SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  14 июля 2020 года с 8-30 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул. Ригас № 18, 20, 22

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки) 13 июля 2020 года с 8-30 до 16-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул. Парадес № 7
•    Ул.Театра № 30, 32, 34
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

kolonka 2

2020.gada 7.jūlijā pilsētas Dubrovina parkā sāk darboties ŪDENS BRĪVKRĀNS! Tagad pilsētas iedzīvotāji un viesi var atsvaidzināties, kā arī par brīvu izbaudīt garšīgu dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada. Tas ir DROŠI, KVALITATĪVI UN IZDEVĪGI!

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами на сетях водопровода (работы проводят CBF SIA “Binders” и SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”) 7 и 9 июля 2020 года планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в 2 микрорайонах:
7 июля с 9-00 до 17-00 в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Парадес  № 17

9 июля с 8-30 до 17-00 в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Славу № 1, 3
•    Ул.Каунас № 171

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки) 6 июля 2020 года  планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в 2 микрорайонах:


с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Ригас  № 12, 14, 16
с 9-00 до 16-30 в микрорайоне Черепово по следующим адресам:
•    Ул.Стиклу № 7, 7-b
•    Ул.Лиепу № 1, 3, 5

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 2. jūlija līdz 31.augustam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajona Lielā ielā:  autotransporta kustība Lielā ielā (posmā no Kooperācijas ielas līdz Pīlādžu ielai) tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās – izmainīta (sk. shēmu);

PASAŽIERU IEVERĪBAI!
Būvdarbu veikšanas laikā sabiedriskā transporta kustība (autobusu maršruti Nr. 8, Nr.15 un  Nr.22) tiks organizēta pa Silenes un Austrumu ielām (sk.shēmu)  Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet pagaidu uzstādītās ceļa zīmēm!

Suknu telpa2

SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada 30.jūnijā atsauca Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2019.gada oktobrī iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas paredzēja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielinājumu.
Tarifu projekts atsaukts, ievērojot cenu samazinājumu elektroenerģijai, kas ir viens no tarifu ietekmējošiem faktoriem - pamata resurss notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdens gūtņu, sūkņu staciju darbībā. Paralēli uzņēmums veica saimnieciskās darbības izmaksu optimizāciju.
Spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Daugavpilī paliek vieni no  zemākiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem valstī  - 0,72 EUR/m3(bez PVN) par ūdensapgādes pakalpojumiem un 0,74EUR/m3(bez PVN)  par kanalizācijas pakalpojumiem.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода на ул.Императора 8 (работы проводит SIA “APOLA D”)  2 июля 2020 года с 9-00 до 16-00 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Крепость по следующим адресам:
•    Ул.Императора  № 8, 9
•    Ул.Александра № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 14.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” informē par  projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”(Nr.4.2.2.0/18/I/008) jaunumiem (sk .preses-relīzi)

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, š.g. jūlijā organizē kārtējo tikšanos ar mikrorajona iedzīvotājiem, kas plāno pieslēgt savu īpašumu  jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem.

Iedzīvotāju ērtībai,  tikšanās  tiks organizētas gan pusdienlaikā, gan vakarā, blakus veikalam “Mini Top” (Liela ielā 264 A, Daugavpilī) pēc sekojošā grafika:
•    2.jūlijā plkst.12:00
•    23.jūlijā plkst.17:30

Tikšanās laikā tiks sniegta informācija par projekta realizācijas gaitu, kā arī skaidrojumi par pieslēguma  ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas  ūdensapgādes un/vai  kanalizācijas sistēmām.
Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” Tehnisko nodaļu, tālrunis 654 22552.

Ligo 2020

Cien. klienti!

Vēlamies Jūs informēt, ka š.g. no 20.jūnija līdz 24.jūnijam “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrs ir SLĒGTS! Tiekamies pēc svētkiem!

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что на время проведения  аварийных работ  19.06.2020.   дорожное движение  в микрорайоне Центр на ул.Алеяс будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2020.gada 30.jūnijā plkst.10:00.

Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ  по адресу Кандавас  19, 18 июня 2020 года с   13-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:

•   Кандавас 17, 17A,19
•   Циетокшня 60

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на вводе по адресу Уденсвада 12, 15 июня 2020 года с   8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:

•   Уденсвада 10, 12 (кв.1, кв.2)

    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Время работы центра обслуживания клиентов SIA «Daugavpils ūdens» в субботу, 13 июня до 14:00 без перерыва на обед.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

Прием клиентов и касса предприятия организованы на 1 этаже административного здания “Daugavpils ūdens”, Уденсвада 3, Даугавпилс (вход через проходную, следуя установленным указателям).

Во избежание образования очередей, посетителям рекомендуем предварительно записаться по телефону 654 21568.

DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по замене задвижек по адресу Страдниеку 90 и Баускас 107, 16 июня 2020 года с   8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Cтроение по следующим адресам:

•   Страдниеку 86, 88А, 88, 90
•   Баускас  107, 105, 105А

    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 12 по 21 июня 2020 года будет проводиться поочередная дезинфекция двух резервуаров на станции водоочистки водозабора “Зиемели”.

judovka09062020

SIA “Daugavpils ūdens” реализует проект «Развитие системы водоснабжения и канализации на Юдовке, в Даугавпилсе» с привлечением средств Фонда Кохезии Европейского Союза. В строительном проекте для каждого жилого дома Юдовки указаны места подключений к системам водоснабжения и канализации.
 
SIA “Daugavpils ūdens” информирует жителей Юдовки, что 11 июня 2020 года в 17:30 на перекрестке улиц Риексту и Земниеку состоится встреча представителей генподрядчика SIA “LAGRON” и SIA “Daugavpils ūdens” с жителями.

Во время встречи представители SIA “Daugavpils ūdens” объяснят порядок подключения жилых домов к магистральным сетям водоснабжения и канализации.

В будущем планируется организовать встречи на других улицах Юдовки, где будут построены сети.

Для получения более подробной информации можно связаться с техническим отделом SIA “Daugavpils ūdens”, телефон 654 22552.

В связи с отменой COVID-19 чрезвычайной ситуации в стране, SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что с 10 июня 2020 года полностью возобновляет прием клиентов в очном режиме, включая прием наличных платежей.

Время приема клиентов – с 8:00 до 16:30 (по рабочим дням), без обеденного перерыва.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!

В связи с ремонтными работами в помещении Центра обслуживания клиентов, прием клиентов и касса предприятия будут организованы на 1 этаже административного здания “Daugavpils ūdens”, Уденсвада 3, Даугавпилс (вход через проходную, следуя установленным указателям).

Во избежание образования очередей, посетителям рекомендуем предварительно записаться по телефону 654 21568.

DU caurlaide

SIA "Daugavpils ūdens" напоминает, что за предоставленные услуги за март, апрель, май и июнь 2020 года можно будет платить без штрафных процентов.

 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу 1.Линия 8  5 июня 2020 года с   9-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:

•   1.Линия 2, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 12
•   Cмилгу  3, 3B, 5

    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением ремонтных работ на водопроводе по адресу Чиекуру 7, 9 июня 2020 года с   9-00 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам:

•    ул. Чекуру № 7, 5, 5A, 7A
    В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

piesleg.izveid

SIA “Daugavpils ūdens” приглашает домовладельцев использовать благоприятный период для проведения строительных работ по подключению своих домовладений к городским централизованным сетям водопровода и канализации и  предлагает подробную практическую информацию (см. здесь).

!Предложение актуально также для жителей микрорайона Юдовка, которые планируют подключить свои дома к централизованным системам по завершении строительных работ по проекту фонда Кохезии « Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе»

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на сетях водопровода  2 и 3 июня 2020 года планируется отключение водоснабжения в 2 городских микрорайонах:

2 июня 2020 года с 8-30 до 16-30 в районе Общество слепых по следующим адресам:

•    Ул.Чиекуру № 4, 6, 7, 8

3 июня 2020 года с 9-00 до 12-00 в районе Черепово по следующим адресам:

•    Ул.Дундуру  № 3, 3-b, 5, 5-c

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 3.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

LUKA 30 A

Sveicam kolēģus un Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrus 30.gadadienā!
#DzeramŪdeniNoKrāna un esam veseli un videi draudzīgi! - www.lwwwwa.lv

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтом пожарных гидрантов на ул.Вишкю 26 мая 2020 года с 9-00 до 16-00 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Вишкю № 15, 17, 17-l,24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
•    Ул.Шаура  № 29-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 20. maija līdz 31.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tabores un Kalpaka ielās ). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit).  Projekta preses-relīze

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 22 по 25 мая 2020 года будет проводиться дезинфекция второго резервуара  насосной станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на перекрестке ул.Имантас и Виенибас (работы проводит CBF SIA “Binders”)  26 мая 2020 года с 9-00 до 17-00 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Имантас № 18, 23, 23-a, 25, 27
•    Ул.Виенибас  № 18

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода  21 мая 2020 года

с 9-00 до 11-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    ул. Валкас № 1, 1А

с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    ул. Атпутас № 26-а

•    ул. Стропу № 28

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства


DU caurlaide

SIA “Daugavpils ūdens”, принимая во внимание многочисленные обращения клиентов, с соблюдением всех установленных мер предосторожности  и рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний (www.spkc.gov.lv) , с 18 мая 2020 года возобновляет прием клиентов в очном режиме (за исключением приема наличных платежей).

Время приема клиентов – с 8-00 до 12-00 (по рабочим дням)

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ!
В связи с ремонтными работами в помещении Центра обслуживания клиентов, касса предприятия работать не будет, а прием клиентов будет организован на 1 этаже административного здания “Daugavpils ūdens”, Уденсвада 3, Даугавпилс (вход через проходную, следуя установленным указателям)


Чтобы уменьшить риск заболевания COVID -19 и максимально обезопасить клиентов и сотрудников в процессе оказания услуг, прием клиентов будет осуществлять только по предварительной  записи по тел. 654  21568.(весь текст)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 15 по 18 мая 2020 года будет проводиться дезинфекция первого резервуара  насосной станции водозабора “Вингри”.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g. 11 maija līdz 6.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Judovkas mikrorajonā (Tīrumu ielā). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными  работами  на сетях водопровода  12 и 13 мая 2020 года планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы:

12 мая с 9-00 до 16-30  по следующим адресам:
•    Ул. Абавас № 1
•    Ул.Вайнодес № 6
13 мая с 9-00 до 16-30  по следующим адресам:
•    Ул. Васарницу № 20 (Daugavpils Reģionālā slimnīca)
•    Уд.Стропу № 28
•    Ул.Атпутaс № 26-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ES KF  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no š.g.30.aprīļa līdz 15.maijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija  Čerepovas mikrorajonā (Nometņu un Patversmes ielās). Plānojot Jūsu izbraucienus norādītajā rajonā, ievērojiet ar VAS ” Latvijas valsts ceļi” un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi "Komunālās saimniecības pārvalde" saskaņotu (ar drošu elektronisko parakstu)  pagaidu uzstādītās ceļa zīmes shēmu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”) 5 мая 2020 года с 9-00 до 17-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Черепово по следующим адресам:
•    Ул.Стиклу № 9-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

apsveikums 4.maijaa

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada aprīlī pie Nometņu un Patversmes ielu krustojuma tika uzsākti kanalizācijas un ūdensvada dīķeru (cauruļvadu zem Daugavas upes) izbūves darbi ES Kohēzijas fonda  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros. Dīķeri savienos jaunizbūvētus ūdensvada un kanalizācijas tīklus Judovkas rajonā ar jau esošām pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. Būvdarbus veic SIA “LAGRON”,  inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants” (pilns teksts).

DSC03399

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными  работами  на сетях водопровода  28 и 29 апреля 2020 года планируется отключение водоснабжения в микрорайонах Н.Строение и Н.Стропы:

28 апреля с 9-00 до 17-00  по следующим адресам:
•    Ул. Л.Дарза № 60/62, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
•    Ул.Валкас  № 1
•    Ул.Лиепаяс № 1, 2, 3, 5

29 апреля с 9-00 до 16-30  по следующим адресам:
•    Ул. Атпутас № 43
•    Уд.Стропу №40

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 20 по 30 апреля 2020 года будет проводиться дезинфекция второго резервуара на станции водоочистки водозабора “Калнуны”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки)  23 апреля 2020 года с 8-30 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    Ул. Дзинтару  № 1
•    Ул.Стропу № 40

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”)  22 и 23 апреля 2020 года планируется отключение водоснабжения в микрорайонах Центр и Черепово:

22 апреля с 8-00 до 18-00  по следующим адресам:
•    Ул. Парадес № 17
•    Ул.Циетокшня  № 53, 55, 60 (Ditton nams)
•    Ул.Кандавас № 15

22 апреля с 9-00 до 17-00  по следующим адресам:
•    Ул. Стиклу № 10, 10-b, 10-c, 10-f

23 апреля с 8-00 до 18-00  по следующим адресам:
•    Ул. Парадес № 17
•    Ул.Циетокшня № 60 (Ditton nams)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  20 апреля 2020 года с 8-30 до 16-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку № 88-а, 90

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada martā tika saņemti visi projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” būvniecības daļas izpildei nepieciešami dokumenti un aprīlī būvuzņēmējs SIA “LAGRON” uzsāka būvdarbus Judovkas rajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”)  16 апреля 2020 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул. Виенибас № 8, 12
•    Ул.Кр. Валдемара № 4, 13, 15, 17, 19
•    Ул.Гимназияс № 11
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Lieldienas

В связи с объявлением КМ ЛР (приказ №103 от12.03.2020.) и решением о продлением (приказ от 07.04.2020.) чрезвычайного положения в стране ЛР КМ из-за распространения  Covid-19  SIA “Daugavpils ūdens” до  12 мая 2020 года продлевает прием клиентов  в удаленном режиме . Ограничения относятся к  посещениям Центра обслуживания клиентов, Технического отдела, а также к  личному приему специалистами и руководством предприятия (контактная информация здесь).


“Daugavpils ūdens”  также информирует горожан, что в  условиях чрезвычайной ситуации жители нашего города как и прежде будут обеспечены бесперебойными и качественными услугами централизованного водоснабжения и канализации, кроме этого при соблюдении всех мер предосторожности возможно оказание ряда  услуг (например услуг ассенизации), которые не входят в противоречие с установленными правительством ограничениями.

KF projekts Daugavpili 1

SIA “Daugavpils ūdens” информирует , на период действия в стране чрезвычайной ситуации из-за распространения  заболевания COVID-19, предприятие обеспечивает выполнение только основных видов деятельности – это оказание услуг водоснабжения и канализации. В это время контакты с клиентами и деловыми партнерами происходят удаленно, приостановлено также оказание платных услуг ( в т.ч. и выполнение строительных работ для подключения  домовладений к централизованным системам водопровода и канализации в рамках программы,  софинансируемой Даугавпилсским городским самоуправлением).

При этом, если домовладелец согласен  продолжить работы по подключению объекта недвижимости к городским сетям водопровода и/или канализации (уже имеется проект), существует возможность при посредничестве  “Daugavpils ūdens”  привлечь к выполнению работ фирмы, с которыми по результатам проведенноe закупочной процедуры DŪ 2020/2  заключены соглашения на выполнение строительных работ для подключения объектов недвижимости к городским централизованным системам (по условиям действующих Правил № 44 Даугавпилсской городской думы).

В связи с этим SIA “Daugavpils ūdens” просит будущих клиентов сообщить о своем намерении воспользоваться этой возможностью, направив заявление (в свободной форме) на эл. почту  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  или Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  или позвонив по телефону 654 44565. Каждое заявление будет рассмотрено в индивидуальном порядке и специалисты “Daugavpils ūdens” проинформируют домовладельца о порядке оформления документов и  условиях  проведения строительных работ (в заявлении просим указать наиболее удобный для Вас канал связи).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”)  8 апреля 2020 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул. Виенибас № 4, 6
•    Ул.18 новембра № 11-а
•    Ул.Райня № 5, 7, 8, 10
•    Ул.Гимназияс № 7/9
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 6.aprīlī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, novadīšanas datuma grozīšanu. Ārkārtas sapulce notiks 2020.gada 17.aprīlī plkst.10:00.

Ansamblis ERAF

Energo marts

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2020.gada martā turpinājās būvniecības darbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (sk.preses-relīzi).

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 3 по 6 апреля 2020 года  проводится дезинфекция первого резервуара на станции водоочистки водозабора “Калнуны”.

Чтобы снизить риски дальнейшего распространения Covid-19 среди населения Латвии, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, правительство приняло более строгие правила, ограничивающие собрание людей на частных и общественных мероприятиях, а также другие ограничения. Ограничения на физический контакт распространяются на общественные мероприятия в помещении и на открытом воздухе, и устанавливают правила дистанции двух метров и двух человек.

Поправки к распоряжению Кабинета министров №103 от 29 марта 2020 года "Об объявлении чрезвычайной ситуации" доступны здесь

COVID 2 un 2 ru

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением строительных работ по проекту « Развитие услуг водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе» с 27 марта по 2020 года  изменена организация дорожного движения  на  Юдовке:
С 27.03. по 5.05.2020. в районе ул.Таборес и ул.Исасм.схему
С 27.03. по 26.06.2020. в районе ул. Деменес, ул. Вакара  и ул.Земниеку см.схему

mazga2

“Daugavpils ūdens” информирует, что в  условиях чрезвычайной ситуации жители нашего города будут обеспечены бесперебойными услугами водоснабжения и канализации в необходимом объеме, а качество поставляемых услуг не ухудшится. Ведь наравне с соблюдением карантина, именно наличие, качество и доступность этих услуг- необходимые условия профилактики распространения  вируса COVID-19 (напоминаем о рекомендациях в течение дня пить воду и мыть руки не менее 20 секунд после посещения общественных мест, магазинов и других мест скопления людей).
Предприятие готово к работе в условиях кризиса и на данный момент имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить работу основных объектов и ежедневное оказание основных услуг водоснабжения и канализации. Все поступающие средства направляются на создание необходимого стратегического запаса материалов, запасных частей, реактивов и т.д.   На время часть плановых ремонтных работ приостановлена, но в  экстренных случаях (авария на магистральных сетях, засорение канализации) услуги будут оказаны вовремя.  
“Daugavpils ūdens” благодарит клиентов за понимание и желает всем здоровья и выдержки. В сложившейся ситуации стабильная работа предприятия – это в первую очередь залог здоровья каждого жителя нашего города!
Напоминаем, что предприятие "Daugavpils ūdens"  до 14 апреля 2020 года прекратило прием клиентов  в очном режиме и все консультации и прием заявок на оказание услуг проводит удаленно (все контакты см. здесь).

    SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 6.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Budžeta plāna 2020.gada 2.-4. ceturksnim apstiprināšana.
3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  24 марта 2020 года с 8-30 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул. Киегелю № 8-a, 8-d

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Чтобы напомнить обществу о действиях во время чрезвычайной ситуации и информировать о том, куда необходимо обращаться, чтобы удаленно получить услуги Даугавпилсского городского самоуправления, разработаны информационные плакаты (см.здесь).

Paliec majas RU labots

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 17.martā plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, novadīšanas datuma grozīšanu. Ārkārtas sapulce notiks 2020.gada 24.martā plkst.11:00.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 20 по 30 марта 2020 года будет проводиться поочередная дезинфекция двух резервуара на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

В связи с объявлением КМ ЛР (приказ №103 от12.03.2020.) чрезвычайного положения в стране ЛР КМ из-за распространения  Covid-19 , SIA “Daugavpils ūdens” в целях безопасности с 16 марта по 14 апреля 2020 года прекращает прием клиентов  в очном режиме . По мере возможности все необходимые услуги будут оказываться удаленно.
Ограничения относятся к  посещениям Центра обслуживания клиентов, Технического отдела, а также к  личному приему специалистами и руководством предприятия.(см. весь текст)

SIA “Daugavpils ūdens ” informē, ka ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējas situācijas spēkā esamības laikā , sākot ar 16.03.2020. tiks pārtraukta uzņēmuma kases  darbība un skaidras naudas maksājumu pieņemšana  Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī).  Sakarā ar to ,lūdzam  Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un uzņēmuma klientus veikt apmaksu par “Daugavpils ūdens” sniegtiem pakalpojumiem   bezskaidras naudas maksājumos  ar Internetbanku starpniecību.

Gadījumos, ja šajā periodā objektīvu  iemeslu dēļ no kādiem uzņēmuma klientiem  netiks saņemti maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem, rēķinus var apmaksāt līdz š.g. aprīļa beigām un par tiem netiks aprēķināti maksājumu nokavējuma procenti.
SIA ,,Daugavpils ūdens” aicina klientus būt atbildīgiem par noslēgto līgumu noteikumu izpildīšanu  un nodrošināt savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, aicinām iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv; www.daugavpils.udens.lv un  www.daugavpils.lv ) un interesējošos jautājumus risināt attālināti, izvairoties no klientu pieņemšanas vietu apmeklēšanas klātienē.

Saziņas iespējas ar SIA “Daugavpils ūdens”nodaļām:
•    Klientu apkalpošanas centrs  - tālr. 654 21568, 654 24761, e-mail - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Realizācijas un kontroles nodaļas vadītājs – 654 07508, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Avārijas dienests– tālr.654 24251 vai m.t. 20229913, e-mail – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas vadītājs – tālr. 65407521, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Tehniskā nodaļa – tālr.654  22552, e-mail – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Tehniskās nodaļas vadītājs – tālr.654 47818, e-mail – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Ūdensskaitītāju verifikācijas jautājumi  - taļr. 654 23961 vai m.t. 20229962, e-mail – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijas vadītāja – tālr. 654 07503, e-mail- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
•    Lietvedības sekretāre  - tālr. 654 44565, e-mail- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Tāpat aicinām pastiprināti ievērot higiēnas prasības un visas citas ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas.
Sekojam līdzi aktuālajai informācijai, esam atbildīgi, saudzējam sevi un apkārtējos!

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  16 марта 2020 года с 8-30 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Таутас № 37, 43, 45, 54, 56
•    Ул. Добелес № 33

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  10 марта 2020 года с 8-30 до 18-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул. Киегелю № 1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 13

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

8.marts 2020. ru

Ansamblis ERAF

2020.gada februārī tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un tika uzsākti būvniecības darbi SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodaļas sadzīves ēkā, kurā atrodas Klientu apkalpošanas centrs(sk. preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas  apmeklētājiem  par iespējamām  īslaicīgām neērtībām, kas saistītas ar būvdarbiem uzņēmuma telpās. Šajos apstākļos tiks veikti visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un netraucētu speciālistu saziņas procesu.
Jautājumu gadījumā, lūgums sazināties ar SIA “Daugavpils ūdens” tehnisko direktoru Ē.Limanovski pa tālr.65407501 vai pa e-pastu: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  4 марта 2020 года с 8-30 до 15-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Тукума № 1, 4

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.martā plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. Par ūdenssaimniecības tarifu.
3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  25 февраля 2020 года с 12-00 до 13-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул. Киегелю № 1, 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8, 8-p, 13, 15, 15-a, 16, 17, 18, 19, 19-a, 23
•    Ул.Калкунес № 21

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на вводе водопровода  20 февраля 2020 года с 8-30 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Кр.Валдемара  № 25

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  аварийных ремонтных работ на водоводе  17  и 18 февраля 2020 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Ятниеку (на участке от ул. Лиепаяс  до ул.Айзпилсетас) – см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 февраля 2020 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 Новембра № 206

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт задвижки) 21 января 2020 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул. Карклю № 2, 2-a, 2-b,3, 4, 4-b, 8, 10, 14, 20
•    Ул.1 Пассажирская № 3


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 27.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки) 15 января 2020 года с 8-30 до 16-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Смилшу  № 15-a, 17, 18, 18-a, 20
•    Ул. Каунас № 76


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES KF1

2019.gada beigās tika parakstīti divi līgumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros. Preses-relīze

Daugavpils udensvads 2020

SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos:

23.decembrī – līdz plkst. 15-30

24.-26.decembrī – BRĪVS

27.decembrī – līdz plkst.16-30

28.decembrī – līdz plkst.15-30

29. -31.decembrī un 1.janvārī - BRĪVS

SIA ‘Daugavpils ūdens” informē, kā atbilstoši LR Būvniecības likuma parejas noteikumu 21.p. prasībām,  sākot  ar 2020.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju (t.sk. iesniegumu tehnisko noteikumu (TN) izsniegšanai pievienošanai  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) varēs iesniegt tikai elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.
Pamācība par dokumentu iesniegšanas kārtību ir atradāma šeit.

bvkb dokumenti

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по ремонту пожарного гидранта (ул.Турайдас 37 ), 19 декабря 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Турайдас № 29, 29-a, 30, 32, 33, 37, 39
•    Ул. Дзинтару № 29, 31
•    Ул.Кримулдас № 40-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по ликвидации аварии на сетях водопровода (ул.Турайдас 29-а), 16 декабря 2019 года с 8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Турайдас № 29, 29-a, 32, 33, 37, 39
•    Ул. Дзинтару № 29, 31
•    Ул.Кримулдас № 40-а
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.13.decembrī sakarā ar ūdensvada pārrāvumu Pārdaugavas ielā 58 (Grīvas mikrorajons) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve mājsaimniecībām Pārdaugavas ielā ( no Amatu ielas līdz Čehovas ielai).

!Dzeramā ūdens muca tiek uzstādīta pēc adreses Pārdaugavas ielā 65

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tukuma 06.12

Projekts “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī” tika realizēts ar  Daugavpils domes līdzfinansējumu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstības plāna ietvaros. Darbu pasūtītājs un projekta izstrādātājs - SIA “Daugavpils ūdens”,  būvniecības līguma izpildītājs - SIA “Jēkabpils  PMK”.


Projekta ietvaros izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 904 m kopgarumā (no tiem 670,4 m ir maģistrālie kanalizācijas tīkli un 233,6 m - kanalizācijas pievadi dzīvojamo māju pieslēgšanai), kā arī izpildīti darbi asfalta seguma atjaunošanai un objekta labiekārtošanai. Kā rezultātā tika izveidoti kanalizācijas izvadi 37 mājsaimniecībām ar iespēju vairāk par 100 iedzīvotājiem izmantot centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības.
Sakarā ar to aicinām Tukuma ielas namīpašniekus veikt nepieciešamās procedūras, lai pieslēgtos pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmai (sīkāka informācija – pie SIA “Daugavpils ūdens” tehniskās nodaļas speciālistiem, Ūdensvada ielā 3, tālr. 654 22552).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:

5 декабря с 10-00 до 14-00  (работы проводит SIA “ Daugavpils ūdens ”)
•    Ул.Спалю  № 1-g, 1-k

C 7 декабря (8-30)  до  8 декабря(16-00 ) (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”)
•    Ул.Спалю  № 1-g, 1-k, 1-p

11 декабря с 8-30 до 14-30  (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”)
•    Ул.Спалю  № 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Sakarā ar to, ka ir pienācis zemas gaisa temperatūras  laiks, SIA “Daugavpils ūdens” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un pievērst uzmanību ūdensvada  un kanalizācijas sistēmu siltumizolācijai.(sk.šeit)

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar ar sekojošu jautājumu: “4. Par piekrišanu noslēgt aizdevuma līgumu”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”) 4 декабря 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Саулес  № 23
•    Ул. Виенибас № 15, 17


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 6.decembrī plkst. 12.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, organizē uzklausīšanas sanāksmi,  lai uzklausītu Daugavpils pilsētas, Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagasta iedzīvotāju viedokli par SIA “Daugavpils ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3.    Par piekrišanu noslēgt aizdevuma līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”) 23 ноября 2019 года с 8-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Спалю  № 3, 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Ansamblis ERAF

2019.gada 14.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Firma L4” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”. Preses-relīze

Ansamblis ERAF

2019.gada 12.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LAGRON” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”. (Preses -relīze)

Latvija 101

NOVEMBRIS DAUGAVPILĪ 2019.GADS

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек) 12 и 13 ноября  2019 года планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения-
12 ноября с 8-30 до 14-00 в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Зелинского № 13, 20, 21, 23, 26, 27
•    Ул.Инжениеру № 7, 9, 9-a, 12, 16 (д/с № 20)
•    Ул.Циалковского № 6, 14
13 ноября  с 8-30 до 15-00 в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Достоевского № 6, 8, 12
•    Ул.Ошкална № 42-a, 49, 49-a
•    Ул.Аптекас № 38-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

udensvads logo 130 2805В 2019 году муниципальное предприятие Daugavpils ūdens  отмечает свой юбилей – 130 лет с начала городского централизованного водоснабжения и создания предприятия. Многие бывшие и нынешние работники SIA "Daugavpils ūdens" посвятили ему не одно десятилетие своей жизни. Одна из них  руководитель  Лаборатории контроля качества воды предприятия Евгения Юхневич , которая в в этом году отмечает и свой профессиональный юбилей (см. полный текст статьи)

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением работ по подключению к сетям водопровода  7 ноября  2019 годас 8-00 до 16-30 будет  изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Гауяс– см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošiem jautājumiem: “4. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”, “5. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением аварийных  работ на сетях водопровода с 4 ноября по 6 ноября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Гауяссм.схему

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

u vitaminsЛатвийская ассоциация предприятий воды и канализации  (LŪKA) приглашает на бесплатный семинар, организуемый  в Даугавпилсе в рамках проекта “Ū-vitamīns”. Информативное мероприятие пройдет в пятницу, 1 ноября на предприятии самоуправления Daugavpils ūdens (ул. Уденсвада, 3). Начало семинара  - в 13:00.

В ходе семинара расскажут все мифы и реальные факты о питьевой воде и возможностях ее использовании из-под крана. Специалисты расскажут о том, насколько возможно и как использовать воду из-под крана вместо фасованной воды, об обеспечении доступности такой воды в общественных местах, в том числе в школах и учреждениях самоуправления.  Состоится также демонстрация возможных решений по установке питьевых фонтанчиков.

Для участия в семинаре нужно подать заявку по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (до 31 октября до 10:00), указав в письме название учреждения и количество участников.

29.10.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz vides iekārtu tehniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)