SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” A.Pumpura ielā 105-c, š.g. 2.oktobrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (Tautas-Grodņas ielu krustojumā) š.g. 26.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Grodņas ielas mājām Nr.40, 48, 52
•    Puškina ielas mājām Nr.61, 64/66
•    Jelgavas ielas mājai Nr. 54-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Avotu ielā 2, š.g. 25.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Avotu ielas mājām Nr.2, 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8, 9, 10, 11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 120


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2023.gada  22.septembra līdz 24.septembrim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas 1.rezervuāra dezinfekcija.

Sakarā ar to, ka no š.g. 1.oktobra stāsies spēkā izmaiņas SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos, SIA “Daugavpils ūdens”  aicina klientus, kas veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem tieši ar mūsu uzņēmumu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem, līdz 30.09.2023. piefiksēt un paziņot ūdensskaitītāju rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinām, ka atbilstoši jauniem tarifiem aprēķinātos rēķinus klienti saņems š.g. novembrī. Sk.papildinformāciju

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF ꝸ Landscape” Avotu-A.Pumpura ielu krustojumā, š.g.15.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    A.Pumpura ielas mājai Nr. 120
•    Avotu ielas mājām Nr.3, 4, 5, 6-a, 7, 8, 10, 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, š.g. 13. un 14.septembrī  ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi atsevišķās mājās Kalkūnu un Jaunbūves apkaimēs, proti:

13.septembrī  no plkst.8:30 līdz plkst.20:00 pēc sekojošām adresēm -
•    Ķieģeļu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d

14.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.12:00 pēc sekojošām adresēm-
•    18.Novembra ielas mājām Nr.105, 105-a, 113, 119
•    Dobeles ielas mājai Nr.16


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CBF Landscape” Ventspils-Puškina ielu krustojumā, š.g.11.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.22:00  tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Ventspils ielas mājai Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 44, 48, 51, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Puškina ielas mājām Nr.24, 25-b, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35-a, 37, 38, 39-a, 40, 40-a, 42, 44, 45, 46, 47, 47-a, 48, 49, 51
•    Tautas ielas mājai Nr. 23
•    Jātnieku ielas mājām Nr.95/1/2 (no plkst.8:30 līdz plkst.12:00)

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka darbu veikšanas laikā šajā rajonā tiks uzstādītas mucas ar dzeramo ūdeni  (plānotas vietas - Ventspils ielā 41 un Ventspils ielā 58).

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 8.septembra līdz 17.septembrim notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” 2 rezervuāru  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem kanalizācijas aku remontdarbiem Grīvas apkaimes Komunālā ielā, no 04.09.2023. līdz 08.09.2023. šajā rajonā ir plānoti ceļu satiksmes ierobežojumi atbilstoši  shēmai Nr.461
Aicinām autovadītājus būt vērīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes organizēšanas zīmēm.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem, kas veiks SIA “Daugavpils Būvmehanizācija” Jātnieku ielā un  ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA "CBF Landscape” Ventspils-Tautas ielu krustojumā, š.g.29.augustā tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:

no plkst.8:30 līdz plkst.16:30  pēc sekojošām adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 70, 72, 95


no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr.13, 15, 19, 21,23, 24, 25, 28, 30, 35, 37, 43, 45, 54, 56
•    18.Novembra ielas mājai Nr.97, 97-a, 99, 103, 105-b
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.33
•    Ventspils ielas mājai Nr.27, 28, 31(doktorāts), 35, 36, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “CFR” (A.Pumpura - Aglonas ielu krustojumā) š.g. 22. augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Aglonas ielas mājām Nr. 3, 4, 7, 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izskatīja SIA “Daugavpils ūdens” iesniegumu ar tam pievienoto tarifu projektu un 14.08.2023. pieņēma lēmumu apstiprināt šādus SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez PVN):
•    ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,05 EUR/m3 (0,93 EUR/m3 vietā),
•     kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,19 EUR/m3 (1,15 EUR/m3 vietā).

Jaunie tarifi būs spēkā no 2023.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim (sk.preses-relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA “Būvmehanizācija D” un SIA “CFR” (Jātnieku ielā 90 un Puškina ielā 34) š.g. 16. un 17.augustā tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:
16.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām  adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr.88, 88-a

17.augusta no plkst.8:30 līdz plkst.21:00  pēc sekojošām  adresēm:
•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42, 48, 50, 51-a, 52, 55, 56, 57, 58, 60
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a


Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem, kas veiks SIA "CFR" un SIA "Būvmehanizācija D"(A.Pumpura ielā, Ventspils ielā 41-a un Jātnieku ielā 90) š.g. 15. augustā no plkst.8:30 līdz plkst.21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118
•    Ventspils ielas mājām Nr. 35, 36, 39, 41, 41-a, 42
•    Puškina ielas mājām Nr.34, 39-a
•    Jātnieku ielas mājai Nr.90 (no plkst.8:30 līdz plkst.14:30)

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem (Jelgavas ielā 100) š.g. 11.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.14:30 tiks pārtraukta ūdens padeve  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 11, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28,30,  71/73
•    Ventspils ielas mājai Nr. 72
•    Grodņas ielas mājām Nr. 71, 71-a, 73, 86-a, 86-b, 88

kā arī, no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā, Vienības ielas mājai Nr.32-a

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remonta/ pieslēgšanas darbiem  š.g. 10.augustā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve

pilsētas Centrā pēc sekojošām  adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr. 30 (Inovāciju centrs), 32, 32-a, 34
•    Kandavas ielas mājai Nr. 5 (Maxima)
un Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Ventspils ielas mājai Nr. 55
•    Miera ielas mājām Nr. 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a
•    Dobeles ielas mājai Nr.49

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem (Imantas ielā 11) š.g. 4.augustā no plkst.12:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām  adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr. 7, 9
•    Imantas ielas mājai Nr. 11

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

 SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 7.augustā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Par piekrišanu noslēgt līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem š.g. 25. un 26.jūlija tiks pārtraukta ūdens padeve atsevišķām mājām pilsētas Centrā, proti -

25.jūlijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr.7, 9
•    Imantas ielas mājai Nr. 11

26.jūlijā no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30  pēc sekojošām adresēm:

•    Imantas ielas mājām Nr.2, 3, 4, 9
•    Daugavas ielas mājām Nr.22, 24
•    Teātra ielas mājām Nr. 8, 19, 26

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (Liepājas ielā),  š.g. 24.jūlijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Liepājas ielas mājām Nr. 38, 40, 44
•    Smilšu ielas mājai Nr.68-b
•    Cedru ielas mājām Nr.7, 8

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tramv. infrastr.projekts Smilsu iela

Jūlija vidū,  pēc apkalpošanas kameras pārbūves  pabeigšanas Smilšu- Aizplisētas ielu krustojumā projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros, tika uzsākti darbi rekonstruētā objekta pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes sistēmai. Sakarā ar to, nedēļas beigās  pilsētas sadales tīklos (pārsvarā Ķīmijas un Jaunbūves apkaimēs) ir iespējamas īslaicīgas  ūdens organoleptisko rādītāju izmaiņas, no kuriem visievērojamākā ir ūdens duļķainības palielināšana- sk.preses-relīzi

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem (Vienības -Imantas ielu krustojumā) š.g. 18.jūlija no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām  adresēm:
•    Vienības ielas mājām Nr. 12, 18
•    Imantas ielas mājām Nr. 18, 23, 23-a, 25, 27

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

Judovka no augsa

Pēc pērn pabeigtiem būvdarbiem projekta ietvaros, Judovkas apkaimē tagad aktīvi norīt namīpašumu pieslēguma process jaunizbūvētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.
Uz šo brīdi ar 74 namīpašniekiem noslēgti līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu: 70% namīpašnieku izveidoja pieslēgumus ar Daugavpils pašvaldības līdzfinansējumu. -sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (maģistrālā ūdensvada pārrāvums Vienības ielā 7),  š.g. 12.jūlijā no plkst.9:00 līdz avārijas likvidācijai tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Vienības ielas mājām Nr. 7, 9
•    Imantas ielas mājai Nr.11

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanu (darbus veiks SIA “BŪVMEHANIZĀCIJA D”),   š.g. 12.jūlija no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Stropu apkaimes Dzintaru ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

 

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem (Stiklu 10d) š.g. 11.jūlija no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Stiklu ielas mājām Nr. 10, 10-b, 10b-k-1, 10-c, 10-f

Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

IMG 7009

Jaunais dzeramā ūdens krāns ( jeb brīvkrāns), kas kļūst par populārāku pilsētas infrastruktūras sastāvdaļu, tagad ir pieejams arī vasarā apmeklētākajā vieta - Stropu ezerā, netālu  no galvenās pludmales un sporta un bērnu laukumiem. Brīvkrānu uzstādīšanu papildus jau esošai mazgāšanas kolonai veica SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā Daugavpils valstspilsētas pašvaldību.
Tagad mūsu pilsētā ir pieejami 4 brīvkrāni (sk.karti), kur ikvienam iedzīvotājam un pilsētas viesiem iespējams izmantot pārbaudītu dzeramo ūdeni (brīvkrāni ir pieslēgti centralizētam ūdensvadam un par ūdens kvalitāti rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti). Turklāt tas ir bez maksas un lai padzert ūdeni vai izbaudīt vēsuma sajūtu, Jums ir nepieciešams tikai uzpildīt līdzņemto pudeli vai citus piemērotus traukus. Lai karsta vasara un atsvaidzinošs garšīgs ūdens!

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem š.g. 6.jūlijā no plkst. 08:30 līdz plkst. 21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :

 • Arhitektu ielas mājām Nr. 4, 6
 • Zeļinska ielas mājām Nr. 15, 16
 • Smilšu ielas mājām Nr. 92B, 92, 92D

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos š.g. 3.jūlijā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Jauno Stropu apkaimē pēc sekojošām adresēm:

 • Vaiņodes ielas mājai Nr. 6
 • Abavas ielas mājai Nr. 1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem  Valmieras - Aizpilsētas ielu krustojumā, Daugavpilī, š.g. 27.jūnijā no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm :

 • Aizpilsētas ielas mājām Nr. 33, 42, 44, 46, 45, 48
 • Smilšu ielas mājām Nr. 95c, 95, 91
 • Valmieras ielas mājām Nr. 77, 79, 88, 83, 85, 90a, 87
 • Valkas ielas mājai Nr. 22

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem  Aizpilsētas ielā 44, Daugavpilī, š.g. 27.jūnijā no plkst. 08:30 līdz plkst. 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :

 • Aizpilsētas ielas mājai Nr. 38
 • Smilšu ielas mājām Nr. 99, 101, 103

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ligo2023

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 122.p. prasībām) laika periodā no 2023.gada 22.jūnija līdz 2.jūlijam notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi” atdzelžošanas stacijas pirmā un otrā rezervuāra dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos š.g. 20.jūnijā no plkst. 8:30 līdz 21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :

 • Smilšu ielas mājām Nr. 99, 101, 103
 • Aizpilsētas ielas mājām Nr. 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 42, 44, 45, 46, 48
 • Miera ielas mājai Nr. 143A

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF ar REACTV EU

Gaisa puteju nomaina 1 2023

Projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/21/A/011)  ietvaros uzsākta pēdējā līguma izpilde: kanalizācijas attīrīšanas iekārtās  SIA “BALT SPEKTRS L” speciālisti veic 4 jauno gaisa pūtēju uzstādīšanas darbus - sk. preses-relīzi

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pieslēgšanas darbiem š.g. 14.jūnijā no plkst.8:30 līdz plkst.18: 30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Tukuma ielas mājai Nr. 38
•    Tautas ielas mājai Nr.83
•    Puškina ielas mājai Nr.90

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā apkārtnē  tiks uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni. Norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanu Vaiņodes-Turaidas ielu krustojumā (darbus veiks SIA “BŪVMEHANIZĀCIJA D”),  š.g. 8.jūnija no plkst.8:30 līdz plkst.14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Stropu apkaimes Dzintaru ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 6.jūnija līdz 10.jūnijam  notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3.rezervuāra  dezinfekcija.

Tuk.38 3

SIA “Daugavpils ūdens” šonedēļ uzsaka darbus Tukuma ielas mājas Nr.38 pagalmā, kuru izpildes rezultātā  tiks optimizēta ūdensapgādes shēma, nodrošināta uzticamā ūdens spiediena paaugtināšanas sistēmas darbība  un ūdens pacelšana deviņstāvu ēkas augšējos stāvos.  Šim nolūkam šeit tiks pārbūvēts ūdensvada posms un bijušas ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas betona šahtas vietā tiks uzstādīts jauna tipa pazemes ūdens sadales mezgls.  Vairāk foto - Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un radīto troksni būvdarbu veikšanas laikā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 20.jūnijā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka nākamās nedēļas laikā no 5.jūnija līdz 8.jūnijam  tiek plānoti būvniecības un pieslēgšanas darbi ūdensvada tīklos, kuru veikšanas laikā būs īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi 3 pilsētas apkaimēs, proti-

5.jūnijā no plkst.8:00 līdz 17:00 Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājām Nr.94, 94-a, 96, 96-a, 98, 98-a, 100
•    Jātnieku ielas mājām Nr. 70, 72
7.jūnijā no plkst.15:00 līdz 18:00 J.Stropu apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Vaiņodes ielas mājai Nr.6
•    Abavas ielas mājai Nr.1

8.jūnija no plkst.8:30 līdz 16:30 Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Klusā ielas mājai Nr. 3
•    Priežu ielas mājām Nr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28
•    18.novembra ielas mājām Nr.202, 204, 204-a


! Papildus tam, no š.g. 5.jūnija ir plānots uzsākt būvniecības darbus (šahtas demontāžu un ūdensvada pārbūvi) Jaunbūves apkaimes Tukumā ielā 38. Būvdarbu veikšanas laikā šīs mājas pagalmā tiks ierobežota autotransporta kustība – sk.shēmu

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais būvniecības veikšanas un ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Vaiņodes-Turaidas ielu krustojumā (darbus veiks SIA “BŪVMEHANIZĀCIJA D”), no  š.g. 2.jūnija plkst.8:30 līdz 3.jūnijam plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Stropu apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Vaiņodes ielas mājai Nr.4 (internātpamatskolas attīstības centrs)
•    Dzintaru ielas mājai Nr.4 (kafejnīca)

Savukārt 2.jūnijā no plkst.8:30 līdz plkst.12: 00 tiks pārtraukta ūdens padeve pēc sekojošām  adresēm:
•    Dzintaru ielas mājām Nr. 42, 42-a, 42-b, 44

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Nekrasova ielā 7,  š.g. 30.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiek pārtraukta ūdens padeve Grīvas apkaimē pēc sekojošām adresēm:

 • Aiviekstes ielas mājām Nr.13, 15-a, 17, 17-b
 • Ņekrasova ielas mājām Nr. 9, 11, 13, 18-a


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ugunsdzēsības hidranta remontdarbiem  Centrālā ielā 18,  š.g. 26.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Gajokas apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Fabrikas ielas mājām Nr.9, 16-a,16-b
•    Vides ielas mājai Nr.4-g

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Smilšu – Jātnieku ielu krustojumā (darbus veiks SIA “Daugavpils būvmehanizācija”),  š.g. 23.maijā no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:

 • Jātnieku ielas mājām Nr.70, 72, 74, 85, 93, 95 (divas mājas)


Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2023.gada 25.maijā plkst. 09:30, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošo jautājumu:
“5. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.”.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdens pārslēgšanu Vaiņodes-Krimuldas ielu krustojumā (darbus veiks SIA “BŪVMEHANIZĀCIJA D”),  š.g. 22.maijā no plkst.15:00 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J. Stropu apkaimē pēc sekojošām  adresēm:
•    Vaiņodes ielas mājai Nr.6
•    Abavas ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 19.maija līdz 6.jūnijam  notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas trīs rezervuāru  dezinfekcija.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvdarbiem Smilšu ielā 80 (darbus veiks SIA “Apola-D”),  š.g. 16.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājām Nr.72, 74, 76, 78, 80

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 25.maijā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.        Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.
4.        Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Vaiņodes -Turaidas ielu  krustojumā (darbus veiks SIA “Būvmehanizācija D”),  š.g. 15.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 tiks pārtraukta ūdens padeve J.Stropu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Dzintaru ielas mājai Nr.1

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

LATAK vizite 2023

Valsts Aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), pēc veiktās atkārtotas akreditācijas vizītes rezultātiem  pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijai akreditāciju ar  darbības laiku no šī gada 13. maija līdz 2028. gada 12. maijam.  Piešķirtā akreditācija apliecina to, ka gan laboratorijas tehniskais aprīkojums, gan personāla kompetence, ka arī dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes kontrole organizēta augstā līmeņi un atbilstoši  LR un starptautiskām prasībām.

Preses-relīze
Akreditācijas apliecība

BWWC 2023

2023. gada 18. maijā Jūrmalā norisināsies Baltijas valstu ūdenssaimniecību rīkotā konference “Baltic Water Works Conference 2023”.Šeit ir preses-relīze

4 maija

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2023.gada 3.maijā plkst. 10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
Tiek precizēta darba kārtība, izslēdzot 2.jautājumu:
“2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.”.
Precizētā darba kārtība ir sekojoša:
1.             Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.             SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada remontdarbiem Valmieras-Liepājas ielu  krustojumā,  š.g. 2.maijā no plkst.8:30 līdz plkst.16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    
•    Valmieras  ielas mājām Nr. 49, 49-a, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Liepājas ielas mājām Nr. 47, 49, 50, 51/53, 52, 54, 54-a, 55, 58
•    Jātnieku ielas mājai Nr. 42-d
•    Smilšu ielas mājai Nr.73/75
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo1

2023.gada 20.aprīlī, SIA „Daugavpils ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Paziņojuma tekstu sk. šeit)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 2022.gada augustā apstiprināja SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas stājās spēkā 2022.gada 1.oktobrī: ūdensapgādes pakalpojumiem 1,14 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumiem 1,48 EUR/m3.
2023.gada janvārī atbilstoši grozījumiem Regulatora metodikā, SIA “Daugavpils ūdens” noteica pašnoteiktos ūdenssaimniecības tarifus diviem laika periodiem, ievērojot tikai elektroenerģijas cenas samazinājumu, un no 2023.gada 1.maija stāsies spēkā pašnoteiktie tarifi, kas ir mazāki, salīdzinot ar 2022.gadā apstiprinātajiem tarifiem: ūdensapgādes pakalpojumiem 0,93 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumiem 1,15 EUR/m³.

Atbilstoši Regulatora metodikai pašnoteiktie tarifi ir noteikti, ievērojot tikai elektroenerģijas cenas samazinājumu, taču nav ņemtas vērā citas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņas, tai skaitā:
• pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu samazinājums,
• kredīta procentu maksājumu pieaugums,
• personāla izmaksu izmaiņas, kas ir saistītas minimālas darba algas palielinājumu un nepieciešamību nodrošināt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, ņemot vērā atbildību, veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru nozarē.

Turklāt, ievērojot iepriekšējo piecu gadu tendences periodā no 2018. līdz 2022.gadam ieskaitot, SIA “Daugavpils ūdens” veiktie aprēķini liecina par ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazinājumu iepriekšējos gados vidēji par 1,2% ūdensapgādes pakalpojumiem un 1,7% kanalizācijas pakalpojumiem  gadā, samazinoties iedzīvotāju skaitam Daugavpilī par 5.0% salīdzinot ar 2018.gadu, no 83 250 līdz 79 120 iedzīvotājiem, tās ir, vidēji par 1,3% gadā.


Tāpēc Regulators izvērtēs SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada aprīlī iesniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus, kas ir aprēķināti ievērojot visas izmaiņas, un paliks mazāki, salīdzinot ar 2022.gadā apstiprinātajiem tarifiem.

Jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi laika posmam no 2023.gada 1.augusta līdz 2025.gada 31.jūlijam pēc izvērtēšanas varētu stāties spēkā 2023.gada augustā (tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem varētu sastādīt 1,09 euro/m3, savukārt kanalizācijas pakalpojumiem 1,31 euro/m3). Un laika posmam no 2025.gada 1.augusta tarifs ūdensapgādes pakalpojumiem varētu sastādīt 1,12 euro/m3, savukārt kanalizācijas pakalpojumiem 1,35 euro/m3.


Pēc prognozētām izmaiņām Daugavpils iedzīvotājiem tiks piedāvāts viens no zemākajiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem, salīdzinot ar pārējam valstspilsētām.

Ansamblis ERAF

Paneles Ziemeli

Pagājušajā gadā uzsāktie darbi projekta realizācijā norit pēc plāna: noslēgto līgumu ietvaros divos uzņēmuma objektos nomainīti dūņu un ūdens sūkņi, tuvojas noslēgumam saules paneļu sistēmu izbūves darbi un tuvākajā laikā tiks piegādāti 4 gaisa pūtēji - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2023.gada 3.maijā plkst. 10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  

Darba kārtība tiek papildināta ar sekojošo jautājumu:
“3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.”.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar maģistrālā ūdensvada remontdarbiem (ar ievilkšanas metodi) Imantas – Vienības ielu krustojumā,  š.g. 25.aprīlī no plkst.8:30 līdz plkst.16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:

•    Vienības  ielas mājām Nr. 7, 9, 11
•    Imantas ielas mājai Nr.11
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Talka 2023 4

Š.g. 22.aprīlī “Daugavpils ūdens” darbinieki apvienojās saliedētā komandā un kārtējo reizi piedalījās Lielajā Talkā - Latvijas iedzīvotāju kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanai. Šogad daudzu pilsētnieku un mūsu kolektīva īpaša uzmanība tika pievērsta Ruģeļu apkaimes teritorijas tīrīšanai, kas sagaidot vasaras sezonu, kļuvusi par vēl pievilcīgāku atpūtas vietu. Paldies visiem talkas dalībniekiem!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada pieslēgšanas darbiem Valmieras ielā 73,  š.g. 24.aprīlī no plkst.8:30 līdz plkst.16:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Valmieras  ielas mājām Nr. 49, 49-a, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku ielas mājai Nr. 42-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2023.gada  21.aprīļa līdz 30.aprīlim notiks ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas divu rezervuāru dezinfekcija.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 3.maijā plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar akas nomaiņu  un ūdensvada pieslēgšanas darbiem Smilšu ielā 84,  š.g. 12.aprīlī no plkst.8:30 līdz plkst.21:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājām Nr. 72, 74, 76, 78, 80, 84
•    Valkas ielas mājām Nr. 12, 14, 16, 18, 31, 31-a, 33

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU KAC darbi Lieldiena s 2023

Smiltenes 3

Ar aktīvo remontdarbu sezonu sākumu SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas speciālisti martā jau izpildīja kanalizācijas tīklu pārlikšanas darbus Smiltenes ielā (posmā no mājas Nr.4 līdz mājai Nr.8) - sk.papildinformāciju

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2023.gada 31.marta līdz 8.aprīlim  notiks III pacēluma stacijas ciemata “Križi” 2 rezervuāru  dezinfekcija

SIA "Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa Miera-Kauņas ielu krustojumā)  š.g. 30.martā no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr.28, 29, 30, 32, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. 27.marta līdz 3.aprīlim tiks veikti apkalpošanas kameras pārbūves darbi Smilšu- Aizplisētas ielu krustojumā projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA Binders). Sakarā ar  to, ka darbu veikšana ir  saistīta ar ūdens plūsmas izmaiņām un īslaicīgam ūdensapgādes atslēgšanām (sk. iepriekšējo sludinājumu), pilsētas ūdensapgādes sistēmas atsevišķos posmos  ir iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšana.

Par visām novērotajām neatbilstībām lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai operatīvi organizētu sadales tīklu papildus skalošanas darbus.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos projekta ”Tramvaju līnijas pārbūve Smilšu ielā posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai, Daugavpilī” ietvaros (galvenais būvuzņēmējs CBF SIA "Binders") tiks plānoti ūdens padeves pārtraukumi Ķīmijas apkaimē, proti-

27.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Smilšu ielas mājai Nr.88
•    Aizpilsētas ielas mājām Nr. 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31
•    Miera ielas mājai Nr.143-a

29.martā no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:

 • Aizpilsētas  ielas mājām Nr.18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 38, 44, 45, 46, 48
  •    Miera ielas mājai Nr.143-a
  •    Smilšu ielas mājām Nr. 88, 99, 101, 103


3.aprīlī no plkst.8:30 līdz 21:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Arhitektu ielas mājām Nr. 4, 6
•    Zelinska ielas mājām Nr. 15, 17
•    Smilšu ielas mājām Nr.92, 92-a, 92-b, 92-d

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ESI DAĻA NO PĀRMAIŅĀM, KURAS VĒLIES REDZĒT PASAULĒ

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

WWD2023 POSTER ENG

ES ansamblis KF

Judovka tiksanas

SIA “Daugavpils ūdens”, gatavojas aktīvai celtniecības sezonai pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvdarbu pabeigšanas, sākot no š.g. 27.marta organizē informatīvās tikšanās ar mikrorajona iedzīvotājiem un topošiem klientiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem - sk.papildinformāciju

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 3.aprīlī plkst. 10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (ugunsdzēsības hidranta nomaiņa Miera 37)  š.g. 20.martā no plkst. 8:30 līdz 14:00 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Kauņas ielas mājām Nr. 58, 58-a
•    Miera ielas mājām Nr.28, 29, 30, 32, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 13.martā no plkst.8:30 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves apkaimes Miera ielas mājai Nr.16

! Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā pagalmā tiks uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU apsveikums 8.marts 2023

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 20.martā plkst. 9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.
4.       SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (ventiļa nomaiņaValmieras 64-a)  š.g. 28.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Valmieras ielas mājām Nr.49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

lukas ziema

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki, kas regulāri pārbauda apkalpojamo skatāku esamību un integritāti, pateicas atbildīgajiem Daugavpils iedzīvotājiem par saņemtajiem ziņojumiem par aku lūku bojājumiem pagalmos vai uz brauktuves, kas palīdz padarīt mūsu pilsētu vēl drošāku.  Sarežģītos ziemas laikapstākļos grūti uzreiz pamanīt gan ūdensvada un kanalizāciju sistēmu skatāku,  gan citu pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem un atbildīgajiem avārijas dienestiem (piemēram, būvdarbu veikšanas laikā un pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas).
Atgādinām par iespēju un būsim ļoti pateicīgi par operatīvu informācijas sniegšanu “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam, kura rīcībā ir nepieciešamas datu bāzes un resursi, lai pēc iespējas ātrāk identificētu komunikāciju īpašniekus un novērstu konstatētus trūkumus (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913 , nosūtot ziņojumu no Facebook profilā   https://www.facebook.com/daugavpilsudens  vai no uzņēmuma tīmekļa sākumlapas www.daugavpils.udens.lv, kā arī  rakstot uz oficiālo e-pastas adresThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ziņojumi tiek apskatīti darba dienās no plkst.8-00 līdz16-30)

Ziemeli

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) , izvērtējot SIA “Daugavpils ūdens”  25.01.2023. iesniegtus  tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, ka pašnoteiktie tarifi ir pamatoti, aprēķināti atbilstoši metodikai un aktuālajām elektroenerģijas cenām.

Salīdzinot ar šobrīd piemērotajiem tarifiem SIA “Daugavpils ūdens” jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi samazināsies vidēji par 21% un tie būs šādi (bez  PVN):

No 2023.gada 1.marta līdz 2023.gada 30.aprīlim:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,90 EUR/m³ (1,14 EUR/m3 vietā);
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,12 EUR/m³ (1,48 EUR/m3 vietā).

Savukārt, no  2023.gada 1.maija stāsies spēkā šādi tarifi:
• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 0,93 EUR/m³;
• kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,15 EUR/m³.
 
Šeit ir papildinformācija

VIDES KONKURSS plakats

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai”, Daugavpils Inovāciju centru un SIA “Daugavpils ūdens” organizē vides izglītības konkursu par ūdens tēmu. Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vides aizsardzību un rosināt skolēnu interesi par ūdens resursu izpēti, aizsardzību, saglabāšanu un saprātīgu izmantošanu. Konkursa mērķauditorija: Augšdaugavas novada un Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēni.
 Pieteikties var līdz 2023. gada 6. martam. Konkursa klātienes aktivitātes notiks Daugavpils Inovāciju centrā 22. martā, kad tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. 
Vides konkursa NOLIKUMS un PIETEIKUMS

Sakarā ar to, ka no š.g. 1.marta ir plānotas izmaiņas SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos, SIA “Daugavpils ūdens”  aicina klientus , kas veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem līdz 28.02.2023.  paziņot ūdensskaitītāju rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā - sk.papildinformāciju

SIA "Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņa nomaiņa Strādnieku 85)  š.g. 8.februārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Strādnieku ielas mājām Nr.58, 60, 69, 70, 70-a, 71, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 85-a, 87, 89
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    Liepājas ielas mājai Nr.15
•    18.novembra ielas mājai Nr.166 (frizētava)

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2023.gada 13.februārī plkst. 9:15. Sapulces norises vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.       Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.       Par piekrišanu noslēgt līgumu.
3.       Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa grozīšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem ūdensvada tīklos  š.g. 31.janvārī, 1. un 2.februārī tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē, proti:

31.janvārī no plkst.8:30 līdz 12:00 pēc sekojošām adresēm-
•    A.Pumpura ielas mājām Nr. 105-c, 105-d, 106, 108, 110, 110-a, 112, 114, 116, 118

1.februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-

•    Arodu ielas mājai Nr. 104-a
•    Valkas ielas mājai Nr. 25-a

2.februārī no plkst.8:30 līdz 16:30 pēc sekojošām adresēm-
•    Varšavas ielas mājām Nr. 13/15, 17, 17-a, 30, 43, 43-b
•    Lūdzas ielas mājām Nr. 3, 5, 6, 7, 8
Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

2023.gada 25.janvārī  SIA "Daugavpils ūdens" iesniedza  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus diviem laika periodiem, kas ir aprēķināti saskaņā ar SPRK apstiprinātu ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” un varētu stāsies spēkā 2023.gada 1.martā un 2023.gada 1.maijā (ja SPRK nebūs pieņēmusi un oficiāli publicējusi lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu).
Pašnoteikto tarifu izmaiņas (samazinājums) pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.
SIA "Daugavpils ūdens" paziņojums par noteiktajiem ūdenssaimniecības tarifiem ar papildinformācijas saņemšanas, priekšlikumu un ieteikumu sniegšanas  kārtību  ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2023.gada 27.janvārī (Nr.2023/20.DA17) un pieejams šeit

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 24.janvārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Cietokšņa apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Vaļņu ielas mājai Nr.19

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Tautas ielā 98 un 102)  š.g. 17.janvārī no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 97-a, 97-b, 98, 99, 101, 102, 103
•    18.novembra ielas mājai Nr. 171
•    Liepājas ielas mājām Nr. 21, 23, 25
•    Valkas ielas mājām Nr. 5-b, 7, 7-a, 7-b
•    Puškina ielas mājai Nr. 120

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvums Piekrastes- Rēzeknes ielu krustojumā) ,  š.g. 12.janvārī  no plkst.12-50 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J.Forštadtes apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Rēzeknes ielas mājām Nr.1, 3
•    Piekrastes ielas mājai Nr. 47

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā norādīto māju pagalmā tiek uzstādīta  muca ar dzeramo ūdeni.


Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 10.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Tautas ielas mājām Nr. 85, 87, 96, 97, 97a, 97b, 98, 99, 101, 102, 103
•    18. Novembra ielas mājai Nr. 171
•    Liepājas ielas mājām Nr. 21, 23, 25
•    Valkas ielas mājām Nr. 5b, 7, 7a, 7b
•    Puškina ielas mājai Nr. 120

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 4.janvārī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:

•    Strādnieku ielas mājām Nr. 83, 87, 70, 81, 77, 69, 73, 71, 69, 58, 60
•    Tukuma ielas mājai Nr. 24
•    18.Novembra ielas mājai Nr. 166

Remontdarbu veikšanas laikā tiks mainīta ceļu kustības organizācija Strādnieku ielā - sk.shēmu

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām

Remontdarni Kraujas iela 1

SIA “Daugavpils ūdens”  informē, ka sākot ar 27. decembri SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas darbinieki  veic maģistrālā ūdensvada lielgabarītā ķētas aizbīdņa DN 400 mm nomaiņas sarežģītus remontdarbus Kraujas ielā, kura bojājumi temperatūras svārstību dēļ Ziemassvētku priekšvakarā izraisīja problēmas  dažu klientu nodrošināšanai ar ūdensapgādes pakalpojumiem un dzeramā ūdens organoleptisko rādītāju pasliktināšanās - sk. paziņojumu

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar pilsētas centrā notikušo avāriju (maģistrālā ūdensvada ar diametru Ø500 pārrāvums) tiek novērota dzeramā ūdens kvalitātes organoleptisko rādītāju pasliktināšanās. Avārijas vieta ir lokalizēta un SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

Gadījumā, ja 25.12.2022. mājās novērosiet dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības, SIA “Daugavpils ūdens” lūdz zvanīt dispečeru dienestam pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu mājas ūdensvada ievada skalošanu. 

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

DU apsveikums 2023 1

KAC apmeklētāju pieņemšanas laiks svētku dienās:       
o    23.decembrī – līdz plkst.14-00
o    24.-26.decembrī – BRĪVS
o    27.decembrī – līdz plkst.18-00
o    28.-29.decembrī – līdz plkst.16-30
o    30.decembrī – līdz plkst.13-00
o    31.decembrī un 1.janvārī - BRĪVS

Audits 2022 7

2022.gada 12.-13.decembrī SIA “Daugavpils ūdens” norisinājās uzraudzības audits ISO 9001 standarta un ISO 50001 standarta ietvaros, ko veica viena  no vadošajām neatkarīgām sertifikācijas institūcijām BM Certification - sk.paziņojumu

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām) laika periodā no 2022.gada 15.decembra līdz 18.decembrim notiks ūdensgūtnes “Ziemeļi”  atdzelžošanas stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

Akas ziema

Lai nodrošinātu gājēju un autobraucēju satiksmes drošību apgrūtinātos apstākļos snigšanas dēļ, lūgums pilsētniekus ziņot par novērotajiem gadījumiem, kad uz ceļiem vai pagalmos trūkst, bojāti vai pārvietoti ūdensvada vai kanalizācijas aku vāki (ko grūti noteikt uzreiz, piemēram, pēc smagās vai sniega tīrīšanas tehnikas braukšanas).
Būsim ļoti  pateicīgi par operatīvo informāciju sniegšanu “Daugavpils ūdens” dispečerdienestam, kas palīdzēs ātri pārbaudīt un novērst trūkumus (zvanot diennaktī pa tālr.65424251 vai 20229913, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai nosūtot ziņojumu tieši no mājas lapas  www.daugavpils.udens.lv (ziņojumi tiek apskatīti darba dienās no plkst.8-00 līdz16-30).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  š.g. 6.decembrī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina ielas mājām Nr. 52, 55

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 654 24251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar pieslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos  (Stiklu ielā 10-d)  š.g. 1.decembrī  no plkst. 8:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Čerepovas apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Stiklu ielas mājām Nr. 10, 10-b (1.korpuss), 10-c, 10-f

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos  (Nometņu ielā 129)  š.g. 30.novembrī no plkst. 13:30 līdz 16:30 tiks pārtraukta ūdens padeve Ruģeļu apkaimē pēc sekojošām adresēm:
•    Nometņu ielas mājai Nr.124
•    Senlejas  ielas mājām Nr. 67, 73

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Ansamblis ERAF

Vingri saules paneles karkass

Turpinās darbi pie projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas: parakstīti visi iepirkuma līgumi ar iekārtu piegādātājiem un uzsākti ar saules paneļu sistēmu izbūvi saistītie darbi uzņēmuma objektos - sk.preses-relīzi.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 28.un 29.novembrī sakarā ar pieslēgšanas darbiem un remonta darbiem ūdensvada tīklos tiks pārtraukta ūdens padeve 2 pilsētas apkaimēs, proti -

Jaunbūves apkaimē ir plānoti ūdensapgādes pārtraukumi
28.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Puškina  ielas mājām Nr. 61, 64/66
•    Grodņas ielas mājām Nr. 40, 48, 52
un 29.novembrī no plkst. 8:30 līdz 16:00 pēc sekojošām adresēm:
•    Siguldas ielas mājām Nr. 10-a, 10-b, 10-d

bet 29.novembrī no plkst. 8:30 līdz 15:00 tiks pārtraukta ūdens padeve pilsētas Centrā pēc sekojošām adresēm:
•    Raiņa ielas mājām Nr.26, 26-a, 26-b, 26-c, 27, 28

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas pilsētas sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.