SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts)  š.g. 22.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Valkas ielas mājai Nr. 3
•    Strādnieku ielas mājai Nr.84
•    Bauskas  ielas mājām Nr. 101, 103, 104-a
•    Liepājas ielas mājām  Nr.2-c, 4

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 21.02.2021. līdz 31.03.2022. ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.306

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa) š.g. 15. un 17.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve :

15.februārī  no plkst.8:30 līdz 14:00 Centra apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 48-b, 56, 58, 97-a, 99

17.februārī  no plkst.8:30 līdz 12:00 J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Aveņu ielas mājām Nr. 35, 35-a, 35-b
•    Ezeru ielas mājai Nr. 61-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 14.februārī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
No darba kārtības tiks izslēgti sekojoši jautājumi:

4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana. 

5. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos ,  š.g.  8.februārī no plkst.8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    A. Pumpura ielas mājām Nr.37-a, 39, 41, 43, 43-a, 43-v, 44, 46, 47, 48, 50, 52
•    Miera ielas mājām Nr. 7, 9

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

Judovka KSS parbaude 8

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. februāra sākuma būvuzņēmējs SIA “LAGRON” daļēji atjaunojis darbus Judovkas apkaimē. Apstākļos, kad būvdarbu veikšanai ir sezonāli ierobežojumi, būvuzņēmējs veiks izbūvēto sistēmu kompleksas pārbaudes  - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 14.februārī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.        Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.
3.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
4.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
5.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.
6.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 31.janvārī  no plkst.11-50 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Grīvas apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr.2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 20. janvārī  no plkst.9:00 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājai Nr.1 (Daugavpils universitātes mācību un sporta komplekss)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts),  š.g. 19. janvārī  no plkst.8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr.27, 34-a, 38-a, 44
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 71, 73

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.