ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada aprīlī pie Nometņu un Patversmes ielu krustojuma tika uzsākti kanalizācijas un ūdensvada dīķeru (cauruļvadu zem Daugavas upes) izbūves darbi ES Kohēzijas fonda  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros. Dīķeri savienos jaunizbūvētus ūdensvada un kanalizācijas tīklus Judovkas rajonā ar jau esošām pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. Būvdarbus veic SIA “LAGRON”,  inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants” (pilns teksts).

DSC03399

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 28. un 29. aprīlī   tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves un Jaunstropu mikrorajonos:

28.aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 pēc sekojošām adresēm
•    L. Dārza ielas mājām  Nr. 60/62, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
•    Liepājas ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 5
•    Valkas ielas mājai Nr. 1
29.aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Atputas ielas mājai  Nr. 43
•    Stropu ielas mājai Nr. 40

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  24.aprīļa  līdz 30.aprīlim notiks notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  š.g. 23. aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunstropu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Dzintaru ielas mājai Nr. 1
•    Stropu ielas mājai Nr.40

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem  Kr.Valdemara ielā (darbus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g.22. un 23. aprīlī  , tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra un Čerepovas mikrorajonos:

22.aprīlī no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Parādes ielas mājai  Nr. 17
•    Cietokšņa ielas mājām Nr. 53, 55, 60 (Ditton nams)
•    Kandavas ielas mājai Nr. 15

22.aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Stiklu ielas mājām  Nr. 10, 10-b, 10-c, 10-f


23.aprīlī no plkst. 8:00 līdz plkst.18:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Parādes ielas mājai  Nr. 17
•    Cietokšņa ielas mājai Nr. 60 (Ditton nams)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem š.g.20. aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku  ielas mājām Nr.88-a, 90

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada martā tika saņemti visi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvniecības daļas izpildei nepieciešami dokumenti un aprīlī būvuzņēmējs SIA “LAGRON” uzsāka būvdarbus Judovkas rajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem  Kr.Valdemara ielā (darbus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g.16.aprīlī  no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajona pēc sekojošām adresēm:
•    Vienības ielas mājām  Nr. 8, 12
•    Kr.Valdemara ielas mājām Nr. 4, 13, 15, 17, 19
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 11

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Lieldienas

Saskaņā ar2020.g. 7.aprīlī Ministru kabineta sēdē nolemto – pagarināt ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 pandēmijas dēļ vēl par mēnesi, SIA “Daugavpils ūdens” klientu klātienes apmeklējumus nepieņems līdz š.g. 12.maijam. Ierobežojums attiecas uz Klientu apkalpošanas centru , Tehnisko daļu  un uzņēmuma vadības un specialistu pieņemšanu -  Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī.
Nepieciešamie pakalpojumi iespēju robežās tiks nodrošināti attālināti (šeit ir kontaktinformācija)

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas periodā uzņēmuma darbība netiks traucēta attiecībā uz kvalitatīvu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu daugavpiliešiem , tāpat tiks sniegti asenizācijas un citi pakalpojumi, kuri nav pretrunā ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.