P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 20.martā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

torte2

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:

•    Tautas ielas mājām Nr. 13, 25, 24, 15, 19, 30, 21, 25, 28
•    Kauņas ielas mājai Nr. 38/40
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 97a, 95
•    Ventspils ielas mājām Nr. 31, 35

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 16.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.15-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Liepājas ielas mājai Nr. 10
•    18.Novembra ielas mājai Nr.183

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 6.februārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos (aizbīdņa nomaiņa ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām V.Forštadtes mikrorajonā:
•    Vidzemes ielas mājām Nr. 1-e, 42, 44, 48
•    Šūņu ielas mājai Nr.8 (pirts)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.24.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām J.Forštadtes mikrorajonā:
•    Raipoles ielas mājām Nr. 6, 8, 10, 10-a, 10-b
•    Tartu ielas mājām Nr.15, 15-a, 15-b, 19, 21

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 20.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30 sakarā ar  ūdensvada ievada likvidēšanu (Stacijas ielā 65/67) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 22, 26, 47, 47-a, 49, 69

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 19.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ūdensvada akas demontāžas darbiem būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Varšavas ielas mājām Nr. 4, 8
•    Tautas ielas mājām Nr. 3, 7, 8
•    A. Pumpura ielas mājai Nr.21


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2017.gada 31.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2017.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2017.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 10.janvārī no plkst. 8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  ugunsdzēsības hidranta remontu būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas  mikrorajonā:
•    Butlerova ielas mājai Nr. 10
•    Arhitektu ielas mājai Nr.25
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913