Ansamblis ERAF

saules paneles 1

2022.gada 23.maijā, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA), kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens”, kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “SIA “Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (Nr.4.2.2.0/21/A/011) -sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям (ул.Виенибас 30)  26 мая 2022 года с 8-30 до 16-00 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Кандавас  № 5

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC05106

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstībai, š.g. maijā veic kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves apkaimes Bauskas ielā (posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielas mājai  Nr.84) - sk.paziņojumu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros   līdz 01.06.2022. Judovkas apkaimes Pilādžu ielā un Lielā ielā ir ceļu satiksmes ierobežojumi - sk.shēmu Nr.316 un shēmu Nr.305

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 13 мая до 27 мая 2022 года будет проводиться дезинфекция трех резервуаров на станции 2 подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 12 мая 2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 32, 34

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ликвидация аварии) 10 мая 2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Химия по следующим адресам:
•    Ул.Вишкю № 26, 28

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 23.maijā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
3.        Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.
4.        Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/21/A/011 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
5.       SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям 11 мая 2022 года с 9-00 до 18-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Цесу  № 8, 10, 10-a, 11, 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 28a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Ул.Бумбиеру №9, 9-a
•    Ул.Ирбенаю № 10-а

а также с  9-00 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Грива  по следующим адресам:
•    Ул.Ошкална № 13, 15, 16, 21, 23
•    Ул.Стару №2
•    Ул.Вейденбаума № 5-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к водопроводным сетям 6 мая 2022 года с 8-00 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Грива по следующим адресам:
•    Ул.Пардаугавас  № 12, 16
•    Ул.Бривибас № 7, 9, 10, 11, 12, 14-a, 14-b


В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Brivkrans Daugavpils Parades2

Gatavojoties tūrisma sezonas sākumam  un ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju vēlmes, arī šogad, sākot ar 2.maiju un līdz siltas sezonas beigām pilsētas Dubrovina parkā un Stropu ezera pludmalē darbosies ūdens brīvkrāni.  Pakāpeniski tiks pieslēgtas arī 6 pilsētas strūklakas (šodien Dubrovina parka apmeklētājus jau priecē pilsētas lielākā strūklaka ar 41 sprauslām, visaugstākā no tām 12 metru augstumā)- sk.pilnu tekstu

DSC05063

Pēc ūdens līmeņa paaugstināšanas Daugavas upē, jau otro reizi šajā pavasarī tiek pieslēgtas darbam ierīces polderu sūkņu stacijā “Šūņupe”, ar kuru palīdzību katru gadu pavasara plūdu sezonā tiek nodrošināta pilsētas centra teritorijas aizsardzība no applūšanas (gadījumā, ja ūdens līmenis Daugavas upē paaugstinās virs atzīmes 3,15 metri, tiek aizvērta Šuņicas upes ietekas vieta dambī  un polderu stacijā uzstādītie sūkņi pārsūknē Šuņicas ūdeni kopā ar pilsētas attīrītiem notekūdeņiem Daugavas upē). Lai nodrošinātu gan šīs unikālās stacijas, kā arī daudzu citu pilsētas ūdenssaimniecības objektu nepārtrauktu darbību, “Daugavpils ūdens” speciālistiem jāveic ne tikai plānoti apkalpošanas pasākumi, bet  arī avāriju gadījumā ātrākajā laikā  izpildīt sarežģīto un dažkārt ekskluzīvo ierīču operatīvo remontu (sk. šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  27 апреля 2022 года с 9-00 до 15-00 будет отключено водоснабжение в районе Грива по следующим адресам:
•    Ул.Айвекстес № 17-b, 19-a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

talrunis 22 02 001 sml

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka gadījumā, ja iepriekš saziņai un rēķinu saņemšanai tika izmantots “mail.ru” platformā reģistrētais e-pasts, klientiem jāsazinās ar SIA “Daugavpils ūdens” speciālistiem (654 21568, 654 24761, m.t.62103020, e-pasts: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) un jāvienojas par to, kādā veidā turpmāk notiks komunikācija (sk. paziņojuma tekstu)

Lieldienas 2022

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода  13 апреля 2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Черепово по следующим адресам::
•    Ул.Вилку № 2, 3, 3-a, 5, 6, 8, 10, 12

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Ruģelu apkaimes Riņķa ielā no 07.04.2022. līdz 13.04.2022.( plkst.17:00) šajā rajonā ir ceļu satiksmes ierobežojumi -sk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с  ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта) 4 апреля 2022 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в районе Грива по следующим адресам:
•    Ул.Вейденбаума  №22, 24
•    Ул. Гулбью  № 13, 21

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 1 апреля по 10 апреля 2022 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции водоочистки водозабора “Калкуны”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 29 и 30 марта 2022 года будет отключено водоснабжение:

29 марта с 13-00 до 15-00 в районе Центр по следующим адресам-
•    Ул.Циетокшня  № 3, 3-а, 5, 8
•    ул.18 Новембра № 19, 21
•    ул.Райня № 14

30 марта с 9-00 до 16-30 в районе Черепово по следующим адресам-

•    Ул. Стиклу № 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-c, 10-f, 12, 14, 16

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654 24251 или 20 229 913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что сейчас в микрорайоне Юдовка в рамках реализуемого там европейского проекта SIA “LAGRON” проводит заключительные строительные, а также проверочные и наладочные работы построенных систем водопровода и канализации. На тех участках, где для выполнения работ необходимо использовать установку для  понижения уроня грунтовых вод, у домовладельцев  могут возникать проблемы с недостатком или даже  временным отсутствием воды в неглубоких колодцах.
В таких случаях, помимо использования постоянно действующей водопроводной колонки на ул.Лиела 226 или устанавливаемой в местах проведения работ бочки с питьевой водой, жители также могут обращаться с заявкой о необходимости доставки большего количества воды, позвонив специалистам диспетчеркой службы SIA "Daugavpils ūdens" (тел. 654 24251 или 654 23961).
Все обращающиеся на данный момент жители Юдовки обеспечиваются питьевой водой оперативно (по указанному адресу устанавливается так называемый «кубовик», а при прогнозировании низких ночных температур воду могут закачать и в установленные в теплых помещениях емкости домовладельца).
SIA " Daugavpils ūdens" и SIA "LAGRON"  приносят жителям извинения за доставленные неудобства при реализации данного проекта.

Water day 2022 poster

22. martā kopš 1993. gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šī gada oficiālā tēma ir gruntsūdeņi.
Gandrīz viss šķidrais saldūdens pasaulē ir gruntsūdeņi. Dzīve nebūtu iespējama bez gruntsūdeņiem.  Gruntsūdeņi veido lielāko daļu ūdens, ko izmanto dzeršanai (no 2001. gada  Daugavpils pilsētas iedzīvotāji saņem dzeramo ūdeni arī tikai no pazemes artēziskiem urbumiem), sanitārijai, pārtikas ražošanai un rūpnieciskie procesi -  šeit ir informatīvais ziņojums "Pazemes ūdens, neredzamo radīt redzamu"

Latvijas ūdenssaimniecības nozares aktualitātes un interesanti fakti par ŪDENI - visnepieciešamāko un pārsteidzošāko vielu pasaulē var atrast arī šeit: www.lwwwwa.lv un www.uvitamins.lv

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 28.martā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
3.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 14 по 25 марта 2022 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема"Крыжи" водозабора “Зиемели”.

8.marta

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (Aglonas ielā 56),  š.g.7.martā  no plkst.8 -30 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Ķīmijas apkaimē pēc sekojošām adresēm :
•    Lauska ielas mājai Nr.12
•    Šaura ielas mājai Nr.21-a

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SPRK logo

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izvērtēs Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus.

Iesniegtajā pieteikumā Regulatoram ir norādīts uz nepieciešamību nodrošināt uzņēmuma dzīvotspēju un turpmāku attīstību bez privāto investoru piesaistes.

Pēdējo reizi Regulators ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Daugavpilī vērtēja 2014.gadā. Nepilnu astoņu gadu laikā:
•    ir palielinājušies ekspluatācijas izdevumi tīklu un iekārtu apkalpošanai,
•    par 56% auga minimālā alga valstī, un ir sagaidāms vēl lielāks minimālās algas pieaugums,
•    tika izbūvēti vairāk nekā 97 km jaunu tīklu, un 2022.gadā tiks pieņemti vēl vairāk nekā 17 km jauni tīkli,
•    pieauga degvielas, gāzes, siltuma un elektrības cenas.

Turklāt, iedzīvotāju skaita krituma dēļ, par 9% samazinājās realizācijas apjomi ūdensapgādei un par 11% kanalizācijai, un negatīva tendence ir novērojama 5 gadus pēc kārtas.

Jaunais tarifs pēc izvērtēšanas varētu stāties spēkā 2022.gada septembrī un ūdensapgādei varētu sastādīt 0,85 euro/m3 (0,72euro/m3 vietā), savukārt kanalizācijai 1,01 euro/m3 (0,74 euro/m3 vietā).

Vienlaicīgi, Regulators izskata ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu palielinājumu vēl četrās valstspilsētās un pēc prognozētām izmaiņām - Daugavpils iedzīvotājiem tiks piedāvāts viens no zemākiem tarifiem par saņemtajiem pakalpojumiem.

Komersants Esošais kompleksais tarifs(ū+k) Kompleksais tarifa projekts(ū+k)
    Rīgas ūdens      SIA 1,59 euro/m3 1,95 euro/m3
Jelgavas ūdens  SIA  1,76 euro/m3  2,06 euro/m3
Liepājas ūdens  SIA  1,79 euro/m3  1,86 euro/m3
Ūdeka SIA (Ventspils)  1,84 euro/m3  2,01 euro/m3
 Daugavpils ūdens SIA  1,46 euro/m3  1,86 euro/m3

 

Plašāka informācija  ir ŠEIT

 

2022.gada 24.februārī, SIA „Daugavpils ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ( Paziņojuma tekstu sk.šeit )

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem (1.maija ielā un Elernes ielā)  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 03.03.2022. ceļu satiksme Judovkas apkaimē tiks organizēta atbilstoši shēmām Nr.307 un Nr.308

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtējās situācijas atcelšanu visā Latvijas Republikas teritorijā un ņemot vērā daudzu klientu vēlmes,
no 2022.gada 1.marta uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī) tiks atsākta klientu pieņemšana klātienē, t.sk. norēķinu kases darbība
(bez Covid-19 sertifikāta, ievērojot visus piesardzības noteikumus) - sk.pazinōjumu

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта) 22 февраля  2022 года будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам::
•    Ул.Валкас №3
•    Ул. Страдниеку № 84
•    Ул. Баускас № 101, 103, 104-a
•    Ул. Лиепаяс № 2-с, 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem pārbaudes  darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 21.02.2021. līdz 31.03.2022. ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.306

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода (замена пожарных гидрантов) 15 и 17 февраля декабря 2022 года будет отключено водоснабжение:


15 февраля с 8-30 до 14-00 в районе Центр по следующим адресам:
•    Ул.Стацияс № 48-b, 56, 58, 97-a, 99

17 февраля с 8-30 до 12-00 в районе Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Авеню № 35, 35-a, 35-b
•    Ул. Эзеру № 61-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2022.gada 14.februārī plkst.10:00, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.  
No darba kārtības tiks izslēgti sekojoši jautājumi:

4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana. 

5. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода 8февраля 2022 года с 8-30 до 15-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:

  • Ул.А.Пумпура37-a, 39, 41, 43, 43-a, 43-v, 44, 46, 47, 48, 50, 52
  • Ул.Миера № 7,9

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

Judovka KSS parbaude 8

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka no š.g. februāra sākuma būvuzņēmējs SIA “LAGRON” daļēji atjaunojis darbus Judovkas apkaimē. Apstākļos, kad būvdarbu veikšanai ir sezonāli ierobežojumi, būvuzņēmējs veiks izbūvēto sistēmu kompleksas pārbaudes  - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2022.gada 14.februārī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.        Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.        Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.
3.        Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
4.        SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana.
5.        SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana.
6.        SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 31.janvārī  no plkst.11-50 (remontdarbu laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Grīvas apkaimēs pēc sekojošām adresēm :
•    Oškalna ielas mājām Nr.2, 4, 6, 7, 8, 10, 12

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 января 2022 года с 9-00 до 16-00 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Кандавас № 1 (спортивный комплекс Даугавпилсского университета)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта), 19 января 2022 года с 8-30 до 14-00 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 27, 34-a, 38-a, 44
•    Ул.Циетокшня № 71, 73

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 13 января 2022 года с 9-00 до 16-00 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Спорта №  6
•    Ул.Стадиона № 2, 4, 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что следуя решениям правительства ЛР о продлении режима Чрезвычайной ситуации, очный прием клиентов и посетителей в Центре обслуживания клиентов (включая оплату услуг в кассе предприятия) до 28 февраля 2022 года будет  проходить в «зеленом режиме»  и только по предварительной записи по тел. 654 21568, 654 24761 и 62103020. Напоминаем клиентам и посетителям, в т.ч. не имеющим действующего сертификата, подтверждающего факт вакцинации от COVID-19 или перенесения заболевания, что подать различного вида обращения и заявки на предоставление услуг  "Daugavpils ūdens" и получить консультации специалистов  можно в удаленном режиме (см. контактную информацию).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт задвижек) 12 января 2022 года с 9-00 до 12-00 будет отключено водоснабжение в районе Центр по следующим адресам:
•    
•    Ул.Кандавас № 20, 21, 23, 23-а
•    Ул.Спорта № 2
•    Ул.Дагдас № 19, 21
В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт задвижки) 11 января 2022 года с 9-00 до 12-00 будет отключено водоснабжение в районе Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Спорта № 2, 6
•    Ул.Стадиона № 2, 4, 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 654  24251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

2022 DU

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что из-за понижения температуры воздуха c 21 декабря прерывается установка бочек с питьевой водой на улицах района Юдовка и просит домовладельцев своевременно, до 23 декабря использовать возможность закачать воду непосредственно в личные колодцы или другие емкости, заказав доставку воды транспортом “Daugavpils ūdens” (регистрация заявок  -  с 8-00 до 15-30 по тел.  654 23961 vai  20229962).
Обращаем внимание, что 24 и 25 декабря  доставка воды осуществляться не будет. В случае необходимости, планируется организовать доставку воды 26 декабря (эаявки в этот день принимаются с 8-00 до 11-00 по тел. тел. 654 24251)

21.12.2021. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz juriskonsulta amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

5

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais paziņojums  par Neatliekamo pasākumu plāna izpildes gaitu  avārijas seku novēršanai dūņu laukos “Križi” - sk.šeit

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена вентиля,) 21 декабря 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Таутас № 13, 15, 19, 21, 24, 25, 28, 30
•    Ул.18 Новембра № 95, 97-a
•    Ул. Вентспилс № 31

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka  projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros veiktie  darbi maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei  Lielajā ielā  tuvojas noslēgumam – sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена вентиля по адресу А.Пумпура 35 ) 16 декабря 2021 года с 8-30 до 15-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.А.Пумпура № 30, 31, 33, 35, 36, 38
•    Ул. Пушкина № 19

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта и задвижки) 14 декабря 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в районе Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Таутас № 13, 15, 19, 21, 24, 25, 28, 30
•    Ул. 18 Новембра № 95, 97-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что из-за понижения температуры воздуха на время прерывается установка бочек с питьевой водой на улицах микрорайона,где пока еще не завершены  строительные работы по прокладке водопроводных  сетей.
Одновременно предлагаем домовладельцам микрорайона Юдовка использовать возможность закачать воду непосредственно в личные колодцы или другие обогреваемые емкости, заказав бесплатную доставку воды транспортом SIA “Daugavpils ūdens”.
Для регистрации заявки просим обращаться к диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens”  (с 8-00 до 16-30 по тел.  654 23961 vai  20229962), чтобы согласовать место, время и необходимый объем воды(в случае, если получение услуги возможно только после 16-30, заявку необходимо оформить  заранее).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с плановыми  ремонтными работами на сетях водопровода 8 декабря 2021 года с 8-30 до 16-30  будет отключено водоснабжение в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул.Киегелю  №. 1-а, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 13

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos,  š.g. 7.decembrī no plkst.13-10 (remontdarbu laikā) tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :


•    Alejas ielas mājām Nr.64, 64-a, 66, 68
Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 6 декабря 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:

•    Ул.А.Пумпура №. 135, 135-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

krans sals 2

Чтобы не допустить замерзания  водопроводных и канализационных систем в зимний период,  SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” просит владельцев,  управляющих домами, а также  обслуживающие организации и уполномоченных лиц своевременно обследовать объекты недвижимости и,  в случае необходимости, утеплить подвальные помещения,  водопроводные и канализационные трубы,  а также водомерные узлы(дополнительная информация)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros no 30.11.2021. līdz 28.12.2021. ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.300

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода  в период с 29 ноября по 1 декабря 2021 года будут перерывы в водоснабжении в следующих микрорайонах города :


29 ноября с 8-30 до 17-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул. Каунас № 58, 58-a
•    Ул.Миера №. 28, 29, 30, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a

30 ноября с 8-30 до 20-00  в микрорайоне Н.Стропы  по следующим адресам:
•    Ул. Стропу №40, 41
•    Ул.Атпутас №46

1 декабря с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул.Калкунес №21 (SIA “AVIS-D”)
•    Ул.Киегелю № 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8, 8-a, 8-d, 11-b, 13, 15, 15-a (PII Nr. )16, 17, 18, 19, 19-a, 23

1 декабря с 8-30 до 17-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул. Каунас № 58, 58-a
•    Ул.Миера №. 28, 29, 30, 33, 33-a, 33-b, 34, 34-a, 35, 36, 37, 38, 38-a, 40, 41, 44, 45, 49, 49-a, 50, 52, 54-a

Периоды отключения водоснабжения ориентировочные и могут меняться в зависимости от времени выполнения работ. Если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

LATVIJA 103

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø200 mm pārrāvums Rīgas ielā),  š.g. 15.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.18, 20, 22

Gadījumā, ja darbu veikšanas laikā vai pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, SIA “Daugavpils ūdens” no š.g. 16.novembra nodrošina klientu apkalpošanu klātienē (t.sk. arī norēķinu kases darbību), kas tiks veikta  tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568, 654 24761 vai 621 03020.

Klientiem ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Apmeklējot Klientu apkalpošanas centru (Ūdensvada ielā 3,Dauagvpilī)  apmeklētājiem ir jābūt piesardzīgiem un atbildīgiem un jāievēro visi valstī noteiktie piesardzības pasākumi. Nedrīkst apmeklēt klientu apkalpošanas centru, ja ir elpceļu slimības pazīmes, kā arī ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Tie apmeklētāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,  SIA “Daugavpils ūdens” pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski (sk.papildinformāciju).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru plānots novadīt 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kartība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “4. Statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana”.

DKS foto 1

SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka visiem Daugavpils pilsētas namīpašniekiem, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai rūpnieciski izgatavotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3/dn, kas nav pievienotas pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdz 2021.gada 31. decembrim ir jānodrošina šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk - DKS) reģistrāciju DKS Reģistrā (LR  MK noteikumu Nr.384  (27. 06. 2017.)  un Daugavpils pilsētas domes  Saistošo noteikumu Nr.14 (28.06.2019.) prasības).

SIA "Daugavpils ūdens" aicinājuma pilns teksts

Aicinām arī iepazināties ar VARAM paziņojumu medijiem

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas likvidācijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø250 mm pārrāvums  Aveņu-Cīruļu ielu krustojumā),  š.g. 11.novembrī  no plkst.8-30 līdz 16-30  tiks pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J.Forftadtes mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Vidzemes ielas mājām Nr.1-e, 34, 42,44, 48
•    Šūnu ielas mājai Nr.8 (pirts)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 22.novembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , no š.g. 5.novembra papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  20 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos ( ūdensvada Ø 150 mm pārrāvums Tautas-Liepājas ielu krustojumā),  š.g. 3.novembrī (avārijas likvidācijas laikā)  tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Liepājas ielas mājai Nr.10
•    18.novembra ielas mājai Nr.183 (AS “Daugavpils satiksme” administrācija)

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši sekojošām shēmām:
no 2.11.2021. līdz 15.11.2021. – shēma Nr.295
no 2.11.2021. līdz 30.11.2021. – shēma Nr.297
no 4.11.2021. līdz 3.12.2021. – shēma Nr.296

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта)  5 ноября 2021 года с 8-30 до 14-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку №. 76
•    Ул. Энергетиков  № 2, 4, 6, 8, 12

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период  с 29 октября  по 8 ноября 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции обезжелезивания водозабора “Зиемели”.

Ar 2021.gada 26.oktobri stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  Domes līdzfinansējuma apjoma palielināšanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai  (sk.šeit)

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.gada 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmai Nr.285-1 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода  25 и 26 октября 2021 года с 8-30 до 12-00  будет отключено водоснабжение в следующих микрорайонах города :

25 октября в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Л.Дарза № 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b

26 октября в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Тиргу № 11, 11-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения  COVID-19 в период   с 21 октября  по 15 ноября  2021 года  прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов¸ в т.ч. оплата платежей в кассе предприятия


В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности оформить необходимые документы и полусить  консультации специалистов удаленно (все контакты см. здесь):

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 19 октября 2021 года с 8-30 до 18-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул.Киегелю № 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 11-b, 13

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.g. 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmām:
Shēma Nr.1 un Shēma Nr.2

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 8.oktobra līdz 12.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  16 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарных гидрантов) 11 ,12 и 14 октября 2021 года будет отключено водоснабжение в следующих микрорайонах города :

11 октября с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Става № 22, 22-а

12 октября с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Грива по следующим адресам:

•    Ул.Пардаугавас №. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Ул.Упес № 2, 6

14 октября с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:

•    Ул.Валмиерас № 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 65, 67, 68, 69, 64-a (dz.1, 2), 66,  70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Ул.Ятниеку № 42-d

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros š.g. oktobrī tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonāshēma Nr.1 un shēma Nr.2

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 8 октября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по следующему адресу:
•    Ул.Дикю № 24
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 8.oktobra līdz 22.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3 rezervuāru pakāpeniskā dezinfekcija.

KAC STOP

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения  COVID-19 в период роста числа заболеваний в г.Даугавпилсе,  с 7 октября 2021 года и до улучшения эпидемиологической ситуации прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов¸ в т.ч. оплата платежей в кассе предприятия (обслуживаем только клиентов, которые предварительно зарезервируют свой визит по тел. 62103020) - см. дополнительную информацию

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 1.oktobra līdz 8.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 14 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 5 октября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Киегелю № 4, 5, 16, 17, 18, 19

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 1 октября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    ул. Циетокшня № 63, 64, 66

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 30 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Пардаугавас № 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32A, 33, 34, 35, 36, 40A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 44A, 45, 46, 46A, 49, 49A,
•    Ул.Упес № 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 29 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Кримулдас № 51, 52B, 55, 57,
•    Ул.Турайдас № 55,
•    Ул.Дзинтару № 54,
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 28 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Гулбъю № 13,
•    Ул.Вейденбаума № 22, 24

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 24.septembra līdz 1.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  12 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 24 сентября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по следующему адресу:
•    Ул. Стацияс № 65/67

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 24 сентября по 4 октября 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров станции водоочистки водозабора “Калкуны”.

DSC06903


     SIA “Daugavpils ūdens”, paplašinot ciešu sadarbību ar Rīgas Tehniskā Universitāti (pērn tika uzsāktas kopīgas izpētes ūdenssaimniecības jomā), tagad izskata RTU Ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijas  zinātnieku grupas piedāvājumu,  kas apsver iespēju izmantot grupas sasniegumu izmantošanu, lai risinātu dzeramā ūdens saduļķošanas problēmas, kas rodas  ūdensapgādes tīklu skalošanas procesā un ir sastopamas ne tikai Latvijā, bet jebkurā ūdensapgādes sistēmā pasaulē.
    Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā un Daugavpilī  ir laba kvalitāte un krāna ūdeni var droši dzert. Tomēr mēdz būt īslaicīgas duļķaina ūdens problēmas tīklu skalošanas, avāriju likvidācijas vai ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes laikā, kad  sistēmā var pacelties nosēdumi hidrauliskā trieciena, turbulences, plūsmas ātruma vai virziena maiņas dēļ. Lai minimizētu neērtības pakalpojumu sniedzējiem, katrs uzņēmums, t.sk. ”Daugavpils ūdens” izstrādā un realizē optimālu tīklu skalošanas programmu, kas balstīta uz ilggadīgu pieredzi, tīklu hidraulisko modeli, laboratorijas izmeklējumu datiem un MK noteikumu nosacījumiem.  

     Lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumos izmantoto ūdensvada skalošanas efektivitāti, RTU zinātnieki prof. T. Juhnas vadībā kopš 2008. gadā pētīja ūdensvada skalošanas pasaules labo praksi. Savukārt RTU vadošais pētnieks Jānis Rubulis projekta “Techneau” ietvaros tehnoloģijas pielietojumu apguva Nīderlandē un Vācijā.

     Uz doto brīdi RTU pētniecības dzeramā ūdens saduļķošanas jautājumu risināšanai ir izmēģinātas gan Latvijas lielākās (Jelgava, Jūrmala, Rīga), gan mazākās (Ādaži, Ķekava, Balvi) pašvaldībās. Tagad arī SIA “Daugavpils ūdens” apsver iespēju izmantot RTU pieredzi, lai mērķtiecīgāk plānotu skalošanas un saduļķošanos izraisošu notikumu secību (īpaši ugunsdzēsības hidrantu ikgadējās obligātās pārbaudes jautājumos). Sadarbībā ar RTU, iespējams, tiks apskatīti galvenie cēloņi, kas rada daļiņu akumulāciju ūdensvadā un uzlabota ar saduļķošanos un skalošanu iegūtās informācijas analīzi un vizualizāciju ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GIS),  kā arī sagatavota ūdensvada skalošanas stratēģija, lai samazinātu saduļķošanās gadījumu skaitu līdz minimumam. Tāpat RTU un “Daugavpils ūdens” apmainīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kas saistītas ar ūdensvada skalošanu un saduļķošanās riska uzraudzību. Šeit ir preses-relīze

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 16.septembra līdz 25.oktobrim sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 16.septembra līdz 23.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 6 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что на время проведения работ по ликвидации аварий на водопроводных сетях (ул.Ошкална  33 и ул.Киршу 23) , 15 сентября 2021 года отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Ошкална № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47
•    Ул.Лайму № 3, 4
•    Ул.Витолу № 1, 1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Ул.Медуму № 14, 16, 17, 18, 19, 20
•    Ул.Перлю № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Ул.Стару № 15
•     Ул.Достоевского № 24
•    Ул.Киршу № 23
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях (ул.Вальню 33) , 15 сентября 2021 года с 12-45 будет отключено водоснабжение в по следующим адресам:
•    Ул.Вальню № 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Ул.Оду № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

Dikeri

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada  8.septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri (cauruļvadi zem Daugavas upes gultnes 2,6 km kopgarumā), kas ir ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” pirmais pabeigtais posms  - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по замене водопроводной задвижки на ул.Вальню 29 , 14 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в по следующим адресам:
•    Ул.Вальню № 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Ул.Оду № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada tīklos š.g. 13. un 14.septembrī tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajona Parādes ielāsk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvuma likvidācija Krimuldas ielā 43),  š.g. 10.septembrī tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J. Stropu mikrorajonā Krimuldas ielas mājai Nr.40 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma).


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 9.septembra līdz 16.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.decembrim tiek pagarināta autobusu kustības pagaidu shēma Judovkas mikrorajonā - sk. shēmu Nr.235-1