SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz kapitālsabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijā, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2016.gada 15.aprīlī plkst.10.00 sakarā ar kapitālsabiedrības valdes locekļa iecelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” esošā valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” jauna valdes locekļa ievēlēšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 31.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:
•    Jātnieku ielas  mājām № 48-a, 49, 50, 52, 53/55, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63, 65, 67, 69, 71
•    Valkas ielas mājām № 28, 30, 32,51
•    Aizpilsētas ielas mājai № 47
•    Annas ielas mājai № 5

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 18.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Jaunbūves mikrorajonā:


•    A.Pumpura ielas  mājām № 127-e, 129, 131, 131-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 18.marta līdz 19. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.martā plkst. 9.00, sakarā ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma procedūras Nr. DŪ-2016/2 “Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  laika periodā  no š.g. 07.marta  līdz 11.martam (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:

•    Valmieras ielas  mājām Nr.77, 79, 88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 42, 44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 02.03.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Atmatas ielas mājām Nr.15,15-a
  • Lauskas ielas mājai Nr.14

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 01.03.2016. no plkst.13-00 līdz plkst. 16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Cialkovska ielas mājai Nr.6
  • Inženieru ielas mājām Nr.7, 9, 12, 16
  • Zeļinska ielas mājai Nr.13

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 25.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Inženieru ielas mājām Nr.2, 2A, 4, 6, 1 (veikals "BETA")

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 23.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Inženieru ielas mājai Nr.12 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251