ng 2

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par 2016.gada 27.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības precizēšanu. No darba kārtības tiek izslēgti sekojoši jautājumi:
•    SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana
•    SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Gajoka  un Vecstropu mikrorajonos:
•    Jaunā ielas mājām Nr. 2, 3, 4, 5, 7
•    Čiekuru ielas mājām Nr. 3, 3-a, 3-b

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Gajoka  mikrorajonā:
•    Centrālā ielas mājām Nr. 3, 10, 11, 12, 16
•    Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Fabrikas ielas mājām Nr. 9, 16-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

veterani

2016.gada 16.decembrī notika SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku, kuri  izteica vēlmi šī gada beigās doties pensijā, godināšanas pasākums. Daugavpils pilsētas domes un uzņēmuma “Daugavpils ūdens” vadība izteica visiem darbiniekiem (vairums no viņiem ir uzņēmuma veterāni) pateicību par ilggadīgu un godprātīgu darbu, piešķirot goda rakstus un piemiņas suvenīrus. Savukārt veterāni ļoti emocionāli dalījās savas atmiņās par darbu pilsētas ūdenssaimniecības labā. Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā Facebook – www.facebook.com/daugavpilsudens

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 16.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" aicina darbā iepirkumu speciālistu/-i (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.decembrī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remonta darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Stropu mikrorajonā:
•    Krimuldas ielas mājai Nr.40

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 27.decembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gadam apstiprināšana.
4. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
5. SIA “Daugavpils ūdens” valdes izstrādāto atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu jaunā redakcijā saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa Ģ.Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 8.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.
3.      Par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.