SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 18 июня 2019 года планируется отключение водоснабжения в 2-х городских микрорайонах -
с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам (работы проводит SIA “Daugavpils ūdens”):
•    ул.Риту № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
•    
с 8-30 до 18-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам(работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”):
•    Ул.Дзелзцелю № 30, 30-a, 32
•    Ул.Нометню №  22, 22-a, 23, 24, 26, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе на ул.Авеню (на участке от ул.Зелткална до ул.Ликснас) с 17 июня  2019 года (с 9-00) по 20 июня  2019 года (до 16-30) будет изменена организация дорожного движения в микрорайоне Н.Форштадтсм.схему

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  ремонтных работ на водоводе с 10 июня  по 09 августа 2019 года  изменена организация дорожного движения в районе ул.Балву (на участке от ул.Стацияс № 129-а до  перекрестка ул.Балву и ул.Стацияс)см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода,  10 июня 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Эспланада по следующим адресам:
•    Ул.Балву № 1, 1-b, 2, 3, 3-a, 5, 5-a, 5-b, 7, 15
•    Ул. Стацияс № 129-а
•    Ул.Циетокшню № 70
•    Ул.Стадиона № 1

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

03.06.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz būvinženiera amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с подключением к  сетям водопровода (работы проводит SIA “APOLA-D”),  4 июня 2019 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения на ул.Спалю по следующим адресам:
•    Ул.Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 31.maijā ir izsludinātas iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”  identifikācijas Nr. DŪ-2019/5 un “Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6.

Visa informācija par šīm procedūrām ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.
Iepirkuma procedūras tiek veiktas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008   ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 31мая по 2 июня и с 7 по 9 июня 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-х резервуаров на станции обезжелезивания водозабора “Зиемели”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 31.maijā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

Piedāvāta sapulces darba kārtība ar grozījumiem:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.
3.    Valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение:

29 мая 2019 года с 8-30 до 14-00  по следующим адресам:
•    Ул.Пушкина № 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 127, 129

30 мая 2019 года с 8-30 до 18-00  по следующим адресам:
•    Ул.Смилшу  № 1, 1-a, 2, 4, 6

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода 27 мая 2019 года планируется отключение водоснабжения:

с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19

с 9-00 до 16-00  в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Стацияс № 60
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”), 22 мая 2019 года с 8-30 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 4, 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 31.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu 1.pielikuma saskaņošana jaunā redakcijā.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с проводимыми работами на сетях водопровода,  21 мая 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам:
•    Ул.Гимназияс № 22
•    Ул. Лачплеша № 22, 24, 26, 28, 30

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 17 по 19 мая и с 24 по 26 мая 2019 года будет проводиться дезинфекция 2-го и 3-го резервуаров на станции II подъема водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  18 мая 2019 года с 8-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 4, 4-a, 6
•    Ул.Подниеку № 1, 5/7, 7/9, 11
•    Ул.Дзелзцелю № 11, 13, 15, 30, 32, 36
•    Ул.Нометню № 22, 22-a, 23, 24, 26, 30-a, 32, 34, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода,  13 мая 2019 года   планируется отключение водоснабжения в 2 городских микрорайонах:

с 8-30 до 15-00  в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам-
•    Ул.Аглонас №. 3, 7, 11
•    Ул.Каунас №.105, 107, 115, 117, 119, 123, 123-a, 125, 125-a, 127, 127-a, 129, 129-a, 129-b, 142, 148-a, 150, 154, 156, 158-a

с 9-00 до 16-00  в микрорайоне Гаек по следующим адресам-
•    Ул.Уденсвада № 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku kārtējās sapulces sasaukšanu 2019.gada 23.maijā plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. SIA “Daugavpils ūdens” 2018.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  9 мая 2019 года с 16-00 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Видус № 32 (“Antaris”)

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”) планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаёк:
7 мая 2019 года с 8-30 до 16-00  по следующим адресам:
•    Ул.Дзелзцелю № 11, 30

8 мая 2019 года с 8-30 до 16-00  по следующим адресам:
•    Ул.Уденсвада № 10, 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g. 3.maijā sakarā ar avāriju ūdensvada tīklos Smilšu  ielā 3 (maģistrālo ūdensvada pārrāvums ) šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Smilšu ielas mājām Nr.1, 1-a, 2, 4, 6

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

4 maijs 1

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “HEKTORS”), 3 мая 2019 года с 9-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек по следующим адресам:
•    Ул.Дзирнаву № 15
•    Ул.Видус № 4-b
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит CBF SIA “Binders”),  2 мая 2019 года с 10-00 до 19-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам:
•    Ул.Свару № 4
•    Ул.Муйтас № 3-е
•    Ул.Малу № 9, 13

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  3 мая 2019 года с 16-00 до 18-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Видус № 32 (“Antaris”)

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

DSC01295

SIA “Daugavpils ūdens” darbinieki jau tradicionāli apvienojās saliedētā komandā un piedalījās Lielajā Talkā - kopīgā darbā apkārtējās vides sakārtošanai, šogad pilsētas J. Forštadtes mikrorajonā. Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на сетях водопровода (работы проводит SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”),  29 апреля 2019 года с 8-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам:
•    Ул.Дзелзцелю № 15, 36

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 10.maijā plkst.09:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.    Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.

IWAMA Turku

2019.gada 18.aprīlī laikrakstā “Diena” ir publicēts raksts “ Projekts IWAMA – kopīgais darbs, lai uzlabotu Baltijas jūras stāvokli”

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами на объекте на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”), планируется отключение водоснабжения

23 апреля 2019 года с 9-00 до 18-00  по следующим адресам:

  • Ул.Малу № 2-a, 2-с
  • Ул.Муйтас № 3-l, 3-p

24 апреля 2019 года с 10-00 до 16-00  по следующим адресам

•    Ул.Смилтенес № 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул. Малу № 2, 4,
•    Ул.Сатиксмес № 7, 9
•    Ул.2 Пречу № 1, 3

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Тел. для справок  654 24251; 20229913

17.04.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina kandidātu atlasi uz specializētā/automobiļa vadītāja amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

DU Lieldienas 2019

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar būvniecības darbiem ūdensvada tīklos, 17.04.2019.  tiks pārtraukta ūdens piegāde :

no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Daugavpils būvmehanizācija" :
•    Čiekuru ielas mājām Nr. 2-c, 3, 3-a, 3-b, 4, 5, 5-a, 5-b, 5-c, 5-d, 5-e, 6, 7, 7-a, 8

no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 pēc sekojošām adresēm (darbus veiks SIA "Hektors"):
•    Vidus ielas mājai Nr. 4-b
•    Dzirnavu ielas mājai Nr. 15
•    Bruģu ielas mājam Nr. 13-a, 15, 17, 19

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” informē, ka sakarā ar ūdensvada DN 63 remonta darbiem  pēc adreses Satiksmes ielā 7, Daugavpilī, kurus veiks CBF SIA “BINDERS”, 15.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 tiks pārtraukta ūdens piegāde pēc sekojošām adresēm:
•    Smiltenes ielas mājām Nr. 2, 4, 6, 8, 10
•    Malu ielas mājām Nr. 2, 4
•    Satiksmes ielas mājām Nr. 7, 9
•    2.Preču ielas mājām Nr. 1, 3


Gadījumā, ja tiks novērota ūdens vizuālās kvalitātes pasliktināšanās Jaunbūves rajonā, lūdzam iedzīvotājus savlaicīgi informēt SIA “Daugavpils ūdens” dispečeru pa tālr. 65424251 vai 20229913, lai veiktu korekcijas pasākumus.
SIA “Daugavpils ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  в период с 12 по 14 апреля 2019 года будет проводиться дезинфекция 1-го резервуаров на станции водозабора “Вингри”.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 18.aprīlī plkst.10:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

 

Ansamblis ERAF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 8.aprīlī ir izsludināta iepirkumu procedūra  ” “Būvuzraudzības veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” ietvaros (SAM 4.2.2.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/4
 

Visa informācija par šo iepirkumu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv –Pašvaldība/ Publiskie iepirkumi /Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa/Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī” (Nr. 4.2.2.0/18/1/008) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo par iepirkuma procedūras ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, grozījumiem.  

Visa informācija par šo procedūru (identifikācijas Nr. DŪ-2019/3) ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv  un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт пожарного гидранта),  8 апреля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул. Аптекас № Ул. Спалю №
•    Ул. Лиела № 40, 42, 44
•    Ул. Комунала № 2
•    Ул. Достоевского № 2
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами  на путероводе на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  4 апреля 2019 года с 9-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул. Свару № 4
•    Ул.Муйтас № 3, 3-f, 3-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремотом водовода D400 на объекте на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  3 апреля 2019 года с 8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул.Смилтенес № 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул. Малу № 2, 4, 5, 5-b, 9, 13
•    Ул.Сатиксмес № 7, 9
•    Ул.2 Пречу № 1, 3
•    Ул.Дикю № 24, 33
•    Ул.Муйтас № 3-a, 3-c, 3-f, 3-p
•    Ул.Свару 4
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными  работами  на путероводе на ул.Смилтенес  (работы проводит CBF SIA “Binders”),  2 апреля 2019 года с 8-30 до 20-00  планируется отключение водоснабжения по следующим адресам:
•    Ул. Малу № 2-a, 2-c, 9-b
•    Ул.Муйтас № 3-l, 3-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (демонтаж пожарного гидранта),  1 апреля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул. Спалю № 1, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekles Jeļenas Lapinskas personā, kura darbojas uz statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces, kas tika sasaukta uz 2019.gada 29.marta plkst.9:30, atcelšanu. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.Ārkārtas dalībnieku sapulces atcelšana notiek sakarā ar to, ka nav iespējams izskatīt darba kārtības jautājumus bez Ūzņēmumu reģistra lēmuma, kas šobrīd nav pieejams.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт запорной арматуры),  28 марта 2019 года с 13-00 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Железнодорожник по следующим адресам:
•    Ул.Малу № 2-a, 2-c, 3-p, 7, 9-p, 11

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 28 марта по 5 апреля  2019 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции 3 подъема и разводящей водопроводной сети микрорайона Крыжи.

 

WWD2019 special logo ENG

2019.gada 22.martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros SIA „Daugavpils ūdens”  sadarbība ar Daugavpils pilsētas 4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādi un Zinātkāres centru ZINOO Daugavpils organizēja bērnu nodarbību par tēmu „ŪDENS īpašības un attīrīšana” (bērniem tika piedāvāti ūdens eksperimenti, konkursi u.c. ar ūdens saistītas aktivitātes). Fotoreportāža no pasākuma – SIA “Daugavpils ūdens” lapā  Facebook tīklā –  www.facebook.com/daugavpilsudens/

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2019.gada 15.martā ir izsludināta iepirkuma procedūra ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/3.  

Visa informācija par šo procedūru ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – Pašvaldība / Publiskie iepirkumi / Izsludināti iepirkumi un iepirkuma procedūras un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļa / Iepirkumi un mantas atsavināšana.

Iepirkuma procedūra tiek veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (Nr.5.3.1.0/18/I/001) ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība (Kohēzijas fonds).

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.martā plkst.9:30. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:

1.     Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

2.     Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях, которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”, 20 марта 2019 года с 8:30 до 20:00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Крепость по следующим адресам:

ул.Вальню № 21, 23, 25

В результате проводимых работ в городской водопроводной сети микрорайона Крепость  возможны случаи изменения органолептических показателей питьевой воды (цвет, вкус, запах), о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода (согласно требованиям Правил КМ Nr.671 от 14.11.2017 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (6.p.) и LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 15 по 24 марта 2019 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции водоочистки «Калкуны» и разводящей водопроводной сети городского микрорайона Калкуны.

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kuru tika plānots novadīt 2019.gada 12.martā plkst.09:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, norises dienas un laika grozīšanu.
Dalībnieku ārkārtas sapulce notiks 2019.gada 18.martā plkst.11:30.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт пожарного гидранта),  7 марта 2019 года с 8-30 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Вишкю № 15, 17, 17-l, 24, 26, 28, 28-a, 28-b
•    Ул. Шаура № 29-а
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт пожарных гидрантов), 4 и 5 марта 2019 года планируется отключение водоснабжения :
4 марта с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Грива по адресам:
•    Ул.Пардаугавас № 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32-a, 33, 34, 35, 36, 39, 40-a, 41, 42, 43, 43-a, 43-b, 44, 44-a, 45, 46, 46-a, 47, 49, 49-a
•    Ул.Упес № 6, 12
5 марта с 8-30 до 12-00  в микрорайоне Химия по адресу:
•    ул.Спалю № .1, 1-c, 1-d, 1-g, 1-k, 1-p

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2019.gada 12.martā plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.    Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2.    Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт задвижки),  26 февраляи 28 февраля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам:
•    Ул.Ятниеку № 88-а, 90
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (ремонт задвижки),  25 февраля 2019 года с 8-30 до 14-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Стропы по адресу ул. Терветес 20/

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях(замена пожарных гидрантов) 21 и 22 февраля 2019 года планируется отключение водоснабжения :

21февраля с 8-30 до 14-00 в микрорайоне Н.Стропы по адресу:

  • Ул.Балдонес №1
  • Ул.Терветес № 37, 37-a, 40, 44
  • Ул.Приедайнес № 24

22 февраля с 8-30 до 12-00 в микрорайоне Химия по адресу:

  • ул.Вишкю № 28-a, 28-b, 28-v

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

Тел. для справок 654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens” informē, ka š.g.19.februārī sakarā ar avārijas situāciju ūdensvada tīklos Višķu ielā  (ūdensvada ievada Ø 100 mm pārrāvums ), šajā rajonā notiek avārijas likvidācijas darbi, kuru veikšanas laikā būs pārtraukta ūdens padeve šādām ēkām:
•    Višķu ielas mājām Nr. 28, 28-a


SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 25.februārī plkst.10:00.
Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA valdes locekļa atsaukšana.
3. SIA valdes locekļa ievēlēšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях,   18 и 19 февраля 2019 года планируется отключение водоснабжения :

18 февраля с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Центр по адресам:
•    Ул.Музея № 2, 2-a, 4, 4-a
19 февраля с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Н.Строение по адресам:
•    ул.Ятниеку № .7, 7-a, 9, 14

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  аварийных работ на водопроводных сетях  15.02.2019.  дорожное движение  в микрорайоне Н.Строение на ул.Страдниеку будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  (установка насоса),   13 февраля 2019 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по адресу ул. Вишкю 28:

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (замена запорной арматуры),  14 февраля 2019 года с 8-30 до 14-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам:
•    Ул.Пушкина № 112-a, 112-v, 114, 116, 116-a, 118, 118-a, 119, 121, 127, 129


Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях (замена вентиля),  11 февраля 2019 года с 8-30 до 15-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива по следующим адресам:
•    Ул.Гауяс № 2, 4, 7, 10, 14
•    Ул.Скую № 1
•    Ул.Стару № 6
Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на сетях водопровода и канализации,  4 и 5 февраля 2019 года планируется отключение водоснабжения:

4 февраля с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Грива по адресу:
•    ул.Медума № 14,15,16,17,18,19,20
•    ул.Витолу № 1,1a,2,3,3a,4a
•    ул.Ошкална № 18,20,22,24,26,28,30,31,31a,32,34,36,37,38,40,41,42,45,47
•    ул.Перлю № 3,4,9,11,12,15,17,40
•    ул.Стару № 15
•    ул.Достоевска № 24
•    ул.Лауму № 3,4

5 февраля с 8-30 до 16-30  в микрорайоне Химия по адресу:
•    ул.Инженеру № 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

29.01.2019. - Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Daugavpils ūdens" izsludina konkursu uz klientu apkalpošanas operatora amatu (spiediet šeit, lai iegūtu detalizētāku informāciju)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях,  30 и 31 января 2019 года планируется отключение водоснабжения :

30 января с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Черепово по адресу:
•    Ул.Дундуру № 7-u, 9-a
31 января с 8-30 до 16-30  в микрорайоне Химия по адресу:
•    ул.Инженеру № 12

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что 23 января  2018 года в  связи  с работами по ликвидации аварии на водопроводе   по адресу ул.18.Новебра,  в городской водопроводной сети микрорайонов Центр и Гаек  возможны случаи изменения органолептических показателей питьевой воды (цвет, вкус, запах),  о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел. 65424251 или 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 29.janvārī plkst.09:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с профилактическими работами  на водопроводных сетях,  16 января 2019 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Ругели по следующим адресам:
•    Ул.Нометню № 159-о, 161

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces, kura notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00, Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba kārtības grozīšanu.

No piedāvātās darba kārtības izslēgt šāda jautājuma izskatīšanu:

6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях,   8 и 9 января 2019 года планируется отключение водоснабжения :


8 января с 8-30 до 14-00  в микрорайоне Н.Строение  по адресам::
•    Ул.Каунас № 92, 92-a, 94, 97, 99
9 января с 8-30 до 11-30  в микрорайоне Центр по адресу:
•    ул.Музея № 3::
9 января с 13-00 до 16-00  в микрорайоне Ругели по адресам::
•    Ул.Вецпилс №  59, 61, 64
•    Ул.Нометню № 151-a, 153, 153-a, 157, 157-a, 157-g, 157-l, 159-o, 161

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās valdes locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu 2019.gada 21.janvārī plkst.11:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2019.gadam apstiprināšana.
3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2019.gadam apstiprināšana.
4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana.
5. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/18/I/008 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
6. Par atļauju noslēgt iepirkuma līgumu.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением строительных работ  на объекте  «Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Н.Строение в Даугавпилсе» c 19.10.2018. до 31.05.2019. изменена организация дорожного движения  на ул.Cигулдас (на участке от ул.Елгавас до ул.Гродняс) – см.схему

JG 2019 saitam

SIA “Daugavpils ūdens” valde, tās locekļa Ģirta Kolendo personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, juridiskā adrese Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, paziņo par kapitālsabiedrības dalībnieku ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2018.gada 21.decembrī plkst.9:00. Sapulces norises vieta – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.
Tiek piedāvāta sekojoša darba kārtība:
1.      Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2.      Par piekrišanu noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

IA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по замене задвижки на магистральном водоводе по адресу Циетокшня 61,   11 декабря 2018 года с 8-30 до 16-00 (время ориентировочное) планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам :
•    Ул.Циетокшня  № 57, 57-b, 61
•    Ул.Кандавас № 7-а, 11, 13


В случае, если по завершении работ в разводящей водопроводной сети микрорайона Центр будут констатированы случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, просим информировать диспетчера SIA “Daugavpils ūdens” по тел.. 65424251 или 20229913

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  аварийных работ на водопроводных сетях  с 06.12.2018.  до 21.12.2018. дорожное движение  в микрорайоне Грива на ул.Эну будет организовано  по схеме

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтом гидранта 30 ноября 2018 года с 8-30 до 14-00  планируется отключение водоснабжения  в микрорайоне Н.Форштадт по адресу ул. Резекнес 15.

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

frozen pipes

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” предупреждает владельцев,  управляющих домами, а также  обслуживающие организации и уполномоченных лиц о том, что за подготовку вводов водопровода, выпусков канализации и водомерных узлов к работе в зимних условиях, отвечает Клиент (п. 36 “Правил кабинета министров Nr.174“ “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”).

 Чтобы не допустить замерзания  вводов водопровода , водомерных узлов  и выпусков канализации в зимний период просим своевременно утеплить подвальные помещения, а в случае необходимости,  также водопроводные и канализационные трубы и водомерные узлы.

Напоминаем, что в случае замерзания все ремонтные работы, в соответствии с определенными границами обслуживания, производит эксплуатирующая организация за счет средств Клиента.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:
654 21568 (Центр обслуживания клиентов)
654 24251 (Дежурный диспечер)
654 23961 (Водомерный отдел)

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях ,которые будет проводить SIA “BEM”, 28 ноября 2018 года с 9-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия  по следующим адресам :
•    Ул.Карклу  №  3, 4-b,4-c, 8, 10, 14


Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

ES ansamblis KF

SIA “Daugavpils ūdens” paziņo, ka 2018.gada 26.novembrī tika izsludināts atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DPD 2018/166.  
Visa informācija par šo konkursu ir pieejama Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv – sadaļā “Publiskie iepirkumi ” un SIA “Daugavpils ūdens” mājas lapā www.daugavpils.udens.lv - informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana”.

Konkurss tiek veikts projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях,   26 ноября 2018 года
-с 8-30 до 10-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение  по следующим адресам :
•    Ул.Клуса №  3
•    Ул.Приежу  № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28
•    Ул.18 Ноября  № 202, 204, 204-a

-с 9-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия по следующим адресам :
•    Ул.Карклу №  3, 4-b, 4-c, 8, 10, 14

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях, которые будет проводить SIA “Apola- D”, 22 ноября 2018 года с 8-30 до 16-30  планируется отключение водоснабжения  в микрорайоне Н.Форштадт по адресу ул. Пиекрастес 32 (Daugavpils preču stacijas MKP)


Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

Latvijai 100

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетяч (перекресток ул.Дзелзцелю и ул.Видус),которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,   21 ноября 2018 года с 8-00 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам :
•    Ул.Дзирнаву №  4-b, 11, 15, 22
•    Ул.Бругю № 13-a, 15, 17, 19
•    Ул.Видус № 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 28-f


Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях,которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,   16 ноября 2018 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Химия  по следующим адресам :
•    Ул.Вишкю №  19, 19-a, 19-c, 32, 34
•    Ул.Менделеева № 1, 3, 3-a, 13-a

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях, которые будет проводить CBF SIA “BINDERS”,   15 ноября 2018 года с 8-30 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам :
•    Ул.Малу № 2, 4
•    Ул.Смилтенес № 2, 4, 6, 8, 10
•    Ул.Сатиксмес № 7, 9
•    Ул.2.Пречу № 1, 3

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" informē, ka sakarā  ar pārslēgšanas darbiem ūdensvada tīklos, 2018.gada 12.novembrī no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 būs pārtraukta ūdens padeve Jaunbūves mikrorajonā pēc adreses Malu iela 15.

SIA „Daugavpils ūdens” atvainojas patērētājiem par sagādātajām neērtībām.
Tālr. uzziņām 654 24251; 20229913

septiki 001 sml

Daugavpils pašvaldības portālā www.daugavpils.lv ir izvietots sižets “Lokālajai kanalizācijai jābūt hermētiskai” - https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/lokalajai-kanalizacijai-jabut-hermetiskai

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением строительных работ  на объекте  "Строительство  магистральных сетей водопровода и канализации  в микрорайоне Грива , на ул.Ранденес и ул.Аптиекас  в Даугавпилсе" c 7.11.2018. до 20.11.2018. будет изменена организация дорожного движения  на ул.Аптиекас (участок от ул.Достоевского до ул.Медума) – см.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях,которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,   8 ноября 2018 года с 8-30 до 17-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Гаек  по следующим адресам :
•    Ул.Дзелзцелю № 15, 21. 23, 25, 27, 32, 36
•    Ул.Видус № 28-b, 28-f, 32 (firma “Antaris”)
•    Ул.Фабрикас № 24-a, 26, 28
•    Ул.Бругю  № 31, 31-b

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи со строительными работами  на водопроводных сетях,которые будет проводить SIA “Daugavpils Būvmehanizācija”,   7 ноября 2018 года с 8-30 до 20-00  планируется отключение водоснабжения по адресу ул.Вальню 19 (микрорайон Крепость)

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что для организации строительных работ на путепроводе на ул.Смилтене с(работы проводит CBF SIA “Binders”)   2 ноября 2018 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения по адресу ул.Малу 15  с последующим  переключениме на временную линию водоснабжения. Из-за  изменения потока движения воды   в период с 2 ноября  по 8 ноября  2018 года в  некоторых микрорайонах возможны случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел.. 65424251 или 20229913

 

 

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях, 31 октября 2018 года с 9-00 до 16-30  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам :
•    Ул.Айзпутес  № 19, 23, 25, 27
•    Ул.Тукума  № 80-а

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях по адресу ул.Валкас 2-с,  29 октября 2018 года с 10-00 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Н.Строение по следующим адресам :
•    Ул.Валкас  № 2-с, 2-d, 2-e, 2-h, 2-k, 2-t, 2-u

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 26 октября по 3 ноября 2018 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции «Калкуны» и разводящей водопроводной сети городского микрорайона Калкуны.

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением строительных работ  на объекте  «Подключение к городским сетям водопровода и канализации жилого дома на ул.Приежу 11 в Даугавпилсе» c 22.10.2018. до 29.10.2018. будет изменена организация дорожного движения  на ул.Приежусм.схему

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением строительных работ  на объекте  «Строительство  магистральных сетей водопровода и канализации  в микрорайонеГрива , на ул.Ранденес и ул.Аптиекас  в Даугавпилсе c 17.10.2018. до 3.12.2018. будет изменена организация дорожного движения  на ул.Аптекассм.схему

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с ремонтными работами  на водопроводных сетях по адресу ул.Лиела 56,   16 октября 2018 года с 8-30 до 12-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Грива по следующим адресам :
•    Ул.Селияс № 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14
•    Ул.Лиела  № 50, 54, 56
•    Ул.Айвиекстес № 3

Предприятие  „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства
Тел. для справок  654 24251; 20229913

SIA "Daugavpils ūdens" информирует, что в соответствии с плановым  проведением  ежегодных профилактических работ на сооружениях и сетях водопровода ( согласно требованиям LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves” (p.122-123))  с 12 октября по 21 октября 2018 года будет проводиться дезинфекция резервуаров на станции Зиемели и городской разводящей водопроводной сети.

SIA “Daugavpils ūdens” информирует, что в  связи с работами по ремонту гидранта по адресу Виенибас 38-а,  11 октября 2018 года с 13-00 до 16-00  планируется отключение водоснабжения в микрорайоне Центр по следующим адресам :
•    Ул.Виенибас № . 27; 30; 32; 32a; 34; 34a; 36; 36a; 38; 38a; 38b; 42; 42a.
•    Ул.Кандавас № 5
По завершении работ в разводящей водопроводной сети микрорайона Центр возможны отдельные случаи изменения органолептических показателей питьевой воды, о которых просим своевременно сообщать диспетчеру SIA “Daugavpils ūdens” по тел.. 65424251 или 20229913

Предприятие „Daugavpils ūdens” приносит извинения клиентам за временные неудобства

SIA „Daugavpils ūdens”  сообщает, что в связи с проведением  аварийных работ на ул. Парадес 09.10.2018.  до 16-30 дорожное движение  на ул.Парадес   будет организовано  по схеме