SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 31.maija līdz 2.jūnijam un no 7.jūnija līdz 9.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.maijā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Piedāvāta sapulces darba kārtība ar grozījumiem:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3.    Valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem un pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos,  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajonā:

š.g.29.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr. 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 127, 129

š.g.30.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.18:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem un pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.27.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana :

no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Bruģu ielas mājām Nr. 13-a, 15, 17, 19

no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stacijas ielas mājai Nr.60

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa remonts) , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,  š.g.22.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ūdensvada ielas mājām Nr. 4, 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 31.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos ,  š.g. 21.maijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 22
•    Lāčplēša ielas mājām Nr.22, 24, 26, 28, 30

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2019.gada 17.maija līdz 19.maijam  un no 24.maija līdz 26.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” ūdens attīrīšanas stacijas otrā un trešā rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g. 18.maijā  no plkst. 8:00 līdz plkst.15:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ūdensvada ielas mājām Nr. 4, 4-a, 6
•    Podnieku ielas mājām Nr. 1, 5/7, 7/9, 11
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 11, 13, 15, 30, 32, 36
•    Nometņu ielas mājām Nr. 22, 22-a, 23, 24, 26, 30-a, 32, 34, 36

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos ,  š.g. 13.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 pilsētas mikrorajonos:

no plkst. 8:30 līdz plkst.15:00 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm -
•    Aglonas ielas mājām Nr. 3, 7, 11
•    Kauņas ielas mājām Nr.105, 107, 115, 117, 119, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148-a, 150, 154, 156, 158-a

no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm -
•    Ūdensvada ielas mājai Nr. 10, 12

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913