ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Viestura ielā š.g. 27. un 28. jūlija  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajonā   Sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu Nr.1 un shēmu Nr.2

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 29 июля 2021 года с 8-30 до 14-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Крепость по следующим адресам:
•    Ул.Цесу № 11, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Ул.Бумбиеру № 9, 9-а


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что 27 июля 2021 года с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Калкуны будут проводиться работы по подключению к сетям водопровода  (ул.Киегелю 16), в связи с чем в этот период возможны  кратковременные перерывы в оказании услуг водоснабжения и незначительные изменения органолептических показателей питьевой воды по следующим адресам:
•    Ул. Киегелю № 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a (KSS),8, 8-a, 8-d, 8-p, 13, 15, 15-a (PII Nr. 11), 16, 17, 18, 19, 19-a, 21, 23, 21 (SIA AVIS-D)


В случае, если  по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи ухудшения качества питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 22 июля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Базницас № 43, 45, 49, 52, 54
•    Ул.Брянскас № 13, 16

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Kaplavas ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 30.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Senlejas ielā 43,  no š.g. 13.jūlija līdz 16.jūlijam  autotransporta kustība Senlejas ielas posmā Ruģeļu mikrorajonā  tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās - izmainīta -sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04804

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem, š.g. jūlijā uzsāk ūdensvada sistēmas sakārtošanu Sloku un Liepu ielās Jaunbūves mikrorajonā, kur Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde  īsteno šo  ielu rekonstrukcijas darbus ar nepieciešamo komunikāciju nomaiņu un ierīkošanu.
Sakarā ar to, ka pēc paredzētiem asfaltēšanas darbiem jebkādi ar rakšanu saistīti būvdarbi tiks aizliegti 5 gadu laikā, tika pieņemts lēmums Sloku un Liepu ielās nomainīt arī  esošās ūdensapgādes sistēmas novecojošās  daļas (dažās vietās jāmaina ielu cauruļvadu, skātaku un noslēdzošo armatūru). Papildus, tiks izveidoti arī ūdensvada pievadi  līdz visām privātmāju robežām.  Tas ļaus tās īpašniekiem  šajā periodā netraucēti veikt jau ieplānotus būvniecības darbus nekustāmo īpašuma pieslēgšanai centralizētiem ūdensvada tīkliem.  Aicinām arī citus šī rajona namīpašniekus izmantot  doto  iespēju un, lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēguma  ierīkošanu kartību (t.sk. izmantojot Domes līdzfinansējuma programmu), pieteikties “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā specialistu konsultācijai (tālr. 65421568, 65424761 vai 62103020). Pamatinformācija ir atrodama arī  uzņēmuma mājas-lapā www.daugavpils.udens.lv (Informatīva daļa/ Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 21.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ул.Слоку и ул.Лиепа) ,  5 июля и 7 июля 2021 года с 8-30 до 16-30  будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение

5 июля по следующим адресам:
•    Ул.Слоку №14, 18, 20, 22
•    Ул.Лиепу №  9, 11, 13, 15, 17

7 июля по следующим адресам:
•    Ул.Елгавас№ 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•    Ул.Слоку № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-a, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24
•    Ул.Лиепу №  1, 3, 5, 9, 13, 15, 17
•    Ул.Стиклу №7-b

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 30.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что в рамках проекта будут проведены работы по подключению водопровода к централизованым сетям с 17 июня по 19 июня  2021 года, в связи с чем дорожное движение в микрорайоне Старый Форштадт на ул.Авеню будет организовано по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, которые будет производить SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 30 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № 71, 73
•    Ул.Виенибас № 44

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, которые будет производить SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 28 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 36а, 38, 38б, 42, 42а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 19 по 22 июня 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров станции водоочистки водозабора “Зиемели”.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  строительных работ на ул. Витебскас и ул. 1 мая в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе» до 14 августа 2021 года дорожное движение  в микрорайоне Юдовка будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 16 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 40, 40А

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 16 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гайок по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 13, 17, 18, 18A

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 14 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Средняя Погулянка по следующим адресам:
•    Ул.Цесу № 16
•    Ул.Краста № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 7 июня 2021 года с 9-00 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.А.Пумпура № 79, 79A, 81, 81A, 82, 82A, 84, 84A, 85, 86
•    Ул.Валмиерас № 4
•    Ул.Смилшу № 3, 5

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода, 10 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Лиела № 50, 54, 56
•    Ул.Айвиекстес № 83
•    Ул.Селияс № 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода и проведению подключения к сетям водопровода (которые проводит SIA “Apola-D”), 8 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайонах Н.Строение и Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Сигулдас № 16-a (станция неотложной скорой помощи)
•    Ул.Гродняс № 1-a, 6
•    Ул.Елгавас № 30-a

•    Ул.Видус №. 4-c, 4-e, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Ул.Централа № 3, 10, 11, 12, 16, 18
•    Ул.Фабрикас № 9, 16-а, 16-b
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

piesl dome

Ar 2021.gada 2.jūniju stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  personu loku paplašināšanu, kuras pieslēguma izveidošanai var pretendēt uz Domes līdzfinansējumu 100% apmērā (tam pievienotas personas ar II invaliditātes grupas un personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu) -sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. maija beigās tika uzsākti būvniecības darbi pirmo nekustamo īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai turpmākai pieslēgšanai projekta ietvaros izbūvētiem ūdenssaimniecības tīkliem Judovkas mikrorajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что следуя рекомендациям правительства ЛР и Центра контроля и профилактики заболеваний (www.spkc.gov.lv), очный прием клиентов и посетителей в Центре обслуживания клиентов (включая оплату услуг в кассе предприятия) проходит только по предварительной записи по тел. 62103020 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами и проведению подключения к сетям водопровода (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 31мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайонах Центр и Гаек по следующим адресам:

 • Ул.Циетокшня № Nr.63
 • Ул.Фабрикас № 9, 13, 16-a, 16-b, 17, 18, 18-a
 • Ул.Видус. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
 • Ул.Централа № 5, 10, 11, 12, 16, 18

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами  на водопроводных сетях  (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 27 мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.60 (TC Ditton Nams, gaļas paviljons)
•    Ул.Кандавас № Nr.17 (Daugavpils Centra vidusskola), 17-a, 19
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC04605

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti izpildīja plānotus profilaktiskus darbus un tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi kanalizācijas sūkņu stacijā “Kandavas” (tā ir visjaudīgākā pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija, kas pārsūknē līdz 90 % notekūdeņu no daudziem pilsētas uzņēmumiem un blīvi apdzīvotiem daudzstāvu ēku mikrorajoniem Daugavas labajā krastā). Šoreiz  tika pacelts virspusē un apsekots vislielākais drupinātājs ( ap 2 ,5 tonnu svarā un 2, 7 m augstumā), lai paveiktu mazgāšanas, regulēšanas un citus nepieciešamus apkalpošanas darbus (drupinātājs uzstādīts ieplūdes kanālā un sasmalcina jebkāda materiāla lielgabarīta atkritumus līdz 1-5 cm frakcijā, nodrošinot caurplūdi 4, 5 tūkst.m3/stundā). Pateicoties paveiktiem darbiem tiek novērsta nepieciešamība manuāli atbrīvot restes no atkritumiem drupinātāja bojājuma gadījumā (diemžēl, daži klienti neievēro noteikumus un joprojām izmanto kanalizācijas sistēmu kā atkritumu tvertni) un samazinājās sūkņu bojājumu drauds notekūdeņu neparedzēto parametru pārsūknēšanas dēļ, kas savukārt,  ir ļoti svarīgi  nepārtraukto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un ērtas dzīves apstākļu nodrošināšanai mūsu pilsētniekiem. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 31.maijā plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.”

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к водопроводным сетям 25 мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № 53, 55
•    Ул.Кандавас № 15

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  строительных работ на ул.Лиела в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе» до17 июня 2021 года дорожное движение  в микрорайоне Юдовка  и до садового товарищества “MAĻŪTKI” будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях на перекрестке ул.Циетокшня -Спорта, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 18 мая 2021 года с 8-30 до 18-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.70 (veikals RIMI)
•    Ул.Спорта № 8
•    Ул.Виенибас № 40, 40-а
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 14 по 31 мая 2021 года будет проводиться поочередная дезинфекция 3 резервуаров на станции 2 подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2021.gada 31.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта) 11 мая 2021 года с 9-00 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Театра №. 30, 32, 34
•    Ул.Музея № 10 (д/с № 12)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к водопроводным сетям на ул.Фабрикас-Дзелзцелю, (строительные  проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 7 мая 2021 года с 8-30 до 20-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 24-a, 26, 28
•    Ул.Видус № 32
•    Ул. Бругю №31, 31-b
•    Ул.Дзелзцелю № 21, 23, 25, 27
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Brivkrans un struklaka

Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju lūgumu, arī šogad, sākot ar 30.aprīli līdz siltās sezona beigām pilsētas Dubrovina parkā darbosies ŪDENS BRĪVKRĀNS!
 Tas ļauj daudziem parka apmeklētājiem ne tikai nogaršot ūdeni, atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot līdzpaņemto ūdens pudeli  ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET pudeļu izplatīšanu.
Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts pie Daugavpils pilsētas ūdensvada un par dzeramo ūdens kvalitāti ikdienā rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti.  
ŠEIT ŪDENI VARI DZERT DROŠI ….UN PAR BRĪVU!

DU KAC foto

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv),līdz š.g. 31.maijam klientu pieņemšana  klātienē turpinās tikai pēc iepriekšējā pierakst (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . Pierakstīto klientu apkalpošana tiek veikta SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3),  darba dienās no 8:00 līdz 16:30 (pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz12:30).

! Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem un pārcelto darbadienu, Klientu apkalpošanas centra speciālisti veic  klientu pieņemšanu sekojoši – 30.aprīlī un 8.maijā – līdz plkst.15:30, 1.- 4.maijā - BRĪVDIENAS

Vienlaikus, “Daugavpils ūdens” aicina klientus rūpīgi izvērtēt personīgo apmeklēšanas nepieciešamību, neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar COVID -19 slimnieku un maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Viestura ielā),  š.g. 27.aprīlī no plkst.9-45 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Viestura ielas mājām Nr. 10 (Daugavpils autoosta), 27


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

IMG 20210422 WA0008 Austrumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 19.04.2021. projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus ( šeit ir preses-relīze)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 10.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanās.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях (замена задвижек)  в микрорайоне Н.Строение с 26 апреля по 28  апреля 2021 года в некоторых зданиях планируется отключение водоснабжения , а именно:

26 апреля с 8-30 до 16-00 по следующим адресам:
•    Ул.Л.Дарза № 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b

27 апреля с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.Малу № 15
•    Ул.1 Пассажирская  № 4, 4-a, 6


28 апреля с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.Варшавас № 1-c, 3, 4, 6
•    Ул.Таутас № 2, 7, 8

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DCK punkta foto

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, ņemot vērā, ka sākot ar nākamo gadu ir paredzētas būtiskas pārmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jautājumos, savlaicīgi gatavojas darbam ar palielinātu slodzi (uzņēmumam jānodrošina  notekūdeņu papildapjomu pieņemšana un attīrīšana no vairāk nekā 6 tūkst. privātmājām un uzņēmumiem, kas joprojām izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas –  krājtvertnes, septiķus vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu līdz 5 m3/diennaktī ).

Izanalizējot situāciju un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iespējas, tika  pieņemts lēmums par vēl viena decentralizētās kanalizācijas (turpmāk - DCK) notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvi Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā.   Šeit ir papildinformācija

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 19 по 30 апреля 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях , (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 21 апреля 2021 года с 8-30 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 17, 19
•    Ул.Централа № 15
•    Ул.Видус № 13, 15, 24/26
•    Ул.Буртниеку № 1, 2, 3, 5, 5-a, 5-b, 6, 8
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  12.aprīļa līdz 16.aprīlim  notiek ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

DSC04551

Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu ielā.  Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju līnijas pārbūves laikā. Šeit ir papildinformācija, vairāk foto –  Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что принимая во внимание многочисленные обращения клиентов, с соблюдением всех установленных мер предосторожности  и рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний (www.spkc.gov.lv) с 7 апреля  по 30 апреля 2021 года организует очный  прием клиентов, который будет проходить только по предварительной записи по тел. 62103020 (включая оплату услуг в кассе предприятия) (см. дополнительную информацию)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами по ликвидации аварии на сетях водопровода, 6 апреля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Зиемели №. 7, 7-a, 7-b
•    Ул.А.Пумпура № 137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DU Lieldienas 2021

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях , (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 6 апреля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.70 (veikals RIMI), 72 (SIA TEHAUTO LATGALE)
•    Ул.Стадиона № 1(Daugavpils Olimpiskais Centrs)
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.aprīlī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи со строительными работами на водопроводных сетях, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 29 марта 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:

 • Ул.Циетокшня71, 73
 • Ул.Виенибас44

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 22 марта  по 26 марта 2021 года будет проводиться дезинфекция первого резервуара на станции водоочистки водозабора “Kalkūni”.

kur rodas udens

Šogad, sagaidot 22.martu, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena (World Water Day), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), sekojot šī gada ANO izvēlētai tēmai “Ūdens vērtība”,  izveido video par dzeramā ūdens dzīvi pilsētā “Kur rodas krāna ūdens?  un Kā gudri izmantot ūdeni? , lai raisītu izpratni par to, no kurienes rodas krāna ūdens, kā darbojas centralizētā ūdensapgādes sistēma, kas ikdienā  nodrošina kvalitatīvu ūdeni mūsu dzīvokļos un darba vietās, kā arī  pastāstītu par ūdens lietošanas paradumiem un gudru ūdens izmantošanu. (vairāk informācijas  sk.šeit)

Video radīts biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija realizētā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros.

Aicinām noskatīties video arī "Daugavpils ūdens" Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 125 mm pārrāvums), š.g. 17.martā no plkst.10:30 līdz 11:45 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

 • Vaļņu ielas mājām Nr. 6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
 • Motoru ielas mājai Nr.4

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Varšavas-Puškina ielu krustojumā),  š.g. 16.martā no plkst.14:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina  ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16-a, 19, 27


Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādītas 2 mucas ar dzeramo ūdeni (Puškina ielā 7 un Puškina ielā 19)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 19 марта 2021 года с 8-30 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Кандавас № 4, 4-a, 4-c, 4-k, 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Ул.Циетокшня № 55, 55-a, 57, 57-a, 57-b, 61

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913. Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

В соответствии с принятыми 12.03.2021. решениями КМ ЛР, чтобы предотвратить расспространение вируса COVID-19 и обеспечить соблюдение установленных мер предосторожности, SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что  с 16 марта по 6 апреля 2021 года прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов- ул.Уденсвада 3 (включая прием наличных платежей в кассе предприятия).

В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно (cм.здесь)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  11 марта 2021 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Видземес № 1-e, 42, 44, 48
•    Ул.Шуню №8
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами (замена ввода водопровода), 10 марта 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по адресу ул.Циетокшня № 55.


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

8.marts 2021 DU

04.03.2021. - SIA "Daugavpils ūdens" (reģ. Nr.41503002432) izsludina kandidātu atlasi uz elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами , которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 8 марта 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по адресу ул.Парадес №17.

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 2 и 3 марта 2021 года планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Химия :

2 марта с 8-30 до 15-00 по следующим адресам:
•    Ул. Ятниеку № 48-a, 49, 50, 52, 53, 55-a, 57, 57-a, 58, 59, 62, 63 (ветеринарная клиника), 65, 67, 69, 71
•    Ул.Аннас  № 3, 3-а, 5
•    Ул.Айзпилсетас № 47
3 марта с 9-00 до 11-00 по следующим адресам:
•    Ул.Инженеру   № 7, 9, 12, 19
•    Ул.Зелинска № 13

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Valmieras ielā 80)š.g. 17.februārī no plkst.10:40 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Valmieras ielas mājām Nr. 42-d, 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 64-a, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Jātnieku ielas mājai Nr.75
•    Liepājas ielas mājām Nr.47, 49, 50, 52, 51/53, 54, 54-a, 55, 56, 58
•    Smilšu ielas mājai Nr. 73/75
 Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens”, принимая во внимание многочисленные обращения клиентов, с соблюдением всех установленных мер предосторожности  и рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC), с 17 февраля 2021 года возобновляет очный прием клиентов (включая прием наличных платежей в кассе предприятия), который будет осуществляться только по предварительной записи  по тел.62103020 или 654 21568 (технический отдел – 654 22552) -подробная информация ЗДЕСЬ

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 9 февраля 2021 года с 8-30 до 14-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул. Ригас № 1/3
•    Ул.Парадес № 7
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 12.februārī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Darba kārtība ir papildināta ar sekojošu jautājumu:
 “5. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana”.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что 28 января 2021 года сданы в эксплуатацию два здания предприятия – Хозяйственное здание отдела сетей водопровода  и канализации и Административное здание.  Повышение энергоэффективности зданий стало возможным только благодаря участию в проекте, в рамках которого удалось привлечь ресурсы Европейского фонда регионального развития (ERAF) -  см. пресс-релиз

3

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 1 февраля 2021 года с 9-00 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул. Резекнес № 15-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.februārī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2021.gadam apstiprināšana.
3.    SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšana.
4.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 21.janvārī, sakarā ar ūdensvada Ø200 mm pārrāvuma likvidācijas darbiem Višķu ielā 20, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ķīmijas mikrorajonā:

 • Višķu ielas mājām Nr. 15, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b, 28-v
 • Šaura ielas mājai Nr.29-a

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni (Šaura ielā 29-a)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

Ziemeli ZIEMA

2021. gada 23.janvārī aprit 20 gadi kopš pilsētas ūdensgūtnes “Ziemeļi” darbības uzsākšanas. Šī objekta svinīgā atklāšana kļuva par 2001. gada galveno notikumu gan mūsu kolektīvam, gan arī pilsētas iedzīvotājiem – tika pabeigts pirmais starptautiskais projekts pilsētas ūdenssaimniecības modernizācijai, kas  ļāva īstenot ilggadējo pilsētas iedzīvotāju un speciālistu sapni – pilnībā pāriet uz Daugavpils pilsētas apgādi ar dzeramo ūdeni no aizsargātiem pazemes avotiem – artēziskiem urbumiem.  20 darba gados no ūdensgūtnes “Ziemeļi” artēziskiem urbumiem  pilsētas sadales tīklā tika padoti 45 milj. m3 vistīrākā ūdens (vai ap 500 000 litru uz katru Daugavpils iedzīvotāju).“Daugavpils ūdens” vadība apsveic ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtu kolektīvu ar nozīmīgu notikumu un izteic pateicību visiem speciālistiem par apzinīgu, atbildīgu un profesionālu darbu visu pilsētnieku veselības labā, kas ir īpaši vērtīgi ārkārtas situācijas laikā.(sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par atļauju veikt līguma grozījumus.
3.    Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи продлением режима чрезвычайной ситуации в ЛР,  до 7 февраля 2021 года  обслуживание клиентов продолжится в удаленном режиме (касса в Центре обслуживания клиентов будет  закрыта). В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно, различного вида обращения и заявки на предоставление услуг можно подать в электронном виде , отправить по почте или оставить в почтовом ящике на проходной SIA “Daugavpils ūdens”. Подробная информация ЗДЕСЬ

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” turpināja būvniecības līgumā paredzētus darbus (sk.preses-relīzi)

DU apsveikums 2020 4

Ansamblis ERAF

DSC04374

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” īstenošana tuvojas noslēgumam: visi būvniecības darbi ir pabeigti, pakāpeniski būvniecības līguma posmi tiek nodoti ekspluatācijā (sk.preses- relīzi)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 15.decembrī, sakarā ar  ūdensvada ievada pārrāvuma likvidācijas darbiem Stacijas ielā 79, no plkst.10-20 tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Stacijas ielas mājām Nr. 79, 83
•    Ŗīgas ielas mājām Nr. 83-a, 85

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar remonta darbiem ūdensvada tīklos,  š.g.11. decembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana Centra mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Rīgas ielas mājām Nr.76, 76-a

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām. Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 09.decembrīno plkst.11-30, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Grodņas ielā 34,  tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Jaunbūves mikrorajonā:
•    Grodņas ielas mājām Nr. 34, 40, 42
•    Tautas ielas mājām Nr. 69, 71, 73, 84, 86
•    18.Novembra ielas mājām Nr. 157, 159
•    Tukuma ielas mājai Nr.23
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādīta muca ar dzeramo ūdeni (Tautas ielā 86)
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 18.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.
3.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

privat.maju pieslegums

Ar 2020.gada 2.decembri stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz atbalsta apjoma palielināšanu namīpašniekiem (fiziskām personām) nekustāmo īpašumu  pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai Daugavpils pilsētas teritorijā (sīkāk sk. šeit).

sals

Чтобы не допустить замерзания  водопроводных и канализационных систем в зимний период,  SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” просит владельцев,  управляющих домами, а также  обслуживающие организации и уполномоченных лиц своевременно обследовать объекты недвижимости и,  в случае необходимости, утеплить подвальные помещения,  водопроводные и канализационные трубы,  а также водомерные узлы (см.весь текст)

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 30.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø100 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Vecpils ielā 42, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Ruģeļu mikrorajonā:
•    Vecpils ielas mājām Nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23-a, 24, 25, 27, 30-a, 31, 31-a, 30/32, 32-a, 34, 36, 40, 42

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на водопроводных сетях (замена ввода водопровода на ул.Фебруара 5)  30 ноября 2020 года с 8-30 до 16-00 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул. Дзелзцелю № 3, 4, 5, 5-a, 7-a, 9, 9-a, 16, 18, 20, 22/24
•    Ул. Фебруара № 28, 30, 47
•    Ул. 1 Пречу № 1, 30
•    Ул. Нометню № 25, 25-а
•    Ул. 18 Новембра № 66-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

DSC04339

В ходе подготовки к работе с повышенной нагрузкой после завершения проекта европейского фонда Кохезии «Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка в Даугавпилсе" на КНС “RCU” установлены 2 более мощных и одновременно энергоэффективных насоса. Это поможет обеспечить  непрерывную и равномерную перекачку большего объема стоков на городские очистные сооружения (именно на эту канализационную станцию  уже в следующем году по проложенным дюкерам под р.Даугава будут поступать стоки от новых клиентов строящейся в рамках европейского проекта  канализационной системы левобережного микрорайона Юдовка)

Brivkrans ir slegts

Ar aukstā laika iestāšanos Daugavpils pilsētas parkā pabeidz darbību ŪDENS BRĪVKRĀNS, kas siltajā sezonā par brīvu priecē pilsētniekus  ar garšīgu dzeramo ūdeni no Daugavpils pilsētas ūdensvada.  Atpūšamies , sakārtosimies un atkal tiksimies pavasarī!

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.16.novembrī, sakarā ar  ūdensvada Ø150 mm  pārrāvuma likvidācijas darbiem Raiņa ielā 27, tiek pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Centra mikrorajonā:
•    Raiņa ielas mājām Nr. 24-a, 26, 26-a, 26-b, 26-c, 27, 28, 28-b, 69 (šaha klubs)

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения вируса COVID- 19 в период роста числа заболеваний в г.Даугавпилсе ,  
с 16 ноября 2020 года и до отмены чрезвычайного положения в ЛР прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов (в т.ч. прием наличных платежей в кассе предприятия).

В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно:
•    Центр обслуживания клиентов - тел. 654 21568, 654 24761, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Технический отдел – тел.654  22552, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Аварийная служба – тел.654 24251 vai m.t. 2022991;
•    Лаборатория контроля качества воды – тел. 654 07523, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;
•    Секретарь - тел. 654 44565, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения вируса COVID- 19 в период роста числа заболеваний в г.Даугавпилсе , 

с 16 ноября 2020 года и до отмены чрезвычайного положения в ЛР прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов

В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно:

·              Центр обслуживания клиентов - тел. 654 21568, 654 24761, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

·              Технический отдел тел.654  22552, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

·              Аварийная служба – тел.654 24251 vai m.t. 2022991;

·              Лаборатория контроля качества воды тел. 654 07523, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;

·              Секретарь - тел. 654 44565, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

DU apsv. valsts svetki 2020

Aizbidnu nomaina

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar atjaunošanas darbiem ūdensvada tīklos (aizbīdņu nomaiņa),  š.g. 10. un 11.novembrī tiek plānota ūdensapgādes pakalpojumu pārtraukšana  Jaunbūves mikrorajonā, proti:
10.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    Aglonas ielas mājām  Nr. 3,7,11
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.120
•    Kauņas ielas mājām Nr. 105, 107, 115, 117, 119, 121, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148, 148-a, 150, 154, 156, 158-a
•    Avotu ielas mājām Nr. 3, 4, 5, 6, 6-a, 7, 8, 9, 10, 11
11.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst.16:30 pēc sekojošām adresēm:
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.70
•    Arodu ielas mājām Nr. 10, 12, 14

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma. Gadījumā, ja būvdarbu veikšanas laikā, kā arī pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

В соответствии с принятыми решениями об объявлении чрезвычайной ситуации в Латвийской Республике, SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что  с 9 ноября 2020 года и до отмены чрезвычайной ситуации (или до особых распоряжений правительства) очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов (включая прием наличных платежей в кассе предприятия), будет осуществляться только по предварительной записи  по тел.62103020 (технический отдел – 654 22552) - см.текст сообщения

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на водопроводных сетях, 10.11. и 11.11.2020. планируется отключение водоснабжения в 2 микрорайонах -
10 ноября с 9-00 до 16-30 в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Гимназияс №

11 ноября с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Вентспилс № 85, 85-а, 87
•    Ул.Валмиерас № 17

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC04315

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumus, 06.11.2020. tiek veikti Austrumu ielas (kur pašlaik kursē sabiedriskais transports) greiderēšanas darbi, kā arī daļēji ielas segums tiks piebērts ar šķembu maisījumu.
SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka Austrumu ielas, kā arī visas Judovkas rajona ielu segumi tiks atjaunoti sākotnējā  stāvoklī ( kā bija pirms būvniecības darbiem). Asfaltēšanas darbi paredzēti tikai Lielājā ielā. Daudzās Judovkas mikrorajona ielās pēc  ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas jau uzsākti tāda veida atjaunošanas darbi.(sk.paziņojumu)

 • A.Pumpura ielas mājai Nr. 97
 • 2.preču ielas mājai Nr. 30

Vēršam jūsu uzmanību, ka norādītais ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir orientējošs un var mainīties, atkarībā no darbu ilguma.  SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

aizb 1

SIA “Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa darbinieki pabeidz uz šo gadu plānotus noslēdzošas armatūras un ugunsdzēsības hidrantu remontdarbus. Pēdējo trīs gadu laikā  speciālisti izremontēja 185 un nomainīja vairāk par 300 bojāto aizbīdņu, 2020. gadā vien – 170 aizbīdņu (no tiem 111 tika izremontēti un 59 – nomainīti).Visu gadu garumā uzņēmums aktīvi strādā arī pie ugunsdzēsības hidrantu apsekošanas, pārbaudes, un nepieciešamības  gadījumā nomaiņas. Pilsētas ūdensapgādes tīklā ir iebūvēti 899 (pārsvarā apakšzemes) hidranti un katra hidranta apsekošana un pārbaude ir jāveic vismaz reizi gadā (vairāk informācijas un foto - uzņēmuma Facebook lapā).

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.3.novembrī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Stiklu ielā (maģistrālā ūdensvada Ø 300 mm pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām Čerepovas mikrorajonā:

 • Jelgavas ielas mājām Nr. 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16
 • Sloku ielas mājām Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13-a, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24
 • Liepu ielas mājām Nr. 1, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 17
 • Stiklu ielas mājām Nr. 2-d, 4, 7-b, 7-e, 7-g, 7-p, 10-b, 10-d, 16

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251;
20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на водопроводных сетях (замена задвижек)  3, 4 и 5 ноября 2020 года с 8-30 до 16-30 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение:
3 ноября с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.Зиемелю № 5, 7, 10
•    Ул.А.Пумпура №150
•    Ул.Каунас № 134-a, 149, 151, 153, 155, 155-a, 157, 157-a, 184-a, 186, 188

4 ноября с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.А.Пумпура №138
•    Ул.Ужвалдес № 5, 7, 10
•    Ул.Кляву № 26, 30
•    Ул.Каунас № 131-a, 133, 139, 141, 166, 178

5 ноября с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул. Вишкю № 3, 5, 6, 11, 12-a, 13, 13-a, 14, 16
•    Ул.А.Пумпура №162-a, 164
•    Ул.М.Вильняс № 4, 4-a, 5, 5-a, 6, 7
•    Ул.Яуна № 1
•    Ул.Каунас № 134, 136, 136-a, 163, 167, 167-a
•    M.Шкиерсиела № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтом пожарного гидранта 29 октября 2020 года с 8-30 до 16-30 планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Общество слепых по следующим адресам:
•    Ул.18 Ноября  № 311 (докторат)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с ремонтными работами на водопроводных сетях на ул.Балву, 27.10. и 28.10.2020. планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр
27 октября с 8-30 до 15-00 по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 7-a, 15

28 октября с 8-30 до 14-00 по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2

Обращаем внимание жителей, что на период отключения воды (время ориентировочное) в данном районе будет установлена бочка с питьевой водой. В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 23 октября  по 4 ноября 2020 года будет проводиться дезинфекция первого и второго резервуаров на станции водоочистки водозабора “Каlkūni”.

DSC04211

Специалисты “Daugavpils ūdens” в ходе подготовки к работе  в зимних условиях, до середины октября собственными силами выполнили  трудоемкие профилактические работы на канализационных очистных сооружениях – опорожнение вторичных отстойников(это железобетонные резервуары диаметром 40 м и глубиной 5 м) для осмотра, чистки и ремонта конструктивных элементов и технологического оборудования. Дополнительная информация и фото - на страничке в Facebook