23 мая 2018 года с 8-30 до 16-00 в связи со строительными работами (работы проводит CBF “Binders)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. А.Пумпура  № 69, 70, 72-a, 73, 74, 75
•    Ул. Смилшу № 1, 1-a, 4, 6

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

22 мая 2018 года с 8-00 до 16-00 в связи со строительными работами (SIA “Daugavpils būvmehanizācija” проводит замену участка водопровода)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. Варшавас № 44
•    Ул.Ароду № 3
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 17 по 27 мая 2018 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции водозабора “Вингри” и разводящей водопроводной сети микрорайона Химия.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, precizē, ka ar 2018.gada 7.maija paziņojumu tika sasaukta kārtējā dalībnieku sapulce  ar sekojošu darba kārtību:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

Ar šo paziņojumu SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kārtējās dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 21.maijā plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.
Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
4.    Atlīdzības noteikšana kapitālsabiedrības valdes loceklim.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 14.maijā tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/63.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

15 мая 2018 года с 8-30 до 16-00 в связи с проведением ремонтных работ (замена ввода водопровода) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул. Парадес № 13, 15, 15-а

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

10 мая 2018 года с 8-30 до 16-00 в связи с проведением ремонтных работ (замена ввода водопровода) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. Ароду № 3
•    Ул.Варшавас № 44


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.maijā plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2017.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3.    Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA "Daugavpils ūdens" сообщает, что  7и 8  мая 2018 года с 8-30 до 20-00 в связи с проведением ремонтных работ будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул. Парадес № 15-а

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  работ по строительству  магистральных сетей водопровода и канализации  в микрорайоне Н.Строение (на ул. Аннас, ул.Смилшу и ул.Цедру)   с 7.05.2018. до 7.08.2018.   произойдут изменения в организации дорожного движения  в районе  ул.Смилшу и ул.Циедру см.схему

ES ansamblis KF

2018.gada 27.aprīlī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā Sadarbības iestādi un SIA „Daugavpils ūdens” kā Finansējuma saņēmēju tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”(Nr.5.3.1.0/18/I/001) īstenošanu. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 14.maijā plkst.11:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 19 по 21 апреля 2018 года будет проводиться дезинфеския резервуаров на станции водозабора “Kalkuņi” и разводящей водопроводной сети микрорайона Калкуны.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  16 апреля 2018 года с 8-00 до 16-30 будет проводиться дезинфеския резервуаров на станции 3 подъема и разводящей водопроводной сети микрорайона Крыжи.

12 апреля 2018 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях (по адресу ул. Валмиерас-Аннас)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне  Н.Строение:
•    Ул.Валмиерас № 77, 79, 83, 85, 88, 90-a
•    Ул.Айзпилсетас № 33
•    Ул.Валкас № 22
•    Ул.Смилшу №  91, 95
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

11.04.2018. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz darba aizsardzības inženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с началом работ по строительству  магистральных сетей водопровода и канализации  в микрорайоне Н.Строение (на ул. Аннас, ул.Смилшу и ул.Цедру)  с 9.04.2018. до 31.05.2018.   произойдут изменения в организации дорожного движения  в районе  ул.Аннас   – см.схему

10 апреля 2018 года с 13-00 до 15-00 в связи с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях (по адресу ул. Страдниеку 77)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне  Н.Строение:
•    Ул.Страдниеку № 56 (д/с №.10), 58, 60, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87
•    Ул.Тукума № . 24
•    Ул. 18.Новембра №166 (салон ”Šarms”)  

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde  tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2018.gada 20.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt līgumu.

lIELDIENAS 2

DSC00108

"SIA “Daugavpils ūdens” sadarbībā ar zinātkāres centru “ZINOO Daugavpils” jau trešo reizi rīkoja  bērnu pasākumu Pasaules ūdens dienas 2018 ietvaros, šoreiz ūdens konkursu-nodarbību “Atbildes sniedz daba” skolniekiem, kuri varēja uzdot savus jautājumus, iepazīties ar ūdens brīnumiem, piedalīties dažos ūdens konkursos un interesanti pavadīt laiku.

Preses-relīze

Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

20 марта 2018 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ  (по адресу Вальню 10-b)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне  Крепость:  
•    Ул.Вальню  Nr. 6-c, 10-a, 10-b, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b

•    Ул. Мотору Nr. 4
•    Ул. Бумбиеру Nr. 9, 9-а
•    Ул. Цесу Nr. 8, 10, 10-a, 11, 20, 20-a, 22, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 41
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

IMG 20180309 100636

К полудню 9 марта 2018 года были завершены работы блпгоустройству территории после проведения аварийно-ремонтных работ на ул.Алеяс-Кандавас. К ликвидации аварии на водоводе D 200 мм, которая произошла 08.03.2018.  в 16-30  были оперативно привлечены сотрудники аварийной службы “Daugavpils ūdens", которые, проработав всю ночь, к 3 часам 9 марта обеспечили подачу питьевой воды и приступили к работам по восстановлению дорожного покрытия (работы по асфальтированию участка дороги будут выполнены с началом строительного сезона).

daugavpils udens a top baner 09 18 2

1 марта 2018 года с 8-30 до 18-00 в связи с проведением ремонтных работ на  магистральном водоводе будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Вецстропы:  
•    Ул. 18 Новембра 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что 27 февраля 2018 года  на время проведения работ по ликвидации аварии на ул.Гимназияс (с 8-00 до 17-00) произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Центр   – см.схему

SIA "Daugavpils ūdens" сообщает, что в связи с проведением 23 февраля аварийно- ремонтных работ на водопроводе в Центре города, возможны отдельные случаи ухудшения качества питьевой воды в  городской разводящей сети, о которых просим сообщать диспетчеру предприятия по тел. 654 24251 или м.т.20229913. Приносим извинения за временные возможные неудобства.

На страничке SIA Daugavpils ūdens" в разделе "Стратегия  и проекты развития" размещена информация о ходе выполнения софинансируемого ERAF проекта  по восстановлению  промышленных территорий в г.Даугавпилсе и Даугавпилсском крае („Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”).

es ansamblis

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 19.februārī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/2.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.
Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Spalu iela

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.februārī sakarā ar avārijām ūdensvada tīklos Spaļu ielā  un Tartu ielā (maģistrālo ūdensvaua Ø 500 mm un Ø 200 mm pārrāvumi ) šajos rajonos notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Spaļu ielas mājām Nr. 1-g, 1-p, 4
•    Tartu ielas mājai Nr.7-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

LUKA valde visite

2018.gada 1.februārī SIA “Daugavpils ūdens” notika  Latvijas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) valdes izbraukuma sēde, kuras gaitā tika apspriestas nozares aktualitātes, kā arī apmeklēti SIA “Daugavpils ūdens” galvenie objekti. Fotoreportāža no pasākuma – mūsu lapā Facebook tīklā www.facebook.com/daugavpilsudens, videosižets - www.daugavpils.lv

23 января 2018 года с 8-00 до 16-30 в связи с проведением строительных работ  (работы проводит CBF “Binders”)  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в районе  Н.Строение:  
•    Ул.Малу Nr.2, 4
•    Ул. Смилтенес Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул. Сатиксмес Nr. 7, 9
•    Ул. 2 Пречу Nr.1, 3


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
5. Ziņojums par darījuma slēgšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 30.janvārī plkst.11:00.Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2018.gadam apstiprināšana.

3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2018.gadam apstiprināšana.

4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.janvārī sakarā ar avārijas darbiem ūdensvada tīklos Smiltenes ielā (maģistrālā ūdensvada Ø200 mm pārrāvums) šajā rajonā notiek likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:

·         Malu ielas mājām Nr. 2, 4

·         Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10

·         Satiksmes ielas mājām Nr. 5, 7, 9

·         2.preču ielas mājām Nr. 1, 3

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

15 января 2018 года с 10-00 до 20-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. 18 Новембра № 195, 195-a, 195-b, 195-g, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Ул.Валкас № 4-а (15 ср.школа)

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

9 января 2018 года с 8-30 до 12-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (ремонт пожарного гидранта на ул.Пардаугавас №105) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Грива:  
•    Ул. Пардаугавас № 91, 92, 94, 99, 102, 104
•    Ул.Гара № 22, 26, 28

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

5 января 2018 года с 8-30 до 12-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Грива:  
•    Ул. Лигинишку № 26, 26-a, 26-b, 26-c, 26-p, 26-s, 26-t

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

27 декабря  2017 года с 8-30 до 14-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (замена задвижки) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Химия:  
•    Ул.Архитекту № 10 (11.ср.школа)
•    Ул.Инжениеру №1 (магазин “Beta”), 2, 2-а, 4, 6

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

jaunais gads 2017

18 декабря 2017 года с 8-30 до 14-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. 18 Ноября № 197-d

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

15 декабря 2017 года с 13-00 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. 18 Ноября № 195, 195-a, 195-b, 195-v, 197, 197-g, 197-v
•    Ул.Валкас № 4-а (13 ср.школа)

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”” (identifikācijasNr.DŪ-2017/33 ) izsludināšanu. Sīkāku informāciju sk.šeit

13 и 14 декабря 2017 года в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях:  

13 декабря с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Грива:
•    Ул.Пардаугавас № 91, 92, 94, 99, 102, 109
•    Ул.Гара № 22 (кв.1, 2), 26, 28

14 декабря с 13-00 до 16-30 в микрорайоне Ругели:
•    Ул.Гайсмас № 2
•    Ул.Графтио № 21
•    Ул.Нометню № 99-d (АЗС)

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

4. par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.


Izteikt piedāvāto darba kārtību sekojošā redakcijā:

1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

2.      par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;

3.      par debitora parādsaistību nokārtošanu.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 8-00 6 декабря до 20-00 7 декабря на время проведения работ по ликвидации аварии на ул.Апшу  произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Ругели  – см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:
 
3. par piekrišanu noslēgt nomas līgumu.

7 декабря 2017 года с 8-30 до 20-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Ругели:  
•    Ул.Гайсмас № 30, 32
•    Ул.Апшу № 24, 25, 27-a
•    Ул.Брукленю № 2
•    Ул.Науенес № 15-b

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata,  paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:

5. par debitora parādsaistību nokārtošanu.

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 11.decembrī plkst.09:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.    par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;
3.    par piekrišanu noslēgt nomas līgumu;
4.    par piekrišanu noslēgt patapinājuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.27.novembrī no plkst. 13:00 līdz plkst.14:30 sakarā ar  avārijas likvidācijas darbiem ūdensvada tīklos (ventiļa nomaiņa Alejas ielā 92) ) būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Alejas ielas mājām Nr.86, 92, 97
•    Indras ielas mājai Nr. 3
•    Sakņu ielas mājai Nr.35
•    Maizes ielas visām privātmājām


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” предупреждает владельцев,  управляющих домами, а также  обслуживающие организации и уполномоченных лиц о том, что за подготовку вводов водопровода, выпусков канализации и водомерных узлов к работе в зимних условиях, отвечает Клиент (п. 36 “Правил кабинета министров Nr.174“ “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”).

         Чтобы не допустить замерзания  вводов водопровода , водомерных узлов  и выпусков канализации в зимний период просим своевременно утеплить подвальные помещения, а в случае необходимости,  также водопроводные и канализационные трубы и водомерные узлы.

Напоминаем, что в случае замерзания все ремонтные работы, в соответствии с определенными границами обслуживания, производит эксплуатирующая организация за счет средств Клиента.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:
654 21568 (Центр обслуживания клиентов)
654 24251 (Дежурный диспечер)
654 23961 (Водомерный отдел)

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 8.11.2017. до 22.12.2017.  во время проведения работ по строительству  магистральных сетей водопровода и канализации на ул.Ринька  произошли изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Ругели   – см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” saņēma Lattelecom brīdinājumu, ka no 09.11.2017. plkst.06:00 līdz 09.11.2017.plkst.16:00 (pēc Latvijas laika) paredzams līdz 20 minūtēm ilgs telekomunikācijas pakalpojumu pārtraukums abonētajām sakaru līnijām Ūdensvada iela 3, Daugavpilī (tas attiecas uz Klientu apkalpošanas centra zvaniem pa tālr. 654 21568).


Šajā laikā lūdzam klientus sazināties ar Klientu apkalpošanas centra operatoriem pa tālr.65424761

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka 07.11.2017. notiek avārijas ūdensvada cauruļvada remonts pēc adreses  Februāra 22 (Gajoka mikrorajonā) (sk.shēmu)

7 ноября 2017 года с 8-30 до 11-00 в связи с проведением работ по подключению к  водопроводным сетям будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Ругели:  
•    Ул.Ринька № 3, 9, 12
•    Ул.Науенес № 46, 48, 71, 75, 77
•    Ул.Вецпилс № 55
•    Ул. Старкю № 2

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

3 ноября 2017 года с 13-00 до 16-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение :  
•    Ул.Каунас № 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 101
•    Ул.Валмиерас № Nr. 5 (17.vidusskola), 6, 6-b, 8, 10, 11-a
•    Ул.Смилшу № 13, 17

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

30 октября 2017 года с 8-30 до 16-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (ремонт задвижки) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Эспланада:  
•    Ул.Стацияс № 127


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что  из-за аварийной ситуации  ремонтные работы на  водопроводных сетях на ул.Балву будут продолжены, в связи с чем 25 октября и 26 октября (до 17-00) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул.Балву № 1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Ул.Стацияс  № 129-а
•    Ул.Циетокшня № 70
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

25 октября 2017 года с 8-30 до 20-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул.Балву № 1-b, 2, 3, 3-a, 5/3, 5, 5-b, 7, 15
•    Ул.Стацияс  № 129-а
•    Ул.Циетокшня № 70 (“RIMI”)

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

24 октября 2017 года с 9-30 до 11-00 в связи с проведением работ на  водопроводных сетях (установка водомера) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул.Ригас № 59

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что в период с 19 по 29 октября 2017 года будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора на ул.Парадес, ул.Циетокшня и ул.Гимназияс (реконструкция колодцев).

Обращаем внимание автоводителей, что  в центре города в местах проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и ограничена скорость движения автотранспорта:

Схемы установки временных дорожных знаков в местах проведения работ
23.10.-24.10.2017. - схема движения автотранспорта на ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)

SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время проведения работ и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.
Тел. для справок - 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123)) в период с 13 по 15 октября 2017 года будет проводиться дезинфекция резервуаров водозабора «Kalkūni” и разводящей сети микрорайона Калкуны.

SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что в период с 9 по 15 октября 2017 года (с 9:00 до 22:00) будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора в микрорайоне Центр (ул.Гимназияс, ул.Парадес и ул.Циетокшня).

Обращаем внимание автоводителей, что во время проведения работ будет изменена организация движения и стоянки автотранспорта в центре города.

Схемы установки временных дорожных знаков в местах проведения работ:

09.10.-10.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)
11.10.-12.10.2017. – ул.Гимназияс (от ул.Парадес до ул.Ригас)
13.10.- 14.10.2017. – ул.Парадес (от ул.Циетокшня до ул.Гимназияс)
! 15.10.2017. – ул.Циетокшня (от ул.Саулес до ул.Парадес) (работы будут проводиться после 21:00)

SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время работы специализированного оборудования и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.


Тел. для справок - 654 24251; 20229913

04.10.2017. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz ekoloģijas tehniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 04.10.2017.līdz 06.10.2017. notiek avārijas kanalizācijas cauruļvada remonts  pēc adreses Mihoelsa iela 39/Lāčplēša iela 41 (sk.shēmu)

2 и 3 октября 2017 года в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях:  

2 октября с 8-30 до 21-00 в микрорайоне Черепово:
•    Ул.Стиклу № 16
•    Ул.Рупниецибас № 1-а


3 октябряс 8-30 до 16-30 - в микрорайоне Центр по адресу ул.Кр.Валдемара №14

и  с 13-00 до 16-30 в микрорайоне Вецстропы :
•    Ул.18.Ноября № 305, 319, 319-a, 319-b, 319-c, 319-v, 321, 321-b, 328-b, 330-a, 344, 354, 354-a
•    Ул.Менесс № 26

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka laika periodā no 2017.gada 25.septembra līdz 29.septembrim (no plkst.9:00 līdz 22:00) notiks remontdarbi pilsētas centrā, kuri ir nepieciešami  kanalizācijas kolektora  renovācijai Cietokšņa, Parādes, Ģimnāzijas un Rīgas  ielās.

Remontdarbu laikā tiks izmainīts  autotransporta kustības režīms Centra mikrorajonā:
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Rīgas un Vienības ielās;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Cietokšņa un Sakņu ielu krustojumā;
Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana Ģimnāzijas un Saules ielu krustojumā.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par iespējamām sagādātajām neērtībām specializēto iekārtu darbības laikā un cer uz mikrorajona iedzīvotāju sapratni, jo darbi tiek veikti ar mērķi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un drošību.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))

  • в период с 20 по 22 сентября 2017 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема и разводящей сети микрорайона Крыжи и
  • в период с 22 сентября по 30 сентября 2017 года будет проводиться дезинфекция 2 резервуаров на станции обезжелезивания водозабора  “Зиемели” и городской разводящей сети.

20 сентября 2017 года в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение:  
с 8-30 до 12-00 в следующих зданиях в микрорайоне Центр:
•    Ул.Дагдас № 19, 21
•    Ул.Индрас  № 6
•    Ул.Кандавас № 20
с 8-30 до 16-30 в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:
•    Ул.Миера № 99, 101, 100/102, 103, 105, 107


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

18 сентября 2017 года с 8-30 до 12-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул.Дагдас № 19, 21
•    Ул.Индрас  № 6
•    Ул.Кандавас № 20


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

2017. gada 16. – 22. septembrī Daugavpilī norisināsies aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. Šī gada EIROPASMOBILITĀTESNEDĒĻA 2017 kampaņas sauklis ir “PĀRVIETOJIES GUDRĀK, DZĪVO LABĀK!”.

Eiropas Mobilitātes nedēļas plakats
Eiropas Mobilitātes nedēļas aktivitates

15 сентября 2017 года с 8-30 до 15-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Форштадт :  
•    Ул.Резекнес № 1, 3
•    Ул.Пиекрастес № 47

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что 12 сентября 2017 года  с 10-30 проводятся работы по ликвидации аварии на водопроводных сетях на ул.Авоту. В связи с этим на время проведения ремонтных работ будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:
•    Ул.Авоту № 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8
•    Ул.А.Пумпура №120


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpiuls ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (п.122-123)) в период с 11 сентября по 15 сентября 2017 года будет проводиться дезинфекция первого и второго резервуара станции 2 подъема водозабора «Вингри» и разводящей сети микрорайона Химия.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 08.09.2017. до 15.09.2017. во время проведения работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях на ул.Кандавас произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Эспланада :

Схема организации движения с 08.09.2017. до 15.09.2017.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123)) в период с 28 августа по 8 сентября 2017 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема и  разводящей сети микрорайона Крыжи.

IA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 17.08.2017. до 08.09.2017.  во время проведения работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях на ул.Кандавас произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Эспланада :

Схема организации движения с 17.08.2017. по 08.09.2017.
Схема организации движения с 31.08.2017. по 08.09.2017.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

21 августа 2017 года с 11-00 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (замена магистральной задвижки на ул.Виенибас-Кандавас) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Эспланада:  
•    Ул.Виенибас № 27 (Латгальский зоопарк), 30 (ZINOO Daugavpils), 32, 32-a, 34, 34-a, 36, 36-a (д/с №14), 38, 38-a. 38-b (д/с №29), 42, 42-a
•    Ул.Кандавас № 5(магазин MAXIMA)

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

11 августа 2017 года с 13-00 до 15-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение :  
•    Ул.Валкас № 1
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

10 августа 2017 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (замена задвижки) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение :  
•    Ул.Валкас № 1(магазины ”Mego” un “Optima”)
•    Ул.Тукума № 1, 4
•    Ул.Л.Дарза № 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" paziņo par kandidāta atlasi uz SIA "Daugavpils ūdens"  rīkotājdirektora  amata vietu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

2 августа 2017 года с 8-00 до 14-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (замена задвижки) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение :  
•    Ул. 18.Новембра № 197-а, 197-d

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

28 июля 2017 года в Кегумсе состоялся спортивный фестиваль "Laba LŪKA 2017" (lLŪKA - Латвийская Ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). Команда "Daugavpils ūdens" завоевала 8 призов и I место в общем зачете. Поздравляем всех спортсменов с победой и благодарим за достижение высокого результата! Фоторепортаж с мероприятия - на страничке "Dauagvpils ūdens" в сети Facebook.

luka 2017

31 июля  2017 года с 8-30 до 14-00 в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях (замена задвижки) будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Центр:  
•    Ул. Кандавас № 17, 17-a, 19
•    Ул.Циетокшня № 60 (TЦ “Ditton Nams”, мясной павильон)
•    Ул.Алеяс № 11
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  A
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU
PAPILDINĀJUMS

    SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kura notiks 2017.gada 1.augustā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības papildināšanu.

Piedāvātā darba kārtība tiek papildināta ar šādu jautājumu:
3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, premēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma “SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku amatu un profesiju saraksts ar mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem” apstiprināšana jaunajā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что 20 и 21 июля 2017 года в связи с проведением ремонтных работ на  водопроводных сетях  будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях :

20 июля  с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Центр:  
•    Ул. Краславас № 74
•    Ул. Стацияс № 85, 87
•    Ул.Ригас № 71/73, 75, 77, 81, 83
•    Ул.Сакню № 33, 34, 36, 38, 37/39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 53, 55


21 июля  с 8-30 до 10-30 в микрорайоне Грива:  
•    Ул. Достоевского № 2 (кафе)
•    Ул. № Лиела № 42 (поликлиника), №44 (магазин)
•    Ул.Комунала № 2 (6.ср.школа)
•    Ул.Аптекас № 21, 23, 25, 27-a, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 40-a
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

P  A  Z  I  Ņ  O  J  U  M  S
PAR SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU

 SIA “Daugavpils ūdens” valde tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2017.gada 1.augustā plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
2.      par piekrišanu noslēgt pakalpojuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 17.07.2017. до 04.08.2017.  во время проведения работ по строительству  магистральных сетей водопровода и канализации на ул.Бриежу (участок от ул.Слиежу до ул.Тиргоню) произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне Нидеркуны  –см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras „Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu objektos, Daugavpilī”, (identifikācijasNr.DŪ-2017/21) izsludināšanu.
Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta IWAMA (Interactive water management) INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Visa informācija par šo iepirkumu digitālā formātā ir pieejama SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv – informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

Interreg BSR logo   ES ERAF logo

27 июня 2017 года с 13-00 до 16-00 в связи с проведением ремонтных работ по переключению водопроводных сетей будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Крепость:  
•    Ул. Цесу № 8, 10, 10-a
•    Ул. Мотору № 4
•    Ул. Вальню № 6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.jūnijā Teātra ielā notika maģistrālā cauruļvada D 400 mm pārrāvums. Avārijas likvidācijas un tīklu skalošanas laikā dažviet pilsētas centrā iespējama  īslaicīga ūdens kvalitātes pasliktināšanās (duļķainības palielināšanās) .  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvos pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.14.jūnijā Kauņas ielā notikušā maģistrālā cauruļvada D300 mm pārrāvuma dēļ notika ūdens plūsmas virzienu maiņa, kas dažviet izraisīja  īslaicīgo ūdens kvalitātes pasliktināšanos (duļķainības palielināšanās) .  
Avārijas sekas likvidācijas  laikā 14. un 15.jūnijā SIA “Daugavpils ūdens”  speciālisti veic sadales tīklu skalošanas darbus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz par esošām sūdzībām paziņot uzņēmuma dispečeram (tālr.654 24251;m.t. 20229913), lai savlaicīgi veiktu korektīvo pasākumus.

13 июня 2017 года с 7-00 до 23-00 в связи с проведением работ по подключению к сетям водопровода будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Черепово:  
•    Ул. Дундуру № 7-b, 7-c
•    Ул.Стиклу № 18, 18-а
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

5 июня 2017 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением работ по подключению с водопроводным сетям будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Н.Строение:  
•    Ул. Валкас № 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55


Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

videi draudz.1uznemumi

2017.gada 26.maijā notika Daugavpils pilsētas domes konkursa “Videi draudzīgākais uzņēmums Daugavpilī” laureātu godināšanas pasākums.
Daugavpils pašvaldības pateicības un ļoti simboliskas balvas – skaistas ozola lapas– saņēmuši 10 uzņēmumi, kuriem ir sasniegumi vides tehnoloģiju jomā un  kuri ikdienā rūpējas par savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanu. SIA “Daugavpils ūdens” ieguva III vietu nominācijā “Videi draudzīgākā pašvaldības kapitālsabiedrība”(II vieta Komunālās saimniecības pārvaldei un I vieta -A/S “Daugavpils siltumtīkli”). Papildus tam visu laureātu logo tagad būs izvietoti speciālā reklāmas tramvajā Daugavpilī, lai popularizētu “zaļo” domāšanu Daugavpils pilsētas uzņēmumu un komersantu vidū.

SIA "Daugavpiuls ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (п.122-123)) в период с 26 мая по 3 июня 2017 года будет проводиться хлорирование второго и третьего резервуара на станции 2 подъема водозабора «Вингри» и дезинфекция разводящей сети микрорайона Химия.

25 мая  2017 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением ремонтных работ на сетях водопровода будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Черепово:  
•    Ул. Дундуру № 3, 3-b, 5, 5-a, 5-b, 5-c
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что с 22.05.2017. до 22.06.2017.  во время проведения работ по строительству  канализационных сетей на ул.Валкас (на участке от ул.Валмиерас до ул.Ятниеку) произойдут изменения в организации дорожного движения  в микрорайоне  Н.Строение см.схему

18 мая  2017 года с 8-30 до 16-30 в связи с проведением работ по подключению с водопроводным сетям будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Грива:  
•    Ул. Ошкална № 13, 15, 21, 23
•    № Ул.Вейденбаума № 5-а
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

15 мая  2017 года с 12-30 до 16-30 в связи с ремонтными работами по адресу ул.Пардаугавас 58, будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Грива:  
•    Ул.  Пардаугавас 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
•    № Ул.Брянскас № 12
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913

2017. gada  11.maijā starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Ekolat” (Izpildītājs) tika parakstīts līgums “Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kā arī dīķeru būvniecībai Judovkas rajonā, Daugavpilī”.  Preses-relīze

es ansamblis

SIA "Daugavpiuls ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (п.122-123)) в период с 12 мая по 20 мая 2017 года будет проводиться хлорирование 2 резервуаров на станции обезжелезивания водозабора  “Зиемели” и дезинфекция разводящей сети.

8 и 9 мая  2017 года с 8-30 до 16-30 в связи со строительными работами будет прекращено водоснабжение в следующих зданиях в микрорайоне Грива:  
•    Ул.  Базницас № 43, 45, 49, 52, 54
•    Ул.Брянскас № 16
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.
Тел. для справок 654 24251; 20229913