Lai atgādinātu sabiedrībai par rīcību ārkārtas situācijā un informētu, kur griezties, lai saņemtu Daugavpils pilsētas pašvaldības pakalpojumus attālināti, ir izstrādāti informatīvie plakāti.

Plakātus lejuplādēt var šeit.

Paliec majas LV labots

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 17.martā plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, novadīšanas datuma grozīšanu. Ārkārtas sapulce notiks 2020.gada 24.martā plkst.11:00.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada 20.marta līdz 30.martam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  3.pacēluma  stacijas divu rezervuāru pakāpeniska dezinfekcija.

Pamatojoties uz š.g. 12.martā LR MK rīkojumu Nr.103  par izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, SIA “Daugavpils ūdens” drošības nolūkos no š.g. 16.marta līdz 14.aprīlim klientu klātienes apmeklējumus nepieņems. Nepieciešamie pakalpojumi iespēju robežās tiks nodrošināti attālināti.
Ierobežojums attiecas uz Klientu apkalpošanas centru , Tehnisko daļu  un uzņēmuma vadības un specialistu pieņemšanu -  Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. (pilns teksts)

SIA “Daugavpils ūdens ” informē, ka ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējas situācijas spēkā esamības laikā , sākot ar 16.03.2020. tiks pārtraukta uzņēmuma kases  darbība un skaidras naudas maksājumu pieņemšana  Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī).  Sakarā ar to ,lūdzam  Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un uzņēmuma klientus veikt apmaksu par “Daugavpils ūdens” sniegtiem pakalpojumiem   bezskaidras naudas maksājumos  ar Internetbanku starpniecību.

Gadījumos, ja šajā periodā objektīvu  iemeslu dēļ no kādiem uzņēmuma klientiem  netiks saņemti maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem, rēķinus var apmaksāt līdz š.g. aprīļa beigām un par tiem netiks aprēķināti maksājumu nokavējuma procenti.
SIA ,,Daugavpils ūdens” aicina klientus būt atbildīgiem par noslēgto līgumu noteikumu izpildīšanu  un nodrošināt savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, aicinām iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv; www.daugavpils.udens.lv un  www.daugavpils.lv ) un interesējošos jautājumus risināt attālināti, izvairoties no klientu pieņemšanas vietu apmeklēšanas klātienē.

Saziņas iespējas ar SIA “Daugavpils ūdens”nodaļām:
•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Realizācijas un kontroles nodaļas vadītājs – 654 07508, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītājs – tālr. 65407521, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskās nodaļas vadītājs – tālr.654 47818, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdensskaitītāju verifikācijas jautājumi  - taļr. 654 23961 vai m.t. 20229962, e-mail – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijas vadītāja – tālr. 654 07503, e-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, e-mail- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tāpat aicinām pastiprināti ievērot higiēnas prasības un visas citas ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas.
Sekojam līdzi aktuālajai informācijai, esam atbildīgi, saudzējam sevi un apkārtējos!

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem(ventiļa nomaiņa)  š.g.16. martā no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Tautas  ielas mājām Nr.37, 43, 45, 54, 56
•    Dobeles ielas mājai Nr.33

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 10. martā no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Kalkūnes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 13

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

8

 

Ansamblis ERAF

2020.gada februārī tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un tika uzsākti būvniecības darbi SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā, kurā atrodas Klientu apkalpošanas centrs(sk. preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas  apmeklētājiem  par iespējamām  īslaicīgām neērtībām, kas saistītas ar būvdarbiem uzņēmuma telpās. Šajos apstākļos tiks veikti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un netraucētu speciālistu saziņas procesu.
Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” tehnisko direktoru Ē.Limanovski pa tālr.65407501 vai pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.