KF projekts Daugavpili 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka ārkārtas situācijas darbības laikā COVID-19 slimības izplatības dēļ, uzņēmums nodrošina tikai pamatdarbību, proti, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem notiek attālinātā režīmā, ir apturēta arī maksas pakalpojumu sniegšana (t.sk. būvniecības darbi  nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansētas programmas ietvaros).

     Tomēr, jā šajā periodā namīpašnieks ir gatavs turpināt nekustamā īpašuma pieslēgšanas procedūru  pilsētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai (jau ir izstrādāts projekts), tam  ir iespēja ar “Daugavpils ūdens” speciālistu starpniecību piesaistīt būvdarbu izpildei firmas, ar kurām pēc paveiktās iepirkuma procedūras DŪ-2020/2 rezultātiem ir noslēgtas vienošanās  par būvdarbu veikšanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai pilsētas centralizētajām  sistēmām (pēc Saistošo noteikumu Nr.44„Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” nosacījumiem).

    Sakarā ar to SIA “Daugavpils ūdens” lūdz topošos klientus paziņot par savu vēlmi izmantot šo iespēju, sniedzot iesniegumu (brīvā formā) uz  e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot uz tālr. 654 44565.  Katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli un “Daugavpils ūdens” speciālisti informēs namīpašnieku par dokumentu noformēšanas kārtību  un būvdarbu veikšanas  nosacījumiem  (iesniegumā lūdzam norādīt Jums ērtāko saziņas kanālu (veidu)).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem  Raiņa un Vienības ielu krustojumā (darbus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g.8.aprīlī  no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajona pēc sekojošām adresēm:
•    Vienības ielas mājai  Nr. 4, 6
•    18.novembra ielas mājai Nr.11-a
•    Raiņa iela mājām Nr. 5, 7, 8, 10
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 7/9

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 6.aprīlī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, novadīšanas datuma grozīšanu. Ārkārtas sapulce notiks 2020.gada 17.aprīlī plkst.10:00.

Ansamblis ERAF

Energo marts

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada martā turpinājās būvniecības darbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (sk.preses-relīzi).

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  3.aprīļa  līdz 6.aprīlim notiks notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus. 29. marta grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pieejami šeit

COVID 2 un 2 LV

 

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 2020.gada 27.marta mainīta ceļu kustības organizācija Judovkas mikrorajona:

no 27.03.līdz 05.05.2020.Tabores, Īsā un Austrumu ielu rajonā– sk. shēmu

no 27.03. līdz 26.06.2020. Demenes, Vakara un Zemnieku ielu rajonāsk.shēmu

mazga2

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka turpina strādāt arī esošajā ārkārtas situācijā valstī un veic visas nepieciešamās darbības, lai nepārtraukti nodrošinātu Daugavpils iedzīvotājiem  kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Jo tieši šo pakalpojumu esamība, pieejamība un kvalitāte  kopā ar karantīna pasākumiem palīdz ierobežot  vīrusa COVID 19 izplatīšanos (atgādinām par rekomendācijām dienas laikā dzert ūdeni un mazgāt rokas vismaz 20 sek. pēc veikala, aptiekas un citu sabiedrisko vietu apmeklēšanas).


Pašlaik uzņēmumam ir pietiekami resursu, lai nodrošinātu galveno objektu bezavārijas ekspluatāciju  un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu klientiem pilnā apjomā. Visi ienākošie līdzekļi tiek izmantoti, lai izveidotu nepieciešamo stratēģisko materiālu, rezerves daļu, reaģentu krājumu utt. Uz kādu laiku daļa no plānotajiem remontdarbiem ir apturēta, bet steidzamos gadījumos (avārijas maģistrālajos tīklos, kanalizācijas tīrīšana) pakalpojumi tiks sniegti savlaicīgi.
“Daugavpils ūdens” pateicas klientiem par sapratni un novēl visiem veselību un izturību. Šajā situācijā stabila uzņēmuma darbība - pirmkārt, ir katra mūsu pilsētas iedzīvotāja veselības garantija!


Atgādinām, ka līdz 2020. gada 14.aprīlim ir pārtraukta “Daugavpils ūdens” klientu pieņemšana klātienē, visas konsultācijas un iesniegumu pieņemšana tiek veikta attālināti (visus kontaktus sk.šeit ).

    SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 6.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Budžeta plāna 2020.gada 2.-4. ceturksnim apstiprināšana.
3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 24. martā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Kalkūnes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 8-a, 8-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.