Bistama aka 3

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki plānveidā apseko un sakārto ūdensvada un kanalizācijas centralizētas sistēmas sastāvdaļas visās pilsētas apkaimēs.  Tomēr, ņemot vērā ka “Daugavpils ūdens” rīcībā ir ap 550 km ūdensvada un kanalizācijas tīkli ar 26 000 skatākām,  būsim ļoti  pateicīgi visiem, kuri pamanījuši akas bojājumu, tas vāka trūkumu, vai citus avārijas gadījumus pilsētas ūdenssaimniecības sistēmā, ziņot par to “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai nosūtot ziņojumu no mūsu tīmekļa sākumlapas  www.daugavpils.udens.lv - sk. papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Aptiekas 16),  š.g.13.jūnijā no plkst. 8:30 līdz 12:00 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Aptiekas ielas mājām Nr.1, 2-a, 4-a, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
•    Liela ielas mājām Nr. 22/24, 26
•    Oškalna ielas mājai Nr. 19
un Meduma ielas mājām Nr. 1, 4, 6, 8

Vienlaicīgi, sakarā ar ūdensvada avārijas remontdarbiem (Krimuldas- Baldones ielu krustojumā), š.g.13.jūnijā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve arī J.Stropu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Krimuldas ielas mājām Nr.25, 27. 30, 30-a, 31, 35, 37-a, 37-b
•    Turaidas ielas mājai Nr. 15


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

10.06.2024. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera  amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada ievada nomaiņa) š.g. 10.jūnijā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Lāčplēša ielas mājai Nr. 79

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

UDENS BARS Rigas Mihoelsa

Šajās karstajās  svētku dienās ikvienam daugavpilietim un viesim pilsētas centrā būs iespēja atsvaidzināties vai  iepildīt līdzpaņemto ūdens pudeli ar garšīgo dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensvada brīvkrānā Dubrovina parkā, kā arī speciālā ŪDENS BARĀ Rīgas -Mihoelsa ielu krustojumā.

Daugavpils svetki 2024 baneris

Daugavpils pilsētas svētku programma ir ŠEIT

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 30.maija līdz 2.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3.rezervuāra dezinfekcija.

1 bistamas un prioritaras vielas 1080x1080px 01

Saistībā ar MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumu stāšanos spēkā, kuru dēļ ir papildinātas prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu (sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņu sajaukuma) apsaimniekošanu un monitoringu,  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoja vizuālās uzskates materiālus par izmaiņas būtībām, kas saistītas gan vides aizsardzības iestādēm, gan ražotnes un komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem .

SIA “Daugavpils ūdens” aicina ražotņu operatorus, kas  izmanto, ražo vai rada prioritārās vielas (PV) un bīstamas vielas (BV) un novada notekūdeņus Daugavpils pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā iepazīties ar  sagatavoto skaidrojošo informāciju un nodrošināt Noteikumu Nr.34 prasību izpildi norādītajos termiņos.

Infografikas datnes elektroniskā veidā ir pieejamas  ŠEIT, kā arī tās ir publicētas VARAM interneta vietnē www.varam.gov.lv un VVD interneta vietnē www.vvd.gov.lv
Ar MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" iespējams iepazīties: ŠEIT

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 17.maija līdz 19.maijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 10.maija līdz 12.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 2.rezervuāra dezinfekcija.

 

lkarogs

KLIENTU PIEŅEMŠANAS LAIKS SVĒTKOS:

3.maijā - 8:00 – 15:00
4.-6.maijā – BRĪVS

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2024.gada 20.maijā plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekļa iecelšana.

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 26.aprīļa līdz 28.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 1.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2024.gada 25.aprīlī plkst. 10:30, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma grozīšanu.
Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2024.gada 29.aprīlī plkst. 13:00.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 18.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vaļņu ielas mājai Nr. 41

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 18.aprīļa līdz 21.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 1.rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 16.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājai Nr. 55

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2024.gada 25.aprīlī plkst. 10:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada 12.aprīļa līdz 14.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas stacijas 2.rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Kauņas- Puškina ielu krustojumā) š.g. 9.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājai Nr. 43, 52
Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 2.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 un 9.aprīlī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājai Nr. 21

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Lieldienas 2024 1

1.vieta

2024. gada 26. martā  Daugavpils Inovāciju centrā  jau tradicionāli notika Vides izglītības konkurss Pasaules Ūdens dienas ietvaros, ko koordinē Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens”. Šogad konkurss par naftas produktu piesārņojuma tēmu  tika organizēts vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5. - 9. klašu skolēniem un tajā piedalījās 12 komandas, kas prezentēja veiktos pētījumus par piesārņojuma cēloņiem un radītā piesārņojuma ietekmi uz virszemes ūdensobjektu ekosistēmām savā pagastā, novadā/pilsētā.
Konkursā 1. vietu ieguva Augšdaugavas novada Zemgales vidusskolas komanda (uz foto), kura sava pētījuma prezentācijā ne tikai balstījās uz teorētiskām atziņām, bet arī uzskatāmi modelēja situāciju par Zemgales ezera piesārņojumu ar naftas produktiem. 2. vietu (kā arī “Daugavpils ūdens” simpātiju balvu) ieguva Augšdaugavas novada Salienas vidusskolas komanda un 3. vietu - viena no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas komandām.

Preses -relīze ir šeit
Foto no pasākuma - "Daugavpils ūdens" Facebook lapā un https://failiem.lv/u/egedqzfzxv

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Miera – Valkas ielu krustojumā)  š.g. 27.martā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Valkas ielas mājai Nr.23
•    Puškina ielas mājai Nr.112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 127, 129, 133

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Rīgas ielā 55)  š.g. 25.martā no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr. 48, 49-a, 50, 51, 52, 52-a, 53, 54-a, 55, 57

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

Udens diena 2024 8

Šogad, svinot Pasaules Ūdens dienu, papildus ikgadējam Vides konkursam skolniekiem Daugavpils Inovāciju centrā  pirmssvētku nedēļā tika rīkotas ekskursijas-nodarbības pašiem jaunākajiem klientiem - trīs Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, kas apmeklēja “Daugavpils ūdens” muzeju un iepazinās ar pilsētas ūdensvada darbību un dažādiem interesantiem faktiem par ūdeni un tā pārveidošanas brīnumiem. Sk.papildinformāciju, vairāk foto-Facebook lapā

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu(saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām), laika periodā no 2024.gada  22.marta līdz 24.martam notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 1.rezervuāra dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 15.marta līdz 17.martam  notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” otrā rezervuāra  dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Miera – Valkas un Puškina-Valkas ielu krustojumos)  š.g. 12.martā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•   Puškina ielas mājai Nr.112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 133
•   Valkas  ielas mājām Nr. 4-a, 8, 10, 12, 23-a, 25, 25-a
•   Arodu  ielas mājai Nr. 104-a
•   Liepajas  ielas mājai Nr. 28
•   Miera ielas mājām Nr. 122-v, 125, 125-a, 124/126. 127, 128, 130-a, 131, 132, 134, 135, 136

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU 8 marta 2024

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Vidus 4-c)  š.g. 11.martā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajoka apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Dzirnavu ielas mājām Nr.5, 7, 9
•    Tirgus ielas mājām Nr. 2-b, 3-a, 5, 7

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

KAI tents 4

2024.gada marta sākumā pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās tika pabeigti sarežģītie jaunā pārseguma uzstādīšanas darbi BioP rezervuāram, ko izpildīja SIA “RŪĶIS” un SIA ”Daugavpils ūdens” speciālisti. Sk.papildinformāciju foto-Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Vidus 4-c)  š.g. 6.martā no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajoka apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vidus ielas mājām Nr.4-e, 7, 7-a, 14/16
•    Centrālā ielas mājai Nr. 16

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2024.gada 8.marta līdz 10.martam  notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Tirgus 13), š.g. 28.februārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Gajoka apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tirgus ielas mājām Nr.11, 11-a, 13
•    Centrālā ielas mājai Nr. 6

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Dostojevska 7)  š.g. 26.februārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Dostojevska ielas mājai Nr.7
•    Skolas ielas mājai Nr. 8
•    Niedru ielas mājai Nr. 4
•    Vītolu ielas mājai Nr.7

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

KAI 2 linija

Latvijas Zinātņu akadēmija par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2023. gadā atzina 10 projektus, kuru starpā arī darbs par notekūdeņu izpētes pielietošanu sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšanā un infekcijas slimību izplatības prognozēšanā Covid-19 pandēmijas kontekstā. Lielākajā daļā pētījumos notekūdeņu paraugu ievākšanā aktīvi līdzdarbojas ūdenssaimniecību uzņēmumu pārstāvji, t.sk. SIA “Daugavpils ūdens” laboratorijas notekūdeņu kvalitātes kontroles nodaļas darbinieki – sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (Pārdaugavas 7)  š.g. 19.februārī  no plkst. 10:00 līdz 14:00 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Liela ielas mājām Nr.60, 62
•    Nekrasova  ielas mājām Nr. 2, 5, 8, 10, 12, 12-a
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 2-a, 3, 4, 5, 7, 10, 11
•    Aiviekstes ielas mājām Nr.11, 13

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Sloku 22)  š.g. 19.februārī no plkst. 9:00 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Sloku ielas mājām Nr. 18, 22
•    Liepu ielas mājai Nr.17

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Dagdas 19)  š.g. 15.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Dagdas ielas mājām Nr. 19(1.-2. dzīv.), 21
•    Kandavas ielas mājai Nr.20
•    Indras ielas mājai Nr.6

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Viestura 60)  š.g. 14.februārī no plkst. 8:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Viestura ielas mājai Nr. 58

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (Pārdaugavas 46š.g. 5.februārī  līdz plkst. 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-b, 44, 44-a, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a,
•    Upes ielas mājām Nr.6, 12

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Vides konkurss 2024

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens”, Pasaules Ūdens dienas ietvaros organizē vides izglītības konkursu 5.-9. klašu skolēniem ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs, un rosināt skolēnu interesi par ūdens piesārņojumu un ar to saistīto risku izpēti.
Konkurss norisināsies 2024. gada 26. martā Daugavpils Inovāciju centrā,  pieteikšanās konkursam līdz 20.03.2024.
Konkursa Nolikums, Pieteikuma anketa un papildinformācija ir atrodama  šeit  

Pieslegumi UKT 1

Arī 2024. gadā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība turpinā atbalsta programmu, ar kuras palīdzību daugavpilieši varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumam centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Šī programma Daugavpilī darbojas jau kopš 2016.gada un pierādīja tās nepieciešamību - šajā periodā to izmantoja 656 mājsaimniecības un interese joprojām ir liela.

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Daugavpils pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.44 „Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”, savukārt atgādinām galvenos nosacījumus pašvaldības atbalsta piešķiršanai (fiziskām personām) - sk.papildinformāciju

Udensvada siltinasana

No šī gada sākuma, kad  gaisa temperatūra atsevišķās dienās pazeminājās līdz pat 20-30 grādiem zem nulles, SIA “Daugavpils ūdens” dispečerdienests jau saņēma  vairāk nekā 50 iesniegumus no klientiem ar pieprasījumu atkausēt ūdens apgādes sistēmu. Lai gaidāmajās salnās nevajadzētu tērēt laiku un līdzekļus aizsaluša ūdensvada atkausēšanai vai bojāto cauruļu nomaiņai, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” vēlreiz aicina klientus savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu -sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Vaļņu 31),  š.g. 16.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ziemeļu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Odu ielas mājai Nr.10

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Brūkleņu 2), š.g. 11.janvārī  no plkst. 9:00 līdz 11:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Gaismas ielas mājām Nr. 30, 32
•    Brūkleņu ielas mājai Nr.2
•    Naujenes ielas mājām Nr.15-a, 15-b
•    Apšu ielas mājām Nr.16, 23, 25, 26, 27, 27-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos, š.g. 9.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 28, 40, 63
•    Saules ielas mājai Nr.70

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Akas ziema

Lai padarītu mūsu pilsētu drošāku gan gājējiem, gan autovadītājiem, SIA “Daugavpils ūdens” lūdz pilsētas atsaucīgus iedzīvotājus paziņot par ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lūku bojājumiem vai trūkumiem (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913 , nosūtot ziņojumu no  uzņēmuma tīmekļa sākumlapas vai Facebook profilā , kā arī rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 3.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 11:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:


•    Varšavas ielas mājām Nr. 43-a, 50

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2024.gada 3.janvārī plkst. 09:30, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma grozīšanu.
Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2024.gada 11.janvārī plkst. 10:00.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem, kas veic SIA “Norteks” (Vienības ielā 36-a)š.g. 28.decembrī no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana pilsētas Centra pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr.36, 36-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU JG kartina 2024

Klientu pieņemšanas laiks svetkos:
22.decembrī - 8:00 – 16:30
23.-26.decembrī – BRĪVS
27.decembrī – 8:00 – 16:30
28.decembrī - 8:00 – 16:30
29.decembrī - 8:00 – 13:00
30.decembrī -1.janvāri – BRĪVS
2.janvārī - 10:00 – 18:00

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem, š.g. 19.decembrī  ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi atsevišķās mājās Jaunbūves un Kalkūnu apkaimēs, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.12:00 pēc sekojošām adresēm -
•    Ventspils ielas mājām Nr. 27, 28
•    18.novembra ielas mājām Nr.97, 99, 103


no plkst.9:00 līdz plkst.10:00 pēc sekojošām adresēm-
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 8-p, 13, 15, 15-a, 16, 17, 18, 19, 19-a, 23
•    Kalkūnes ielas mājai Nr.21

no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm -
•    Ventspils ielas mājām Nr. 85, 85-a, 87

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2024.gada 3.janvārī plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2024.gadam apstiprināšana.
3.      SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Ventspils ielā 75),  š.g. 14.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.22:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Ventspils ielas mājām Nr. 70, 75
•    Smilšu ielas mājai Nr. 21
•    Valmieras ielas mājai Nr. 24

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas un remonta darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” un SIA “Daugavpils ūdens” (Kauņas – Aglonas ielu krustojumā un Ventspils-Valmieras ielu krustojumā) laika periodā no š.g. 11.decembra līdz 14.decembrim  tiks pārtraukta centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:  

11.decembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 pēc sekojošām  adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Aglonas ielas mājai Nr. 3

no 11.decembra (plkst. 8-30) līdz 12.decembrīim (plkst.16-30 ) pēc sekojošām  adresēm :
•    Grodņas ielas mājai Nr. 84 (iedzīvotājiem tiks nodrošināta decentralizēta ūdens piegāde)

no 13.decembra (plkst. 8-30) līdz 14.decembrīim (plkst.16-30 ) pēc sekojošām  adresēm :
•    Valmieras ielas mājām Nr. 14, 15(dz.1,2), 16, 17, 18 ( iedzīvotājiem tiks nodrošināta decentralizēta ūdens piegāde)

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913, lai operatīvi organizētu sadales tīklu skalošanas darbus. Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Seminrs foto

Šī gada nogalē un nākamā gada sākumā projekta LIFE GoodWater dalībnieki veic informatīvo kampaņu “ Lai tīri ūdeņi tavā glāzē” Latvijas iedzīvotājiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sadzīves notekūdeņu radītajam piesārņojumam, t.sk. organizējot seminārus nāmīpašniekiem.  Pirmais no tiem notika Daugavpilī, kurā gaitā VARAM (Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministrija) pārstāvji īpašu uzmanību pievērsa decentralizēto kanalizācijas sistēmu izmantošanas jautājumiem:  tās īpašnieku  pienākumiem ekspluatācijas laikā un atbildību pār neattīrīto sadzīves ūdens novadīšanu vidē.
Lai turpmāk netiktu sauktiem pie atbildības par likuma pārkāpumiem, iesakām namīpašniekiem rūpīgi izpētīt un izpildīt pašreizējos decentralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanas, reģistrācijas un  ekspluatācijas noteikumus sk. papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2023.gada 6.decembrī plkst. 10:00, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma grozīšanu:

  • Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2023.gada 8.decembrī plkst. 10:00.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 1.decembra līdz 3.decembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

Sals 2023

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu. - Sk.papildinformāciju

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Kauņas-Aglonas ielu krustojumā) ), š.g. 28. un 30.novembrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:

28.novembrī no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm –
•    Aglonas ielas mājām Nr. 7, 11
30.novembri no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm -
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Aglonas ielas mājai Nr.3  

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Seminars Daugavpili 28.11.2023

Daugavpils iedzīvotāji, kuru īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas , tiek aicināti uz informatīvu semināru "Centralizētās kanalizācijas priekšrocības un decentralizētās kanalizācijas notekūdeņu sistēmu (izsmeļamās akas, krājbedres, septiķi u.tml.) apsaimniekošana", kas notiks 28. novembrī no plkst. 18.00 līdz plkst. 20.00 Daugavpils pilsētas domē (Kr.Valdemāra iela 1, Mazajā sēžu zālē (2.stāvā))

SEMINARA DIENAS KĀRTĪBA

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Višķu - A.Pumpura ielu krustojumā)š.g. 23.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 162 (dz.2), 164, 168
•    M.Viļņas ielas mājām Nr. 5, 5-a
•    Višķu ielas mājām Nr. 3, 5, 6, 12-a, 14, 16

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē  tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni (plānota vieta -Višķu 14 vai Višķu 16).
Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 6.decembrī plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

18 novembris 372 UDENS

Novembris ir Latvijas mēnesis, kad svinam mūsu valsts 105.dzimšanas dienu un pieminam tos, pateicoties, kuriem pirms vairāk nekā simts gadiem izsapņotais sapnis par savu neatkarīgu valsti tika piepildīts.

 Daugavpils aicina svinēt Latvijas svētkus kopā, baudot plašu un daudzveidīgu pasākumu programmu - https://www.daugavpils.lv/afisa/valsts-svetki-daigavpili-2023

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (A.Pumpura ielā 139 un Ziemeļu ielā 7 ) , š.g. 17.novembrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.15:30 pēc sekojošām adresēm -

•    A.Pumpura ielas mājām Nr.139, 141, 145, 154-b, 156, 162

no plkst.8:30 līdz plkst.22:00 pēc sekojošām adresēm -

•    Ziemeļi ielas mājām Nr. 8,9
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.150

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē (Ziemeļu 8) tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni .

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

    Audits 2023 1

2023. gada oktobra beigās neatkarīga sertifikācijas iestāde BM Certification veica pārsertifikācijas auditus pašreizējo uzņēmuma standartu ISO 9001 un ISO 50001 standartu ietvaros, kura tiek veikta reizi 3 gados un to veikšanas rezultātā š.g. 14. novembrī tika saņemti 2 starptautiskie atbilstības sertifikāti (sk.preses-relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (A.Pumpura ielā 137 un Kauņas-Aglonas ielu krustojumā)  , š.g. 13. un 14.novembrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes dažās mājās, proti:

13.novembrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00 pēc sekojošām adresēm –
•    Ziemeļi ielas mājām Nr. 7, 7-a, 7-b
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162


14.novembri no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm-
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Aglonas ielā 3


!Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē  tiek uzstādītas  mucas ar dzeramo ūdeni (plānotas vietas - Ziemeļi 7, A.Pumpura 139 un Aglonas 3).

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 10.novembra līdz 12.novembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens atdzelžošanas stacijas 1.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 3.novembra līdz 5.novembrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas  stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (Ventspils-Aglonas ielu krustojumā),  š.g. 2.novembrī no plkst. 9:30 līdz plkst.16-30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Aglonas  ielas mājām Nr. 16, 23

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

Judovka 1

2022.gada oktobrī tika nodoti ekspluatācijā projekta ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Šī gada oktobrī tika apkopoti rezultāti par iedzīvotāju pieslēgšanās aktivitātīti jaunizbūvētajām sistēmām.- Sk.preses-relīzi

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem (Vienības ielā 32-a) , š.g. 31. oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:


•    Vienības ielas mājām Nr. 30 (Daugavpils Inovāciju centrs), 32, 32-a, 34, 36, 36-a (14.PII)
•    Kandavas ielas mājai Nr.5 (“MAXIMA”)

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 27.oktobra līdz 31.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, kas veic SIA “CBF ꝸ Landscape” (A.Pumpura ielā 137)un SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”( Jātnieku-Cialkovska ielu krustojumā) , š.g. 27. oktobrī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Ķīmijas apkaimes dažās mājās, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm –
•    Ziemeļi ielas mājām Nr. 7, 7-a, 7-b
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162


no plkst.8:30 līdz plkst.17:30 pēc sekojošām adresēm-
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos Jātnieku-Cialkovska ielu krustojumā  , kas veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” tramvaju infrastruktūras projekta ietvaros, š.g. 25. oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:


•    Jātnieku ielas mājām Nr. 84, 86
•    Cialkovska ielas mājai Nr.3

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF ar REACTV EU

Ziemeli 2

Pēc visu nomainīto iekārtu iestatīšanas darbu pabeigšanas un izbūvēto saules paneļu sistēmu ieviešanas ekspluatācijā tika apkopoti pirmie dati par iekārtu darbības rezultātiem.- Sk.preses-relīzi

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas un remonta darbiem, š.g. 23.oktobrī ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi atsevišķās mājās Jaunbūves apkaimē un pilsētas Centrā, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.14:00 pēc sekojošām adresēm -

  • Vienības ielas mājām Nr.27, 30, 34-a, 38-a
  • Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 50, 51-a, 52, 55, 57, 58, 60
  • Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
  • Tautas ielas mājai Nr.23

no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm-

  • Jātnieku ielas mājām Nr.11, 13, 15, 18, 20, 24, 28, 30
  • Grodņas ielas mājām Nr.71, 71-a, 73, 86-a, 86-b, 88
  • Jelgavas ielas mājām Nr.94, 96, 98, 100, 102
  • Ventspils ielas mājai Nr.72

 
Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 20.oktobra līdz 22.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 2.rezervuāra  dezinfekcija.

DSC08468

SIA “Daugavpils ūdens” specializētā transporta autoparks  papildināts ar modernās jaunas paaudzes kombinēto hidrodinamisko automašīnu MAN, kas ir aprīkota ar visām mūsdienīgām iekārtām, lai ne tikai palīdzētu speciālistiem pildīt pamatfunkcijas pilsētas kanalizācijas sistēmu apkalpošanai (kanalizācijas tīklu skalošana, notekūdeņu tīklu attīrīšana, dūņu nosēdumu likvidēšana, applūšanu likvidācija, atkritumu savākšana un transportēšana),  bet arī iepriecinātu darbiniekus ar augsto tehnoloģiju un labi aprīkotām  darba vietām. (vairāk foto- Facebook lapā)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Jātnieku-Cialkovska ielu krustojumā (ūdensvada posma un noslēdzošās armatūras nomaiņa zem tramvaju sliedēm) , ko veic SIA “Būvmehanizācija” tramvaju infrastruktūras projekta ietvaros, š.g. 17.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.17:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē sekojošām adresēm:

•    Jātnieku ielas mājām Nr. 78, 78-a, 78-b, 80, 80-a, 84, 86
•    Cialkovska ielas mājai Nr.3

 Sakarā ar  to, ka darbu veikšanai tiks veiktas izmaiņas standarta ūdensapgādes shēmās  ar ūdens plūsmas nomaiņu, laicīgi pilsētas ūdensvada atsevišķos posmos, galvenokārt Ķīmijas un Jaunbūves apkaimēs,  ir iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās.

Par visām novērotajām neatbilstībām un ūdens kvalitātes izmaiņām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai operatīvi organizētu ūdensvada ievadu un sadales tīklu papildus skalošanas darbus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas turpina SIA “CBF ꝸ Landscape” Ventspils ielā 55, š.g. 13.oktobrī no plkst.10:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 44, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Puškina ielas mājai Nr.39-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Sakarā ar  to, ka darbu veikšana ir  saistīta ar īslaicīgam ūdensapgādes atslēgšanām , pilsētas ūdensapgādes sistēmas atsevišķos posmos  ir iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšana.

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē  tiek uzstādītas  mucas ar dzeramo ūdeni (Venspils 55 un blakus TC “Madara”.

Par visām novērotajām neatbilstībām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai operatīvi organizētu sadales tīklu papildus skalošanas darbus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Ventspils ielā 55, š.g. 12.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 44, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Tautas ielas mājai Nr.23
•    Puškina ielas mājai Nr.39-a

 un tajā pašā datumā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30  tiks pārtraukta ūdens padeve arī Kalkūnu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a (KSS), 8-a, 8-d, 13

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 26.09.2023. MK noteikumu Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 77.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 12.oktobra līdz 15.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 1.rezervuāra  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Ventspils ielā 55, š.g. 9.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Ventspils ielas mājām Nr. 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” A.Pumpura ielā 105-c, š.g. 2.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  un 4.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (Tautas-Grodņas ielu krustojumā) š.g. 26.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Grodņas ielas mājām Nr.40, 48, 52
•    Puškina ielas mājām Nr.61, 64/66
•    Jelgavas ielas mājai Nr. 54-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Avotu ielā 2, š.g. 25.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Avotu ielas mājām Nr.2, 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8, 9, 10, 11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 120


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2023.gada  22.septembra līdz 24.septembrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 1.rezervuāra dezinfekcija.

Sakarā ar to, ka no š.g. 1.oktobra stāsies spēkā izmaiņas SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos, SIA “Daugavpils ūdens”  aicina klientus, kas veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem tieši ar mūsu uzņēmumu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem, līdz 30.09.2023. piefiksēt un paziņot ūdensskaitītāju rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinām, ka atbilstoši jauniem tarifiem aprēķinātos rēķinus klienti saņems š.g. novembrī. Sk.papildinformāciju

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Avotu-A.Pumpura ielu krustojumā, š.g.15.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 120
•    Avotu ielas mājām Nr.3, 4, 5, 6-a, 7, 8, 10, 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, š.g. 13. un 14.septembrī  ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi atsevišķās mājās Kalkūnu un Jaunbūves apkaimēs, proti:

13.septembrī  no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm -
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d

14.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.12:00 pēc sekojošām adresēm-
•    18.Novembra ielas mājām Nr.105, 105-a, 113, 119
•    Dobeles ielas mājai Nr.16


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF Landscape” Ventspils-Puškina ielu krustojumā, š.g.11.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Ventspils ielas mājai Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 44, 48, 51, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Puškina ielas mājām Nr.24, 25-b, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35-a, 37, 38, 39-a, 40, 40-a, 42, 44, 45, 46, 47, 47-a, 48, 49, 51
•    Tautas ielas mājai Nr. 23
•    Jātnieku ielas mājām Nr.95/1/2 (no plkst.8:30 līdz plkst.12:00)

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādītas mucas ar dzeramo ūdeni  (plānotas vietas - Ventspils ielā 41 un Ventspils ielā 58).

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 8.septembra līdz 17.septembrim notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” 2 rezervuāru  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem kanalizācijas aku remontdarbiem Grīvas apkaimes Komunālā ielā, no 04.09.2023. līdz 08.09.2023. šajā rajonā ir plānoti ceļu satiksmes ierobežojumi atbilstoši  shēmai Nr.461
Aicinām autovadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes organizēšanas zīmēm.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, kas veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” Jātnieku ielā un  ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA "CBF Landscape” Ventspils-Tautas ielu krustojumā, š.g.29.augustā tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.16:30  pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 70, 72, 95


no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr.13, 15, 19, 21,23, 24, 25, 28, 30, 35, 37, 43, 45, 54, 56
•    18.Novembra ielas mājai Nr.97, 97-a, 99, 103, 105-b
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.33
•    Ventspils ielas mājai Nr.27, 28, 31(doktorāts), 35, 36, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CFR” (A.Pumpura - Aglonas ielu krustojumā) š.g. 22. augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Aglonas ielas mājām Nr. 3, 4, 7, 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izskatīja SIA “Daugavpils ūdens” iesniegumu ar tam pievienoto tarifu projektu un 14.08.2023. pieņēma lēmumu apstiprināt šādus SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN):
•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,05 EUR/m3 (0,93 EUR/m3 vietā),
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,19 EUR/m3 (1,15 EUR/m3 vietā).

Jaunie tarifi būs spēkā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim (sk.preses-relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “Būvmehanizācija D” un SIA “CFR” (Jātnieku ielā 90 un Puškina ielā 34) š.g. 16. un 17.augustā tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:
16.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām  adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.88, 88-a

17.augusta no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  pēc sekojošām  adresēm:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA "CFR" un SIA "Būvmehanizācija D"(A.Pumpura ielā, Ventspils ielā 41-a un Jātnieku ielā 90) š.g. 15. augustā no plkst.8:30 līdz plkst.21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118
•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
•    Jātnieku ielas mājai Nr.90 (no plkst.8:30 līdz plkst.14:30)

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (Jelgavas ielā 100) š.g. 11.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.14:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 11, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30,  71/73
•    Ventspils ielas mājai Nr. 72
•    Grodņas ielas mājām Nr. 71, 71-a, 73, 86-a, 86-b, 88

kā arī, no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā, Vienības ielas mājai Nr.32-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta/ pieslēgšanas darbiem  š.g. 10.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve

pilsētas Centrā pēc sekojošām  adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr. 30 (Inovāciju centrs), 32, 32-a, 34
•    Kandavas ielas mājai Nr. 5 (Maxima)
un Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Ventspils ielas mājai Nr. 55
•    Miera ielas mājām Nr. 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.49

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem (Imantas ielā 11) š.g. 4.augustā no plkst.12:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām  adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr. 7, 9
•    Imantas ielas mājai Nr. 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.