SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 18.03.2016.  no plkst.8-30 līdz plkst.12-00 sakarā ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Jaunbūves mikrorajonā:


•    A.Pumpura ielas  mājām № 127-e, 129, 131, 131-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA "Daugavpiuls ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada ietaišu un tīklu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2016.gada 18.marta līdz 19. martam notiks 3.pacēluma stacijas rezervuāru hlorēšana un mikrorajona “Križi” sadales tīkla dezinfekcija.

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S  PAR  SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES  SASAUKŠANU


    SIA “Daugavpils ūdens” valde valdes locekļa S.Selicka personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese: Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.martā plkst. 9.00, sakarā ar vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar uzvarējušo pretendentu iepirkuma procedūras Nr. DŪ-2016/2 “Būvdarbu veikšana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai” ietvaros. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā  ar  pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  laika periodā  no š.g. 07.marta  līdz 11.martam (no plkst. 8-30 līdz plkst.16-30)  iespējama  īslaicīga  ūdens apgādes atslēgšana šādām ēkām  pilsētas Jaunbūves mikrorajonā:

•    Valmieras ielas  mājām Nr.77, 79, 88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 42, 44

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 02.03.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Atmatas ielas mājām Nr.15,15-a
  • Lauskas ielas mājai Nr.14

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 01.03.2016. no plkst.13-00 līdz plkst. 16-30 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Cialkovska ielas mājai Nr.6
  • Inženieru ielas mājām Nr.7, 9, 12, 16
  • Zeļinska ielas mājai Nr.13

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 25.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Inženieru ielas mājām Nr.2, 2A, 4, 6, 1 (veikals "BETA")

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 23.02.2016. no plkst.8-30 līdz plkst. 12-00 sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām  Ķīmijas mikrorajonā:

  • Inženieru ielas mājai Nr.12 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 17.02. un 19.02.2016.  sakarā ar  remontdarbiem ūdensvada  tīklos būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Ķīmijas mikrorajonos, proti:
š.g. 17. februārī no plkst.13-00 līdz plkst.16-00 šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā-

•    Tautas ielas mājām Nr. 11, 12, 16, 16-a, 20
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 22
•    18.Novembra ielas mājām Nr.83, 85
•    Kauņas ielas mājai Nr.37
Un š.g. 19. februārī no plkst. 13-00 līdz plkst.15-00 šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā-
•    Inženieru ielas mājām № 1, 2, 2-a, 4, 6
•    Arhitektu ielas  mājai № 10
•    Cialkovska ielas mājai Nr. 4

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka  15.02.2016. un 16.02.2016. sakarā ar avārijas likvidēšanas darbiem kanalizācijas tīklos  tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajona Mihoelsa  ielā (posmā no Kr.Valdemara ielas līdz Raiņa ielai)  - sk.shēmu

Preses-relīze