IMG 20220830 102831

SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Latgales reģionālo vides pārvaldi, Augšdaugavas novada pašvaldību un AS “VentEko” turpina apsaimniekot vēsturisko piesārņojumu dūņu laukos “Križi”. 2022.gadā tika uzsākta pilotprojekta “Dūņu lauku “Križi” teritorijā esošo dūņu izlietošanai atkritumu izgāztuves pārklāšanai un izmantošanai mēslošanai lauksaimniecības zemēs” realizācija, kā arī tika paplašināti fitoremediācijas tehnoloģijas izmantošanas pasākumi (sk.preses-relīzi)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada  6.oktobra līdz 9.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 2.rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Kauņas ielā 192)  š.g. 6.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr.134, 136, 136-a
•    Višķu ielas mājām Nr. 11, 13, 13-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU energijas paterins 2021 2022

SIA “Daugavpils ūdens” , kā energoietilpīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, solidarizējoties ar visiem pašvaldības elektrības un siltumenerģijas  taupīšanas programmas dalībniekiem, neskatoties uz pastāvīgi veiktiem pasākumiem un sasniegtiem rezultātiem enerģijas patēriņa samazināšanai (salīdzinot ar iepriekšējo gadu elektroenerģijas  patēriņš samazinājās par 12, 4 %, siltumenerģijas patēriņš – par 13, 8 %, degvielas patēriņš – par 9,9 %) , paplašina to ar papildaktivitātēm, lai panāktu vēl būtiskākus uzlabojumus 2022./2023.gada apkures sezonā (sk.papildinformāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  

Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošiem jautājumiem:
3. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.
4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada  23.septembra līdz 26.septembrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

WA0002

SIA “Daugavpils ūdens” jau tradicionāli piedalījās Rīgas ielas svētkos, ko  septembra vidū rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, šoreiz ar tēmu “Viena pils – divi krasti”. Mūsu uzņēmumam Daugavas upe ir ne tikai svētku simbols, bet arī pilsētas ūdenssaimniecības vēstures sākums, jo tieši Daugavas ūdeņi 1889.gadā kļuva par ūdens avotu pirmajai ūdensvada stacijai “Gajoks” un līdz šīm brīdim cieši saistīti ar “Daugavpils ūdens” darbību abos upes krastos.
Aktivitāšu vidū ļoti populāra bija dalībnieku parāde, kuras gaitā galvenie pasākuma organizatori radīja visiem labu noskaņojumu, dalot ziepju burbuļus no “Daugavpils ūdens” traktora, kā arī uzņēmuma transporta un vēsturisko ierīču izstāde.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Tukuma ielā 53),  š.g. 20.septembrī no plkst. 8:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tukuma ielas mājām Nr.55, 56, 58
•    Miera ielas mājām Nr. 109, 111

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) š.g. 15.septembrī no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Zeltkalna ielas mājām Nr. 7, 8, 9, 10, 10-a, 13, 13-a,13-b, 14, 15-b, 16, 17, 18, 19, 19-a, 20, 22, 24, 26, 28
•    Līkā ielas mājai Nr. 4
•    Ceru ielas mājām Nr.18-g, 20, 20-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.