SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения  COVID-19 в период   с 21 октября  по 15 ноября  2021 года  прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов¸ в т.ч. оплата платежей в кассе предприятия


В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности оформить необходимые документы и полусить  консультации специалистов удаленно (все контакты см. здесь):

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 19 октября 2021 года с 8-30 до 18-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Ул.Киегелю № 1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a, 8-a, 8-d, 11-b, 13

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 29.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz 2021.g. 1.novembrim ceļu satiksme Judovkas mikrorajonā tiks organizēta atbilstoši shēmām:
Shēma Nr.1 un Shēma Nr.2

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 8.oktobra līdz 12.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  16 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарных гидрантов) 11 ,12 и 14 октября 2021 года будет отключено водоснабжение в следующих микрорайонах города :

11 октября с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Н.Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Става № 22, 22-а

12 октября с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Грива по следующим адресам:

•    Ул.Пардаугавас №. 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Ул.Упес № 2, 6

14 октября с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:

•    Ул.Валмиерас № 49, 49-a, 49-b, 51, 53, 53-a, 55, 61, 63, 63-a, 64, 65, 67, 68, 69, 64-a (dz.1, 2), 66,  70, 71, 72, 75, 75-a, 76, 76-a, 78, 78-a, 78-b, 80, 82
•    Ул.Ятниеку № 42-d

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros š.g. oktobrī tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonāshēma Nr.1 un shēma Nr.2

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 8 октября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по следующему адресу:
•    Ул.Дикю № 24
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada 8.oktobra līdz 22.oktobrim notiks ūdensgūtnes “Vingri” II pacēluma stacijas 3 rezervuāru pakāpeniskā dezinfekcija.

KAC STOP

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для предотвращения расспространения  COVID-19 в период роста числа заболеваний в г.Даугавпилсе,  с 7 октября 2021 года и до улучшения эпидемиологической ситуации прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов¸ в т.ч. оплата платежей в кассе предприятия (обслуживаем только клиентов, которые предварительно зарезервируют свой визит по тел. 62103020) - см. дополнительную информацию

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 1.oktobra līdz 8.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 14 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 5 октября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Калкуны по следующим адресам:
•    Киегелю № 4, 5, 16, 17, 18, 19

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 1 октября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    ул. Циетокшня № 63, 64, 66

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 30 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Пардаугавас № 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32A, 33, 34, 35, 36, 40A, 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 44A, 45, 46, 46A, 49, 49A,
•    Ул.Упес № 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 29 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Кримулдас № 51, 52B, 55, 57,
•    Ул.Турайдас № 55,
•    Ул.Дзинтару № 54,
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 28 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Гулбъю № 13,
•    Ул.Вейденбаума № 22, 24

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 24.septembra līdz 1.oktobrim papildus iespējai izmantot brīvkaršu šajā rajonā tiek novietotas  12 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 24 сентября 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по следующему адресу:
•    Ул. Стацияс № 65/67

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 24 сентября по 4 октября 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров станции водоочистки водозабора “Калкуны”.

DSC06903


     SIA “Daugavpils ūdens”, paplašinot ciešu sadarbību ar Rīgas Tehniskā Universitāti (pērn tika uzsāktas kopīgas izpētes ūdenssaimniecības jomā), tagad izskata RTU Ūdens pētniecības un biotehnoloģiju laboratorijas  zinātnieku grupas piedāvājumu,  kas apsver iespēju izmantot grupas sasniegumu izmantošanu, lai risinātu dzeramā ūdens saduļķošanas problēmas, kas rodas  ūdensapgādes tīklu skalošanas procesā un ir sastopamas ne tikai Latvijā, bet jebkurā ūdensapgādes sistēmā pasaulē.
    Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā un Daugavpilī  ir laba kvalitāte un krāna ūdeni var droši dzert. Tomēr mēdz būt īslaicīgas duļķaina ūdens problēmas tīklu skalošanas, avāriju likvidācijas vai ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes laikā, kad  sistēmā var pacelties nosēdumi hidrauliskā trieciena, turbulences, plūsmas ātruma vai virziena maiņas dēļ. Lai minimizētu neērtības pakalpojumu sniedzējiem, katrs uzņēmums, t.sk. ”Daugavpils ūdens” izstrādā un realizē optimālu tīklu skalošanas programmu, kas balstīta uz ilggadīgu pieredzi, tīklu hidraulisko modeli, laboratorijas izmeklējumu datiem un MK noteikumu nosacījumiem.  

     Lai paaugstinātu Latvijas uzņēmumos izmantoto ūdensvada skalošanas efektivitāti, RTU zinātnieki prof. T. Juhnas vadībā kopš 2008. gadā pētīja ūdensvada skalošanas pasaules labo praksi. Savukārt RTU vadošais pētnieks Jānis Rubulis projekta “Techneau” ietvaros tehnoloģijas pielietojumu apguva Nīderlandē un Vācijā.

     Uz doto brīdi RTU pētniecības dzeramā ūdens saduļķošanas jautājumu risināšanai ir izmēģinātas gan Latvijas lielākās (Jelgava, Jūrmala, Rīga), gan mazākās (Ādaži, Ķekava, Balvi) pašvaldībās. Tagad arī SIA “Daugavpils ūdens” apsver iespēju izmantot RTU pieredzi, lai mērķtiecīgāk plānotu skalošanas un saduļķošanos izraisošu notikumu secību (īpaši ugunsdzēsības hidrantu ikgadējās obligātās pārbaudes jautājumos). Sadarbībā ar RTU, iespējams, tiks apskatīti galvenie cēloņi, kas rada daļiņu akumulāciju ūdensvadā un uzlabota ar saduļķošanos un skalošanu iegūtās informācijas analīzi un vizualizāciju ģeotelpiskās informācijas sistēmā (GIS),  kā arī sagatavota ūdensvada skalošanas stratēģija, lai samazinātu saduļķošanās gadījumu skaitu līdz minimumam. Tāpat RTU un “Daugavpils ūdens” apmainīsies ar teorētiskām un praktiskām zināšanām, kas saistītas ar ūdensvada skalošanu un saduļķošanās riska uzraudzību. Šeit ir preses-relīze

 

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā Lielā ielā no š.g. 16.septembra līdz 25.oktobrim sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, laika posmā no š.g. 16.septembra līdz 23.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 6 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что на время проведения работ по ликвидации аварий на водопроводных сетях (ул.Ошкална  33 и ул.Киршу 23) , 15 сентября 2021 года отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Ошкална № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 31-a, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47
•    Ул.Лайму № 3, 4
•    Ул.Витолу № 1, 1-a, 2, 3, 3-a, 4-a
•    Ул.Медуму № 14, 16, 17, 18, 19, 20
•    Ул.Перлю № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17
•    Ул.Стару № 15
•     Ул.Достоевского № 24
•    Ул.Киршу № 23
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по ликвидации аварии на водопроводных сетях (ул.Вальню 33) , 15 сентября 2021 года с 12-45 будет отключено водоснабжение в по следующим адресам:
•    Ул.Вальню № 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Ул.Оду № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

Dikeri

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 2021.gada  8.septembrī tika pieņemti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas dīķeri (cauruļvadi zem Daugavas upes gultnes 2,6 km kopgarumā), kas ir ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas  rajonā, Daugavpilī” pirmais pabeigtais posms  - sk.preses-relīzi

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по замене водопроводной задвижки на ул.Вальню 29 , 14 сентября 2021 года с 8-30 до 12-00 будет отключено водоснабжение в по следующим адресам:
•    Ул.Вальню № 27, 27-a, 27-b, 29, 29-a, 31, 33, 33-a, 37, 39, 41
•    Ул.Оду № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada tīklos š.g. 13. un 14.septembrī tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajona Parādes ielāsk.shēmu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada pārrāvuma likvidācija Krimuldas ielā 43),  š.g. 10.septembrī tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  J. Stropu mikrorajonā Krimuldas ielas mājai Nr.40 (ūdensapgādes pārtraukuma ilgums ir atkarīgs no darbu ilguma).


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros  , laika posmā no š.g. 9.septembra līdz 16.septembrim papildus iespējai izmantot brīvkrānu šajā rajonā tiek novietotas 4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Lielā ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.decembrim tiek pagarināta autobusu kustības pagaidu shēma Judovkas mikrorajonā - sk. shēmu Nr.235-1

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 10 по 20 сентября 2021 года будет проводиться поочередная дезинфекция 2 резервуаров на насосной станции 3-го подъема  поселка “Крыжи” в Даугавпилсе.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях (ул.Вишкю 17 и ул.Ригас 20) , планируются перерывы в водоснабжении в 2 микрорайонах–

8 сентября с 8-30 до 16-30  в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Вишкю № 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Ул.Шаура № 29-а
9 сентября с 9-00 до 16-00 в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Ригас  №  18, 20, 22
•    Ул.Виенибас № 19
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по подключению к  сетям водопровода, 7 сентября 2021 года будет отключено водоснабжение в по следующим адресам:
•    Ул.18 ноября  № 1 (с 8-30 до 15-00)
•    Ул.Каунас № 178 (с 9-00 до 14-00)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā ar ūdens līmeņa pazemināšanu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 3.septembra līdz 7.septembrim šajā rajonā tiek novietotas  4 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdenisk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Puškina- A. Pumpura ielu krustojumā),  š.g. 1.septembrī no plkst. 9:10 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina   ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16-a, 19
•    A.Pumpura ielas mājai Nr.27

Gadījumā, ja pēc avārijas likvidācijas un ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к  сетям водопровода, 1 сентября 2021 года с 9-00 до 12-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:


•    Ул.18 ноября  № 95, 97-а
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka Judovkas mikrorajona iedzīvotāju nodrošināšanai ar ūdeni būvdarbu veikšanas laikā (ar ūdens līmeņa pazemināšanu)  Pīlādžu ielā   projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros , laika posmā no š.g. 27.augusta līdz 30.augustam šajā rajonā tiek novietotas  3 ūdens tvertnes ar dzeramo ūdeni sk. ūdens tvertnes izvietošanas vietas

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros tiks mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Lielā ielā  -

no š.g.25.augusta līdz 9.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.1
no š.g.10.septembra līdz 21.septembrimatbilstoši Shēmai Nr.2

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с работами по подключению к сетям водопровода (ул.Музея 10 и ул.Лачплеша 22) ,  24  и 26 августа 2021 года будут перерывы в водоснабжении в микрорайоне Центр–
24 августа с 8-30 до 16-30  по следующим адресам:
•    Ул.Театра № 30, 32, 34
26 августа с 9-00 до 16-00 по следующим адресам:
•    Ул.Лачплеша № 22, 24, 26, 28, 30
•    Ул.Гимпазияс № 28, 32 (Daugavpils Vienības pamatskola)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к  сетям водопровода, 23 августа 2021 года с 9-00 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 36-a (д/с №14), 38, 38-b, 42, 42-a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 27.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajona Pīlādžu ielā  - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04755

Выполняя план профилактических работ этого года , специалисты “Daugavpils ūdens” завершили масштабные работы по техническому обслуживанию 4 вторичных отстойников (каждый  объемом около 4 тыс. м3) на канализационных очистных сооружениях. Чтобы обеспечить непрерывность технологического процесса, работы на  отстойниках проводились в течение месяца, поочередно на 2-х технологических линиях. Больше информации и фото - на страничке предприятия  в Facebook

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 09.augustā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 1.septembrim tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Viestura ielā š.g. 27. un 28. jūlija  tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Centra mikrorajonā   Sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu Nr.1 un shēmu Nr.2

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 29 июля 2021 года с 8-30 до 14-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Крепость по следующим адресам:
•    Ул.Цесу № 11, 22-a, 26, 28, 28-a, 30, 32, 32-a, 34, 34-a, 34-b, 34-c, 36, 36-a, 40
•    Ул.Бумбиеру № 9, 9-а


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что 27 июля 2021 года с 8-30 до 16-30 в микрорайоне Калкуны будут проводиться работы по подключению к сетям водопровода  (ул.Киегелю 16), в связи с чем в этот период возможны  кратковременные перерывы в оказании услуг водоснабжения и незначительные изменения органолептических показателей питьевой воды по следующим адресам:
•    Ул. Киегелю № 1,1-a, 2, 2-a, 3, 3-a, 4, 5, 5-a (KSS),8, 8-a, 8-d, 8-p, 13, 15, 15-a (PII Nr. 11), 16, 17, 18, 19, 19-a, 21, 23, 21 (SIA AVIS-D)


В случае, если  по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи ухудшения качества питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 22 июля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Базницас № 43, 45, 49, 52, 54
•    Ул.Брянскас № 13, 16

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem Kaplavas ielā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros līdz š.g. 30.jūlijam tiek mainīta ceļu satiksmes organizācija Judovkas mikrorajonā - sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar veiktiem būvniecības darbiem ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Senlejas ielā 43,  no š.g. 13.jūlija līdz 16.jūlijam  autotransporta kustība Senlejas ielas posmā Ruģeļu mikrorajonā  tiks slēgta,  tai pieguļošajās ielās - izmainīta -sk. pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēmu

DSC04804

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot  ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem, š.g. jūlijā uzsāk ūdensvada sistēmas sakārtošanu Sloku un Liepu ielās Jaunbūves mikrorajonā, kur Daugavpils pilsētas domes Komunālās saimniecības pārvalde  īsteno šo  ielu rekonstrukcijas darbus ar nepieciešamo komunikāciju nomaiņu un ierīkošanu.
Sakarā ar to, ka pēc paredzētiem asfaltēšanas darbiem jebkādi ar rakšanu saistīti būvdarbi tiks aizliegti 5 gadu laikā, tika pieņemts lēmums Sloku un Liepu ielās nomainīt arī  esošās ūdensapgādes sistēmas novecojošās  daļas (dažās vietās jāmaina ielu cauruļvadu, skātaku un noslēdzošo armatūru). Papildus, tiks izveidoti arī ūdensvada pievadi  līdz visām privātmāju robežām.  Tas ļaus tās īpašniekiem  šajā periodā netraucēti veikt jau ieplānotus būvniecības darbus nekustāmo īpašuma pieslēgšanai centralizētiem ūdensvada tīkliem.  Aicinām arī citus šī rajona namīpašniekus izmantot  doto  iespēju un, lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēguma  ierīkošanu kartību (t.sk. izmantojot Domes līdzfinansējuma programmu), pieteikties “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā specialistu konsultācijai (tālr. 65421568, 65424761 vai 62103020). Pamatinformācija ir atrodama arī  uzņēmuma mājas-lapā www.daugavpils.udens.lv (Informatīva daļa/ Pieslēgšana centralizētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 21.jūlijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
 
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ул.Слоку и ул.Лиепа) ,  5 июля и 7 июля 2021 года с 8-30 до 16-30  будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение

5 июля по следующим адресам:
•    Ул.Слоку №14, 18, 20, 22
•    Ул.Лиепу №  9, 11, 13, 15, 17

7 июля по следующим адресам:
•    Ул.Елгавас№ 1-r, 2-c, 10, 12, 14, 16, 18, 20
•    Ул.Слоку № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-a, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24
•    Ул.Лиепу №  1, 3, 5, 9, 13, 15, 17
•    Ул.Стиклу №7-b

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 30.jūnijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA „Daugavpils ūdens” сообщает, что в рамках проекта будут проведены работы по подключению водопровода к централизованым сетям с 17 июня по 19 июня  2021 года, в связи с чем дорожное движение в микрорайоне Старый Форштадт на ул.Авеню будет организовано по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, которые будет производить SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 30 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № 71, 73
•    Ул.Виенибас № 44

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, которые будет производить SIA "Daugavpils Būvmehanizācija", 28 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 36а, 38, 38б, 42, 42а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 19 по 22 июня 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров станции водоочистки водозабора “Зиемели”.

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  строительных работ на ул. Витебскас и ул. 1 мая в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе» до 14 августа 2021 года дорожное движение  в микрорайоне Юдовка будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 16 июня 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас № 40, 40А

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 16 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гайок по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 13, 17, 18, 18A

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 14 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Средняя Погулянка по следующим адресам:
•    Ул.Цесу № 16
•    Ул.Краста № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 7 июня 2021 года с 9-00 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.А.Пумпура № 79, 79A, 81, 81A, 82, 82A, 84, 84A, 85, 86
•    Ул.Валмиерас № 4
•    Ул.Смилшу № 3, 5

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода, 10 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Лиела № 50, 54, 56
•    Ул.Айвиекстес № 83
•    Ул.Селияс № 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода и проведению подключения к сетям водопровода (которые проводит SIA “Apola-D”), 8 июня 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайонах Н.Строение и Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Сигулдас № 16-a (станция неотложной скорой помощи)
•    Ул.Гродняс № 1-a, 6
•    Ул.Елгавас № 30-a

•    Ул.Видус №. 4-c, 4-e, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
•    Ул.Централа № 3, 10, 11, 12, 16, 18
•    Ул.Фабрикас № 9, 16-а, 16-b
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

piesl dome

Ar 2021.gada 2.jūniju stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajos noteikumos Nr.44 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai" , kas paredz  personu loku paplašināšanu, kuras pieslēguma izveidošanai var pretendēt uz Domes līdzfinansējumu 100% apmērā (tam pievienotas personas ar II invaliditātes grupas un personas, kuras sasniegušas 90 gadu vecumu) -sk.papildinformāciju

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. maija beigās tika uzsākti būvniecības darbi pirmo nekustamo īpašumu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai turpmākai pieslēgšanai projekta ietvaros izbūvētiem ūdenssaimniecības tīkliem Judovkas mikrorajonā (sk.preses-relīzi)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что следуя рекомендациям правительства ЛР и Центра контроля и профилактики заболеваний (www.spkc.gov.lv), очный прием клиентов и посетителей в Центре обслуживания клиентов (включая оплату услуг в кассе предприятия) проходит только по предварительной записи по тел. 62103020 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами и проведению подключения к сетям водопровода (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 31мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайонах Центр и Гаек по следующим адресам:

  • Ул.Циетокшня № Nr.63
  • Ул.Фабрикас № 9, 13, 16-a, 16-b, 17, 18, 18-a
  • Ул.Видус. 4-c, 4-e, 4-g, 5, 7, 7-a, 14/16, 20
  • Ул.Централа № 5, 10, 11, 12, 16, 18

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайонов будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами  на водопроводных сетях  (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 27 мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.60 (TC Ditton Nams, gaļas paviljons)
•    Ул.Кандавас № Nr.17 (Daugavpils Centra vidusskola), 17-a, 19
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC04605

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti izpildīja plānotus profilaktiskus darbus un tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudi kanalizācijas sūkņu stacijā “Kandavas” (tā ir visjaudīgākā pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija, kas pārsūknē līdz 90 % notekūdeņu no daudziem pilsētas uzņēmumiem un blīvi apdzīvotiem daudzstāvu ēku mikrorajoniem Daugavas labajā krastā). Šoreiz  tika pacelts virspusē un apsekots vislielākais drupinātājs ( ap 2 ,5 tonnu svarā un 2, 7 m augstumā), lai paveiktu mazgāšanas, regulēšanas un citus nepieciešamus apkalpošanas darbus (drupinātājs uzstādīts ieplūdes kanālā un sasmalcina jebkāda materiāla lielgabarīta atkritumus līdz 1-5 cm frakcijā, nodrošinot caurplūdi 4, 5 tūkst.m3/stundā). Pateicoties paveiktiem darbiem tiek novērsta nepieciešamība manuāli atbrīvot restes no atkritumiem drupinātāja bojājuma gadījumā (diemžēl, daži klienti neievēro noteikumus un joprojām izmanto kanalizācijas sistēmu kā atkritumu tvertni) un samazinājās sūkņu bojājumu drauds notekūdeņu neparedzēto parametru pārsūknēšanas dēļ, kas savukārt,  ir ļoti svarīgi  nepārtraukto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un ērtas dzīves apstākļu nodrošināšanai mūsu pilsētniekiem. Šeit ir preses-relīze

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces, kuru tika plānots novadīt 2021.gada 31.maijā plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu. Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošu jautājumu: “3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.”

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к водопроводным сетям 25 мая 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № 53, 55
•    Ул.Кандавас № 15

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES ansamblis KF

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  строительных работ на ул.Лиела в рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и канализации в микрорайоне Юдовка, в Даугавпилсе» до17 июня 2021 года дорожное движение  в микрорайоне Юдовка  и до садового товарищества “MAĻŪTKI” будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях на перекрестке ул.Циетокшня -Спорта, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 18 мая 2021 года с 8-30 до 18-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.70 (veikals RIMI)
•    Ул.Спорта № 8
•    Ул.Виенибас № 40, 40-а
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 14 по 31 мая 2021 года будет проводиться поочередная дезинфекция 3 резервуаров на станции 2 подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2021.gada 31.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт пожарного гидранта) 11 мая 2021 года с 9-00 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Театра №. 30, 32, 34
•    Ул.Музея № 10 (д/с № 12)

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к водопроводным сетям на ул.Фабрикас-Дзелзцелю, (строительные  проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 7 мая 2021 года с 8-30 до 20-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 24-a, 26, 28
•    Ул.Видус № 32
•    Ул. Бругю №31, 31-b
•    Ул.Дзелзцелю № 21, 23, 25, 27
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Brivkrans un struklaka

Ņemot vērā pagājušā gada pozitīvo pieredzi un pilsētas iedzīvotāju lūgumu, arī šogad, sākot ar 30.aprīli līdz siltās sezona beigām pilsētas Dubrovina parkā darbosies ŪDENS BRĪVKRĀNS!
 Tas ļauj daudziem parka apmeklētājiem ne tikai nogaršot ūdeni, atsvaidzināties vai nomazgāt rokas, bet arī palīdzēt videi, jo iepildot līdzpaņemto ūdens pudeli  ar dzeramo ūdeni mēs samazināsim PET pudeļu izplatīšanu.
Ūdens brīvkrāns ir pieslēgts pie Daugavpils pilsētas ūdensvada un par dzeramo ūdens kvalitāti ikdienā rūpējas “Daugavpils ūdens” speciālisti.  
ŠEIT ŪDENI VARI DZERT DROŠI ….UN PAR BRĪVU!

DU KAC foto

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv),līdz š.g. 31.maijam klientu pieņemšana  klātienē turpinās tikai pēc iepriekšējā pierakst (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē), zvanot pa tālr. 62103020 . Pierakstīto klientu apkalpošana tiek veikta SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3),  darba dienās no 8:00 līdz 16:30 (pusdienas pārtraukums no plkst.12:00 līdz12:30).

! Sakarā ar gaidāmajiem valsts svētkiem un pārcelto darbadienu, Klientu apkalpošanas centra speciālisti veic  klientu pieņemšanu sekojoši – 30.aprīlī un 8.maijā – līdz plkst.15:30, 1.- 4.maijā - BRĪVDIENAS

Vienlaikus, “Daugavpils ūdens” aicina klientus rūpīgi izvērtēt personīgo apmeklēšanas nepieciešamību, neapmeklēt uzņēmumu, ja ir aizdomas par saslimšanu vai ir bijis kontakts ar COVID -19 slimnieku un maksimāli izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti (šeit ir detalizēta informācija).

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Viestura ielā),  š.g. 27.aprīlī no plkst.9-45 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Centra  mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Viestura ielas mājām Nr. 10 (Daugavpils autoosta), 27


Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

ES ansamblis KF

IMG 20210422 WA0008 Austrumu

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka 19.04.2021. projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros būvuzņēmējs SIA “LAGRON” atsācis būvniecības darbus ( šeit ir preses-relīze)

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 10.maijā plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.


Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanās.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи  с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях (замена задвижек)  в микрорайоне Н.Строение с 26 апреля по 28  апреля 2021 года в некоторых зданиях планируется отключение водоснабжения , а именно:

26 апреля с 8-30 до 16-00 по следующим адресам:
•    Ул.Л.Дарза № 2, 2-b, 3, 4, 5, 8, 8-a, 8-b

27 апреля с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.Малу № 15
•    Ул.1 Пассажирская  № 4, 4-a, 6


28 апреля с 8-30 до 16-30 по следующим адресам:
•    Ул.Варшавас № 1-c, 3, 4, 6
•    Ул.Таутас № 2, 7, 8

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DCK punkta foto

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, ņemot vērā, ka sākot ar nākamo gadu ir paredzētas būtiskas pārmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jautājumos, savlaicīgi gatavojas darbam ar palielinātu slodzi (uzņēmumam jānodrošina  notekūdeņu papildapjomu pieņemšana un attīrīšana no vairāk nekā 6 tūkst. privātmājām un uzņēmumiem, kas joprojām izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas –  krājtvertnes, septiķus vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu līdz 5 m3/diennaktī ).

Izanalizējot situāciju un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iespējas, tika  pieņemts lēmums par vēl viena decentralizētās kanalizācijas (turpmāk - DCK) notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvi Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā.   Šeit ir papildinformācija

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 19 по 30 апреля 2021 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях , (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 21 апреля 2021 года с 8-30 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Фабрикас № 17, 19
•    Ул.Централа № 15
•    Ул.Видус № 13, 15, 24/26
•    Ул.Буртниеку № 1, 2, 3, 5, 5-a, 5-b, 6, 8
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā ar ūdensvada iekārtu gadskārtējo profilaktisko darbu veikšanas plānu (saskaņā ar 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 6.p. un LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" p.122-123 prasībām), laika periodā no 2021.gada  12.aprīļa līdz 16.aprīlim  notiek ūdensgūtnes “Kalkūni”  ūdens attīrīšanas  stacijas otrā rezervuāra dezinfekcija.

DSC04551

Ar šī gada būvsezonas sākumu SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti turpina pērn uzsāktos darbus maģistrālā ūdensvada renovācijai Balvu ielā.  Pašlaik notiek sagatavošanas darbi ap 100 m ūdensvada nomaiņai posmā no Cietokšņa ielas 70 līdz Balvu-Cietokšņa ielu krustojumam ar turpmāku pieslēgšanu pilsētas ūdensvada tīkliem jaunā ūdensvada apkalpošanas kamerā, kas tiks ierīkota Cietokšņa ielā tramvaju līnijas pārbūves laikā. Šeit ir papildinformācija, vairāk foto –  Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что принимая во внимание многочисленные обращения клиентов, с соблюдением всех установленных мер предосторожности  и рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний (www.spkc.gov.lv) с 7 апреля  по 30 апреля 2021 года организует очный  прием клиентов, который будет проходить только по предварительной записи по тел. 62103020 (включая оплату услуг в кассе предприятия) (см. дополнительную информацию)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами по ликвидации аварии на сетях водопровода, 6 апреля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Зиемели №. 7, 7-a, 7-b
•    Ул.А.Пумпура № 137, 139, 141, 143, 145, 154-b, 156, 158, 160, 162

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DU Lieldienas 2021

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях , (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 6 апреля 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Циетокшня № Nr.70 (veikals RIMI), 72 (SIA TEHAUTO LATGALE)
•    Ул.Стадиона № 1(Daugavpils Olimpiskais Centrs)
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2021.gada 12.aprīlī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи со строительными работами на водопроводных сетях, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 29 марта 2021 года с 8-30 до 17-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:

  • Ул.Циетокшня71, 73
  • Ул.Виенибас44

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 22 марта  по 26 марта 2021 года будет проводиться дезинфекция первого резервуара на станции водоочистки водозабора “Kalkūni”.

kur rodas udens

Šogad, sagaidot 22.martu, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena (World Water Day), Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija (LŪKA), sekojot šī gada ANO izvēlētai tēmai “Ūdens vērtība”,  izveido video par dzeramā ūdens dzīvi pilsētā “Kur rodas krāna ūdens?  un Kā gudri izmantot ūdeni? , lai raisītu izpratni par to, no kurienes rodas krāna ūdens, kā darbojas centralizētā ūdensapgādes sistēma, kas ikdienā  nodrošina kvalitatīvu ūdeni mūsu dzīvokļos un darba vietās, kā arī  pastāstītu par ūdens lietošanas paradumiem un gudru ūdens izmantošanu. (vairāk informācijas  sk.šeit)

Video radīts biedrības Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija realizētā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalstītā projekta “Ū-vitamīns” ietvaros.

Aicinām noskatīties video arī "Daugavpils ūdens" Facebook lapā

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 125 mm pārrāvums), š.g. 17.martā no plkst.10:30 līdz 11:45 tika pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana Cietokšņa mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :

  • Vaļņu ielas mājām Nr. 6-c, 10-a, 10-d, 16-b, 18, 20, 35, 51, 71-b
  • Motoru ielas mājai Nr.4

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar avārijas remontdarbiem ūdensvada tīklos (ūdensvada Ø 200 mm pārrāvums Varšavas-Puškina ielu krustojumā),  š.g. 16.martā no plkst.14:00 tiek pārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana  Jaunbūves mikrorajonā pēc sekojošām adresēm :
•    Puškina  ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16-a, 19, 27


Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka būvdarbu veikšanas laikā šajā rajonā tiek uzstādītas 2 mucas ar dzeramo ūdeni (Puškina ielā 7 un Puškina ielā 19)
Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913.
SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на водопроводных сетях, (которые проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 19 марта 2021 года с 8-30 до 16-00 будет отключено водоснабжение в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Кандавас № 4, 4-a, 4-c, 4-k, 7, 7-a, 9, 11, 13
•    Ул.Циетокшня № 55, 55-a, 57, 57-a, 57-b, 61

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913. Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

В соответствии с принятыми 12.03.2021. решениями КМ ЛР, чтобы предотвратить расспространение вируса COVID-19 и обеспечить соблюдение установленных мер предосторожности, SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что  с 16 марта по 6 апреля 2021 года прекращается очный прием клиентов в Центре обслуживания клиентов- ул.Уденсвада 3 (включая прием наличных платежей в кассе предприятия).

В этот период  жителям предлагается максимально использовать возможности получить консультации специалистов удаленно (cм.здесь)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода  11 марта 2021 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Форштадт по следующим адресам:
•    Ул.Видземес № 1-e, 42, 44, 48
•    Ул.Шуню №8
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами (замена ввода водопровода), 10 марта 2021 года с 8-30 до 16-30 будет отключено водоснабжение по адресу ул.Циетокшня № 55.


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства