SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  22.maija  līdz 25.maijam notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar  būvdarbiem  Vienības – Imantas ielu krustojumā (darbus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g. 26. maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Imantas ielas mājām  Nr.18, 23, 23-a, 25, 27
•    Vienības ielas mājai Nr.18

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , š.g. 21.maijā

no plkst. 9:00 līdz plkst.11:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajona pēc sekojošām adresēm:

•   Valkas ielas mājām  Nr. 1, 1A

no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana J.Stropu mikrorajona pēc sekojošām adresēm:

•   Atputas ielas mājai  Nr. 26-a

•   Stropu ielas mājai  Nr. 28

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens”, ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv), no š.g. 18. maija atsāk klientu pieņemšanu klātienē (izņemot kases darbību) .

Klientu pieņemšanas laiks - darba dienās no 8:00 līdz 12:00

KLIENTU IEVERĪBAI!
Sakarā ar būvniecības darbiem  Klientu apkalpošanas centra telpās, uzņēmuma kase nedarbosies un  klientu pieņemšana tiks organizēta  “Daugavpils ūdens” administrācijas  ēkas 1.stāvā  , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaidi pēc uzstādītiem virzienrādītājiem) .

 Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku  un pakalpojuma saņemšana klientiem un darbiniekiem būtu maksimāli droša, klientu pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568.(pilns teksts)

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  15.maija  līdz 18.maijam notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 11 maija līdz 6.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tīrumu ielā). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos ,  š.g.12. un 13.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  J. Stropu mikrorajonā:

12.maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Abavas ielai mājai Nr.1
•    Vaiņodes ielas mājai Nr. 6

13.maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Vasarnīcu ielas mājai  Nr. 20 (Daugavpils Reģionālā slimnīca)
•    Stropu ielas mājai Nr. 28
•    Atpūtas ielas mājai Nr.26-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonа sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g.30.aprīļa līdz 15.maijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Čerepovas mikrorajonā (Nometņu un Patversmes ielās). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu (ar drošu elektronisko parakstu)  pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (darbus veic CBF SIA “Binders”) š.g. 5. maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Čerepovas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Stiklu ielas mājai Nr.9-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

apsveikums 4.maijaa