SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA "Binders") tiks plānoti ūdens padeves pārtraukumi Ķīmijas apkaimē, proti-

27.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31
•    Miera ielas mājai Nr.143-a

29.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Aizpilsētas  ielas mājām Nr. 32, 38, 44, 45, 46, 48
•    Smilšu ielas mājām Nr. 99, 101, 103


3.aprīlī no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 4, 6
•    Zelinska ielas mājām Nr. 15, 17
•    Smilšu ielas mājām Nr.92, 92-a, 92-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ESI DAĻA NO PĀRMAIŅĀM, KURAS VĒLIES REDZĒT PASAULĒ

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

WWD2023 POSTER ENG

ES ansamblis KF

Judovka tiksanas

SIA “Daugavpils ūdens”, gatavojas aktīvai celtniecības sezonai pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvdarbu pabeigšanas, sākot no š.g. 27.marta organizē informatīvās tikšanās ar mikrorajona iedzīvotājiem un topošiem klientiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem - sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 3.aprīlī plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta nomaiņa Miera 37)  š.g. 20.martā no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr.28, 29, 30, 32, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 13.martā no plkst.8:30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimes Miera ielas mājai Nr.16

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā pagalmā tiks uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU apsveikums 8.marts 2023

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 20.martā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.
4.       SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (ventiļa nomaiņaValmieras 64-a)  š.g. 28.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr.49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

lukas ziema

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki, kas regulāri pārbauda apkalpojamo skatāku esamību un integritāti, pateicas atbildīgajiem Daugavpils iedzīvotājiem par saņemtajiem ziņojumiem par aku lūku bojājumiem pagalmos vai uz brauktuves, kas palīdz padarīt mūsu pilsētu vēl drošāku.  Sarežģītos ziemas laikapstākļos grūti uzreiz pamanīt gan ūdensvada un kanalizāciju sistēmu skatāku,  gan citu pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem un atbildīgajiem avārijas dienestiem (piemēram, būvdarbu veikšanas laikā un pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas).
Atgādinām par iespēju un būsim ļoti pateicīgi par operatīvu informācijas sniegšanu “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam, kura rīcībā ir nepieciešamas datu bāzes un resursi, lai pēc iespējas ātrāk identificētu komunikāciju īpašniekus un novērstu konstatētus trūkumus (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913 , nosūtot ziņojumu no Facebook profilā   https://www.facebook.com/daugavpilsudens  vai no uzņēmuma tīmekļa sākumlapas www.daugavpils.udens.lv, kā arī  rakstot uz oficiālo e-pastas adresThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ziņojumi tiek apskatīti darba dienās no plkst.8-00 līdz16-30)

Ziemeli

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) , izvērtējot SIA “Daugavpils ūdens”  25.01.2023. iesniegtus  tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, ka pašnoteiktie tarifi ir pamatoti, aprēķināti atbilstoši metodikai un aktuālajām elektroenerģijas cenām.

Salīdzinot ar šobrīd piemērotajiem tarifiem SIA “Daugavpils ūdens” jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi samazināsies vidēji par 21% un tie būs šādi (bez  PVN):

No 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,90 EUR/m³ (1,14 EUR/m3 vietā);
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,12 EUR/m³ (1,48 EUR/m3 vietā).

Savukārt, no  2023.gada 1.maija stāsies spēkā šādi tarifi:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,93 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,15 EUR/m³.
 
Šeit ir papildinformācija

VIDES KONKURSS plakats

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizē vides izglītības konkursu par ūdens tēmu. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vides aizsardzību un rosināt skolēnu interesi par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu. Konkursa mērķauditorija: Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēni.
 Pieteikties var līdz 2023. gada 6. martam. Konkursa klātienes aktivitātes notiks Daugavpils Inovāciju centrā 22. martā, kad tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. 
Vides konkursa NOLIKUMS un PIETEIKUMS

Sakarā ar to, ka no š.g. 1.marta ir plānotas izmaiņas SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos, SIA “Daugavpils ūdens”  aicina klientus , kas veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem līdz 28.02.2023.  paziņot ūdensskaitītāju rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā - sk.papildinformāciju

SIA "Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa Strādnieku 85)  š.g. 8.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Strādnieku ielas mājām Nr.58, 60, 69, 70, 70-a, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 85-a, 87, 89
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    Liepājas ielas mājai Nr.15
•    18.novembra ielas mājai Nr.166 (frizētava)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 13.februārī plkst. 9:15. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.       Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.       Par piekrišanu noslēgt līgumu.
3.       Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa grozīšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g. 31.janvārī, 1. un 2.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:

31.janvārī no plkst.8:30 līdz 12:00 pēc sekojošām adresēm-
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118

1.februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-

•    Arodu ielas mājai Nr. 104-a
•    Valkas ielas mājai Nr. 25-a

2.februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-
•    Varšavas ielas mājām Nr. 13/15, 17, 17-a, 30, 43, 43-b
•    Lūdzas ielas mājām Nr. 3, 5, 6, 7, 8
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

2023.gada 25.janvārī  SIA "Daugavpils ūdens" iesniedza  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus diviem laika periodiem, kas ir aprēķināti saskaņā ar SPRK apstiprinātu ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un varētu stāsies spēkā 2023.gada 1.martā un 2023.gada 1.maijā (ja SPRK nebūs pieņēmusi un oficiāli publicējusi lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu).
Pašnoteikto tarifu izmaiņas (samazinājums) pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.
SIA "Daugavpils ūdens" paziņojums par noteiktajiem ūdenssaimniecības tarifiem ar papildinformācijas saņemšanas, priekšlikumu un ieteikumu sniegšanas  kārtību  ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2023.gada 27.janvārī (Nr.2023/20.DA17) un pieejams šeit

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 24.janvārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vaļņu ielas mājai Nr.19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Tautas ielā 98 un 102)  š.g. 17.janvārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 97-a, 97-b, 98, 99, 101, 102, 103
•    18.novembra ielas mājai Nr. 171
•    Liepājas ielas mājām Nr. 21, 23, 25
•    Valkas ielas mājām Nr. 5-b, 7, 7-a, 7-b
•    Puškina ielas mājai Nr. 120

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvums Piekrastes- Rēzeknes ielu krustojumā) ,  š.g. 12.janvārī  no plkst.12-50 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J.Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Rēzeknes ielas mājām Nr.1, 3
•    Piekrastes ielas mājai Nr. 47

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā norādīto māju pagalmā tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 10.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 97a, 97b, 98, 99, 101, 102, 103
•    18. Novembra ielas mājai Nr. 171
•    Liepājas ielas mājām Nr. 21, 23, 25
•    Valkas ielas mājām Nr. 5b, 7, 7a, 7b
•    Puškina ielas mājai Nr. 120

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 4.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Strādnieku ielas mājām Nr. 83, 87, 70, 81, 77, 69, 73, 71, 69, 58, 60
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 166

Remontdarbu veikšanas laikā tiks mainīta ceļu kustības organizācija Strādnieku ielā - sk.shēmu

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Remontdarni Kraujas iela 1

SIA “Daugavpils ūdens”  informē, ka sākot ar 27. decembri SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas darbinieki  veic maģistrālā ūdensvada lielgabarītā ķētas aizbīdņa DN 400 mm nomaiņas sarežģītus remontdarbus Kraujas ielā, kura bojājumi temperatūras svārstību dēļ Ziemassvētku priekšvakarā izraisīja problēmas  dažu klientu nodrošināšanai ar ūdensapgādes pakalpojumiem un dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās - sk. paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar pilsētas centrā notikušo avāriju (maģistrālā ūdensvada ar diametru Ø500 pārrāvums) tiek novērota dzeramā ūdens kvalitātes organoleptisko rādītāju pasliktināšanās. Avārijas vieta ir lokalizēta un SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

Gadījumā, ja 25.12.2022. mājās novērosiet dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības, SIA “Daugavpils ūdens” lūdz zvanīt dispečeru dienestam pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu mājas ūdensvada ievada skalošanu. 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU apsveikums 2023 1

KAC apmeklētāju pieņemšanas laiks svētku dienās:       
o    23.decembrī – līdz plkst.14-00
o    24.-26.decembrī – BRĪVS
o    27.decembrī – līdz plkst.18-00
o    28.-29.decembrī – līdz plkst.16-30
o    30.decembrī – līdz plkst.13-00
o    31.decembrī un 1.janvārī - BRĪVS

Audits 2022 7

2022.gada 12.-13.decembrī SIA “Daugavpils ūdens” norisinājās uzraudzības audits ISO 9001 standarta un ISO 50001 standarta ietvaros, ko veica viena  no vadošajām neatkarīgām sertifikācijas institūcijām BM Certification - sk.paziņojumu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 15.decembra līdz 18.decembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  atdzelžošanas stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

Akas ziema

Lai nodrošinātu gājēju un autobraucēju satiksmes drošību apgrūtinātos apstākļos snigšanas dēļ, lūgums pilsētniekus ziņot par novērotajiem gadījumiem, kad uz ceļiem vai pagalmos trūkst, bojāti vai pārvietoti ūdensvada vai kanalizācijas aku vāki (ko grūti noteikt uzreiz, piemēram, pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas).
Būsim ļoti  pateicīgi par operatīvo informāciju sniegšanu “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam, kas palīdzēs ātri pārbaudīt un novērst trūkumus (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai nosūtot ziņojumu tieši no mājas lapas  www.daugavpils.udens.lv (ziņojumi tiek apskatīti darba dienās no plkst.8-00 līdz16-30).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 6.decembrī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr. 52, 55

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Stiklu ielā 10-d)  š.g. 1.decembrī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Stiklu ielas mājām Nr. 10, 10-b (1.korpuss), 10-c, 10-f

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Nometņu ielā 129)  š.g. 30.novembrī no plkst. 13:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Nometņu ielas mājai Nr.124
•    Senlejas  ielas mājām Nr. 67, 73

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

Vingri saules paneles karkass

Turpinās darbi pie projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas: parakstīti visi iepirkuma līgumi ar iekārtu piegādātājiem un uzsākti ar saules paneļu sistēmu izbūvi saistītie darbi uzņēmuma objektos - sk.preses-relīzi.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 28.un 29.novembrī sakarā ar pieslēgšanas darbiem un remonta darbiem ūdensvada tīklos tiks pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas apkaimēs, proti -

Jaunbūves apkaimē ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi
28.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina  ielas mājām Nr. 61, 64/66
•    Grodņas ielas mājām Nr. 40, 48, 52
un 29.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Siguldas ielas mājām Nr. 10-a, 10-b, 10-d

bet 29.novembrī no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Raiņa ielas mājām Nr.26, 26-a, 26-b, 26-c, 27, 28

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

frost tap 2

Lai nepieļautu ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanu ziemas periodā, SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un nepieciešamības gadījumā veikt pagrabtelpu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu, kā arī ūdens mērītāju mezglu nodrošināšanu pret aukstumu.(Sk.papildinformāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 22.un 23.novembrī sakarā ar pieslēgšanas darbiem un remonta darbiem ūdensvada tīklos tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti -


š.g. 22.novembrī no plkst. 9:00 līdz 15:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Siguldas ielas mājām Nr. 10-a, 10-b, 10-d


bet 23.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Marijas ielas mājai Nr.1 (DLRR, ievads no A.Pumpura ielas)
•    Siguldas ielas mājām Nr.1, 2, 2-a, 3, 5, 7, 9, 9-a
•    A.Pumpura ielas mājām Nr.1, 2, 2-a, 2-b, 3, 4, 4-a, 6, 8
•    18.Novembra ielas mājai Nr.68
•    Bauskas ielas mājām Nr.5, 6, 7
•    Kauņas ielas mājai Nr.9

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

18.novembris

Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienā Daugavpils dāvā daudzveidīgu pasākumu programmu -sk.šeit

Jauns brivkrans Brjanskas 4

Sagaidot aukstās sezonas iestāšanos, SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti paveica pilsētas ŪDENS BRĪVKRĀNU nepieciešamos sakārtošanos darbus: tika veikti   ūdens skaitītāju mezglu profilaktiskie darbi visu gadu strādājošos brīvkānos  Lielā ielā 226 un Brjanskas ielā 4 (šeit tika paveikta arī brīvkrana nomaiņa ar teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtākas lietošanas iespējas).  Savukārt , brīvkrāni Daugavpils pilsētas parkā un Stropu ezera pludmalē, kas visvairāk pieprasītie vasaras sezonā,  tika atslēgti no ūdensapgādes līdz pavasarim.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos:
š.g. 14.novembrī no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Nometņu ielas mājām Nr. 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
un 15.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.35, 37, 39, 42, 42-b, 43, 43-a, 44, 44-a, 45, 47

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Jātnieku ielā 78-c)  š.g. 10.novembrī no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājai Nr 78-c
•    Zelinska ielas mājām Nr. 3, 5, 7, 9

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 17.novembrī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  

Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošo jautājumu:
“3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.”

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (A.Pumpura ielā 5)  š.g. 9.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves pēc sekojošām adresēm:
•    Marijas ielas mājai Nr.1(DLRR,ievads no A.Pumpura ielas)
•    Siguldas ielas mājām Nr. 1, 2, 2-a, 3, 5, 7, 9, 9-a
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 1, 2, 2-a, 2-b, 3, 4, 4-a, 6, 8


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 17.novembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Rīgas ielaā 30)  š.g. 3.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr.24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-c, 30

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos
š.g. 1.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 80, 82

un 2.novembrī no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.1, 2-a, 4, 5, 6, 7, 10, 11
•    Nekrasova ielas mājām Nr.2, 5, 8, 10, 12, 12-a
•    Sēlijas ielas mājām Nr.2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14
•    Aiviekstes ielas mājām Nr.3, 11, 13
•    Lielā ielas mājām Nr.43, 50, 54, 56, 60, 62

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (A.Pumpura-Jātnieku ielu krustojumā)  š.g. 31.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas māji Nr. 97
•    Varšavas ielas mājai Nr.49 (ievads no Jātnieku ielas)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos š.g. 20.oktobrī no plkst. 9:00 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimes A.Pumpura ielas mājai Nr. 99.


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Miera ielā 7)  š.g. 17.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Miera ielas mājai Nr. 9
•    A. Pumpura ielas mājām Nr. 37-a, 39, 41, 43, 43-a, 43-v, 44, 46, 47, 48, 50, 52

un sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Kr.Valdemāra ielā 24) 18.oktobrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Kr. Valdemāra ielas mājām Nr. 24, 26, 28
•    Stacijas ielas mājai Nr.45

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 14.oktobri līdz 17.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri”  II pacēluma stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

ES ansamblis KF

Judovka Liela iela

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2022.gada 12.oktobrī ekspluatācijā tika pieņemti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas izbūvēti ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” ietvaros - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Senlejas ielā 35)  š.g. 13.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Senlejas ielas mājām Nr. 27, 29, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Pārdaugavas ielā 63-a)  š.g. 12.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
•    Brjanskas ielas mājām Nr. 9, 11, 12, 16-a
•    Noras ielas mājām Nr. 2-a, 3

un no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr.134, 136, 136-a
•    Višķu ielas mājām Nr. 11, 13, 13-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Motoru ielā2)  š.g. 11.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 19:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ezermalas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Cēsu ielas mājām Nr. 14, 16, 16-a
•    Krasta ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  21, 23, 25, 27, 29, 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

IMG 20220830 102831

SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar Valsts vides dienesta Latgales reģionālo vides pārvaldi, Augšdaugavas novada pašvaldību un AS “VentEko” turpina apsaimniekot vēsturisko piesārņojumu dūņu laukos “Križi”. 2022.gadā tika uzsākta pilotprojekta “Dūņu lauku “Križi” teritorijā esošo dūņu izlietošanai atkritumu izgāztuves pārklāšanai un izmantošanai mēslošanai lauksaimniecības zemēs” realizācija, kā arī tika paplašināti fitoremediācijas tehnoloģijas izmantošanas pasākumi (sk.preses-relīzi)

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada  6.oktobra līdz 9.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 2.rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Kauņas ielā 192)  š.g. 6.oktobrī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr.134, 136, 136-a
•    Višķu ielas mājām Nr. 11, 13, 13-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU energijas paterins 2021 2022

SIA “Daugavpils ūdens” , kā energoietilpīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums, solidarizējoties ar visiem pašvaldības elektrības un siltumenerģijas  taupīšanas programmas dalībniekiem, neskatoties uz pastāvīgi veiktiem pasākumiem un sasniegtiem rezultātiem enerģijas patēriņa samazināšanai (salīdzinot ar iepriekšējo gadu elektroenerģijas  patēriņš samazinājās par 12, 4 %, siltumenerģijas patēriņš – par 13, 8 %, degvielas patēriņš – par 9,9 %) , paplašina to ar papildaktivitātēm, lai panāktu vēl būtiskākus uzlabojumus 2022./2023.gada apkures sezonā (sk.papildinformāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  

Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošiem jautājumiem:
3. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.
4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada  23.septembra līdz 26.septembrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas pirmā rezervuāra dezinfekcija.

WA0002

SIA “Daugavpils ūdens” jau tradicionāli piedalījās Rīgas ielas svētkos, ko  septembra vidū rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, šoreiz ar tēmu “Viena pils – divi krasti”. Mūsu uzņēmumam Daugavas upe ir ne tikai svētku simbols, bet arī pilsētas ūdenssaimniecības vēstures sākums, jo tieši Daugavas ūdeņi 1889.gadā kļuva par ūdens avotu pirmajai ūdensvada stacijai “Gajoks” un līdz šīm brīdim cieši saistīti ar “Daugavpils ūdens” darbību abos upes krastos.
Aktivitāšu vidū ļoti populāra bija dalībnieku parāde, kuras gaitā galvenie pasākuma organizatori radīja visiem labu noskaņojumu, dalot ziepju burbuļus no “Daugavpils ūdens” traktora, kā arī uzņēmuma transporta un vēsturisko ierīču izstāde.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Tukuma ielā 53),  š.g. 20.septembrī no plkst. 8:30 līdz 12:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tukuma ielas mājām Nr.55, 56, 58
•    Miera ielas mājām Nr. 109, 111

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 3.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) š.g. 15.septembrī no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Zeltkalna ielas mājām Nr. 7, 8, 9, 10, 10-a, 13, 13-a,13-b, 14, 15-b, 16, 17, 18, 19, 19-a, 20, 22, 24, 26, 28
•    Līkā ielas mājai Nr. 4
•    Ceru ielas mājām Nr.18-g, 20, 20-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Siguldas 3

Š.g. augustā Daugavpils pilsētas Jaunbūves apkaimē tika uzsākti būvdarbi  projekta “Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī”  ietvaros, kas ir realizēts ar Daugavpils domes finansējumu  un ir daļa no pilsētas ūdensvada un kanalizācijas  tīklu attīstības plāna. Šī gada plānā ir iekļauta ūdenssaimniecības infrastruktūras  paplašināšana 3 vietās: Bauskas ielā (jau izpildīta), Siguldas un Kauņas ielu posmos -sk.preses-relīzi

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 9.septembra līdz 16.septembrim notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” divu rezervuāru  dezinfekcija.

No š.g. 1.oktobra stāsies spēkā jaunie SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1,14 EUR/m3 (bez PVN),
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,48 EUR/m3 (bez PVN).


   !Pēc jauniem tarifiem aprēķinātos rēķinus klienti saņems novembrī.

Vienlaikus, tiem klientiem, kas norēķinus par saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem veic atbilstoši vidējam ūdens patēriņam un grib nofiksēt patērēto pakalpojumu apjomu pārrēķinam līdz tarifu maiņas brīdim, SIA “Daugavpils ūdens “  piedāvā pieteikties ūdens mērītāja rādījumu nolasīšanai līdz 30.09.2022. pa tālr.: 62103020, 654 21568, 654  24761 (Klientu apkalpošanas centrs).

DSC04665

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 25.08.2022. apstiprināja jaunus SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (Tarifi):
•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,14 EUR/m3 (0,72 EUR/m3 vietā),
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,48 EUR/m3 (0,74 EUR/m3 vietā).  

( SPRK Tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un Tarifi ir noradīti bez PVN). 

Jaunie Tarifi stāsies spēkā no š.g. 1.oktobra, un iedzīvotāji pēc jauniem Tarifiem aprēķinātos rēķinus saņems novembrī. - Sk. preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar avārijas situāciju AS ”Sadales tikls”  25.08.2022. no plkst.12:10 un līdz avārijas novēršanai tika apturēta ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas darbība. Līdz ar to, “Daugavpils ūdens” brīdina iedzīvotājus par  spiediena svārstībām pilsētas ūdensvada sadales tīklos (īpaši Ķīmijas apkaimē) un iespējamai dzeramā ūdens  saduļķošanai.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.  Gadījumā, ja pēc elektroapgādes un ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos š.g. 26.augustā no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Kr.Valdemara ielas mājām Nr.2, 5, 7
•    Teātra ielas mājai Nr. 4

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 19.augusta līdz 28.augustam notiks ūdensgūtnes “Vingri”  II pacēluma stacijas 2 rezervuāru dezinfekcija.

Seminars 4

Š.g. augusta sākumā SIA“Daugavpils ūdens” muzejā tikās dažādu pilsētbūvniecības nozaru pārstāvji un pašvaldības ūdenssaimniecības jomas speciālisti, lai piedalītos seminārā- diskusijā Uponor Academy apmācības programmas “Dzīves vides kvalitātes ārējo tīklu infrastruktūras risinājumi” ietvaros - sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta remonts) š.g. 11.augustā no plkst.10:00 līdz 13:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Piekrastes ielas mājām Nr. 35, 35-a
•    Tartu ielas mājai Nr. 3

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Buvdarbi Rigas iela 07.2022 1

Īstenojot ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un pārbūves  plānu, kā arī saskaņojot savas darbības ar pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas programmu, 2022.gada jūlijā SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti veica ūdensvada tīklu atjaunošanu  Rīgas ielā posmā no Teātra ielas līdz Vienības ielai (kur vēlāk Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” plāno veikt asfaltēšanas darbus) un augusta sākumā pilnībā atjaunotais ūdensvada posms tika pieslēgts pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. - sk. preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada š.g. 10.augustā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Jātnieku ielas mājām Nr.89, 91, 93

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 5.augusta līdz 12.augustam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  III pacēluma stacijas 2 rezervuāru un Krīžu apkaimes ūdensvada sadales tīklu  dezinfekcija.

ES ansamblis KF

KSS 1

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2022.gada 3.augustā tika pieņemtas ekspluatācijā trīs pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas,  kas izbūvētas ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” ietvaros - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (Tautas ielā  99),  š.g. 4.augustā no plkst. 8-30 līdz 16-30  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 98, 99, 102
•     Liepājas ielas mājai Nr.23
•    18.Novembra ielas mājai Nr.171

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos š.g. 2.augustā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Skataku parbaudes

SIA “Daugavpils ūdens” realizē preventīvo  pasākumu plānu skatāku papildpārbaudēm - sk.paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (SIA “Būvmehanizācija” veiks darbus Motoru ielā 4)  š.g. 25.jūlijā  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ezermalas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Cēsu ielas mājām Nr.14, 16, 16-a
•    Krasta ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvums Rīgas ielā  53),  š.g. 19.jūlijā no plkst.14:40 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas  ielas mājām Nr. 48, 50, 51, 52, 53, 54-a, 55

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā Rīgas-Mihoelsa ielu krustojumā tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (Ūdensvada ielā 3) š.g. 21.jūlijā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Gajokas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Nometņu ielas mājām Nr.29, 33, 42, 44, 44-a, 50, 52, 56

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 18.jūlijā  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā  pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2022.gada 18.jūlijā plkst. 9:00, Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises datuma, laika un darba kārtības grozīšanu.

Kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2022.gada 25.jūlijā plkst. 09:00.
Sapulces darba kārtība tiek papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par piekrišanu noslēgt līgumu”.

Ansamblis ERAF

Ziemeli stends

Š.g. 11.jūlijā starp SIA “Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA “BALTIC ELEKTROMONTĀŽA” (Izpildītājs), pamatojoties uz iepirkuma procedūras Nr.DŪ-2022/1 rezultātiem, tika parakstīts būvdarbu līgums “Saules elektrostaciju izbūve sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” objektos”, kas tiks īstenots ERAF līdzfinansētā projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (darbus veiks SIA “Apola-D”š.g. 12.jūlijā  no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Kauņas ielas mājām Nr.18, 20, 22/24 (dz.1, 2), 25
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 78, 80, 82, 88

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 18.jūlijā plkst.9:00.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

foto28063

Daugavpils pilsētas ūdensapgādi nodrošina 3 ūdensgūtnes: “Ziemeļi”, “Vingri” un “Kalkūni”, kuras paceļ ūdeni no artēziskiem urbumiem un tas pēc atbilstošās sagatavošanas tiek piegādāts patērētājiem pilsētā. Ūdensgūtne “Kalkūni” strādā autonomā režīmā, piegādājot sagatavotu ūdeni Kalkūnu apkaimes iedzīvotajiem. Savukārt, divas ūdensgūtnes un ūdens sagatavošanas stacijas “Ziemeļi” un “Vingri” piegādā sagatavotu ūdeni parējām pilsētas apkaimēm. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādi, katru gadu ūdensgūtnēs un ūdens sagatavošanas stacijās SIA “Daugavpils ūdens” veic remonta-profilaktiskus darbus, t.sk. rezervuāru skalošanu un dezinfekciju, sūkņu pārbaudi un remontu, noslēdzošās armatūras pārbaudi un, pēc nepieciešamības, nomaiņu.
Šogad, veicot remontdarbus, īpaša uzmanība tika pievērsta ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijai, kur uzņēmums veica iekārtu nomaiņu. Pēc iekārtu nomaiņas speciālisti veic korektīvos pasākumus divu ūdens sagatavošanas staciju “Ziemeļi” un “Vingri” ūdens spiediena izlīdzināšanai un stabilizēšanai.
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka šobrīd ir iespējamas īslaicīgas ūdens spiediena izmaiņas daudzdzīvokļu māju augšējos stāvos, un atvainojas par iespējamām neērtībām, kā arī aicina iedzīvotājus, kuri konstatēja vāju ūdens spiedienu savos dzīvokļos, nekavējoties informēt par to SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, kas palīdzēs ātrāk novērst trūkumus un noregulēt nepieciešamu spiedienu sistēmā.

DU Ligo 2022

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 29.jūnijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.       Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.       Par atļauju apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām un noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 10.jūnija līdz 17.jūnijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  atdzelžošanas stacijas 2 rezervuāru dezinfekcija.

Daugavpils 747 DU apsveikums

Daugavpils pilsētas svētku pasākumu viesi un pilsētas iedzīvotāji šogad  varēs izmantot bezmaksas ŪDENS BĀRA dzeramo ūdeni!
 ŪDENS BĀRS ir pieejams Daugavpils cietoksnī ( Mihaila un 1.Oficieru ielu krustojumā).
#DzeramŪdeniNoKrāna  – TAS IR  DROŠI, KVALITATĪVI UN IZDEVĪGI!

Labor. aprikojums 1

2022.gada maija beigās SIA “Daugavpils ūdens” struktūrvienība Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija saņēma Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK) Akreditācijas apliecības aktualizētu redakciju, pamatojoties uz akreditācijas komisijas lēmumu pēc uzraudzības vizītes rezultātu novērtēšanas.  Pilns teksts šeit

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 30.maijā ūdensgutnes “Vingri” II. pacēluma stacijas iekārtu remonta-profilaktiskus darbu veikšanas laikā (orientējoši no plkst.8:00 līdz plkskt.17:00),  pilsētas teritorijā iespējama  ūdens plūsmu kustības virziena maiņa, un sakarā ar to atsevišķās apkaimēs ūdensvada posmos ir iespējama nekaitīgu dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju (duļķainības un krāsainības) palielināšanās.  

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc darbu pabeigšanas pilsētas ūdensvada tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20 22 99 13, lai veiktu korektīvus pasākumus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par iespējamām neērtībām.

Ansamblis ERAF

saules paneles 1

2022.gada 23.maijā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens”, kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (Nr.4.2.2.0/21/A/011) -sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos (Vienības ielā 30)  š.g. 26.maijā  no plkst. 8:30 līdz 16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Kandavas ielas mājai Nr.5

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DSC05106

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstībai, š.g. maijā veic kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves apkaimes Bauskas ielā (posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielas mājai  Nr.84) - sk.paziņojumu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros   līdz 01.06.2022. Judovkas apkaimes Pilādžu ielā un Lielā ielā ir ceļu satiksmes ierobežojumi - sk.shēmu Nr.316 un shēmu Nr.305

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2022.gada  13.maija līdz 27.maijam notiks ūdensgūtnes “Vingri”  II paceluma stacijas trīs  rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 12.maijā no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Esplanādes apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr. 32, 34

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 10.maijā  no plkst.8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Višķu ielas mājām Nr. 26, 28

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 23.maijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
3.        Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.
4.        Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/21/A/011 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
5.       SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos   (darbus  veic SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” ) š.g. 11.maijā  no plkst. 9:00 līdz 18:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J.Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Cēsu ielas mājām Nr. 8, 10, 10-a, 11, 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 28a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Bumbieru  ielas mājām Nr.9, 9-a
•    Irbenāju ielas mājai Nr.10-a

un no plkst. 9:00 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas  apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr. 13, 15, 16, 21, 23
•    Staru ielas mājai Nr.2
•    Veidenbauma ielas mājai Nr. 5-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 6.maijā  no plkst. 8:00 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Grīvas s apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Pārdaugavas ielas mājām Nr. 12, 16
•    Brīvības ielas mājām Nr.7, 9, 10, 11, 12, 14-a, 14-b

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Brivkrans Daugavpils Parades2

Gatavojoties tūrisma sezonas sākumam  un ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju vēlmes, arī šogad, sākot ar 2.maiju un līdz siltas sezonas beigām pilsētas Dubrovina parkā un Stropu ezera pludmalē darbosies ūdens brīvkrāni.  Pakāpeniski tiks pieslēgtas arī 6 pilsētas strūklakas (šodien Dubrovina parka apmeklētājus jau priecē pilsētas lielākā strūklaka ar 41 sprauslām, visaugstākā no tām 12 metru augstumā)- sk.pilnu tekstu