SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на вводе водопровода  20 февраля 2020 года с 8-30 до 16-30 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Кр.Валдемара  № 25

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  аварийных ремонтных работ на водоводе  17  и 18 февраля 2020 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Ятниеку (на участке от ул. Лиепаяс  до ул.Айзпилсетас) – см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 февраля 2020 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 Новембра № 206

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ремонт задвижки) 21 января 2020 года с 9-00 до 12-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул. Карклю № 2, 2-a, 2-b,3, 4, 4-b, 8, 10, 14, 20
•    Ул.1 Пассажирская № 3


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2020.gada 27.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки) 15 января 2020 года с 8-30 до 16-00 планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Смилшу  № 15-a, 17, 18, 18-a, 20
•    Ул. Каунас № 76


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

ES KF1

2019.gada beigās tika parakstīti divi līgumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros. Preses-relīze

Daugavpils udensvads 2020

SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos:

23.decembrī – līdz plkst. 15-30

24.-26.decembrī – BRĪVS

27.decembrī – līdz plkst.16-30

28.decembrī – līdz plkst.15-30

29. -31.decembrī un 1.janvārī - BRĪVS

SIA ‘Daugavpils ūdens” informē, kā atbilstoši LR Būvniecības likuma parejas noteikumu 21.p. prasībām,  sākot  ar 2020.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju (t.sk. iesniegumu tehnisko noteikumu (TN) izsniegšanai pievienošanai  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) varēs iesniegt tikai elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.
Pamācība par dokumentu iesniegšanas kārtību ir atradāma šeit.

bvkb dokumenti

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по ремонту пожарного гидранта (ул.Турайдас 37 ), 19 декабря 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Турайдас № 29, 29-a, 30, 32, 33, 37, 39
•    Ул. Дзинтару № 29, 31
•    Ул.Кримулдас № 40-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по ликвидации аварии на сетях водопровода (ул.Турайдас 29-а), 16 декабря 2019 года с 8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по следующим адресам:
•    Ул.Турайдас № 29, 29-a, 32, 33, 37, 39
•    Ул. Дзинтару № 29, 31
•    Ул.Кримулдас № 40-а
В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.13.decembrī sakarā ar ūdensvada pārrāvumu Pārdaugavas ielā 58 (Grīvas mikrorajons) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve mājsaimniecībām Pārdaugavas ielā ( no Amatu ielas līdz Čehovas ielai).

!Dzeramā ūdens muca tiek uzstādīta pēc adreses Pārdaugavas ielā 65

Gadījumā, ja pēc ūdensapgādes atjaunošanas mikrorajona sadales tīklos tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.

Tukuma 06.12

Projekts “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī” tika realizēts ar  Daugavpils domes līdzfinansējumu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstības plāna ietvaros. Darbu pasūtītājs un projekta izstrādātājs - SIA “Daugavpils ūdens”,  būvniecības līguma izpildītājs - SIA “Jēkabpils  PMK”.


Projekta ietvaros izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 904 m kopgarumā (no tiem 670,4 m ir maģistrālie kanalizācijas tīkli un 233,6 m - kanalizācijas pievadi dzīvojamo māju pieslēgšanai), kā arī izpildīti darbi asfalta seguma atjaunošanai un objekta labiekārtošanai. Kā rezultātā tika izveidoti kanalizācijas izvadi 37 mājsaimniecībām ar iespēju vairāk par 100 iedzīvotājiem izmantot centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības.
Sakarā ar to aicinām Tukuma ielas namīpašniekus veikt nepieciešamās procedūras, lai pieslēgtos pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmai (sīkāka informācija – pie SIA “Daugavpils ūdens” tehniskās nodaļas speciālistiem, Ūdensvada ielā 3, tālr. 654 22552).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:

5 декабря с 10-00 до 14-00  (работы проводит SIA “ Daugavpils ūdens ”)
•    Ул.Спалю  № 1-g, 1-k

C 7 декабря (8-30)  до  8 декабря(16-00 ) (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”)
•    Ул.Спалю  № 1-g, 1-k, 1-p

11 декабря с 8-30 до 14-30  (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”)
•    Ул.Спалю  № 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Sakarā ar to, ka ir pienācis zemas gaisa temperatūras  laiks, SIA “Daugavpils ūdens” aicina mājas īpašniekus, namu pārvaldniekus, ekspluatējošas organizācijas un pilnvarotas personas savlaicīgi apsekot savus īpašumus un pievērst uzmanību ūdensvada  un kanalizācijas sistēmu siltumizolācijai.(sk.šeit)

 

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar ar sekojošu jautājumu: “4. Par piekrišanu noslēgt aizdevuma līgumu”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по подключению к сетям водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”) 4 декабря 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Саулес  № 23
•    Ул. Виенибас № 15, 17


В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 6.decembrī plkst. 12.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, organizē uzklausīšanas sanāksmi,  lai uzklausītu Daugavpils pilsētas, Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagasta iedzīvotāju viedokli par SIA “Daugavpils ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (sk.šeit)

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 10.decembrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

 Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3.    Par piekrišanu noslēgt aizdevuma līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит SIA “ Daugavpils Būvmehanizācija”) 23 ноября 2019 года с 8-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Спалю  № 3, 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Ansamblis ERAF

2019.gada 14.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „Firma L4” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”. Preses-relīze

Ansamblis ERAF

2019.gada 12.novembrī  starp SIA „Daugavpils ūdens” (Pasūtītājs) un SIA „LAGRON” (Izpildītājs) tika parakstīts iepirkuma līgums “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”. (Preses -relīze)

Latvija 101

NOVEMBRIS DAUGAVPILĪ 2019.GADS

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек) 12 и 13 ноября  2019 года планируются перерывы в оказании услуг водоснабжения-
12 ноября с 8-30 до 14-00 в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Зелинского № 13, 20, 21, 23, 26, 27
•    Ул.Инжениеру № 7, 9, 9-a, 12, 16 (д/с № 20)
•    Ул.Циалковского № 6, 14
13 ноября  с 8-30 до 15-00 в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Достоевского № 6, 8, 12
•    Ул.Ошкална № 42-a, 49, 49-a
•    Ул.Аптекас № 38-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

udensvads logo 130 2805В 2019 году муниципальное предприятие Daugavpils ūdens  отмечает свой юбилей – 130 лет с начала городского централизованного водоснабжения и создания предприятия. Многие бывшие и нынешние работники SIA "Daugavpils ūdens" посвятили ему не одно десятилетие своей жизни. Одна из них  руководитель  Лаборатории контроля качества воды предприятия Евгения Юхневич , которая в в этом году отмечает и свой профессиональный юбилей (см. полный текст статьи)

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением работ по подключению к сетям водопровода  7 ноября  2019 годас 8-00 до 16-30 будет  изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Гауяс– см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošiem jautājumiem: “4. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”, “5. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu”.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением аварийных  работ на сетях водопровода с 4 ноября по 6 ноября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Гауяссм.схему

    SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 11.novembrī plkst.09:00.  Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

u vitaminsЛатвийская ассоциация предприятий воды и канализации  (LŪKA) приглашает на бесплатный семинар, организуемый  в Даугавпилсе в рамках проекта “Ū-vitamīns”. Информативное мероприятие пройдет в пятницу, 1 ноября на предприятии самоуправления Daugavpils ūdens (ул. Уденсвада, 3). Начало семинара  - в 13:00.

В ходе семинара расскажут все мифы и реальные факты о питьевой воде и возможностях ее использовании из-под крана. Специалисты расскажут о том, насколько возможно и как использовать воду из-под крана вместо фасованной воды, об обеспечении доступности такой воды в общественных местах, в том числе в школах и учреждениях самоуправления.  Состоится также демонстрация возможных решений по установке питьевых фонтанчиков.

Для участия в семинаре нужно подать заявку по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (до 31 октября до 10:00), указав в письме название учреждения и количество участников.

29.10.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz vides iekārtu tehniķa amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.oktobrī plkst.09:30, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
Darba kārtība tiks papildināta ar sekojošo jautājumu: “4. Par atļauju veikt līguma grozījumus.”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2019.gada 6.decembrī, plkst. 12:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Daugavpils ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA “Daugavpils ūdens” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA “Daugavpils ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 5.decembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
Iepazīties ar SIA “Daugavpils ūdens” iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 25 октября  по 2 ноября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции водозабора “Калкуны”.

SPRK

 

Комиссия по регулированию общественных услуг (Регулятор) оценит тарифы на услуги водоснабжения и канализации предприятия Даугавпилсского городского самоуправления SIA «Daugavpils ūdens».

В поданном Регулятору заявлении указывается на необходимость обеспечить жизнеспособность и дальнейшее развитие предприятия SIA «Daugavpils ūdens» без привлечения частных инвесторов.

В последний раз Регулятор производил оценку тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Даугавпилсе в 2014 году. За прошедшие с того времени неполные шесть лет увеличились эксплуатационные расходы на обслуживание сетей и оборудования, на 34% выросла минимальная зарплата в стране, предприятием были построены более 90 км новых сетей, выросли цены на горючее и электричество. Кроме того, из-за сокращения городского населения на предприятии с 2014 по 2019 гг. упали объемы услуг водоснабжения на 8%, а объемы услуг канализации - на 9%.

Планируемый тариф после рассмотрения Регулятором может вступить в силу в марте 2020 года, и в этом случае на услуги водоснабжения может составить 0.83 евроцента (вместо 0.72 евроцента), а на услуги канализации - 0.88 евроцента (вместо 0.74 евроцента).

Одновременно Регулятор рассматривает увеличение тарифов на услуги водоснабжения и канализации также в предприятиях водного хозяйства в Адажи, Гробине и Краславе, и по предварительным прогнозам, жителям Даугавпилса будет предложен один из низких тарифов за полученные услуги на услуги водоснабжения и канализации в регионе.

 

Предприятие Запланированный тариф на водоснабжение Запланированный тариф на канализацию
Ādažu ūdens SIA 1,10 1,49
Grobiņas namserviss SIA 0,96 1,14
Krāslavas nami SIA 1,16 1,29
Daugavpils ūdens SIA 0,83

0,88

 

Предприятие Существующий тариф на водоснабжение Существующий тариф на канализацию
Jēkabpils ūdens SIA 0,88 1,24
Jūrmalas ūdens SIA 0,90 1,71
Krāslavas nami SIA 1,00 1,01
Limbažu komunālserviss SIA 1,38 1,66
Naujenes pakalpojumu serviss SIA 0,92 1,42
Preiļu saimnieks SIA 0,89 1,15
Rēzeknes ūdens SIA 0,58 1,02
Rīgas ūdens SIA 0,85 0,74
Valmieras ūdens SIA 0,91 1,05

 SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces novadīšanas datuma precizējumu. Ārkārtas dalībnieku sapulce tiks novadīta 2019.gada 31.oktobrī plkst.09:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 30.oktobrī plkst.09:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.
3.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

2019.gada 16.oktobrī, SIA „Daugavpils ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ( Paziņojuma tekstu sk.šeit )

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 16 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  (время ориентировочное и зависит от хода выполнения работ) планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Крыжи по следующим адресам:
•    Ул.Виршу № 30
В случае, если по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

kopbilde 2

2019.gada 11.oktobrī Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecības 130.gadadienai veltītā svinīgā pasākuma laikā tika pagodināti “Daugavpils ūdens” kolektīvs un veterāni, kuri ieguldīja visus savus spēkus, zināšanas un pieredzi mūsu pilsētas ūdenssaimniecības pilnveidošanā un attīstībā! Foto no pasākuma - "Daugavpils ūdens" Facebook lapā.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 11 по 620 октября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции водоочистки водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 8 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Майзес  № 5, 6, 7, 7-a, 7-b, 7-v, 12, 14, 20, 22
•    Ул.Индрас № 4

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 7.oktobrī plkst.10:00, Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.
No darba kārtības tiks izslēgts sekojošs jautājums: “2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.”

septik is bochrk1

Sākot ar 2019.gada 1.oktobri SIA “Daugavpils ūdens” ir uzsākusi Daugavpils pilsētā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja (turpmāk - īpašnieks) pienākums ir reģistrēt savu sistēmu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim. ( Sīkāka informācija pieejama ŠEIT)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 4 по 6 октября 2019 года будет проводиться дезинфекция 3-го резервуара на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 2 октября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Майзес  № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 7.oktobrī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma projekta 2020.gadam saskaņošana.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением аварийных  работ на сетях водопровода с 30 сентября по 7 октября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Гриве в районе ул.Энусм.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода(замена задвижки), 1 октября 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Виенибас  № 40, 40-а
•    Ул.Циетокшня  № 68, 70
•    Ул. Спорта № 8

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 27 по 29 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го резервуара на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами (работы проводит CBF SIA “Binders”) 26 сентября 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Сакню  № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  работ по строительству канализационных сетей на ул.Тукума с 24 сентября по 2 октября  2019 года изменена организация дорожного движения  на Н.Строении в районе ул.Тукума и ул.Лиепаяссм.схему

23.09.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 20 по 22 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуара на станции II подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 19 сентября 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Крустпилс  № 2, 4, 3/5, 15
•    Ул.Марияс № 1, 1-c, 1-d

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC02859

Par godu Daugavpils ūdenssaimniecības un mūsu uzņēmuma 130.gadu jubileju, Rīgas ielas svētku  rīkotāji šogad nolēma veltīt šo pasākumu ūdens tematikai, organizējot jautras atrakcijas un nopietnas aktivitātes, kuru skaitā ļoti populāra bija arī “Daugavpils ūdens” transporta izstāde (foto un video no pasākuma - "Daugavpils ūdens" Facebook lapā)

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 12 по 14 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го резервуара на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 12 и 16 сентября  2019 года с 8-30 до 11-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива

12 сентября  с 8-30 до 10-00  по следующим адресам:
•    Ул.Комунала  № 2
•    Ул.Достоевского № 2
•    Ул.Лиела № 42, 44
•    Ул.Аптекас № 21, 23, 25, 27-a, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37-a, 38, 40, 40-a

16 сентября  с 8-30 до 11-00  по следующим адресам:
•    Ул.Сколас № 15
•    Ул.Мартас  № 3-a, 4, 5, 6, 6-a, 7-a, 8, 8-a, 12

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 10 сентября  2019 года с 8-30 до 11-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 48-a, 49, 50,  53, 55-a, 57, 57-a, 58,59, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

rigas ielas svetki 19 001

Šī gada 14.septembrī plkst. 20.00 norisināsies jau par tradīciju kļuvušie Rīgas ielas svētki. Sakarā ar to, ka SIA „Daugavpils ūdens” šogad atzīmē savu 130 gadu jubileju, pasākuma rīkotāji šoreiz piedāvā Rīgas ielas svētkus ūdens zīmē (Alejas un Rīgas ielu krustojumā tiks izvietotas automašīnas, kuru vidū būs arī ar ūdeni saistīts transports). - sk.šeit

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 5 по 7 сентября 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуара на станции 3 подъема водозабора “Зиемели”.

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 29.augustā tika izsludināta iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības veikšana ERAF līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/15.

Ar visiem šīs procedūras dokumentiem var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv, kā arī SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 3 сентября  2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 84, 86, 88, 88-a, 90
•    Ул.Циалковского № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 29 августа 2019 года с 9-00 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку  № 58, 65, 67

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 22 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул. Сигулдас  № 2, 2-a, 3, 5, 7, 9-a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens ” informē, ka Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir AS “PNB Banka” klienti, par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu par 2019. gada jūlija rēķiniem, netiks aprēķināti nokavējuma procenti. Lai pagarinātu 2019. gada jūlija rēķinu apmaksas termiņu līdz 2019. gada 28. septembrim, lūdzam iesniegt attiecīgu iesniegumu personīgi SIA “Daugavpils ūdens”  Ūdensvada ielā 3, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot uz e-pastu: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Tālruni uzziņām: 65421568, 65424761.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода, 22 августа 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку № 78, 78-a, 78-b, 78-c, 80, 80-a, 84, 86
•    Ул. Циалковского № 3

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 ноября № 71/73, 73, 75

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  16 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:

•    Ул. 18 новембра № 22

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Центр будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”), 16 августа 2019 года с 9-00 до 13-00  возможно отключение водоснабжения в микрорайоне Крыжи по следующим адресам:
•    Ул.Виршу № 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56
•    Ул.Полигону № 2, 5, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24/26, 25, 28, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 48-b,  50, 58, 60
•    Ул.М.Виршу № 7, 9, 11, 13, 15, 17/19, 20, 21, 23
•    Ул.Медус № 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 30, 32, 33, 35, 37
•    Ул.Азовас № 1, 4
•    Ул.М.Медус № 3, 9, 11, 15, 19, 22, 26, 28

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей водопроводной сети микрорайона  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за возможные  неудобства

IA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  14 августа  2019 года планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр
с 00-00 до 06-00 по следующим адресам:
•    Ул.Лачплеша № 20
•    Ул.Виенибас № 20

с 8-30 до 15-00 по следующим адресам:
•    Ул.Гимназияс № 111

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  13 августа 2019 года с 8-30 до 10-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул. Дзелзцелю № 3, 4, 5, 5a, 7a, 9, 16, 18, 20, 22/24
•    Ул. Фебруара № 28, 30, 47
•    Ул. 1 Пречу № 1, 30a
•    Ул. Нометню № 25, 25a
•    Ул. 18 новембра № 66a

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Гаек будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода,  12 и 13 августа  2019 года планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр
12 августа  2019 года с 8-30 до 10-30 по следующим адресам:
•    Ул.Алеяс № 111
•    Ул.Кандавас № 17, 17-а, 19
•    Ул.Циетокшня № 60 (мясной павильон)
13 августа  2019 года с 8-30 до 17-00 по следующим адресам:
•    Ул.Лачплеша № 20
•    Ул.Виенибас № 20

В случае, если во время проведения или по завершении работ в разводящей сети микрорайона будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек),  7 и 8 августа 2019 года планируется отключение водоснабжения

7 августа с 8-30 до 16-00  в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 11/13
•    Ул.Архитектору № 10 (11 основная школа)

8 августа с 8-30 до 16-30  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Валкас № 4, 8, 13, 25, 25-а
•    Ул.Ароду № 104-а

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайонов Химия  и Н.Строение будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровод),  6 августа я 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам:
•    Ул.Чиекуру № 3, 3-а, 3-b

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Вецстропы будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим незамедлительно информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (по адресу ул.Циалковского 6),  1 августа 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 6, 8, 10, 10-a, 11, 12, 13, 15
•    Ул.Архитектору № 10

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети микрорайона Химия   будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913Б, чтобы своевременно выполнить коррекционные работы.
Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

DSC02282

2019.gada  25.-27.jūlijā Limbažu novadā notika Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) dalībnieku tradicionālā vasaras spartakiāde, kas vērsta uz komandu saliedēšanu, komunikāciju un sadarbības uzlabošanu. Šogad kolēģu tikšanās tika iecerēta kā LŪKA Rančo Kovboju spēles,  kurā  jau septiņpadsmito reizi piedalījās arī “Daugavpils ūdens” darbinieki. Pieci  no tiem bija uzvarētāju komandu sastāvā. APSVEICAM!!!

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода на перекрестке ул.Архитекту-Инжениеру,  30 июля 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Инжениеру № 1 (магазин “Beta”), 2, 2-a, 2-b, 4, 6

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети (в основном в микрорайонах Н.Строение и Химия)  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижек),  25 июля 2019 года с 8-30 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Циалковского № 4, 11, 13, 6, 10, 10a, 12, 15
•    Ул.Архитектору № 3 (veikals “Maxima”), 4, 6, 8, 10
•    Ул.Инжереру № 1 (veikals “Beta”), 2, 2-a, 2-b, 4, 6, 8
•    Ул.Зелинского № 11, 15, 17
•    Ул.Смилшу № 88, 92, 92-b (veikals “Rimi”), 92-d
•    Ул.Айзпилсетас № 31

В случае, если во время проведения или по завершении работ в городской разводящей сети (в основном в микрорайонах Н.Строение и Химия)  будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды,  просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913.

23.07.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Daugavpils ūdens” izsludina kandidātu atlasi uz tehniskās nodaļas vadītāja amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (замена задвижки на перекрестке  ул.Миера-Валкас),  23 июля 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Миера № 136, 141, 141-a, 143
•    Ул.Валкас № 4-a, 8, 10, 13, 15, 17, 25, 25-a, 26
•    Ул.Ароду № 104-а
•    Ул.Пушкина №133

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (ул. Муйтас 1),  18 июля 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Сатиксмес № 3
•    Ул.Муйтас № 1, 1-a, 3-c, 3-f, 3-k, 4, 8
•    Ул.Дикю № 7, 11

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 17.jūlija ir izsludinātas iepirkuma procedūra “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/10.
Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  работ по строительству канализационных сетей на ул.Тукума с 10 июля  по 20августа  2019 года изменена организация дорожного движения  наН.Строении в районе ул.Тукума и ул.Лиепаяссм.схему

IMG 20190701 144938

Sākot ar š.g. jūniju Daugavpils pilsētas Jaunbūves mikrorajonā tika uzsākti būvdarbi  projekta “Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Tukuma ielā no Užvaldes ielas līdz Aglonas ielai, no Tukuma ielas 110A līdz Tukuma ielai 104B un no Aglonas ielas līdz Tukuma ielai 84, Daugavpilī“ ietvaros, kurš  ir realizēts ar Daugavpils domes līdzfinansējumu  un ir daļa no pilsētas ūdensvada un kanalizācijas  tīklu attīstības plāna.

Kas jāzina un jādara namīpašniekam - sk.šeit

DSC01731

2019.gada 2. jūlijā, iepazīšanās vizītes laikā Daugavpils reģionā, Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga apmeklēja SIA “Daugavpils ūdens” objektus (Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu dūņu uzglabāšanas laukus). Foto  - uzņēmuma lapā Facebook

SIA “Dauagvpils ūdens” paziņo, ka sakarā ar brīvkrāna aizvietošanu Judovkas mikrorajonā (Lielā – Silenes ielu krustojumā) šajā vietā  sākot ar 02.07.2019. līdz jauno brīvkrānu uzstādīšanas,  ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti no “Daugavpils ūdens” mucas “DZERAMAIS ŪDENS”

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (перекресток ул.Балву- ул.Стадиона),  25 июня 2019 года с 10-00 до 16-30  и 26 июня с 8-30 до 16-30 планируется отключение водоснабжения   по адресу ул.Стацияс №127.

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проведением работ по ликвидации аварии на сетях водопровода,  25 июня 2019 года с 8-30 до 16-30  будет отключено водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.18 Ноября № 159, 161
•    Ул. Тукума № 23

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

DU ligo 2019

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -

с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Вецстропы по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Чиекуру  № 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 4-a, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-e, 6, 7, 7-a

с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Грива по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Норас № 92, 95, 97

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

18.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz kontroles mēraparātu un automātikas elektroatslēdznieka (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -
с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Риту № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
•    
с 8-30 до 18-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Дзелзцелю № 30, 30-a, 32
•    Ул.Нометню №  22, 22-a, 23, 24, 26, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе на ул.Авеню (на участке от ул.Зелткална до ул.Ликснас) с 17 июня  2019 года (с 9-00) по 20 июня  2019 года (до 16-30) будет изменена организация дорожного движения в микрорайоне Н.Форштадтсм.схему

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе с 10 июня  по 09 августа 2019 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Балву (на участке от ул.Стацияс № 129-а до  перекрестка ул.Балву и ул.Стацияс)см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода,  10 июня 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15
•    Ул. Стацияс № 129-а
•    Ул.Циетокшню № 70
•    Ул.Стадиона № 1

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

03.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (работы проводит SIA “APOLA-D”),  4 июня 2019 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения на ул.Спалю по следующим адресам:
•    Ул.Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 31.maijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5 un “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6.

Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 31мая по 2 июня и с 7 по 9 июня 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции обезжелезивания водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.maijā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Piedāvāta sapulces darba kārtība ar grozījumiem:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3.    Valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение:

29 мая 2019 года с 8-30 до 14-00  по следующим адресам:
•    Ул.Пушкина № 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 127, 129

30 мая 2019 года с 8-30 до 18-00  по следующим адресам:
•    Ул.Смилшу  № 1, 1-a, 2, 4, 6

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 27 мая 2019 года планируется отключение водоснабжения:

с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19

с 9-00 до 16-00  в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Стацияс № 60
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 22 мая 2019 года с 8-30 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 4, 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913