Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par īpaši stingru ierobežojumu ieviešanu (jeb stingrā "lokdauna" izsludināšanu) Covid-19 izplatības ierobežošanai  laika periodā no 2021.gada 21.oktobra un līdz 15.novembrim  (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks SLĒGTA

! Atvainojamies klientiem, kuri jau veica iepriekšēju pierakstu Klientu apkalpošanas centra  apmeklējumam vai maksājumu veikšanai uzņēmuma kasē.


Atgādinām, ka šajā periodā visas konsultācijas un iesniegumu pieņemšana tiek veikta attālināti (visus kontaktus sk.šeit).

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 19. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ķieģeļu ielās mājām Nr.1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 11-b, 13

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.g. 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmām:
Shēma Nr.1 un Shēma Nr.2

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 8.oktobra līdz 12.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  16 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidrantu remonts) ,  š.g. 11. 12. un 14.oktobrī būs pārtraukta ūdens padeve pilsētas mikrorajonos:

11.oktobrī no plkst.8:30 līdz 12:00 J.Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stāvā ielas mājām Nr. 22, 22-a

12.oktobrī no plkst.8:30 līdz12:00 Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Upes  ielas mājām Nr.2, 6

14.oktobrī no plkst.8:30 līdz 16:30 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr. 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 65, 67, 68, 69, 64-a (dz.1, 2), 66,  70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku  ielas  mājai Nr.42-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros š.g. oktobrī tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonāshēma Nr.1 un shēma Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 8. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve  pēc sekojošās adreses:
•    Dīķu ielās mājai Nr.24

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 8.oktobra līdz 22.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3 rezervuāru pakāpeniskā dezinfekcija.

KAC STOP

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku slimības uzliesmojuma laikā Daugavpilī un nodrošinātu noteiktos piesardzības pasākumus, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2021.gada 7.oktobra līdz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība (klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšējas vizītes rezervācijas  pa tālr. 62103020, ievērojot visus piesardzības noteikumus ) - sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 1.oktobra līdz 8.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 14 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 5.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Kalkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.4, 5, 16, 17, 18, 19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 1.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.63, 64, 66

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 30.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Pārdaugavas ielas mājām Nr.18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32A, 33, 34, 35, 36, 40A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 44A, 45, 46, 46A, 49, 49A,
•   Upes ielas mājai Nr. 6

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 29.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Stropu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Krimuldas ielas mājām Nr.51, 52B, 55, 57,
•   Turaidas ielas mājai Nr.55,
•   Dzintaru ielas mājai Nr.54,
 
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 28.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grivas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Gulbju ielas mājai Nr.13,
•   Veidenbauma ielas mājām Nr.22, 24.

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 24.septembra līdz 1.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  12 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 24. septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  pēc sekojošās adreses:
•    Stacijas ielās mājai Nr.65/67

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 24.septembra līdz 4.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

DSC06903


     SIA “Daugavpils ūdens”, paplašinot ciešu sadarbību ar Rīgas Tehniskā Universitāti (pērn tika uzsāktas kopīgas izpētes ūdenssaimniecības jomā), tagad izskata RTU Ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijas  zinātnieku grupas piedāvājumu,  kas apsver iespēju izmantot grupas sasniegumu izmantošanu, lai risinātu dzeramā ūdens saduļķošanas problēmas, kas rodas  ūdensapgādes tīklu skalošanas procesā un ir sastopamas ne tikai Latvijā, bet jebkurā ūdensapgādes sistēmā pasaulē.
    Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā un Daugavpilī  ir laba kvalitāte un krāna ūdeni var droši dzert. Tomēr mēdz būt īslaicīgas duļķaina ūdens problēmas tīklu skalošanas, avāriju likvidācijas vai ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes laikā, kad  sistēmā var pacelties nosēdumi hidrauliskā trieciena, turbulences, plūsmas ātruma vai virziena maiņas dēļ. Lai minimizētu neērtības pakalpojumu sniedzējiem, katrs uzņēmums, t.sk. ”Daugavpils ūdens” izstrādā un realizē optimālu tīklu skalošanas programmu, kas balstīta uz ilggadīgu pieredzi, tīklu hidraulisko modeli, laboratorijas izmeklējumu datiem un MK noteikumu nosacījumiem.  

     Lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumos izmantoto ūdensvada skalošanas efektivitāti, RTU zinātnieki prof. T. Juhnas vadībā kopš 2008. gadā pētīja ūdensvada skalošanas pasaules labo praksi. Savukārt RTU vadošais pētnieks Jānis Rubulis projekta “Techneau” ietvaros tehnoloģijas pielietojumu apguva Nīderlandē un Vācijā.

     Uz doto brīdi RTU pētniecības dzeramā ūdens saduļķošanas jautājumu risināšanai ir izmēģinātas gan Latvijas lielākās (Jelgava, Jūrmala, Rīga), gan mazākās (Ādaži, Ķekava, Balvi) pašvaldībās. Tagad arī SIA “Daugavpils ūdens” apsver iespēju izmantot RTU pieredzi, lai mērķtiecīgāk plānotu skalošanas un saduļķošanos izraisošu notikumu secību (īpaši ugunsdzēsības hidrantu ikgadējās obligātās pārbaudes jautājumos). Sadarbībā ar RTU, iespējams, tiks apskatīti galvenie cēloņi, kas rada daļiņu akumulāciju ūdensvadā un uzlabota ar saduļķošanos un skalošanu iegūtās informācijas analīzi un vizualizāciju ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GIS),  kā arī sagatavota ūdensvada skalošanas stratēģija, lai samazinātu saduļķošanās gadījumu skaitu līdz minimumam. Tāpat RTU un “Daugavpils ūdens” apmainīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kas saistītas ar ūdensvada skalošanu un saduļķošanās riska uzraudzību. Šeit ir preses-relīze

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 16.septembra līdz 25.oktobrim sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 16.septembra līdz 23.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 6 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar avāriju likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos Oškalna ielā un Ķiršu ielā, 2021.gada 16.septembrī tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47
•    Laimu ielas mājām Nr.3, 4
•    Vītolu ielas mājām Nr. 1, 1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Medumu ielas mājām Nr. 14, 16, 17, 18, 19, 20
•    Pērļu ielas mājam Nr. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Staru ielas mājai Nr. 15
•    Dostojevska ielas mājai Nr.24
•    Ķiršu ielas mājai Nr. 23

Ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar avāriju likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos Vaļņu ielā 33, 2021.gada 15.septembrī no plkst. 12:45 tiks pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm :
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Odu ielas mājai Nr.10

Vēršam jūsu uzmanību, ka ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

Dikeri

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada  8.septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri (cauruļvadi zem Daugavas upes gultnes 2,6 km kopgarumā), kas ir ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” pirmais pabeigtais posms  - sk.preses-relīzi

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar aizbīdņa nomaiņu ūdensvada tīklos Vaļņu ielā 29, 2021.gada 14.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm :
•    Vaļņu ielas mājām Nr. 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Odu ielas mājai Nr.10

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada tīklos š.g. 13. un 14.septembrī tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajona Parādes ielāsk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvuma likvidācija Krimuldas ielā 43),  š.g. 10.septembrī tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J. Stropu mikrorajonā Krimuldas ielas mājai Nr.40 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma).


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 9.septembra līdz 16.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.decembrim tiek pagarināta autobusu kustības pagaidu shēma Judovkas mikrorajonā - sk. shēmu Nr.235-1

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 10.septembra līdz 20.septembrim notiks  3.pacēluma sūkņu stacijas ciemata "Križi", Daugavpilī divu rezervuāru  dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Višķu 17  un Rīgas 20),  š.g. 8. un 9.septembrī tiek plānoti ūdens padeves pārtraukumi 2 mikrorajonos -


8.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu  ielas mājām Nr. 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Šaura ielas mājai Nr.29-a

9.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr. 18, 20, 22
•    Vienības ielas mājai Nr.19
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 7.septembrī būs pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām adresēm:
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 1 (no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00)
•    Kauņas ielas mājai Nr. 178 (no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 3.septembra līdz 7.septembrim šajā rajonā tiek novietotas  4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Puškina- A. Pumpura ielu krustojumā),  š.g. 1.septembrī no plkst. 9:10 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina   ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16-a, 19
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.27

Gadījumā, ja pēc avārijas likvidācijas un ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 1.septembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 95, 97-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā (ar ūdens līmeņa pazemināšanu)  Pīlādžu ielā   projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 27.augusta līdz 30.augustam šajā rajonā tiek novietotas  3 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Lielā ielā  -

no š.g.25.augusta līdz 9.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.1
no š.g.10.septembra līdz 21.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Muzeja 10 un Lāčplēša 22),  š.g. 24. un 26.augustā tiek plānoti ūdens padeves pārtraukumi Centra mikrorajonā -


24.augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Teātra  ielas mājām Nr. 30, 32, 34

26.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Lāčplēša ielas mājām Nr. 22, 24, 26, 28, 30
•    Ģimnāzijas ielas mājām Nr. 28, 32 (Daugavpils Vienības pamatskola)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 23.augustā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr. 36-a (PII Nr.14), 38, 38-b, 42, 42-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 27.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Pīlādžu ielā  - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04775

Īstenojot š.g. profilaktisko darbu  plānu, “Daugavpils ūdens” speciālisti pabeidza  milzīgus darbus  4 otrreizējo nostādinātāju  tehniskajā apkalpošanā pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās (tie ir rezervuāri  3 700 m3 un 4 625 m3 apjomā).  Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanas procesa  nepārtrauktību,  nostādinātāji  divās tehnoloģiju līnijās tika  iztukšoti un apsekoti pakāpeniski mēneša laikā. Vairāk informācijas un foto – Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 09.augustā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Viestura ielā š.g. 27. un 28. jūlija  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajonā   Sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu Nr.1 un shēmu Nr.2

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remonta darbiem, 2021.gada 29.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 14:00 būs pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cēsu ielas mājām Nr.11, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Bumbieru ielas mājām Nr.9, 9-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 27.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30  Kalkūnu mikrorajonā tiks veikti pieslēgšanas darbi ūdensvada tīkliem Kieģeļu ielā 16, kuru veikšanas laikā iespējami īslaicīgi ūdens padeves  pārtraukumi un ūdens organoleptisko radītāju izmaiņas pēc sekojošām adresēm :
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a (KSS),8, 8-a, 8-d, 8-p, 13, 15, 15-a (PII Nr. 11), 16, 17, 18, 19, 19-a, 21, 23, 21 (SIA AVIS-D)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc darbu pabeigšanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada remonta darbiem (Baznīcas iela 54), 2021.gada 22.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Baznīcas ielas mājām Nr.43, 45, 49, 52, 54
•    Brjanskas ielas mājām Nr. 13, 16

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Kaplavas ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 30.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Senlejas ielā 43,  no š.g. 13.jūlija līdz 16.jūlijam  autotransporta kustība Senlejas ielas posmā Ruģeļu mikrorajonā  tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās - izmainīta -sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04804

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem, š.g. jūlijā uzsāk ūdensvada sistēmas sakārtošanu Sloku un Liepu ielās Jaunbūves mikrorajonā, kur Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde  īsteno šo  ielu rekonstrukcijas darbus ar nepieciešamo komunikāciju nomaiņu un ierīkošanu.
Sakarā ar to, ka pēc paredzētiem asfaltēšanas darbiem jebkādi ar rakšanu saistīti būvdarbi tiks aizliegti 5 gadu laikā, tika pieņemts lēmums Sloku un Liepu ielās nomainīt arī  esošās ūdensapgādes sistēmas novecojošās  daļas (dažās vietās jāmaina ielu cauruļvadu, skātaku un noslēdzošo armatūru). Papildus, tiks izveidoti arī ūdensvada pievadi  līdz visām privātmāju robežām.  Tas ļaus tās īpašniekiem  šajā periodā netraucēti veikt jau ieplānotus būvniecības darbus nekustāmo īpašuma pieslēgšanai centralizētiem ūdensvada tīkliem.  Aicinām arī citus šī rajona namīpašniekus izmantot  doto  iespēju un, lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēguma  ierīkošanu kartību (t.sk. izmantojot Domes līdzfinansējuma programmu), pieteikties “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā specialistu konsultācijai (tālr. 65421568, 65424761 vai 62103020). Pamatinformācija ir atrodama arī  uzņēmuma mājas-lapā www.daugavpils.udens.lv (Informatīva daļa/ Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 21.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (Sloku un Liepu ielās),  š.g. 05.jūlijā un 7. jūlijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā -

5.jūlijā pēc sekojošām adresēm:
•    Sloku ielas mājām Nr. 14, 18, 20, 22
•    Liepu ielas mājām Nr. 9, 11, 13, 15, 17

7.jūlijā pēc sekojošām adresēm:
•    Jelgavas ielas mājām Nr. 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•    Sloku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-a, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24
•    Liepu ielas mājām Nr.1, 3, 5, 9, 13, 15, 17
•    Stiklu ielas mājai Nr. 7-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 30.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka projekta ietvaros tiks veikta ūdensvada pieslēgšana pie centralizētiem ūdensvada tīkliem no 2021.gada 17.jūnija līdz 19.jūnijam, līdz ar ko tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Vecās Forštadtes mikrorajona Aveņu ielā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 2021.gada 30. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājai Nr.71, 73
•    Vienības ielas mājai Nr.44

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, kurus veiks SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 2021.gada 28. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājai Nr.36a, 38, 38b, 42, 42a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 19.jūnija līdz 22.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas rezervuāru dezinfekcija.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Vitebskas un 1.maija ielās projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 14.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 16. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr.40, 40A

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 16. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•   Fabrikas ielas mājām Nr.13, 17, 18, 18A

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 14. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Viduspoguļankas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cēsu ielas mājai Nr.16
•    Krasta ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos, 2021.gada 7. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.79, 79A, 81, 81A, 82, 82A, 84, 84A, 85, 86
•    Valmieras ielas mājai Nr. 4
•    Smilšu ielas mājām Nr. 3, 5

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem, 2021.gada 10.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Lielā ielas mājām Nr.50, 54, 56
•    Aiviekstes ielas mājai Nr. 3
•    Sēlijas ielas mājām Nr. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos un ūdensvada pieslēgšanas darbiem (kurus veiks SIA “Apola-D”), 2021.gada 8.jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves un Gajoka mikrorajonos pēc sekojošām adresēm :
•    Siguldas ielas mājai Nr. 16-a (Daugavpils neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija)
•    Grodņas ielas mājām Nr.1-a, 6
•    Jelgavas ielas mājai Nr.30-a

•    Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Centrālā ielas mājām Nr. 3, 10, 11, 12, 16, 18
•    Fabrikas ielas mājām Nr.9, 16-a, 16-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

 

piesl dome

Ar 2021.gada 2.jūniju stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  personu loku paplašināšanu, kuras pieslēguma izveidošanai var pretendēt uz Domes līdzfinansējumu 100% apmērā (tam pievienotas personas ar II invaliditātes grupas un personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu) -sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. maija beigās tika uzsākti būvniecības darbi pirmo nekustamo īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai turpmākai pieslēgšanai projekta ietvaros izbūvētiem ūdenssaimniecības tīkliem Judovkas mikrorajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas (www.spkc.gov.lv), klientu un apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek nodrošināta tikai  pēc iepriekšējā pieraksta (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . (sk.papildinformāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remontdarbiem ūdensvada tīklos un ūdensvada pieslēgšanas darbiem (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 31.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Centra un Gajoka mikrorajonos pēc sekojošām adresēm :

  • Cietokšņa ielas mājām Nr.63
  • Fabrikas ielas mājām Nr.9, 13, 16-a, 16-b, 17, 18, 18-a
  • Vidus ielas mājām Nr. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
  • Centrālā ielas mājām Nr. 5, 10, 11, 12, 16, 18

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar  pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 27.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.60 (TC Ditton Nams, gaļas paviljons)
•    Kandavas ielas mājām Nr.17 (Daugavpils Centra vidusskola), 17-a, 19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

DSC04605

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti izpildīja plānotus profilaktiskus darbus un tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi kanalizācijas sūkņu stacijā “Kandavas” (tā ir visjaudīgākā pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija, kas pārsūknē līdz 90 % notekūdeņu no daudziem pilsētas uzņēmumiem un blīvi apdzīvotiem daudzstāvu ēku mikrorajoniem Daugavas labajā krastā). Šoreiz  tika pacelts virspusē un apsekots vislielākais drupinātājs ( ap 2 ,5 tonnu svarā un 2, 7 m augstumā), lai paveiktu mazgāšanas, regulēšanas un citus nepieciešamus apkalpošanas darbus (drupinātājs uzstādīts ieplūdes kanālā un sasmalcina jebkāda materiāla lielgabarīta atkritumus līdz 1-5 cm frakcijā, nodrošinot caurplūdi 4, 5 tūkst.m3/stundā). Pateicoties paveiktiem darbiem tiek novērsta nepieciešamība manuāli atbrīvot restes no atkritumiem drupinātāja bojājuma gadījumā (diemžēl, daži klienti neievēro noteikumus un joprojām izmanto kanalizācijas sistēmu kā atkritumu tvertni) un samazinājās sūkņu bojājumu drauds notekūdeņu neparedzēto parametru pārsūknēšanas dēļ, kas savukārt,  ir ļoti svarīgi  nepārtraukto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un ērtas dzīves apstākļu nodrošināšanai mūsu pilsētniekiem. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 31.maijā plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.”

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos 2021.gada 25.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.53, 55
•    Kandavas ielas mājai Nr.15

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 17.jūnijam  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā   un līdz dārzkopībai “MAĻŪTKI” - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Cietokšņa-Sporta  ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 18.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.70 (veikals RIMI)
•    Sporta ielas mājai Nr. 8
•    Vienības ielas mājām Nr. 40, 40-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 14.maija līdz 31.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri”  II pacēluma stacijas trīs rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2021.gada 31.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) ,  š.g. 11.maijā no plkst.9:00 līdz 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Teātra ielas mājām Nr. 30, 32, 34
•    Muzeja ielas mājai Nr.10 (PII Nr. 12)
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos Fabrikas-Dzelzceļu ielu krustojumā, (būvdarbus veic SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 7.maijā no plkst. 8:30 līdz plkst. 20:00 būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Fabrikas ielas mājām Nr.24-a, 26, 28
•    Vidus ielas mājai Nr. 32
•    Bruģu ielas mājām Nr. 31, 31-b
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 21, 23, 25, 27

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Brivkrans un struklaka

Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju lūgumu, arī šogad, sākot ar 30.aprīli līdz siltās sezona beigām pilsētas Dubrovina parkā darbosies ŪDENS BRĪVKRĀNS!
 Tas ļauj daudziem parka apmeklētājiem ne tikai nogaršot ūdeni, atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot līdzpaņemto ūdens pudeli  ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET pudeļu izplatīšanu.
Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts pie Daugavpils pilsētas ūdensvada un par dzeramo ūdens kvalitāti ikdienā rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti.  
ŠEIT ŪDENI VARI DZERT DROŠI ….UN PAR BRĪVU!

DU KAC foto

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv),līdz š.g. 31.maijam klientu pieņemšana  klātienē turpinās tikai pēc iepriekšējā pierakst (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . Pierakstīto klientu apkalpošana tiek veikta SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3),  darba dienās no 8:00 līdz 16:30 (pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz12:30).

! Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem un pārcelto darbadienu, Klientu apkalpošanas centra speciālisti veic  klientu pieņemšanu sekojoši – 30.aprīlī un 8.maijā – līdz plkst.15:30, 1.- 4.maijā - BRĪVDIENAS

Vienlaikus, “Daugavpils ūdens” aicina klientus rūpīgi izvērtēt personīgo apmeklēšanas nepieciešamību, neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar COVID -19 slimnieku un maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Viestura ielā),  š.g. 27.aprīlī no plkst.9-45 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Viestura ielas mājām Nr. 10 (Daugavpils autoosta), 27


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

IMG 20210422 WA0008 Austrumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 19.04.2021. projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus ( šeit ir preses-relīze)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 10.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanās.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 26. līdz  28.aprīlim notiks plānoti remontdarbi ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa) Jaunbūves mikrorajonā un šajā sakarā dažās ēkās tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana , proti:
26.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    L.Dārza ielas mājām Nr. 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b
27.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Malu ielas mājai Nr.15
•    1.Pasažieru ielas mājām Nr.4, 4-a, 6
28.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Varšavas ielas mājām  Nr. 1-c, 3, 4, 6
•    Tautas ielas mājām Nr.2, 7, 8

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DCK punkta foto

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, ņemot vērā, ka sākot ar nākamo gadu ir paredzētas būtiskas pārmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jautājumos, savlaicīgi gatavojas darbam ar palielinātu slodzi (uzņēmumam jānodrošina  notekūdeņu papildapjomu pieņemšana un attīrīšana no vairāk nekā 6 tūkst. privātmājām un uzņēmumiem, kas joprojām izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas –  krājtvertnes, septiķus vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu līdz 5 m3/diennaktī ).

Izanalizējot situāciju un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iespējas, tika  pieņemts lēmums par vēl viena decentralizētās kanalizācijas (turpmāk - DCK) notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvi Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā.   Šeit ir papildinformācija

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2021.gada 19.aprīļa līdz 30.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  3.pacēluma  stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Burtnieku-Fabrikas ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 21.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Fabrikas ielas mājām Nr.17, 19
•    Centrālā ielas mājai Nr. 15
•    Vidus ielas mājām Nr. 13, 15, 24/26
•    Burtnieku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 5, 5-a, 5-b, 6, 8

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  12.aprīļa līdz 16.aprīlim  notiek ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

DSC04551

Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu ielā.  Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju līnijas pārbūves laikā. Šeit ir papildinformācija, vairāk foto –  Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka  ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus(www.spkc.gov.lv), no š.g. 7.aprīļa līdz 30.aprīlim organizēs klientu pieņemšanu, kas tiks  veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr.62103020  (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 6.aprīlī no plkst.8:30 līdz 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Ziemeļu ielas mājām Nr. 7, 7-a, 7-b
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU Lieldienas 2021

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos Balvu-Cietokšņa ielu krustojumā, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 6.aprīlī no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.70 (veikals RIMI), 72 (SIA TEHAUTO LATGALE)
•    Stadiona ielas mājai Nr. 1 (Daugavpils Olimpiskais Centrs)
•    Balvu ielas mājām Nr. 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.aprīlī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 29.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

  • Cietokšņa ielas mājām Nr.71, 73
  • Vienības ielas mājai Nr. 44

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

 

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  22.marta līdz 26.martam  notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

kur rodas udens

Šogad, sagaidot 22.martu, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena (World Water Day), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), sekojot šī gada ANO izvēlētai tēmai “Ūdens vērtība”,  izveido video par dzeramā ūdens dzīvi pilsētā “Kur rodas krāna ūdens?  un Kā gudri izmantot ūdeni? , lai raisītu izpratni par to, no kurienes rodas krāna ūdens, kā darbojas centralizētā ūdensapgādes sistēma, kas ikdienā  nodrošina kvalitatīvu ūdeni mūsu dzīvokļos un darba vietās, kā arī  pastāstītu par ūdens lietošanas paradumiem un gudru ūdens izmantošanu. (vairāk informācijas  sk.šeit)

Video radīts biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija realizētā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros.

Aicinām noskatīties video arī "Daugavpils ūdens" Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 125 mm pārrāvums), š.g. 17.martā no plkst.10:30 līdz 11:45 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

  • Vaļņu ielas mājām Nr. 6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
  • Motoru ielas mājai Nr.4

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Varšavas-Puškina ielu krustojumā),  š.g. 16.martā no plkst.14:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina  ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16-a, 19, 27


Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādītas 2 mucas ar dzeramo ūdeni (Puškina ielā 7 un Puškina ielā 19)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar būvdarbiem ūdensvada tīklos, (kurus veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 2021.gada 19.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājām Nr. 4, 4-a, 4-c, 4-k, 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Cietokšņa ielas mājām Nr.55, 55-a, 57, 57-a, 57-b, 61

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913. SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Atbilstoši LR MK 2021.g. 12.martā pieņemtajiem grozījumiem rīkojumā Nr.655  "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu,  lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku un nodrošinātu noteiktos piesardzības pasākumus SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no 2021.gada 16.marta  līdz  6.aprīlim tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā – Ūdensvada ielā 3 (ieskaitot uzņēmuma kases darbību)

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (sk. šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 11.martā no plkst.9:00 līdz 12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Forštadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vidzemes ielas mājām Nr. 1-e, 42, 44, 48
•    Šūnu ielas mājai Nr.8
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar remonta darbiem (ūdensvada ievada nomaiņa), 2021.gada 10.martā no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:30 būs pārtraukta ūdens padeve Centra mikrorajona Cietokšņa ielas mājai Nr.55.


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām