SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par atļauju veikt līguma grozījumus.
3.    Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka saistībā ar valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas pagarināšanu, līdz š.g. 7.februārim turpinās klientu apkalpošanu attālināta režīmā (norēķinu kase Klientu apkalpošanas centrā tiks slēgta).

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti. Atgādinām, ka  dažāda veida iesniegumi vai pieteikumi pakalpojumu saņemšanai ir iesniedzami elektroniski, nosūtīt  pa pastu   vai ievietot pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).  (ŠEIT  ir detalizēta informācija)

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” turpināja būvniecības līgumā paredzētus darbus (sk.preses-relīzi)

DU apsveikums 2020 4

Ansamblis ERAF

DSC04374

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” īstenošana tuvojas noslēgumam: visi būvniecības darbi ir pabeigti, pakāpeniski būvniecības līguma posmi tiek nodoti ekspluatācijā (sk.preses- relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.decembrī, sakarā ar  ūdensvada ievada pārrāvuma likvidācijas darbiem Stacijas ielā 79, no plkst.10-20 tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 79, 83
•    Ŗīgas ielas mājām Nr. 83-a, 85

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.11. decembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.76, 76-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām. Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 09.decembrīno plkst.11-30, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Grodņas ielā 34,  tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Grodņas ielas mājām Nr. 34, 40, 42
•    Tautas ielas mājām Nr. 69, 71, 73, 84, 86
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 157, 159
•    Tukuma ielas mājai Nr.23
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni (Tautas ielā 86)
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 18.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.
3.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

privat.maju pieslegums

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz atbalsta apjoma palielināšanu namīpašniekiem (fiziskām personām) nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas teritorijā (sīkāk sk. šeit).

sals

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.(sk.pilnu tekstu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 30.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø100 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Vecpils ielā 42, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23-a, 24, 25, 27, 30-a, 31, 31-a, 30/32, 32-a, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada ievada nomaiņa),  š.g. 30. novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām  adresēm:
•    Dzelzceļu ielas mājām  Nr. 3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22/24
•    Februāra ielas mājām Nr.28, 30, 47
•    1.Preču ielas mājām Nr. 1, 30
•    Nometņu ielas mājām Nr. 25, 25-a
•    18.Novembra ielas mājai Nr.66-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

RCU 1

Gatavojoties darbam ar palielināto slodzi pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” pabeigšanas, kanalizācijas sūkņu stacijā “RCU” ir uzstādīti 2 jauni sūkņi ar jaudīgākiem un vienlaikus  efektīvākiem   parametriem (sūkņu ar jaudu 7.5 kW un ražotspēju 158 m3/st.  vietā tika uzstādīti sūkņi ar jaudu 9 kW un ražotspēju 216 m3/st.) Tādējādi KSS “RCU” notekūdeņu pārsūknēšanas efektivitāte palielināta uz 36%. Vairāk informācijas - Facebook lapā

Brivkrans ir slegts

Ar aukstā laika iestāšanos Daugavpils pilsētas parkā pabeidz darbību ŪDENS BRĪVKRĀNS, kas siltajā sezonā par brīvu priecē pilsētniekus  ar garšīgu dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada.  Atpūšamies , sakārtosimies un atkal tiksimies pavasarī!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Raiņa ielā 27, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Raiņa ielas mājām Nr. 24-a, 26, 26-a, 26-b, 26-c, 27, 28, 28-b, 69 (šaha klubs)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku slimības uzliesmojuma laikā Daugavpilī un nodrošinātu noteiktos LR  piesardzības pasākumus  SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2020.gada 16.novembra un līdz ārkārtas situācijas atcelšanai Latvijas Republikā  tiek pārtraukta klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība).

Šajā periodā iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:
•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija – tālr. 654 07523, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DU apsv. valsts svetki 2020

Aizbidnu nomaina

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar atjaunošanas darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  š.g. 10. un 11.novembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā, proti:
10.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Aglonas ielas mājām  Nr. 3,7,11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.120
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Avotu ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8, 9, 10, 11
11.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.70
•    Arodu ielas mājām Nr. 10, 12, 14

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku un pakalpojuma saņemšana klientiem būtu maksimāli droša, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2020.gada 9.novembra un līdz ārkārtas situācijas atcelšanai (vai līdz valdības īpašiem paziņojumiem) klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr.62103020 (tehniskā nodaļa – 654 22552) - sk.paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, š.g. 10. un  11.novembrī  tiks pārtraukta ūdens piegāde 2 mikrorajonos -
10.novembrī no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:30  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ģimnāzijas ielas mājai Nr. 2

11.novembrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 85, 85-a, 87
•    Valmieras ielas mājai Nr.17

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

DSC04315

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumus, 06.11.2020. tiek veikti Austrumu ielas (kur pašlaik kursē sabiedriskais transports) greiderēšanas darbi, kā arī daļēji ielas segums tiks piebērts ar šķembu maisījumu.
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka Austrumu ielas, kā arī visas Judovkas rajona ielu segumi tiks atjaunoti sākotnējā  stāvoklī ( kā bija pirms būvniecības darbiem). Asfaltēšanas darbi paredzēti tikai Lielājā ielā. Daudzās Judovkas mikrorajona ielās pēc  ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas jau uzsākti tāda veida atjaunošanas darbi.(sk.paziņojumu)

  • A.Pumpura ielas mājai Nr. 97
  • 2.preču ielas mājai Nr. 30

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma.  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

aizb 1

SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa darbinieki pabeidz uz šo gadu plānotus noslēdzošas armatūras un ugunsdzēsības hidrantu remontdarbus. Pēdējo trīs gadu laikā  speciālisti izremontēja 185 un nomainīja vairāk par 300 bojāto aizbīdņu, 2020. gadā vien – 170 aizbīdņu (no tiem 111 tika izremontēti un 59 – nomainīti).Visu gadu garumā uzņēmums aktīvi strādā arī pie ugunsdzēsības hidrantu apsekošanas, pārbaudes, un nepieciešamības  gadījumā nomaiņas. Pilsētas ūdensapgādes tīklā ir iebūvēti 899 (pārsvarā apakšzemes) hidranti un katra hidranta apsekošana un pārbaude ir jāveic vismaz reizi gadā (vairāk informācijas un foto - uzņēmuma Facebook lapā).

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Stiklu ielā (maģistrālā ūdensvada Ø 300 mm pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:

  • Jelgavas ielas mājām Nr. 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16
  • Sloku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13-a, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24
  • Liepu ielas mājām Nr. 1, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 17
  • Stiklu ielas mājām Nr. 2-d, 4, 7-b, 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-d, 16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251;
20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  no š.g.  3.novembra līdz 5.novembrim tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā, proti:

3.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Ziemeļu ielas mājām  Nr. 8, 9, 11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.150
•    Kauņas ielas mājām Nr. 134-a, 149, 151, 153, 155, 155-a, 157, 157-a, 184-a, 186, 188
4.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Užvaldes ielas mājām  Nr. 5, 7, 10
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.138
•    Kļavu ielas mājai Nr.26, 30
•    Kauņas ielas mājām Nr. 131-a, 133, 139, 141, 166, 178
5.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām  Nr. 3, 5, 6, 11, 12-a, 13, 13-a, 14, 16
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.162-a, 164
•    M.Viļņas ielas mājām Nr. 4, 4-a, 5, 5-a, 6, 7
•    Jaunā ielas mājai Nr. 1
•    Kauņas ielas mājām Nr. 134, 136, 136-a, 163, 167, 167-a
•    M.Škiersiela Nr.3

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontdarbiem,  š.g. 29. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Neredzīgo biedrības mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    18.Novembra ielas mājām  Nr.311(doktorāts)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Balvu ielā, š.g. 27.un  28.oktobrī  tiks pārtraukta ūdens piegāde Centra mikrorajonā
27.oktobrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 15:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr. 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

28.oktobrī no plkst. 08:30 līdz plkst. 14:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr. 1, 1-b, 2

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  23.oktobra līdz 4.novembrim  notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas pirmā un otrā rezervuāru dezinfekcija.

DSC04212

Gatavojoties darbam ziemas sezonas apstākļos, līdz oktobra vidum “Daugavpils ūdens” speciālisti paveica darbietilpīgus profilaktiskus darbus pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās - nostādinātāju iztukšošanu ar tehnoloģisko ierīču un konstrukcijas elementu (sūkņu, skrēperu, stiprinājumu, novadīšanas kanālu, pamatņu ) apsekošanu, mazgāšanu, remontu, regulēšanu utt. Vairāk informācijas un foto – Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens”, ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus,
līdz š.g. 6.novembrim turpinās klientu pieņemšanu klātienē (t.sk. rēķinu apmaksu uzņēmuma kasē), kas, lai samazinātu COVID-19 izplatības risku, tiks veikta tikai  pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr.62103020 (pilns teksts)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem Balvu ielā (pagaidu ūdensvada līnijas ierīkošana),  š.g. 13. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām  adresēm:
•    Balvu ielas mājām  Nr.3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 7-a, 15
•    Stacijas ielas mājai Nr.129-a


Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  9.oktobra līdz 19.oktobrim  notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  attīrīšanas  stacijas pirmā un otrā rezervuāru dezinfekcija.

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku slimības lokālā uzliesmojuma laikā Daugavpilī un pakalpojuma saņemšana klientiem būtu maksimāli droša, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2020.gada 7.oktobra līdz 14. oktobrim klientu pieņemšana klātienē (t.sk. norēķinu kases darbība) tiks veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr.62103020.(sk.paziņojumu)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar maģistrālo ūdensvada tīklu remontdarbiem no 2020.gada 5.oktobra līdz 23.novembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajona Balvu ielā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa), š.g. 5. oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

  • Pārdaugavas ielas mājām Nr.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
  • Brjanskas ielas mājām Nr.9, 11, 11-a, 12, 16-a
  • Noras ielas mājām Nr.2-a, 3

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

DSC04065

“Daugavpils ūdens” speciālisti septembra beigās veica plānotus profilaktiskus darbus un tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi polderu sūkņu stacijā “Šūņupe”. Šīs objekts ir ļoti nozīmīgs pilsētas centra aizsardzībai no aizpludināšanas pavasara plūdu vai rudens lietus sezonā. (Gadījumā, ja ūdens līmenis Daugavas upē paaugstinās virs atzīmes 3,15 metri un ir prognoze par tā pieaugumu, tiek aizvērta Šuņicas upes ietekas vieta dambī  un polderu stacijā uzstādītie sūkņi pārsūknē Šuņicas ūdeni kopā ar pilsētas attīrītiem notekūdeņiem Daugavas upē). Tādā veida kontroles pārbaudes tiek veiktas 2 reizes gadā  - šoreiz, pēc speciālistu vērtējuma, visas sistēmas darbojas  bez kļūmēm un ir gatavas strādāt ar maksimālo slodzi. Vairāk foto- Facebook lapā

ES ansamblis KF

30.09 buvdarbi Judovka

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. marta, kad būvlaukumos tika uzsākti darbi saskaņā ar SIA “LAGRON” noslēgto būvniecības līgumu, pilnībā izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās ielās, izbūvēti 2 kanalizācijas dīķeri  un 1 ūdensapgādes dīķeris zem Daugavas upes gultnes, kā arī uzsākti kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbi (sk. preses- relizi).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -


š.g.30.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.11:30 Kalkūnes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Kalkūnes ielas mājai Nr.21
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr. 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8, 8-a, 8-d, 13,15, 15-a, 16, 17, 18, 19, 19-a, 23  


š.g.1.oktobrī no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Februāra ielas mājām Nr. 20, 22, 22-a, 24, 28, 29, 30, 33, 35, 35-a, 37, 37-a, 39, 43, 47
•    Nometņu ielas mājām Nr. 9/11 (veikals “Top”), 25, 25-a
•    Dzelzceļu ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22/24
•    18.novembra ielas mājai Nr.66-a
•    1.preču ielas mājām Nr.1, 30-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  23.septembra līdz 5.oktobrim  notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas otrā un trešā rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g.21.un 22.septembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -


21.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.11:00 Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dzelzceļa ielas mājām Nr.3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22, 24
•    18.novembra ielas mājai Nr. 66
•    Februāra ielas mājām Nr. 28, 30
•    1.Preču ielas mājām Nr. 1, 30-a
•    Nometnes ielas mājai Nr.25
22.septembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.20:00 Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Balvu ielas mājām Nr.1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5-b, 7

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

DSC04015

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sākot ar š.g. martu, kad tika uzsākti būvdarbi  projekta ietvaros,  tika paveikti sekojoši darbi 2 uzņēmuma ēkās:

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  14.septembra līdz 18.septembrim  notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2020.gada 11.septembra līdz 18.septembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  3.pacēluma  stacijas rezervuāru dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecības darbiem no 2020.gada 7.septembra līdz 7.oktobrim tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Ruģeļu mikrorajona Zaļā ielā - sk.shēmu

DSC03982

Pateicoties interesanta mākslas projekta īstenošanai, Bruģu ielas promenādes galā (blakus “Daugavpils ūdens” teritorijai), pilsētas iedzīvotāju un viesu priekšā parādās stilizēti attēli no uzņēmuma vēstures, kas 130 gadu atpakaļ sākās ar pirmās ūdensvada stacijas Gajoks būvniecību tieši šajā vietā. Nedaudz tālāk īpaši ziņkārīgi ceļotāji var salīdzināt redzēto ar rūpīgi saglabātājiem arhitektūras objektiem.

 Īpašs paldies par vēsturisko atmiņu saglabāšanu skices autorei - Daugavpils pilsētas galvenajai māksliniecei Ingūnai Levšai un biedrības “Bruoli un Muosys” māksliniekiem.
(vairāk foto - Facebook lapā)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvējamā ūdensvada DN225 mm  pieslēgšanu pilsētas tīkliem (darbus veiks SIA “LAGRON” Nometņu un Patversmes ielu krustojumā),  š.g.9.septembrī  no plkst. 8:30 līdz plkst.23:00, tiek plānota centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Čerepovas mikrorajona pēc sekojošām adresēm:
•    Patversmes iela mājām Nr. 6, 7-a, 8, 9-a, 11

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums var mainīties atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Birk 2

SIA “Daugavpils ūdens” paziņoja, ka šonedēļ tika pabeigti būvniecības un pārslēgšanas darbi pilsētas ūdensvada ierīkošanai Birķeneļu ielā 2 un 3, Nīderkūnos un sākot ar 2020.gada 27.augustu divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var lietot tīru un kvalitatīvu ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada.(sk.preses-relīzi)

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, š.g. 27. augustā plkst. 17:30 tiks organizēta kārtējā tikšanās ar Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

Tikšanās notiks sporta laukumā aiz autobusu pieturas “Kooperācijas iela” (Liela ielā 193 , netālu no veikala “Mini Top”).

Tikšanās laikā tiks sniegta vispārīga informācija par projekta realizācijas gaitu, kā arī individuālie skaidrojumi topošiem klientiem par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 26. augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gŗīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Komunālā ielas mājām  Nr.5, 5-a, 6, 7, 19
•    Lāču ielas mājai Nr.1-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontdarbiem Pusķina ielā 68,  š.g. 27. augustā no plkst. 8:30 līdz plkst.14:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām  Nr.68, 70, 74, 76, 76-a, 78, 89, 93, 93-a, 95, 97, 97-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

KAC no 20 08 2020. 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka pēc ēkas renovāciju darbu pabeigšanas no 2020.gada 20.augusta klientu pieņemšana (ieskaitot kases darbību) tiks atsākta iepriekšējā vietā – SIA “Daugavpils ūdens” KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ (Ūdensvada ielā 3 (2.stāvā),  ieeja blakus Gajoka mikrorajona Bruģu ielas promenādei).

Klientu pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8:00 līdz 16:30, otrdien no 8:00 līdz 18:00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Lai ierobiežotu COVID-19 slimības izplatīšanu, aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus (www.spkc.gov.lv )

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 13. augusta līdz 31.septembrim  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā:  autotransporta kustība Ostrovska ielā  tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās – izmainīta (sk. shēmu);

Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmēm!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas  darbiem kanalizācijas tīklos no 2020.gada 12.augusta līdz 14.augustam tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija pilsētas Grīvas mikrorajona Garā ielā - sk.shēmu

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, š.g. 12. augustā plkst. 12:00 tiks organizēta kārtējā tikšanās ar Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.
Tikšanās notiks sporta laukumā aiz autobusu pieturas “Kooperācijas iela” (Liela ielā 193 , netālu no veikala “Mini Top”).
Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta realizācijas gaitu un būvniecības aktualitātēm, kā arī skaidrojumi topošiem klientiem par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ū/k tīkliem (Aptiekas ielā 10)  2020.gada 3.augustā (no plkst.8:30 līdz plkst.18:00) tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija pilsētas Grīvas mikrorajona Aptiekas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.30. jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Grīvas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Veidenbauma ielas mājām Nr. 22, 24

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem (Smilšu ielā 92)  2020.gada 29. un 30.jūlijā  tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija pilsētas Ķīmijas mikrorajona Arhitektu ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (darbus veic SIA “AVITON”),  š.g.29. jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Nīderkūnu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Sliežu ielas mājām Nr.7, 10, 14, 16, 16-a, 24, 40
•    Briežu ielas mājai Nr.4
•    Tirgoņu ielas mājām Nr.26, 29
•    Komunālā ielas mājai Nr.98

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 11.augustā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par naudas līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā mērķa precizēšanu.

Judovka tiks2

SIA “Daugavpils ūdens” realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, organizēja 3 tikšanās ar mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem (preses-relīze)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, no š.g. 22. jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā: autotransporta kustība Kurpnieku ielā  tiek slēgta,  tai pieguļošajās ielās – izmainīta (sk. shēmu);

Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmēm!

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa),  š.g.23. jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.11:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku ielas mājām Nr.61-a, 77-a, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 93-a
•    Šaura ielas mājai Nr.20 (pirmskolas izglītības iestāde)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001 ), š.g. 23. jūlijā plkst. 17:30 tiks organizēta kārtējā tikšanās ar Judovkas mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, šoreiz tikšanās notiks sporta laukumā aiz autobusu pieturas “Kooperācijas iela” (Liela ielā 193 , netālu no veikala “Mini Top”).

Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta realizācijas gaitu un būvniecības aktualitātēm, kā arī skaidrojumi par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā būvniecības darbiem ūdensvada tīklos (darbus veiks CBF SIA “Binders”)  š.g.20. jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Parādes ielas mājai Nr.17

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.15. jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.12:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42
•    Tautas ielas mājai Nr.23

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

13.07.2020. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz remontatslēdznieka amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.14. jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa),  š.g.13. jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Parādes ielas mājai Nr.7
•    Teātra ielas mājām Nr.30, 32, 34

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

kolonka 2

2020.gada 7.jūlijā pilsētas Dubrovina parkā sāk darboties ŪDENS BRĪVKRĀNS! Tagad pilsētas iedzīvotāji un viesi var atsvaidzināties, kā arī par brīvu izbaudīt garšīgu dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada. Tas ir DROŠI, KVALITATĪVI UN IZDEVĪGI!

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem ūdensvada tīklos (darbus veiks CBF SIA “Binders” un SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  š.g.7.un 9.jūlijā tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -
7.jūlijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 Centra mikrorajo pēc sekojošām adresēm:
•    Parādes ielas mājai Nr.17

9.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Slavu ielas mājām Nr.1, 3
•    Kauņas ielas mājai Nr.171

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.6.jūlijā tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 mikrorajonos -
no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr.12, 14, 16

no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 Čerepovas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Stiklu ielas mājām Nr. 7, 7-b
•    Liepu ielas mājām Nr. 1, 3, 5

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 2. jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajona Lielā ielā:  autotransporta kustība Lielā ielā (posmā no Kooperācijas ielas līdz Pīlādžu ielai) tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās – izmainīta (sk. shēmu);

PASAŽIERU IEVERĪBAI!
Būvdarbu veikšanas laikā sabiedriskā transporta kustība (autobusu maršruti Nr. 8, Nr.15 un  Nr.22) tiks organizēta pa Silenes un Austrumu ielām (sk.shēmu)  Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmēm!

Suknu telpa2

SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada 30.jūnijā atsauca Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2019.gada oktobrī iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas paredzēja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielinājumu.
Tarifu projekts atsaukts, ievērojot cenu samazinājumu elektroenerģijai, kas ir viens no tarifu ietekmējošiem faktoriem - pamata resurss notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdens gūtņu, sūkņu staciju darbībā. Paralēli uzņēmums veica saimnieciskās darbības izmaksu optimizāciju.
Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Daugavpilī paliek vieni no  zemākiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem valstī  - 0,72 EUR/m3(bez PVN) par ūdensapgādes pakalpojumiem un 0,74EUR/m3(bez PVN)  par kanalizācijas pakalpojumiem.

SIA “Daugavpils ūdens” informē , ka sakarā ar ūdensvada remonta darbiem  Imperatora ielā 8, Daugavpilī, kurus veiks SIA “Apola-D”, 02.07.2020. no plkst. 09:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde Cietokšna mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Imperātora ielas mājām Nr.8, 9
•    Aleksandra ielas mājai Nr. 10

Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam Jūs savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka norādītais ūdens apgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties no remonta darbu ilguma.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 14.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” informē par  projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”(Nr.4.2.2.0/18/I/008) jaunumiem (sk .preses-relīzi)

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, š.g. jūlijā organizē kārtējo tikšanos ar mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

Iedzīvotāju ērtībai,  tikšanās  tiks organizētas gan pusdienlaikā, gan vakarā, blakus veikalam “Mini Top” (Liela ielā 264 A, Daugavpilī) pēc sekojošā grafika:
•    2.jūlijā plkst.12:00
•    23.jūlijā plkst.17:30

Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta realizācijas gaitu, kā arī skaidrojumi par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

Ligo 2020

Cien. klienti!

Vēlamies Jūs informēt, ka š.g. no 20.jūnija līdz 24.jūnijam “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs ir SLĒGTS! Tiekamies pēc svētkiem!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem  2020.gada 19.jūnijā tiek mainīta ceļu kustības organizācija pilsētas Centra  mikrorajona Alejas ielā - sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2020.gada 30.jūnijā plkst.10:00.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Kandavas ielā 19,  š.g. 18.jūnijā  no plkst. 13:00 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Kandavas ielas mājām  Nr.17, 17A,19
•   Cietokšņa ielā mājai  Nr.60

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada ievada remontu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Ūdensvada ielā 12,  š.g. 15.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Gajoka mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Ūdensvada ielas mājām  Nr.10, 12 (dz.1, dz.2)

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centra darba laiks sestdien, 13.jūnijā līdz plkst. 14:00, bez pusdienas pārtraukuma.

KLIENTU IEVERĪBAI!

Uzņēmuma kase un klientu pieņemšana organizēta “Daugavpils ūdens” administrācijas ēkas 1.stāvā , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaides punktu pēc uzstādītiem virzienrādītājiem).

Apmeklētajiem rekomendējam iepriekš pierakstīties, lai neveidotos rindas, pa tālr. 654 21568.

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada maģistrālo aizbīdņu nomainīšanu, kuru veiks SIA "Daugavpils ūdens" Strādnieku ielā 90 un Bauskas ielā 107,  š.g. 16.jūnijā  no plkst. 8:30 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   Strādnieku ielas mājām  Nr.86, 88A, 88, 90
•   Bauskas ielā 107, 105, 105A

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada 12.jūnija līdz 21.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” ūdens attīrīšanas stacijas divu rezervuāru pakāpeniska dezinfekcija.

judovka09062020

SIA “Daugavpils ūdens” realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Būvprojektā katrai dzīvojamai mājai Judovkas rajonā norādītas pieslēgumu vietas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē Judovkas rajona iedzīvotājus, ka 2020.gada 11.jūnijā plkst.17:30 Riekstu un Zemnieku ielu krustojumā notiks ģenerāluzņēmēja SIA “LAGRON” un SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem.

Tikšanās laikā SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvji izskaidros kārtību, kādā dzīvojamās mājas tiks pieslēgtas maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Turpmāk plānots organizēt tikšanās arī citās Judovkas rajona ielās, kur tiks izbūvēti tīkli.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

Sakarā ar COVID-19 valstī izslidinātu ārkārtējās situācijas atcelšanu, SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no 2020.gada 10.jūnija atsāk klientu pieņemšanu klātienē, ieskaitot kases darbību.

Klientu pieņemšanas laiks darba dienās no 8:00 līdz 16:30, bez pusdienas pārtraukuma.

KLIENTU IEVERĪBAI!

Sakarā ar būvniecības darbiem Klientu apkalpošanas centra telpās, uzņēmuma kase un klientu pieņemšana tiks organizēta “Daugavpils ūdens” administrācijas ēkas 1.stāvā , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaides punktu pēc uzstādītiem virzienrādītājiem).

Apmeklētajiem rekomendējam iepriekš pierakstīties, lai neveidotos rindas, pa tālr. 654 21568.

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens”  atgādina, ka norēķināties par sniegtiem pakalpojumiem par 2020.gada martu, aprīli, maiju un jūniju varēs bez nokavējuma procentiem.

 

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada avārijas novēršanas darbiem, kurus veiks SIA "Daugavpils ūdens" 1.Līnija ielā 8,  š.g. 5.jūnijā  no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•   1.Līnija ielas mājām  Nr.2, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 12
•   Smilgu ielā 3, 3B, 5

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, kurus veiks SIA "Daugavpils ūdens" Čiekuru ielā 7,  š.g. 9.jūnijā  no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00, tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Vecstropu mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:

•    Čiekuru ielas mājām  Nr. 5, 5A,7, 7A

    Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

piesleg.izveid

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka ir pienācis labākais  laiks celtniecības darbiem  un aicina namīpašniekus izmantot iespēju pieslēgt savu īpašumu  pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem. Piedāvājam detalizētu informāciju,  kā  to praktiski izdarīt (sk.šeit).  
!Piedāvājums ir lietderīgs arī Judovkas mikrorajona iedzīvotajiem , kuri plāno izveidot pieslēgumu pēc būvniecības darbu pabeigšanas projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas mikrorajonā, Daugavpilī” ietvaros.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  2. un 3.jūnijā tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana 2 pilsētas mikrorajonos:


š.g. 2. jūnijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30  Neredzīgo biedrības rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Čiekuru ielas mājām  Nr.4, 6, 7, 8
Un š.g. 3. jūnijā no plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 Čerepovas rajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Dunduru ielas mājām  Nr.3, 3-b, 5, 5-c

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonu sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 3.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

LUKA 30 A

Sveicam kolēģus un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrus 30.gadadienā!
#DzeramŪdeniNoKrāna un esam veseli un videi draudzīgi! - www.lwwwwa.lv

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidrantu remontdarbiem Višķu ielā,  š.g. 26. maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Ķīmijas mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Višķu ielas mājām  Nr.15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Šaura ielas mājai Nr.29-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 20. maija līdz 31.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tabores un Kalpaka ielās ). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit).  Projekta preses-relīze

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  22.maija  līdz 25.maijam notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar  būvdarbiem  Vienības – Imantas ielu krustojumā (darbus veiks CBF SIA “Binders”),  š.g. 26. maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm:
•    Imantas ielas mājām  Nr.18, 23, 23-a, 25, 27
•    Vienības ielas mājai Nr.18

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos , š.g. 21.maijā

no plkst. 9:00 līdz plkst.11:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Jaunbūves mikrorajona pēc sekojošām adresēm:

•   Valkas ielas mājām  Nr. 1, 1A

no plkst. 9:00 līdz plkst.17:00 tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana J.Stropu mikrorajona pēc sekojošām adresēm:

•   Atputas ielas mājai  Nr. 26-a

•   Stropu ielas mājai  Nr. 28

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens”, ņemot vērā daudzu klientu vēlmes un ievērojot visas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv), no š.g. 18. maija atsāk klientu pieņemšanu klātienē (izņemot kases darbību) .

Klientu pieņemšanas laiks - darba dienās no 8:00 līdz 12:00

KLIENTU IEVERĪBAI!
Sakarā ar būvniecības darbiem  Klientu apkalpošanas centra telpās, uzņēmuma kase nedarbosies un  klientu pieņemšana tiks organizēta  “Daugavpils ūdens” administrācijas  ēkas 1.stāvā  , Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī (Ieeja caur caurlaidi pēc uzstādītiem virzienrādītājiem) .

 Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku  un pakalpojuma saņemšana klientiem un darbiniekiem būtu maksimāli droša, klientu pieņemšana tiks veikta tikai pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568.(pilns teksts)

 

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2020.gada  15.maija  līdz 18.maijam notiks notiks ūdensgūtnes “Vingri”  ūdens sūkņu stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 11 maija līdz 6.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tīrumu ielā). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos ,  š.g.12. un 13.maijā  tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  J. Stropu mikrorajonā:

12.maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Abavas ielai mājai Nr.1
•    Vaiņodes ielas mājai Nr. 6

13.maijā no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Vasarnīcu ielas mājai  Nr. 20 (Daugavpils Reģionālā slimnīca)
•    Stropu ielas mājai Nr. 28
•    Atpūtas ielas mājai Nr.26-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajonа sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.