SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 29.oktobra līdz 8.novembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  atdzelžošanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

Ar 2021.gada 26.oktobri stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  Domes līdzfinansējuma apjoma palielināšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai  (sk.šeit)

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.gada 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.285-1 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 25. un 26.oktobrī no plkst.8:30 līdz 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve 2 mikrorajonos:

25.oktobrī Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    L. Dārza ielas mājām Nr. 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b

26.oktobrī Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Tirgus ielas mājām Nr.11, 11-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu) Covid-19 izplatības ierobežošanai  laika periodā no 2021.gada 21.oktobra un līdz 15.novembrim  (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks SLĒGTA

! Atvainojamies klientiem, kuri jau veica iepriekšēju pierakstu Klientu apkalpošanas centra  apmeklējumam vai maksājumu veikšanai uzņēmuma kasē.


Atgādinām, ka šajā periodā visas konsultācijas un iesniegumu pieņemšana tiek veikta attālināti (visus kontaktus sk.šeit).

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 19. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ķieģeļu ielās mājām Nr.1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 11-b, 13

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.g. 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmām:
Shēma Nr.1 un Shēma Nr.2

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 8.oktobra līdz 12.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  16 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) ,  š.g. 11. 12. un 14.oktobrī būs pārtraukta ūdens padeve pilsētas mikrorajonos:

11.oktobrī no plkst.8:30 līdz 12:00 J.Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stāvā ielas mājām Nr. 22, 22-a

12.oktobrī no plkst.8:30 līdz12:00 Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes  ielas mājām Nr.2, 6

14.oktobrī no plkst.8:30 līdz 16:30 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr. 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 65, 67, 68, 69, 64-a (dz.1, 2), 66,  70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku  ielas  mājai Nr.42-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.