SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 16 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  (время ориентировочное и зависит от хода выполнения работ) планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Крыжи по следующим адресам:
•    Ул.Виршу № 30
В случае, если по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

kopbilde 2

2019.gada 11.oktobrī Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības 130.gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā tika pagodināti “Daugavpils ūdens” kolektīvs un veterāni, kuri ieguldīja visus savus spēkus, zināšanas un pieredzi mūsu pilsētas ūdenssaimniecības pilnveidošanā un attīstībā! Foto no pasākuma - "Daugavpils ūdens" Facebook lapā.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 11 по 620 октября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции водоочистки водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 8 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Майзес  № 5, 6, 7, 7-a, 7-b, 7-v, 12, 14, 20, 22
•    Ул.Индрас № 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 7.oktobrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No darba kārtības tiks izslēgts sekojošs jautājums: “2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.”

septik is bochrk1

Sākot ar 2019.gada 1.oktobri SIA “Daugavpils ūdens” ir uzsākusi Daugavpils pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja (turpmāk - īpašnieks) pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. ( Sīkāka informācija pieejama ŠEIT)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 4 по 6 октября 2019 года будет проводиться дезинфекция 3-го резервуара на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 2 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Майзес  № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 7.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma projekta 2020.gadam saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением аварийных  работ на сетях водопровода с 30 сентября по 7 октября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Энусм.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода(замена задвижки), 1 октября 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас  № 40, 40-а
•    Ул.Циетокшня  № 68, 70
•    Ул. Спорта № 8

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 27 по 29 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го резервуара на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 26 сентября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Сакню  № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  работ по строительству канализационных сетей на ул.Тукума с 24 сентября по 2 октября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Н.Строении в районе ул.Тукума и ул.Лиепаяссм.схему

23.09.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 20 по 22 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуара на станции II подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 19 сентября 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Крустпилс  № 2, 4, 3/5, 15
•    Ул.Марияс № 1, 1-c, 1-d

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC02859

Par godu Daugavpils ūdenssaimniecības un mūsu uzņēmuma 130.gadu jubileju, Rīgas ielas svētku  rīkotāji šogad nolēma veltīt šo pasākumu ūdens tematikai, organizējot jautras atrakcijas un nopietnas aktivitātes, kuru skaitā ļoti populāra bija arī “Daugavpils ūdens” transporta izstāde (foto un video no pasākuma - "Daugavpils ūdens" Facebook lapā)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 12 по 14 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го резервуара на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 12 и 16 сентября  2019 года с 8-30 до 11-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива

12 сентября  с 8-30 до 10-00  по следующим адресам:
•    Ул.Комунала  № 2
•    Ул.Достоевского № 2
•    Ул.Лиела № 42, 44
•    Ул.Аптекас № 21, 23, 25, 27-a, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37-a, 38, 40, 40-a

16 сентября  с 8-30 до 11-00  по следующим адресам:
•    Ул.Сколас № 15
•    Ул.Мартас  № 3-a, 4, 5, 6, 6-a, 7-a, 8, 8-a, 12

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 10 сентября  2019 года с 8-30 до 11-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 48-a, 49, 50,  53, 55-a, 57, 57-a, 58,59, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

rigas ielas svetki 19 001

Šī gada 14.septembrī plkst. 20.00 norisināsies jau par tradīciju kļuvušie Rīgas ielas svētki. Sakarā ar to, ka SIA „Daugavpils ūdens” šogad atzīmē savu 130 gadu jubileju, pasākuma rīkotāji šoreiz piedāvā Rīgas ielas svētkus ūdens zīmē (Alejas un Rīgas ielu krustojumā tiks izvietotas automašīnas, kuru vidū būs arī ar ūdeni saistīts transports). - sk.šeit

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 5 по 7 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуара на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 29.augustā tika izsludināta iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/15.

Ar visiem šīs procedūras dokumentiem var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 3 сентября  2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 84, 86, 88, 88-a, 90
•    Ул.Циалковского № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 29 августа 2019 года с 9-00 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 58, 65, 67

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 22 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул. Сигулдас  № 2, 2-a, 3, 5, 7, 9-a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens ” informē, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir AS “PNB Banka” klienti, par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu par 2019. gada jūlija rēķiniem, netiks aprēķināti nokavējuma procenti. Lai pagarinātu 2019. gada jūlija rēķinu apmaksas termiņu līdz 2019. gada 28. septembrim, lūdzam iesniegt attiecīgu iesniegumu personīgi SIA “Daugavpils ūdens”  Ūdensvada ielā 3, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot uz e-pastu: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Tālruni uzziņām: 65421568, 65424761.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 22 августа 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку № 78, 78-a, 78-b, 78-c, 80, 80-a, 84, 86
•    Ул. Циалковского № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 ноября № 71/73, 73, 75

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  16 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:

•    Ул. 18 новембра № 22

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Центр будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”), 16 августа 2019 года с 9-00 до 13-00  возможно отключение водоснабжения в микрорайоне Крыжи по следующим адресам:
•    Ул.Виршу № 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56
•    Ул.Полигону № 2, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24/26, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 48-b,  50, 58, 60
•    Ул.М.Виршу № 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 20, 21, 23
•    Ул.Медус № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 30, 32, 33, 35, 37
•    Ул.Азовас № 1, 4
•    Ул.М.Медус № 3, 9, 11, 15, 19, 22, 26, 28

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей водопроводной сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за возможные  неудобства

IA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  14 августа  2019 года планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр
с 00-00 до 06-00 по следующим адресам:
•    Ул.Лачплеша № 20
•    Ул.Виенибас № 20

с 8-30 до 15-00 по следующим адресам:
•    Ул.Гимназияс № 111

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  13 августа 2019 года с 8-30 до 10-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул. Дзелзцелю № 3, 4, 5, 5a, 7a, 9, 16, 18, 20, 22/24
•    Ул. Фебруара № 28, 30, 47
•    Ул. 1 Пречу № 1, 30a
•    Ул. Нометню № 25, 25a
•    Ул. 18 новембра № 66a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Гаек будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  12 и 13 августа  2019 года планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр
12 августа  2019 года с 8-30 до 10-30 по следующим адресам:
•    Ул.Алеяс № 111
•    Ул.Кандавас № 17, 17-а, 19
•    Ул.Циетокшня № 60 (мясной павильон)
13 августа  2019 года с 8-30 до 17-00 по следующим адресам:
•    Ул.Лачплеша № 20
•    Ул.Виенибас № 20

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек),  7 и 8 августа 2019 года планируется отключение водоснабжения

7 августа с 8-30 до 16-00  в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 11/13
•    Ул.Архитектору № 10 (11 основная школа)

8 августа с 8-30 до 16-30  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Валкас № 4, 8, 13, 25, 25-а
•    Ул.Ароду № 104-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайонов Химия  и Н.Строение будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровод),  6 августа я 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам:
•    Ул.Чиекуру № 3, 3-а, 3-b

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Вецстропы будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (по адресу ул.Циалковского 6),  1 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 6, 8, 10, 10-a, 11, 12, 13, 15
•    Ул.Архитектору № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Химия   будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913Б, чтобы своевременно выполнить коррекционные работы.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC02282

2019.gada  25.-27.jūlijā Limbažu novadā notika Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) dalībnieku tradicionālā vasaras spartakiāde, kas vērsta uz komandu saliedēšanu, komunikāciju un sadarbības uzlabošanu. Šogad kolēģu tikšanās tika iecerēta kā LŪKA Rančo Kovboju spēles,  kurā  jau septiņpadsmito reizi piedalījās arī “Daugavpils ūdens” darbinieki. Pieci  no tiem bija uzvarētāju komandu sastāvā. APSVEICAM!!!

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода на перекрестке ул.Архитекту-Инжениеру,  30 июля 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Инжениеру № 1 (магазин “Beta”), 2, 2-a, 2-b, 4, 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети (в основном в микрорайонах Н.Строение и Химия)  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек),  25 июля 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 11, 13, 6, 10, 10a, 12, 15
•    Ул.Архитектору № 3 (veikals “Maxima”), 4, 6, 8, 10
•    Ул.Инжереру № 1 (veikals “Beta”), 2, 2-a, 2-b, 4, 6, 8
•    Ул.Зелинского № 11, 15, 17
•    Ул.Смилшу № 88, 92, 92-b (veikals “Rimi”), 92-d
•    Ул.Айзпилсетас № 31

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети (в основном в микрорайонах Н.Строение и Химия)  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

23.07.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz tehniskās nodaļas vadītāja amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки на перекрестке  ул.Миера-Валкас),  23 июля 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Миера № 136, 141, 141-a, 143
•    Ул.Валкас № 4-a, 8, 10, 13, 15, 17, 25, 25-a, 26
•    Ул.Ароду № 104-а
•    Ул.Пушкина №133

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ул. Муйтас 1),  18 июля 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Сатиксмес № 3
•    Ул.Муйтас № 1, 1-a, 3-c, 3-f, 3-k, 4, 8
•    Ул.Дикю № 7, 11

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 17.jūlija ir izsludinātas iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/10.
Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  работ по строительству канализационных сетей на ул.Тукума с 10 июля  по 20августа  2019 года изменена организация дорожного движения  наН.Строении в районе ул.Тукума и ул.Лиепаяссм.схему

IMG 20190701 144938

Sākot ar š.g. jūniju Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā tika uzsākti būvdarbi  projekta “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī“ ietvaros, kurš  ir realizēts ar Daugavpils domes līdzfinansējumu  un ir daļa no pilsētas ūdensvada un kanalizācijas  tīklu attīstības plāna.

Kas jāzina un jādara namīpašniekam - sk.šeit

DSC01731

2019.gada 2. jūlijā, iepazīšanās vizītes laikā Daugavpils reģionā, Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga apmeklēja SIA “Daugavpils ūdens” objektus (Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukus). Foto  - uzņēmuma lapā Facebook

SIA “Dauagvpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar brīvkrāna aizvietošanu Judovkas mikrorajonā (Lielā – Silenes ielu krustojumā) šajā vietā  sākot ar 02.07.2019. līdz jauno brīvkrānu uzstādīšanas,  ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti no “Daugavpils ūdens” mucas “DZERAMAIS ŪDENS”

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (перекресток ул.Балву- ул.Стадиона),  25 июня 2019 года с 10-00 до 16-30  и 26 июня с 8-30 до 16-30 планируется отключение водоснабжения   по адресу ул.Стацияс №127.

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по ликвидации аварии на сетях водопровода,  25 июня 2019 года с 8-30 до 16-30  будет отключено водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 Ноября № 159, 161
•    Ул. Тукума № 23

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

DU ligo 2019

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -

с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Чиекуру  № 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 4-a, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-e, 6, 7, 7-a

с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Грива по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Норас № 92, 95, 97

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

18.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieka (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -
с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Риту № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
•    
с 8-30 до 18-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Дзелзцелю № 30, 30-a, 32
•    Ул.Нометню №  22, 22-a, 23, 24, 26, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе на ул.Авеню (на участке от ул.Зелткална до ул.Ликснас) с 17 июня  2019 года (с 9-00) по 20 июня  2019 года (до 16-30) будет изменена организация дорожного движения в микрорайоне Н.Форштадтсм.схему

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе с 10 июня  по 09 августа 2019 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Балву (на участке от ул.Стацияс № 129-а до  перекрестка ул.Балву и ул.Стацияс)см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода,  10 июня 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15
•    Ул. Стацияс № 129-а
•    Ул.Циетокшню № 70
•    Ул.Стадиона № 1

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

03.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (работы проводит SIA “APOLA-D”),  4 июня 2019 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения на ул.Спалю по следующим адресам:
•    Ул.Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 31.maijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5 un “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6.

Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 31мая по 2 июня и с 7 по 9 июня 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции обезжелезивания водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.maijā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Piedāvāta sapulces darba kārtība ar grozījumiem:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3.    Valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение:

29 мая 2019 года с 8-30 до 14-00  по следующим адресам:
•    Ул.Пушкина № 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 127, 129

30 мая 2019 года с 8-30 до 18-00  по следующим адресам:
•    Ул.Смилшу  № 1, 1-a, 2, 4, 6

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 27 мая 2019 года планируется отключение водоснабжения:

с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19

с 9-00 до 16-00  в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Стацияс № 60
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 22 мая 2019 года с 8-30 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 4, 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 31.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проводимыми работами на сетях водопровода,  21 мая 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Гимназияс № 22
•    Ул. Лачплеша № 22, 24, 26, 28, 30

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 17 по 19 мая и с 24 по 26 мая 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го и 3-го резервуаров на станции II подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  18 мая 2019 года с 8-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 4, 4-a, 6
•    Ул.Подниеку № 1, 5/7, 7/9, 11
•    Ул.Дзелзцелю № 11, 13, 15, 30, 32, 36
•    Ул.Нометню № 22, 22-a, 23, 24, 26, 30-a, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода,  13 мая 2019 года   планируется отключение водоснабжения в 2 городских микрорайонах:

с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам-
•    Ул.Аглонас №. 3, 7, 11
•    Ул.Каунас №.105, 107, 115, 117, 119, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148-a, 150, 154, 156, 158-a

с 9-00 до 16-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам-
•    Ул.Уденсвада № 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2019.gada 23.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. SIA “Daugavpils ūdens” 2018.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  9 мая 2019 года с 16-00 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Видус № 32 (“Antaris”)

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”) планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаёк:
7 мая 2019 года с 8-30 до 16-00  по следующим адресам:
•    Ул.Дзелзцелю № 11, 30

8 мая 2019 года с 8-30 до 16-00  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3.maijā sakarā ar avāriju ūdensvada tīklos Smilšu  ielā 3 (maģistrālo ūdensvada pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

4 maijs 1

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “HEKTORS”), 3 мая 2019 года с 9-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Дзирнаву № 15
•    Ул.Видус № 4-b
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”),  2 мая 2019 года с 10-00 до 19-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Свару № 4
•    Ул.Муйтас № 3-е
•    Ул.Малу № 9, 13

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  3 мая 2019 года с 16-00 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Видус № 32 (“Antaris”)

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

DSC01295

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki jau tradicionāli apvienojās saliedētā komandā un piedalījās Lielajā Talkā - kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanai, šogad pilsētas J. Forštadtes mikrorajonā. Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  29 апреля 2019 года с 8-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Дзелзцелю № 15, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 10.maijā plkst.09:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.

IWAMA Turku

2019.gada 18.aprīlī laikrakstā “Diena” ir publicēts raksts “ Projekts IWAMA – kopīgais darbs, lai uzlabotu Baltijas jūras stāvokli”

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на объекте на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”), планируется отключение водоснабжения

23 апреля 2019 года с 9-00 до 18-00  по следующим адресам:

  • Ул.Малу № 2-a, 2-с
  • Ул.Муйтас № 3-l, 3-p

24 апреля 2019 года с 10-00 до 16-00  по следующим адресам

•    Ул.Смилтенес № 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул. Малу № 2, 4,
•    Ул.Сатиксмес № 7, 9
•    Ул.2 Пречу № 1, 3

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Тел. для справок  654 24251; 20229913

17.04.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz specializētā/automobiļa vadītāja amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

DU Lieldienas 2019

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, 17.04.2019.  tiks pārtraukta ūdens piegāde :

no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Daugavpils būvmehanizācija" :
•    Čiekuru ielas mājām Nr. 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e, 6, 7, 7-a, 8

no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Hektors"):
•    Vidus ielas mājai Nr. 4-b
•    Dzirnavu ielas mājai Nr. 15
•    Bruģu ielas mājam Nr. 13-a, 15, 17, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada DN 63 remonta darbiem  pēc adreses Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, 15.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3


Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Jaunbūves rajonā, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 12 по 14 апреля 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуаров на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 18.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

 

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 8.aprīlī ir izsludināta iepirkumu procedūra  ” “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/4
 

Visa informācija par šo iepirkumu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv –Pašvaldība/ Publiskie iepirkumi /Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa/Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/1/008) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, grozījumiem.  

Visa informācija par šo procedūru (identifikācijas Nr. DŪ-2019/3) ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv  un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт пожарного гидранта),  8 апреля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул. Аптекас № Ул. Спалю №
•    Ул. Лиела № 40, 42, 44
•    Ул. Комунала № 2
•    Ул. Достоевского № 2
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами  на путероводе на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  4 апреля 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул. Свару № 4
•    Ул.Муйтас № 3, 3-f, 3-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремотом водовода D400 на объекте на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  3 апреля 2019 года с 8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул.Смилтенес № 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул. Малу № 2, 4, 5, 5-b, 9, 13
•    Ул.Сатиксмес № 7, 9
•    Ул.2 Пречу № 1, 3
•    Ул.Дикю № 24, 33
•    Ул.Муйтас № 3-a, 3-c, 3-f, 3-p
•    Ул.Свару 4
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами  на путероводе на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  2 апреля 2019 года с 8-30 до 20-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул. Малу № 2-a, 2-c, 9-b
•    Ул.Муйтас № 3-l, 3-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (демонтаж пожарного гидранта),  1 апреля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kas tika sasaukta uz 2019.gada 29.marta plkst.9:30, atcelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.Ārkārtas dalībnieku sapulces atcelšana notiek sakarā ar to, ka nav iespējams izskatīt darba kārtības jautājumus bez Ūzņēmumu reģistra lēmuma, kas šobrīd nav pieejams.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт запорной арматуры),  28 марта 2019 года с 13-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Железнодорожник по следующим адресам:
•    Ул.Малу № 2-a, 2-c, 3-p, 7, 9-p, 11

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 28 марта по 5 апреля  2019 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема и разводящей водопроводной сети микрорайона Крыжи.

 

WWD2019 special logo ENG

2019.gada 22.martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros SIA „Daugavpils ūdens”  sadarbība ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādi un Zinātkāres centru ZINOO Daugavpils organizēja bērnu nodarbību par tēmu „ŪDENS īpašības un attīrīšana” (bērniem tika piedāvāti ūdens eksperimenti, konkursi u.c. ar ūdens saistītas aktivitātes). Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 15.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/3.  

Visa informācija par šo procedūru ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.martā plkst.9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.     Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.     Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях, которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 20 марта 2019 года с 8:30 до 20:00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Крепость по следующим адресам:

ул.Вальню № 21, 23, 25

В результате проводимых работ в городской водопроводной сети микрорайона Крепость  возможны случаи изменения органолептических показателей питьевой воды (цвет, вкус, запах), о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства