2015.gada 2.decembrī tika parakstīts akts par ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu pieņemšanu ekspluatācijā, kuri tika izbūvēti līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros” realizācijas laikā.
Ar šī līguma pabeigšanu visas projekta ieplānotas aktivitātes ir izpildītas un kārtējais investīcijas projekts, kurš tika realizēts Daugavpilī 2011.-2015. gadu periodā, pateicoties Daugavpils pašvaldības, Latvijas valsts  un Eiropas Savienības attiecīgo struktūru, fondu un speciālistu sadarbībai ūdenssaimniecības attīstības jomā, ir veiksmīgi pabeigts.
Preses-relīze

2015.gada  25.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

2015.gada  30.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” ietvaros veikti darbi.Preses-relīze

2015. gada  13.augustā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LEVEN” (Uzņēmējs) tika parakstīts līgums būvdarbu izpildei „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas rajonos, Daugavpilī, Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros”. Preses-relīze

2015.gada 12.augustā ekspluatācijā tika pieņemti kanalizācijas sistēmas objekti Alejas ielā, kas kļūst par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” būvlīguma „Maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcija (D.K-15)” pabeigšanu. Preses-relīze

2015.gada  5.augustā ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (D.K-17)” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

  2015. gada  29.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Daugavpils būvmehanizācija” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīize 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo par būvniecības ieceri „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunbūves, Ruģeļu un Grīvas  rajonos, Daugavpilī” Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansēta projekta   "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta" ietvaros  (sk.Paziņojumu)

2015. gada  23.martā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „VELVE” (Uzņēmējs) tika parakstīts būvniecības līgums „D.K-16 - esošo kanalizācijas spiedvadu pāri Daugavas un Lauceses upēm rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Sarkanā grāmata)”, kurš tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros. Preses-relīze

2015.gada 17. februarī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščes ezera” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2015.gada 21.janvārī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 7.sistēmā – Jaunie Stropi” ietvaros veiktie darbi.   Preses-relīze

2014.gada 18.decembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2, 3, 4, 5)” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 14.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma 6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II”” ietvaros veiktie darbi.    Preses-relīze

2014.gada 4.novembrī ekspluatācijā tika pieņemti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” līguma “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1.sistēmā – Grīva 1” ietvaros veiktie darbi. Preses-relīze

 

SIA „Daugavpils ūdens”  paziņo, ka sākot ar 2013 g. 23. aprīli dažādos ielu posmos 7 pilsētas mikrorajonos tiks veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” ietvaros.
Būvniecības darbu veikšanas periodā autotransporta kustības shēmas būvdarbu vietās tiks izmainītas. Plānojot Jūsu braucienus, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmes.


BŪVDARBU VIETAS UN AUTOTRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS : 

 

No 31.08.2015. līdz 11.10.2015 Jaunbūves mikrorajonā(Arodu, Ventspils un Kļāvu ielās) (sk.shēmas) (būvuzņēmējs - SIA "LEVEN")

No 10.08.2015. līdz 26.08.2015 Arendoles ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 10.08.2015. līdz 21.08.2015 Līkā ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 01.08.2015. līdz 21.08.2015 Līksnas ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 20.07.2015. līdz 11.08.2015 Aveņu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

No 13.07.2015.  līdz 20.08.2015. Fabrikas ielā (sk.shēmu) un Skrostu un Tirzas ielās (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija")

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 No 01.07.2015.  līdz 07.08.2015. Cēsu ielā (sk.shēmu) (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija"

 

No 29.06.2015. J.Forštadtes un Gajoka mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

No 03.06.2015. J.Forštadtes mikrorajonā (būvuzņēmējs -SIA "Daugavpils būvmehanizācija":

  • Zeltkalna ielā (03.06.-22.06.2015.) - sk.shēmu
  •  Cīruļu un Līksnas ielās (08.06.-06.07.2015.)sk.shēmu
  • Ceru ielā (15.06.-06.07.2015.) - sk.shēmu
  • Cīruļu ielā (16.06.-13.07.2015.)sk.shēmu

No 25.05.2015. Pilsētas centra un Grīvas mikrorajonos (būvuzņēmējs - SIA "Velve"):

 
Daugavas ielā - sk.shēmu
Liela-Gulbju ielu krustojumā -  sk.shēmu
Brivības-Stellas ielu krustojumā - sk.shēmu
 

No 30.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 27.04.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 30.03.2015. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 05.03.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 

No 12.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 29.12.2014. un no 09.01.2015.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.10.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 25.08.2014.  Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 18.08.2014. Pilsētas centra mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

 No 04.08.2014.Stropu mikrorajonā (būvuzņēmejs - CBF SIA "Binders"): 

 No 28.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):

No 07.07.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
 Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
 

No 19.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Dzērvju ielā
• Garā un Čehova ielas krustojumā 

No 16.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā

No 09.06.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība):
• Sēlijas ielā (1.posms)
• Sēlijas ielā (2.posms)
• Sēlijas ielā (3.posms)

No 28.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 24.05.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "Rbsskals būvvadība")

 No 15.05.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmejs - SIA "YIT celtniecība): 

No 29.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 22.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 15.04.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 03.04.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 01.04.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmejs- SIA "RBSSKALS būvvadība":

 No 28.03.2014. Grīvas mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "VELVE"):

No 27.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

 No 17.03.2014. Jaunbūves mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "RBSSKALS būvvadība"):

No 10.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

No 05.03.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):

  No 03.03.2014. Grīvas mikrorajonā(būvuzņēmējs –SIA „VELVE”):
• Pieneņu –Blaumaņa ielu krustojums
• Veidenbauma ielā
• Blaumaņa ielā (posmā no Pieneņu līdz Stellas ielai)
• Staru ielā

No 24.02.2014. Grīvas  mikrorajonā (būvuzņēmējs - SIA "YIT celtniecība”):