SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø200 mm pārrāvums Rīgas ielā),  š.g. 15.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SIA “Daugavpils ūdens” no š.g. 16.novembra nodrošina klientu apkalpošanu klātienē (t.sk. arī norēķinu kases darbību), kas tiks veikta  tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568, 654 24761 vai 621 03020.

Klientiem ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Apmeklējot Klientu apkalpošanas centru (Ūdensvada ielā 3,Dauagvpilī)  apmeklētājiem ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem un jāievēro visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Nedrīkst apmeklēt klientu apkalpošanas centru, ja ir elpceļu slimības pazīmes, kā arī ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Tie apmeklētāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,  SIA “Daugavpils ūdens” pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski (sk.papildinformāciju).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kartība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “4. Statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana”.

DKS foto 1

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka visiem Daugavpils pilsētas namīpašniekiem, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3/dn, kas nav pievienotas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdz 2021.gada 31. decembrim ir jānodrošina šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk - DKS) reģistrāciju DKS Reģistrā (LR  MK noteikumu Nr.384  (27. 06. 2017.)  un Daugavpils pilsētas domes  Saistošo noteikumu Nr.14 (28.06.2019.) prasības).

SIA "Daugavpils ūdens" aicinājuma pilns teksts

Aicinām arī iepazināties ar VARAM paziņojumu medijiem

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø250 mm pārrāvums  Aveņu-Cīruļu ielu krustojumā),  š.g. 11.novembrī  no plkst.8-30 līdz 16-30  tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J.Forftadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vidzemes ielas mājām Nr.1-e, 34, 42,44, 48
•    Šūnu ielas mājai Nr.8 (pirts)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , no š.g. 5.novembra papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  20 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos ( ūdensvada Ø 150 mm pārrāvums Tautas-Liepājas ielu krustojumā),  š.g. 3.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Liepājas ielas mājai Nr.10
•    18.novembra ielas mājai Nr.183 (AS “Daugavpils satiksme” administrācija)

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši sekojošām shēmām:
no 2.11.2021. līdz 15.11.2021. – shēma Nr.295
no 2.11.2021. līdz 30.11.2021. – shēma Nr.297
no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. – shēma Nr.296

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) ,  š.g. 5.novembrī no plkst.8:30 līdz 14:00 būs pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku ielas mājai Nr.76
•    Enerģētiķu šķērsiela mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 12

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.