārtu apkalpošanai,
•    par 56% auga minimālā alga valstī, un ir sagaidāms vēl lielāks minimālās algas pieaugums,
•    tika izbūvēti vairāk nekā 97 km jaunu tīklu, un 2022.gadā tiks pieņemti vēl vairāk nekā 17 km jauni tīkli,
•    pieauga degvielas, gāzes, siltuma un elektrības cenas.

Turklāt, iedzīvotāju skaita krituma dēļ, par 9% samazinājās realizācijas apjomi ūdensapgādei un par 11% kanalizācijai, un negatīva tendence ir novērojama 5 gadus pēc kārtas.

Jaunais tarifs pēc izvērtēšanas varētu stāties spēkā 2022.gada septembrī un ūdensapgādei varētu sastādīt 0,85 euro/m3 (0,72euro/m3 vietā), savukārt kanalizācijai 1,01 euro/m3 (0,74 euro/m3 vietā).

Vienlaicīgi, Regulators izskata ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu palielinājumu vēl četrās valstspilsētās un pēc prognozētām izmaiņām - Daugavpils iedzīvotājiem tiks piedāvāts viens no zemākiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem.

Komersants Esošais kompleksais tarifs(ū+k) Kompleksais tarifa projekts(ū+k)
    Rīgas ūdens      SIA 1,59 euro/m3 1,95 euro/m3
Jelgavas ūdens  SIA  1,76 euro/m3  2,06 euro/m3
Liepājas ūdens  SIA  1,79 euro/m3  1,86 euro/m3
Ūdeka SIA (Ventspils)  1,84 euro/m3  2,01 euro/m3
 Daugavpils ūdens SIA  1,46 euro/m3  1,86 euro/m3

 

Plašāka informācija  ir ŠEIT

 

2022.gada 24.februārī, SIA „Daugavpils ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ( Paziņojuma tekstu sk.šeit )

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem (1.maija ielā un Elernes ielā)  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 03.03.2022. ceļu satiksme Judovkas apkaimē tiks organizēta atbilstoši shēmām Nr.307 un Nr.308

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtējās situācijas atcelšanu visā Latvijas Republikas teritorijā un ņemot vērā daudzu klientu vēlmes,
no 2022.gada 1.marta uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī) tiks atsākta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība
(bez Covid-19 sertifikāta, ievērojot visus piesardzības noteikumus) - sk.pazinōjumu